ช่วงนี้ลงทุนอะไรดี คำถามนี้ B-SELECT มีคำตอบ

ช่วงนี้ลงทุนอะไรดี คำถามนี้ B-SELECT มีคำตอบ

สรุปความสัมภาษณ์ เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน การลงทุนในปัจจุบันมีความยากขึ้น เนื่องจากวิธีการลงทุน หรือรูปแบบการลงทุนมีให้เลือกมากมาย มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในต่างประเทศ ที่มีทางเลือกมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นักลงทุนเริ่มไม่แน่ใจว่าจะต้องติดตามดูอย่างไร จัดสัดส่วนการลงทุนอย่างไร กองทุนบัวหลวงจึงมีการออกคำแนะนำให้ผู้ลงทุน ที่ชื่อว่า B-SELECT ออกมา เป็นการสะท้อนมุมมองของผู้จัดการกองทุนว่า ในช่วงเวลานั้นๆ มี Theme หลักของการลงทุนเป็นอย่างไร และมี Theme การลงทุนอะไรเป็นส่วนเสริม เพื่อให้ผู้ลงทุนพิจารณาตามแนวคิดนี้ และสามารถนำไปจัดพอร์ตลงทุนตามความต้องการของตนเองได้ ทั้งนี้ B-SELECT จะมีออกมาเป็นรายไตรมาส ส่วนคำแนะนำที่ให้นั้นมีกรอบระยะเวลานานแค่ไหน ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เนื่องจากการลงทุนในกองทุนแต่ละกอง เป็นการลงทุนระยะยาว การที่เราให้คำแนะนำว่า การลงทุนในกองทุนใดเป็น Theme หลัก จากนั้นอีก 3 เดือนก็มีการเปลี่ยนกองทุนแนะนำ ก็ไม่ได้หมายความว่า กองทุนเดิมไม่ดี เพียงแต่เป็นการให้คำแนะนำว่า กองทุนใหม่ที่แนะนำมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมา การทำงานของผู้จัดการกองทุน อย่างเช่น กลุ่มกองทุน Bualuang Multi Asset […]

กองทุนบัวหลวงขยายโอกาสลงทุน ‘B-SIP’ แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายเพิ่มอีก 11 ราย มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. นี้

กองทุนบัวหลวงขยายโอกาสลงทุน ‘B-SIP’ แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายเพิ่มอีก 11 ราย มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. นี้

กองทุนบัวหลวง เพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มอีก 11 ราย โดยสามารถซื้อผ่านผู้สนับสนุนเหล่านี้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. นี้ เป็นต้นไป รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (Bualuang Sustainable Investing Portfolio) หรือ B-SIP เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 11 ราย  เพื่อให้ผู้ลงทุนเพิ่มโอกาสการลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนใน Theme แห่งอนาคต สนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินกิจการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่แต่งตั้งเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) […]

กองทุนบัวหลวงยกเว้น Front-end Fee กองทุน B-SIP ระหว่าง 11-31 มี.ค.นี้ สนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง หลังยอดลงทุนช่วง IPO พุ่งเกือบ 3,000 ล้านบาท

กองทุนบัวหลวงยกเว้น Front-end Fee กองทุน B-SIP ระหว่าง 11-31 มี.ค.นี้ สนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง หลังยอดลงทุนช่วง IPO พุ่งเกือบ 3,000 ล้านบาท

กองทุนบัวหลวงเผยนักลงทุนสนใจกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) ล้นหลาม ยอดจองซื้อช่วง IPO พุ่งเกือบ 3,000 ล้านบาท และพร้อมสนับสนุนการลงทุนในกิจการเพื่อโลกยั่งยืนต่อเนื่อง โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม 2564 ผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ หรือ Bangkok Bank Mobile Banking รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า นักลงทุนให้ความสนใจกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (Bualuang Sustainable Investing Portfolio) หรือ B-SIP อย่างล้นหลาม โดยมีเงินลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) เกือบ 3,000 ล้านบาท ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และกองทุนบัวหลวงจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) กองทุน B-SIP ระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม […]

B-SIP ลงทุนในนวัตกรรมและสร้างความยั่งยืนให้โลกไปพร้อมกัน

B-SIP ลงทุนในนวัตกรรมและสร้างความยั่งยืนให้โลกไปพร้อมกัน

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา, AFPTTM ปัจจุบันเทรนด์การลงทุนของโลกที่นักลงทุนให้ความสนใจ  แน่นอนว่าต้องมีเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment)    เพราะในรอบหลายปีที่ผ่านมา   หลายประเทศทั่วโลกได้เผชิญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ  ภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ (Climate Change)   การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ   และมลภาวะทางอากาศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทุกคนบนโลก  รวมถึงตัวของนักลงทุนเอง ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย   ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตที่แย่ลง  สุขภาพไม่ดี  และภัยธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้   นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยให้การสนับสนุนธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ห่วงใยโลก  แต่เป็นธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นด้วยการลงมือทำจริงๆ  โดยแนวคิดนี้เป็นเทรนด์การลงทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ต้องการ “ลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อโลก” ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ  กระแสเงินสดที่ไหลเข้ากองทุนหุ้นกลุ่มยั่งยืนในสหรัฐที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563  เติบโตขึ้น 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 88%  เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปีเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่านักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญและมีความต้องการลงทุนในหุ้นยั่งยืนมากขึ้น สิ่งที่นักลงทุนต้องทำคือ  การค้นหาหุ้นที่มีความยั่งยืน โดยความหมายของคำว่า “ยั่งยืน” ไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาผลกำไรสูงสุด  ชนิดที่ว่าไม่สนใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม […]

อยากซื้อ IPO B-SIP ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ต้องทำอย่างไร

