ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,593.37  จุด เพิ่มขึ้น 1.52 จุด (+0.10%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,593.37  จุด เพิ่มขึ้น 1.52 จุด (+0.10%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 27 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,593.37  จุด เพิ่มขึ้น 1.52 จุด (+0.10%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,586.01 จุด และสูงสุดที่ 1,595.86 จุด มูลค่าการซื้อขาย 36,048.98 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 132.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.38%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,250.24 ล้านบาท SCB ปิดที่ 101.50 บาท ลดลง 1.00 (-0.98%) มูลค่าการซื้อขาย 1,026.58 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 62.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 892.18 ล้านบาท […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,593.65  จุด เพิ่มขึ้น 8.57 จุด (+0.54%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,593.65  จุด เพิ่มขึ้น 8.57 จุด (+0.54%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 23 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,593.65  จุด เพิ่มขึ้น 8.57 จุด (+0.54%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,577.70 จุด และสูงสุดที่ 1,598.59 จุด มูลค่าการซื้อขาย 49,431.84ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ CPALL ปิดที่ 63.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 (+0.79%)  มูลค่าการซื้อขาย 1,637.20 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 131.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+0.77%) มูลค่าการซื้อขาย 1,514.88 ล้านบาท ADVANC ปิดที่ 213.00 บาท ลดลง 1.00 (-0.47%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,585.08  จุด เพิ่มขึ้น 7.90 จุด (+0.50%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,585.08  จุด เพิ่มขึ้น 7.90 จุด (+0.50%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 22 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,585.08  จุด เพิ่มขึ้น 7.90 จุด (+0.50%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,579.25 จุด และสูงสุดที่ 1,587.68 จุด มูลค่าการซื้อขาย 51,076.98ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 130.50 บาท ลดลง 1.50 (-1.14%) มูลค่าการซื้อขาย 2,174.24 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 142.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 (+1.79%) มูลค่าการซื้อขาย 2,000.24 ล้านบาท ADVANC ปิดที่ 214.00 บาท มูลค่าการซื้อขาย 1,939.13 ล้านบาท CPALL […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,577.18  จุด เพิ่มขึ้น 21.73 จุด (+1.40%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,577.18  จุด เพิ่มขึ้น 21.73 จุด (+1.40%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 21 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,577.18 จุด เพิ่มขึ้น 21.73 จุด (+1.40%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,561.65 จุด และสูงสุดที่ 1,579.69 จุด มูลค่าการซื้อขาย 53,355.27ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ ADVANC ปิดที่ 214.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 (+2.39%) มูลค่าการซื้อขาย 2,908.99 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 62.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 (+1.62%) มูลค่าการซื้อขาย 2,586.15 ล้านบาท DELTA ปิดที่ 988.00 บาท บาท เพิ่มขึ้น 8.00 (+0.82%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,555.45  จุด ลดลง 8.22 จุด (-0.53%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,555.45  จุด ลดลง 8.22 จุด (-0.53%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 20 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,555.45  จุด ลดลง 8.22 จุด (-0.53%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,543.47 จุด และสูงสุดที่ 1,569.76 จุด มูลค่าการซื้อขาย 62,838.25 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 129.50 บาท ลดลง 2.50 (-1.89%) มูลค่าการซื้อขาย 2,656.23ล้านบาท DELTA ปิดที่ 980.00 บาท ลดลง 16.00 (-1.61%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,368.38ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 136.00 บาท บาท ลดลง 4.50 (-3.20%) มูลค่าการซื้อขาย […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,563.67  จุด เพิ่มขึ้น 9.02 จุด (+0.58%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,563.67  จุด เพิ่มขึ้น 9.02 จุด (+0.58%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 17 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,563.67  จุด เพิ่มขึ้น 9.02 จุด (+0.58%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,555.24 จุด และสูงสุดที่ 1,571.60 จุด มูลค่าการซื้อขาย 73,534.88 ล้านบาท

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,554.65  จุด ลดลง 10.35 จุด (-0.66%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,554.65  จุด ลดลง 10.35 จุด (-0.66%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 16 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,554.65  จุด ลดลง 10.35 จุด (-0.66%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,538.10 จุด และสูงสุดที่ 1,558.67 จุด มูลค่าการซื้อขาย 69,665.73 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 129.50 บาท ลดลง 2.00 (-1.52%) มูลค่าการซื้อขาย 2,961.42 ล้านบาท PTTEP ปิดที่ 135.50 บาท ลดลง 9.00 (-6.23%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,929.60 ล้านบาท SCB ปิดที่ 99.75 บาท บาท ลดลง 1.25 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,565.89  จุด เพิ่มขึ้น 41.11 จุด (+2.70%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,565.89  จุด เพิ่มขึ้น 41.11 จุด (+2.70%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 15 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,565.89  จุด เพิ่มขึ้น 41.11 จุด (+2.70%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,543.61 จุด และสูงสุดที่ 1,573.51 จุด มูลค่าการซื้อขาย 69,699.24 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ AOT ปิดที่ 70.75 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 (+6.79%) มูลค่าการซื้อขาย 3,650.41 ล้านบาท KBANK ปิดที่ 131.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 (+3.95%) มูลค่าการซื้อขาย 3,075.21 ล้านบาท PRTR ปิดที่ 10.10 บาท บาท เพิ่มขึ้น 2.90 […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,523.89  จุด ลดลง 49.18 จุด (-3.13%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,523.89  จุด ลดลง 49.18 จุด (-3.13%)

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 14 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,523.89  จุด ลดลง 49.18 จุด (-3.13%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,518.66 จุด และสูงสุดที่ 1,572.36 จุด มูลค่าการซื้อขาย 103,833.09ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 126.50 บาท ลดลง 1.50 (-1.17%) มูลค่าการซื้อขาย 5,625.63 ล้านบาท SCB ปิดที่ 97.75 บาท ลดลง 2.00 (-2.01%)  มูลค่าการซื้อขาย 3,818.40 ล้านบาท CPALL ปิดที่ 59.75 บาท บาท ลดลง 2.25 (-3.63%) […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,573.07  จุด ลดลง 26.58 จุด (-1.66%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,573.07  จุด ลดลง 26.58 จุด (-1.66%) 

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 13 มี.ค. 2566 ปิดตลาดที่ 1,573.07  จุด ลดลง 26.58 จุด (-1.66%) ระหว่างวัน ดัชนีต่ำสุดที่ 1,572.65 จุด และสูงสุดที่ 1,602.65 จุด มูลค่าการซื้อขาย 79,662.39 ล้านบาท  หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ KBANK ปิดที่ 128.00 บาท ลดลง 8.00 (-5.88%) มูลค่าการซื้อขาย 7,411.73 ล้านบาท BTS ปิดที่ 6.90 บาท ลดลง 0.65 (-8.61%)  มูลค่าการซื้อขาย 2,685.35 ล้านบาท SCB ปิดที่ 99.75 บาท บาท ลดลง 2.75 […]