BF Knowledge Tips: Sustainable Investing สำคัญอย่างไร?

BF Knowledge Tips: Sustainable Investing สำคัญอย่างไร?

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา, AFPTTM , BBLAM ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลก กำลังให้ความสนใจและให้ความสำคัญ ในแนวคิดเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) สาเหตุหลักก็เป็นเพราะโลกของเรา  กำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่าง ภาวะโลกร้อน  ปัญหาน้ำท่วม  หรือฝุ่น PM2.5  ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการใช้ชีวิตในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ชีวิตประจำวัน  การทำงาน  การทำธุรกิจ  และได้ขยายวงกว้างออกไปยังระบบเศรษฐกิจและการลงทุนด้วย  จึงทำให้หลายๆ ประเทศทั่วโลกหันหน้ามาร่วมมือกัน  ทั้งการสร้างข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) หรือการนำแนวคิดนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุน สำหรับประเทศไทย   รัฐบาลได้สนับสนุนแนวคิดเรื่องการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2561 – 2564  ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  จำนวน 86  โครงการ  ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้วยงบประมาณกว่าหมื่นล้านบาท โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการขยะ  น้ำเสีย  และสภาพอากาศ […]

กองทุน B-SIP, B-SIPRMF และ B-SIPSSF Q2/2023

กองทุน B-SIP, B-SIPRMF และ B-SIPSSF Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP)กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-SIPRMF)กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน เพื่อการออม (B-SIPSSF) “ในช่วงไตรมาสแรกของปี ตลาดมีความผันผวนมาก ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกข้อเสนอด้านกฎระเบียบเพื่อติดตามแผนอุตสาหกรรม European Green Deal” ภาพรวมตลาดในช่วงไตรมาสแรกของปี ตลาดมีความผันผวนมาก โดยเฉพาะเดือน มี.ค. Silicon Valley Bank (SVB) ซึ่งเป็นธนาคารที่เน้นการลงทุนและปล่อยกู้ให้แก่สตาร์ทอัพใหญ่ถูกทางการสั่งปิดกิจการจากปัญหาการขาดสภาพคล่อง สร้างแรงกดดันให้กลุ่มการเงินของสหรัฐ และมีอาฟเตอร์ช็อกตามมา โดยเครดิตสวิส กลับมาอยู่ในความกังวลของตลาดอีกครั้ง หลังธนาคาร 3 แห่งในสหรัฐฯ ถูกสั่งให้ปิดตัวลงในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ในเดือน มี.ค. คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกข้อเสนอด้านกฎระเบียบเพื่อติดตามแผนอุตสาหกรรม European Green Deal ได้แก่(1) The Net Zero Industry Act(2) The Critical Raw Materials Act(3) Reforming the EU […]

กองทุน B-SIP, B-SIPRMF และ B-SIPSSF Q1/2023

กองทุน B-SIP, B-SIPRMF และ B-SIPSSF Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP)กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-SIPRMF)กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน เพื่อการออม (B-SIPSSF) “การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่ดีในปี 2566 จากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อจูงใจให้เข้าลงทุน”“กลุ่มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) เป็นกลุ่มที่ให้ผลการดำเนินงานดีที่สุดจากแรงหนุนของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่กลุ่มอื่นๆ ยังให้ผลการดำเนินงานที่ดี” มุมมองการลงทุน มุมมองการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มที่ดีในปี 2566 จากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อจูงใจให้เข้าลงทุน รวมถึงได้รับแรงสนับสนุนการสนับสนุนในการลดคาร์บอนจากทั่วโลกและเน้นถึงความจำเป็นในการดาเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้นพอร์ตการลงทุนPictet – Global Environmental Opportunityกองทุน Pictet-Global Environmental Opportunity เพิ่มน้ำหนักในหุ้นกลุ่มการจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Supply & Technologies) กลุ่มการควบคุมมลพิษ (Pollution Control) และมีการทำกำไรในหุ้นกลุ่มการจัดการของเสีย (Waste Management & Recycling) และกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)▪ กลุ่มการเกษตรและป่าไม้อย่างยั่งยืน กองทุนเพิ่มการลงทุนใน Givaudan บริษัทที่ครองส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมพัฒนากลิ่นมากที่สุดในโลก จากปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่ง Weyerhauser บริษัทผู้ทำธุรกิจป่าไม้ในสหรัฐ จากมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจลงทุน▪ […]

