นักลงทุนจองซื้อกองทุน ‘TRIGGER 3-22’ เต็ม 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่ชั่วโมงแรก กองทุนบัวหลวงประกาศปิดการเสนอขายทันที

นักลงทุนจองซื้อกองทุน ‘TRIGGER 3-22’ เต็ม 1,000 ล้านบาท ตั้งแต่ชั่วโมงแรก กองทุนบัวหลวงประกาศปิดการเสนอขายทันที

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 3-22 (TRIGGER 3-22) ที่กำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2564 ด้วยขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท นั้น ปรากฎว่ากองทุนดังกล่าวได้รับความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้ขนาดกองทุนที่ออกเสนอขายเต็มจำนวนที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนแล้วในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเสนอขาย บริษัทจัดการจึงขอประกาศแจ้งปิดการเสนอขายกองทุนตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป เพื่อนำไปจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเร็วต่อไป กองทุนบัวหลวงขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนจองซื้อกองทุน TRIGGER 3-22 และขอขอบคุณความร่วมมือจากตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายสาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการจัดจำหน่ายกองทุน ส่วนผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในกองทุนทริกเกอร์สามารถติดตามความคืบหน้าจากกองทุนบัวหลวงได้ โดยกองทุนบัวหลวงจะพิจารณาออกกองทุนลักษณะนี้อีก หากมองเห็นโอกาสในการลงทุน สำหรับ TRIGGER 3-22 เป็นกองทุนรวมผสม ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน […]

กองทุนบัวหลวง IPO ‘TRIGGER 3-22’ วันที่ 15-17 มี.ค. นี้ หวังจับจังหวะลงทุน เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 12 เดือน

กองทุนบัวหลวง IPO ‘TRIGGER 3-22’ วันที่ 15-17 มี.ค. นี้ หวังจับจังหวะลงทุน เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 12 เดือน

กองทุนบัวหลวง เสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 3-22 หรือ TRIGGER 3-22 เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2564 รองรับผู้ที่มองหาโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการจับจังหวะลงทุน ตั้งเป้าหมายลงทุน 12 เดือน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 8% นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 3-22 หรือ TRIGGER 3-22 เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2564 โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 8% ภายในระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 12 เดือน รองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุ้น ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสภาพคล่องที่มีอยู่ท่วมท้นในระบบ สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเวลานี้ ได้แก่ […]