ดัชนีไทยวันที่ 11 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,396.38 จุด ลดลง 11.79 จุด (-0.84%) 

ดัชนีไทยวันที่ 11 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,396.38 จุด ลดลง 11.79 จุด (-0.84%) 

ดัชนีไทยวันที่ 11 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,396.38 จุด ลดลง 11.79 จุด (-0.84%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,394.71 จุด และสูงสุดที่ 1,406.77 จุด มูลค่าการซื้อขาย 42,973.84 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BBL ปิดที่ 144.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (+1.40%) มูลค่าการซื้อขาย 2,811.17 ล้านบาท SCB ปิดที่ 115.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,808.33 ล้านบาท KTB ปิดที่ 17.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 (+1.18%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,629.92 ล้านบาท  KBANK ปิดที่ 126.50 บาท […]

ดัชนีไทยวันที่ 10 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,408.17 จุด เพิ่มขึ้น 7.06 จุด (+0.50%) 

ดัชนีไทยวันที่ 10 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,408.17 จุด เพิ่มขึ้น 7.06 จุด (+0.50%) 

ดัชนีไทยวันที่ 10 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,408.17 จุด เพิ่มขึ้น 7.06 จุด (+0.50%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,402.89 จุด และสูงสุดที่ 1,411.46 จุด มูลค่าการซื้อขาย 44,378.17 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ CPALL ปิดที่ 57.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+1.78%) มูลค่าการซื้อขาย 2,181.06 ล้านบาท ADVANC ปิดที่ 204.00 บาท ลดลง 3.00 (-1.45%) มูลค่าการซื้อขาย 1,927.33 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 159.00 บาท ลดลง 1.00 (-0.63%) มูลค่าการซื้อขาย 1,687.15 ล้านบาท  KBANK ปิดที่ […]

ดัชนีไทยวันที่ 9 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,401.11 จุด เพิ่มขึ้น 25.53 จุด (+1.86%) 

ดัชนีไทยวันที่ 9 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,401.11 จุด เพิ่มขึ้น 25.53 จุด (+1.86%) 

ดัชนีไทยวันที่ 9 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,401.11 จุด เพิ่มขึ้น 25.53 จุด (+1.86%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,376.83 จุด และสูงสุดที่ 1,401.11 จุด มูลค่าการซื้อขาย 48,387.73 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ NEO ปิดที่ 46.25 บาท เพิ่มขึ้น 7.25 (+18.59%) มูลค่าการซื้อขาย 3,517.91 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 160.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.31%) มูลค่าการซื้อขาย 2,009.20 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 56.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 (+0.45%) มูลค่าการซื้อขาย 1,971.66 ล้านบาท  ADVANC ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,375.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.69 จุด (+0.12%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,375.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.69 จุด (+0.12%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 5 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,375.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.69 จุด (+0.12%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,367.59 จุด และสูงสุดที่ 1,377.86 จุด มูลค่าการซื้อขาย 26,872.22 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 159.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 (+0.95%) มูลค่าการซื้อขาย 2,052.03 ล้านบาท SABUY ปิดที่ 2.16 บาท ลดลง 0.10 (-4.42%) มูลค่าการซื้อขาย 2,015.72 ล้านบาท BH ปิดที่ 230.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+1.32%) มูลค่าการซื้อขาย 950.01 ล้านบาท  PTT ปิดที่ […]

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 4 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,373.89 จุด ลดลง 1.80 จุด (-0.13%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 4 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,373.89 จุด ลดลง 1.80 จุด (-0.13%) 

ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันที่ 4 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,373.89 จุด ลดลง 1.80 จุด (-0.13%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,368.80 จุด และสูงสุดที่ 1,379.41 จุด มูลค่าการซื้อขาย 30,647.15 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่  SCB ปิดที่ 111.50 บาท ลดลง 1.00 (-0.89%) มูลค่าการซื้อขาย 1,624.89 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 55.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.91%) มูลค่าการซื้อขาย 1,406.59 ล้านบาท BBL  ปิดที่ 136.50 บาท ลดลง 0.50 (-0.36%) มูลค่าการซื้อขาย 1,260.84 ล้านบาท   TISCO ปิดที่ 98.75 บาท ลดลง 0.50 (-0.50%) มูลค่าการซื้อขาย 1,153.32 ล้านบาท PTTEP  ปิดที่ 158.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 1,150.67 ล้านบาท

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,375.69 จุด ลดลง 3.77 จุด (-0.27%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,375.69 จุด ลดลง 3.77 จุด (-0.27%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 3 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,375.69 จุด ลดลง 3.77 จุด (-0.27%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,374.26 จุด และสูงสุดที่ 1,384.17 จุด  มูลค่าการซื้อขาย 41,843.43 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 157.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 (+1.61%) มูลค่าการซื้อขาย 4,993.45 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 55.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+1.85%) มูลค่าการซื้อขาย 2,486.31 ล้านบาท KTB ปิดที่ 16..40 บาท ลดลง 0.20 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,379.46 จุด ลดลง 0.02 จุด (-)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,379.46 จุด ลดลง 0.02 จุด (-)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 2 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,379.46 จุด ลดลง 0.02 จุด (-) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,374.77 จุด และสูงสุดที่ 1,382.01 จุด  มูลค่าการซื้อขาย 38,240.09 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 155.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 (+2.65%) มูลค่าการซื้อขาย 2,030.15 ล้านบาท KTB ปิดที่ 16.60 บาท ลดลง 0.30 (-1.78%) มูลค่าการซื้อขาย 1,813.83 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 122.50 บาท ลดลง 1.50 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,379.48 จุด เพิ่มขึ้น 1.54 จุด (+0.11%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,379.48 จุด เพิ่มขึ้น 1.54 จุด (+0.11%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 เม.ย. 2024 ปิดตลาดที่ 1,379.48 จุด เพิ่มขึ้น 1.54 จุด (+0.11%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,374.24 จุด และสูงสุดที่ 1,384.32 จุด  มูลค่าการซื้อขาย 27,470.75 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTT ปิดที่ 33.75 บาท ลดลง 0.25 (-0.74%) มูลค่าการซื้อขาย 1,347.47 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 54.50 บาท ลดลง 0.25 (-0.46%) มูลค่าการซื้อขาย 1,197.97 ล้านบาท KTB ปิดที่ 16.90 บาท ลดลง 0.10 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 มี.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,377.94 จุด เพิ่มขึ้น 7.60 จุด (+0.55%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 มี.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,377.94 จุด เพิ่มขึ้น 7.60 จุด (+0.55%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 29 มี.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,377.94 จุด เพิ่มขึ้น 7.60 จุด (+0.55%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,371.17 จุด และสูงสุดที่ 1,378.46 จุด  มูลค่าการซื้อขาย 26,472.78 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ DELTA ปิดที่ 74.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 (+3.11%) มูลค่าการซื้อขาย 1,114.48 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 153.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 (+2.68%) มูลค่าการซื้อขาย 1,039.97 ล้านบาท BTS ปิดที่ 5.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 มี.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,370.34 จุด ลดลง 10.49 จุด (-0.76%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 มี.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,370.34 จุด ลดลง 10.49 จุด (-0.76%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 มี.ค. 2024 ปิดตลาดที่ 1,370.34 จุด ลดลง 10.49 จุด (-0.76%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,368.81 จุด และสูงสุดที่ 1,383.60 จุด  มูลค่าการซื้อขาย 33,639.12 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KTB ปิดที่ 16.80 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,052.94 ล้านบาท AOT ปิดที่ 65.25 บาท ลดลง 0.25 (-0.38%) มูลค่าการซื้อขาย 876.12 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 54.50 บาท ลดลง 0.25 (-0.46%) มูลค่าการซื้อขาย 856.95 […]