ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,580.20 จุด เพิ่มขึ้น 11.44 จุด (+0.73%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,580.20 จุด เพิ่มขึ้น 11.44 จุด (+0.73%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,580.20 จุด เพิ่มขึ้น 11.44 จุด (+0.73%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,575.29 จุด และสูงสุดที่ 1,584.05 จุด มูลค่าการซื้อขาย 59,201.02 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 156.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 (+1.95%) มูลค่าการซื้อขาย 2,680.23 ลบ. BANPU ปิดที่ 12.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 (+2.46%) มูลค่าการซื้อขาย 2,401.35 ลบ. KBANK ปิดที่ 150.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (1.35%) มูลค่าการซื้อขาย 2,120.12 ลบ. PTT ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,568.76 จุด เพิ่มขึ้น 11.15 จุด (+0.72%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,568.76 จุด เพิ่มขึ้น 11.15 จุด (+0.72%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 24 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,568.76 จุด เพิ่มขึ้น 11.15 จุด (+0.72%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,559.74 จุด และสูงสุดที่ 1,570.62 จุด มูลค่าการซื้อขาย 65,946.00 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ SCC ปิดที่ 379.00 บาท เพิ่มขึ้น 13.00 (+3.55%) มูลค่าการซื้อขาย 4,267.29 ลบ. PTT ปิดที่ 33.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,340.43 ลบ. PTTEP ปิดที่ 153.50 บาท ลดลง 0.50 (-0.32%) มูลค่าการซื้อขาย 2,638.52 ลบ. BANPU ปิดที่ 12.20 บาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,557.61 จุด ลดลง 2.41 จุด (-0.15%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,557.61 จุด ลดลง 2.41 จุด (-0.15%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,557.61 จุด ลดลง 2.41 จุด (-0.15%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,555.52 จุด และสูงสุดที่ 1,565.53 จุด มูลค่าการซื้อขาย 63,892.96 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ JASIF ปิดที่ 9.25 บาท ลดลง 1.05 (-10.19%) มูลค่าการซื้อขาย 3,799.15 ลบ. PTTEP ปิดที่ 154.00 บาท ลดลง 4.00 (-2.53%) มูลค่าการซื้อขาย 3,256.65 ลบ. PTT ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง 0.50 (-1.48%) มูลค่าการซื้อขาย 3,161.53 ลบ. BANPU ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,560.02 จุด ลดลง 14.50 จุด (-0.92%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,560.02 จุด ลดลง 14.50 จุด (-0.92%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,560.02 จุด ลดลง 14.50 จุด (-0.92%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,551.42 จุด และสูงสุดที่ 1,572.66 จุด มูลค่าการซื้อขาย 68,260.93 ล้านบาท หลกทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 158.00 บาท ลดลง 5.00 (-3.07%) มูลค่าการซื้อขาย 3,612.77 ลบ. PTT ปิดที่ 33.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 2,035.26 ลบ. ADVANC ปิดที่ 198.00 บาท ลดลง 3.00 (-1.49%) มูลค่าการซื้อขาย 1,673.97 ลบ. BBL ปิดที่ 133.00 บาท ลดลง 2.50 (-1.85%) มูลค่าการซื้อขาย 1,544.90 ลบ. […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,574.52 จุด เพิ่มขึ้น 15.31 จุด (+0.98%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,574.52 จุด เพิ่มขึ้น 15.31 จุด (+0.98%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,574.52 จุด เพิ่มขึ้น 15.31 จุด (+0.98%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,563.14 จุด และสูงสุดที่ 1,576.05 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,668.08  ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTT ปิดที่ 33.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+1.50%) มูลค่าการซื้อขาย 2,247.41 ลบ. PTTEP ปิดที่ 163.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 (+2.84%) มูลค่าการซื้อขาย 1,941.86 ลบ. AOT ปิดที่ 69.