ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,514.26 จุด เพิ่มขึ้น 6.36 (+0.42%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,514.26 จุด เพิ่มขึ้น 6.36 (+0.42%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,514.26 จุด เพิ่มขึ้น 6.36 (+0.42%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,503.23 จุด และสูงสุดที่ 1,517.37 จุด มูลค่าการซื้อขาย 42,372.48 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BDMS ปิดที่ 26.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 3,452.33 ล้านบาท SCB ปิดที่ 108.50 บาท ลดลง 1.50 (-1.36%) มูลค่าการซื้อขาย 2,011.67 ล้านบาท PTT ปิดที่ 33.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,425.77 ล้านบาท AOT ปิดที่ 70.00 บาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,507.90 จุด ลดลง 15.06 (-0.99%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,507.90 จุด ลดลง 15.06 (-0.99%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,507.90 จุด ลดลง 15.06 (-0.99%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,503.33 จุด และสูงสุดที่ 1,521.66 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,490.73 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BDMS ปิดที่ 26.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 (+0.95%) มูลค่าการซื้อขาย 3,338.23 ล้านบาท PTT ปิดที่ 33.25 บาท ลดลง 0.75 (-2.21%) มูลค่าการซื้อขาย 2,817.75 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 60.75 บาท ลดลง 1.50 (-2.41%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,522.96 จุด ลดลง 4.61 (-0.30%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,522.96 จุด ลดลง 4.61 (-0.30%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 19 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,522.96 จุด ลดลง 4.61 (-0.30%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,522.41 จุด และสูงสุดที่ 1,531.64 จุด มูลค่าการซื้อขาย 43,232.58 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BDMS ปิดที่ 26.25 บาท ลดลง 0.50 (-1.87%) มูลค่าการซื้อขาย 2,013.56 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 62.25 บาท ลดลง 1.00 (-1.58%) มูลค่าการซื้อขาย 2,005.23 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 127.00 บาท ลดลง 2.00 (-1.55%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,527.57 จุด ลดลง 14.46 (-0.94%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,527.57 จุด ลดลง 14.46 (-0.94%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 18 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,527.57 จุด ลดลง 14.46 (-0.94%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,525.47 จุด และสูงสุดที่ 1,539.40 จุด มูลค่าการซื้อขาย 42,566.65 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTT ปิดที่ 34.00 บาท ลดลง 1.00 (-2.86%) มูลค่าการซื้อขาย 3,730.36 ล้านบาท COCOCO ปิดที่ 9.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 (+4.32%) มูลค่าการซื้อขาย 2,348.11 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 168.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.30%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,542.03 จุด ลดลง 3.11 (-0.20%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,542.03 จุด ลดลง 3.11 (-0.20%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,542.03 จุด ลดลง 3.11 (-0.20%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,541.58 จุด และสูงสุดที่ 1,551.01 จุด มูลค่าการซื้อขาย 52,066.56 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ CRC ปิดที่ 39.25 บาท ลดลง 1.75 (-4.27%)มูลค่าการซื้อขาย 2,370.34 ล้านบาท COCOCO ปิดที่ 9.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.35 (+17.09%) มูลค่าการซื้อขาย 2,322.18 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 167.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.30%) มูลค่าการซื้อขาย 2,305.32 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,545.14 จุด เพิ่มขึ้น 9.83 (+0.64%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,545.14 จุด เพิ่มขึ้น 9.83 (+0.64%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,545.14 จุด เพิ่มขึ้น 9.83 (+0.64%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,532.48 จุด และสูงสุดที่ 1,547.71 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,574.21 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ COCOCO ปิดที่ 7.90 บาท เพิ่มขึ้น 2.40 (+43.64%) มูลค่าการซื้อขาย 3,080.21 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 167.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,770.19 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 131.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 (+1.95%) มูลค่าการซื้อขาย 1,554.52 ล้านบาท EA […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,535.31 จุด ลดลง 10.19 (-0.66%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,535.31 จุด ลดลง 10.19 (-0.66%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,535.31 จุด ลดลง 10.19 (-0.66%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,533.13 จุด และสูงสุดที่ 1,546.47 จุด มูลค่าการซื้อขาย 44,303.73 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTT ปิดที่ 34.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 (+0.72%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,923.11 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 167.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 (+0.91%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,527.69 ล้านบาท EA ปิดที่ 58.75 บาท ลดลง 2.25 (-3.69%)  มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,545.50 จุด เพิ่มขึ้น 4.56 (+0.30%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,545.50 จุด เพิ่มขึ้น 4.56 (+0.30%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 12 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,545.50 จุด เพิ่มขึ้น 4.56 (+0.30%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,543.21 จุด และสูงสุดที่ 1,550.67 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,984.43 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ SABUY ปิดที่ 8.55 บาท เพิ่มขึ้น 1.15 (+15.54%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,831.06 ล้านบาท PTT ปิดที่ 34.50 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,667.12 ล้านบาท BBL ปิดที่ 165.00 บาท ลดลง 1.00 (-0.60%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,286.30 ล้านบาท SCB […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,540.94 จุด ลดลง 6.23 (-0.40%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,540.94 จุด ลดลง 6.23 (-0.40%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 11 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,540.94 จุด ลดลง 6.23 (-0.40%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,535.82 จุด และสูงสุดที่ 1,550.46 จุด มูลค่าการซื้อขาย 41,601.46 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ BDMS ปิดที่ 27.25 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,978.54 ล้านบาท BH ปิดที่ 266.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 (+4.31%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,512.37 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 164.50 บาท ลดลง 3.00 (-1.79%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,349.67 ล้านบาท AOT […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 7 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,550.36 จุด เพิ่มขึ้น 1.58 (+0.10%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 7 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,550.36 จุด เพิ่มขึ้น 1.58 (+0.10%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 7 ก.ย. 2566 ปิดตลาดที่ 1,550.36 จุด เพิ่มขึ้น 1.58 (+0.10%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,546.43 จุด และสูงสุดที่ 1,556.94 จุด มูลค่าการซื้อขาย 39,039.93 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ PTTEP ปิดที่ 166.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.60%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,889.11 ล้านบาท PTT ปิดที่ 35.00 บาท ลดลง 0.25 (-0.71%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,473.44 ล้านบาท KTB ปิดที่ 19.30 บาท ลดลง 0.20 (-1.03%)  มูลค่าการซื้อขาย […]