BBLAM Weekly Investment Insights 17-21 ตุลาคม 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 17-21 ตุลาคม 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY BBLAM ยังคงมีมุมมองว่า การลงทุนในกองทุน ESG จะให้ผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว เนื่องจากยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก และเป็นเทรนด์ในอนาคต  คุณมทินา วัชรวราทร CFA® Head of Investment Strategy จาก BBLAM สัปดาห์นี้มาพูดถึงสถานการณ์ของหุ้นรักโลกถึงผันผวนในปีนี้ และทำไม BBLAM ถึงส่งสัญญาณว่า ทำไมในจังหวะแบบนี้ ถึงควรทยอยสะสมโอกาสลงทุน ภาพรวมการลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนความยั่งยืน (ESG) ในปี 2022 ก่อนปี 2022 การลงทุนในธีมความยั่งยืนได้รับความนิยมอย่างมีนัยสำคัญ สังเกตจากการไหลเข้าของเม็ดเงินการลงทุนในช่วงปี 2020 และ 2021 อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนในปี 2022 ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงในวงกว้างนั้น เงินที่ไหลเข้ากองทุนประเภท ESG ก็เริ่มชะลอตัวลงเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนได้หันกลับไปลงทุนในกลุ่มพลังงานดั้งเดิม ซึ่งได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น  ในระยะ […]

กองทุน B-SIP, B-SIPRMF และ B-SIPSSF Q3/2022

กองทุน B-SIP, B-SIPRMF และ B-SIPSSF Q3/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP)กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-SIPRMF)กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน เพื่อการออม (B-SIPSSF) “ร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act ของสหรัฐฯ ส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มดูแลสิ่งแวดล้อม”“Pictet – Global Environmental Opportunity หุ้นกลุ่ม Semiconductor ให้ผลการดำเนินงานที่ดีเหนือกว่ากลุ่มอื่นๆ ขณะที่กลุ่ม Energy Efficiency ยังมี Demand ที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง” มุมมองการลงทุนจากร่างกฎหมาย “Inflation Reduction Act” ของสหรัฐฯ ซึ่งเน้นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวงเงินในส่วนนี้สูงถึง 3.7 แสนล้านดอลลาร์ นับเป็นการลงทุนในพลังงานสะอาดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สหรัฐ ช่วยผลักดันให้ธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และช่วยหนุนหุ้นกลุ่ม Sustainable ให้ได้รับความสนใจมากขึ้น พอร์ตการลงทุน▪ Pictet – Global Environmental Opportunityมุมมองการลงทุนและการปรับสัดส่วนรายกลุ่มอุตสาหกรรม▷ Energy Efficiency ยังมี Demand […]

BBLAM Weekly Investment Insights 3-7 ตุลาคม 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 3-7 ตุลาคม 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY BBLAM ส่งสัญญาณมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาว่า “เงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยสูง และตลาดหมี จะยังดำเนินต่อไป” สำหรับพอร์ตลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนทั่วไป กองทุน RMF และกองทุน SSF จำเป็นที่จะต้องปรับพอร์ตเพิ่มกองทุนที่ลงทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยโครงสร้างรายได้จะสามารถสู้เงินเฟ้อได้ และเหมาะสมกับสถานการณ์ R.I.S.K. การประชุมนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ครั้งล่าสุด ประธานเฟดยืนยันหนักแน่นที่จะต้องดึงเงินเฟ้อลงมาให้ได้ ไม่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะกระทบอย่างไร ซึ่งคำยืนยันนี้ถือว่าดับความหวังของนักลงทุนที่ก่อนหน้านี้มองว่า ถ้าเงินเฟ้อไม่ได้มีแนวโน้มจะขึ้นแล้ว เฟดจะหันมามองว่าเศรษฐกิจจะมีปัญหา และหยุดขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งถ้าจำกันได้ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีบางช่วงที่ตลาดปรับขึ้นมาแรงเพราะความหวัง อย่างไรก็ตาม BBLAM ส่งสัญญาณมาตลอดหลายเดือนว่า “เงินเฟ้อสูง ดอกเบี้ยสูง และตลาดหมี จะยังดำเนินต่อไป” สำหรับพอร์ตลงทุน ไม่ว่าจะเป็น การลงทุนในกองทุนทั่วไป กองทุน RMF […]