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.72%) มูลค่าการซื้อขาย 1,796.89 ลบ. BANPU ปิดที่ 12.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 (+2.40%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,559.21 จุด ลดลง 0.18 จุด (-0.01%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,559.21 จุด ลดลง 0.18 จุด (-0.01%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,559.21 จุด ลดลง 0.18 จุด (-0.01%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,549.98 จุด และสูงสุดที่ 1,563.97 จุด มูลค่าการซื้อขาย 56,962.88  ล้านบาท   หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 158.50 บาท ลดลง 4.00 (-2.46%) มูลค่าการซื้อขาย 2,695.23 ลบ. SCB ปิดที่ 103.00 บาท ลดลง 3.00 (-2.83%) มูลค่าการซื้อขาย 2,653.82 ลบ. AOT ปิดที่ 69.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 (+2.21%) มูลค่าการซื้อขาย 1,928.79 ลบ. KBANK ปิดที่ 148.50 บาท ลดลง […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,559.39 จุด ลดลง 1.71 จุด (-0.11%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,559.39 จุด ลดลง 1.71 จุด (-0.11%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่  1,559.39 จุด ลดลง 1.71 จุด (-0.11%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,544.26 จุด และสูงสุดที่ 1,567.82 จุด มูลค่าการซื้อขาย 101,339.12ล้านบาท   หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTT ปิดที่ 33.50 บาท ลดลง 1.25 (-3.60%) มูลค่าการซื้อขาย 8,553.40 ลบ. KBANK ปิดที่ 150.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 (+1.35%) มูลค่าการซื้อขาย 3,998.86 ลบ. PTTEP ปิดที่ 162.50 บาท ลดลง 3.50 (-2.11%) มูลค่าการซื้อขาย 3,317.45   ลบ. TOP ปิดที่ 49.50 บาท ลดลง 3.75 (-7.04%) มูลค่าการซื้อขาย 3,197.50 ลบ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,561.10 จุด ลดลง 32.44 จุด (-2.04%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,561.10 จุด ลดลง 32.44 จุด (-2.04%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,561.10 จุด ลดลง 32.44 จุด (-2.04%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,560.94 จุด และสูงสุดที่ 1,607.19 จุด มูลค่าการซื้อขาย 97,738.02 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. PTT ปิดที่ 34.75 บาท ลดลง 1.25 (-3.47%) มูลค่าการซื้อขาย 6,406.10  ลบ. 2. KBANK ปิดที่ 148.00 บาท ลดลง 2.00 (-1.33%) มูลค่าการซื้อขาย 4,762.34 ลบ. 3. BANPU ปิดที่ 12.90 บาท ลดลง 0.40 (-3.01%) มูลค่าการซื้อขาย 3,178.03   ลบ. 4. BBL ปิดที่ […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,593.54 จุด ลดลง 9.49 จุด (-0.59%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,593.54 จุด ลดลง 9.49 จุด (-0.59%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,593.54 จุด ลดลง 9.49 จุด  (-0.59%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,589.28 จุด และสูงสุดที่  1,606.31 จุด มูลค่าการซื้อขาย 68,928.67 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. CPALL ปิดที่ 61.50 บาท ลดลง 0.75 (-1.20%) มูลค่าการซื้อขาย 2,486.37 ลบ. 2. PTTEP  ปิดที่ 169.00 บาท ลดลง 4.50 (-2.59%) มูลค่าการซื้อขาย 2,356.73 ลบ. 3. PTT ปิดที่ 36.00 บาท ลดลง 0.50 (-1.37%) […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,603.03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,603.03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 มิ.ย. 2565 ปิดตลาดที่ 1,603.03 จุด เพิ่มขึ้น 2.97 จุด (+0.19%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,590.75 จุด และสูงสุดที่ 1,605.53 จุด มูลค่าการซื้อขาย 63,139.45 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.BANPU ปิดที่ 13.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท (+3.08%) มูลค่าการซื้อขาย 3,193.29 ลบ. 2.IVL ปิดที่ 51.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.75 บาท (+3.54%) มูลค่าการซื้อขาย 1,713.69 ลบ. 3.KBANK ปิดที่ 147.50 […]