อยากซื้อ IPO B-SIP ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ต้องทำอย่างไร

โดย…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ วันที่ 3 มีนาคม 2564 นี้ ฤกษ์ดีสุดๆ เพราะธนาคารกรุงเทพ เปิดให้บริการกองทุนรวมผ่านบริการ “โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ” (Bangkok Bank Mobile Banking) เพิ่มเติม ซึ่งก็คือ การเพิ่มความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนบัวหลวง ที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ และมีเลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนขึ้นต้นด้วย 888 หรือ 889 อยู่แล้ว สามารถทำรายการเพิ่มเติมได้ สิ่งที่ทำได้เพิ่มเติมก็คือ การซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ตัวเองไม่เคยซื้อมาก่อน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมปลายทางที่ยังไม่เคยลงทุนมาก่อน รวมถึงการซื้อกองทุนที่กำลังขาย IPO อยูู่ด้วย ในกรณีที่กองทุนเหล่านั้นเป็นกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน คือ เป็นกองทุนรวมทั่วไปเหมือนกัน หรือเป็นกองทุนรวมลดหย่อนภาษีเหมือนกัน ทั้งนี้  ล่าสุด กองทุนบัวหลวง  กำลังเสนอขาย  IPO  กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน หรือ B-SIP อยู่ จนถึงวันที่ 8 มี.ค. นี้ ก็สามารถซื้อผ่านโมบายแบงก์กิ้ง […]

B-SIP กับการลงทุนนวัตกรรมรักษ์โลก หัวใจสำคัญเบื้องหลังความยั่งยืน

B-SIP กับการลงทุนนวัตกรรมรักษ์โลก หัวใจสำคัญเบื้องหลังความยั่งยืน

โดย…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ คำว่า “การลงทุนอย่างยั่งยืน” หลายคนได้ยินแล้วอาจรู้สึกเป็นเรื่องจับต้องได้ยาก เข้าไม่ถึง หรือมองไม่ออกว่าลงทุนยั่งยืนแล้วดีอย่างไร แต่ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมคงเห็นภาพชัดกว่าว่าทำไมน่าลงทุน เพราะเราเห็นการเติบโตที่ชัดเจนจากสิ่งเหล่านี้ อันที่จริงแล้ว การลงทุนอย่างยั่งยืนก็เป็นการลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอย่างแยกกันไม่ออกในยุคดิจิทัล เพราะหนทางที่นำกิจการต่างๆ ไปสู่การบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้ นอกจากอาศัยจิตสำนึกของคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ก็ต้องอาศัยนวัตกรรมต่างๆ เป็นตัวช่วยสำคัญ เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เติบโตได้ในระยะยาว เปรียบแล้วการลงทุนอย่างยั่งยืน จึงเป็นการลงทุนในกิจการที่รู้จักใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ มาทำให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนนั่นเอง ซึ่งกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) น้องใหม่ที่กำลังขาย IPO เวลานี้ ก็มีการไปลงทุนผ่านกองทุนของ Pictet Asset Management ซึ่งเป็นบลจ.ชั้นนำด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน และกองทุนที่เลือกลงทุน ก็มีหุ้นของกิจการที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมมาสร้างความยั่งยืน ทั้งนี้ B-SIP เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ซึ่งในช่วงเริ่มต้นจะลงทุนผ่านกองทุน Pictet – Global Environmental Opportunities สัดส่วนประมาณ 75% […]

1 – 8 มี.ค. นี้ กองทุนบัวหลวงเสนอขาย B-SIP ลงทุนผ่านกองทุนของ Pictet AM ตอบโจทย์การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก

1 – 8 มี.ค. นี้ กองทุนบัวหลวงเสนอขาย B-SIP ลงทุนผ่านกองทุนของ Pictet AM ตอบโจทย์การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของโลก

กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน หรือ B-SIP ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2564 ผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่จะไปลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนที่บริหารโดย Pictet Asset Management บริษัทจัดการการลงทุน ภายใต้ Pictet Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน เน้นลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่สร้างผลเชิงบวกต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง เสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน หรือ B-SIP ครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2564 ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท มูลค่าการซื้อขั้นต่ำ 500 บาท […]

ลงทุนธุรกิจทั่วโลกที่ทำให้โลกยั่งยืนอย่างมั่นคงกับ B-SIP

ลงทุนธุรกิจทั่วโลกที่ทำให้โลกยั่งยืนอย่างมั่นคงกับ B-SIP

เวลานี้ ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ขณะที่นักลงทุนก็มองหาโอกาสลงทุนในบริษัทเหล่านี้ เพื่อรับโอกาสที่เงินลงทุนจะเติบโตได้ในระยะยาวไปกับเทรนด์ใหญ่ของโลก ซึ่งล่าสุดกองทุนบัวหลวงก็มีผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์นี้ให้นักลงทุน โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน หรือ B-SIP ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2564 ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ และในวันนี้ คุณเสกสรร โตวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Product Management กองทุนบัวหลวง จะมาเล่ารายละเอียดของกองทุนนี้ให้ฟังกัน Q : แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Investment มีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร A : เป็นแนวคิดที่มีการผสมผสานกัน 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ กระบวนการลงทุน การหาธุรกิจ และก็มุมมองการเติบโต เพื่อเรื่องของผลตอบแทน แต่ว่าจะมีการผนวกเรื่องการจัดการการดำเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าไปด้วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้รูปแบบการลงทุนมีการคัดเลือกกลุ่มหุ้นขึ้นมาเฉพาะกลุ่มหนึ่ง และเราก็คาดหวังการเติบโต เพราะเราเชื่อว่าบริษัทต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คือบริษัทที่จริงใจกับผู้ลงทุน และมีโอกาสเติบโต สร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้ […]