BBLAM หั่นครึ่งค่าธรรมเนียมการขาย ชวนนักลงทุนปรับพอร์ต

BBLAM หั่นครึ่งค่าธรรมเนียมการขาย ชวนนักลงทุนปรับพอร์ต

BBLAM หั่นครึ่งค่าธรรมเนียมการขาย ชวนนักลงทุนปรับพอร์ต หาประโยชน์จากเงินเฟ้อสูง และเริ่มสะสมโอกาสจาก Growth Stock รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง  จำกัด หรือ  BBLAM เปิดเผยว่า ในช่วงปลายไตรมาส 3 และต้นไตรมาส 4 ปีนี้   สถานการณ์ลงทุนกำลังปรับเปลี่ยนทิศทางไปจากต้นปีที่ผ่านมา โดยนักลงทุนเริ่มมองว่า เงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง ขณะที่ก็มองว่าเฟดจะยังคงปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดึงเงินเฟ้อให้มาอยู่ระดับที่เหมาะสม แต่การปรับขึ้นดอกเบี้ยอาจไม่ได้พุ่งแรงเหมือนในช่วงครึ่งปีแรก เมื่อสถานการณ์ลงทุนเป็นเช่นนี้ BBLAM จึงมองว่า การปรับพอร์ตในช่วงนี้โดยยังให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อ ควบคู่กับเริ่มสะสมโอกาสจาก Growth Stock จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นไปตามสถานการณ์กับโอกาสที่จะมาในอนาคต และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปรับพอร์ตครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 BBLAM ทำการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) กองทุนต่างประเทศ 5 กองทุน ลงเหลือ 50% จากอัตราที่เก็บจริง ได้แก่ […]

BBLAM Weekly Investment Insights 5-9 กันยายน 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 5-9 กันยายน 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY ดูเหมือนพอร์ตที่เหมาะสมตอนนี้ น่าจะเป็นการบาลานซ์ให้ดีระหว่างการหาประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อสูง และเศรษฐกิจถดถอย ทำให้ต้องมีหุ้นสู้เงินเฟ้อ และหุ้น Defensive ขณะเดียวกันก็ต้องมีหุ้น Growth ซึ่งราคาปรับตัวลงมาอย่างมาก ก็เป็นจังหวะสะสมเพื่อรอโอกาส เพียงแต่ต้องเลือกธีมที่ใช่ และกองทุนที่เน้นการคัดเลือกหุ้นลงทุน คุณมทินา วัชรวราทร CFA® Head of Investment Strategy จาก BBLAM ให้ความเห็นถึงตลาดในช่วงนี้ว่า ที่ตลาดขึ้นมาได้เยอะๆ เป็นบางช่วง ยังถือว่าอยู่ในช่วง Bear Market Rally ซึ่งอธิบายได้ว่า ดัชนีสามารถปรับตัวเด้งขึ้นมาในระยะสั้น ๆ แต่ยังไม่ใช่การขึ้นที่เป็นเทรนด์ถาวรหรือเป็นตลาดขาขึ้น ตลาดตอนนี้เหมือนเสียงแตก กลุ่มหนึ่งมองว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยถึง 3.5% ในปีหน้าและอาจเริ่มลดดอกเบี้ยลงเพราะเริ่มกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อีกกลุ่มหนึ่งมองว่า Fed น่าจะยังเอาเงินเฟ้อเป็นหลัก ถ้ายังไม่ลดลงมาสู่ระดับเป้าหมายก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทาง […]

BBLAM House View: B-SELECT แนะนำกองทุนน่าสนใจ ไตรมาส 3 ปี 2022

BBLAM House View: B-SELECT แนะนำกองทุนน่าสนใจ ไตรมาส 3 ปี 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 6-10 มิถุนายน 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 6-10 มิถุนายน 2022

INVESTMENT STRATEGY ถ้าเศรษฐกิจถดถอยมาจริง ตลาดก็ลงไปได้อีก แต่ถ้าให้ประเมินแล้วปีนี้ก็น่าจะยังไม่เกิดเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตามการจับจังหวะลงทุน หวังจะได้ราคาต่ำสุดช่วงเศรษฐกิจถดถอย ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบ เพราะไม่มีใครรู้ว่าจุดต่ำสุดคือเมื่อไหร่ มีวินัยแล้วลงทุนแบบ DCA ก็น่าจะตอบโจทย์สถานการณ์ช่วงนี้มากกว่า BBLAM ได้รับคำถามจากนักลงทุนมาว่า โลกเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วใช่รึเปล่า และในภาวะแบบนี้ลงทุนอย่างไรดี ซึ่งในประเด็นนี้ คุณมทินา วัชรวราทร CFA® Head of Investment Strategy จาก BBLAM เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมามีแรงเทขายหุ้นในตลาดออกมามาก เพราะตลาดมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจถดถอย หรือ recession โดยสัญญาณที่บ่งบอกว่าตลาดมีความกังวล ได้แก่ ผู้จัดการกองทุนถือเงินสดมากขึ้น – Active fund ต่างถือเงินสดกันมากขึ้นในปี 2022 และถือเงินสดในสัดส่วนสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤติฟองสบู่ดอทคอม ราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ปรับลดลงมา 20% ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งหมายถึง ราคาหุ้นถูกลง 20% แล้ว สัญญาณชี้เศรษฐกิจถดถอย – ค่าความเสี่ยงต่างๆ สูงราวกับว่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอย […]