กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

เศรษฐกิจของประเทศจีนได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาจนทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ในไตรมาสแรก (ม.ค.- มี.ค.) ของปี ค.ศ. 2020 ลดลง -6.8% (year-on-year) จากที่เคยเติบโตแถวระดับ 6.0% มาตลอดสามไตรมาสติดต่อกันในปีที่แล้ว (ค.ศ. 2019) ตัวเลขในไตรมาสแรกนี้นับเป็นการหดตัวทางเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ 30 ปี นับตั้งแต่มีการบันทึกตัวเลขอัตราการเติบโตมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 โดยธุรกิจที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเติบโตลดลง -9.6% ธุรกิจที่อยู่ในภาคบริการเติบโตลดลง -5.2% สำหรับภาคการผลิตรถยนต์ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยลดลง -44.6% (ผู้เขียนเขียน ณ วันที่ 7 พ.ค.) โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตยังคงได้รับผลกระทบเพราะยอดการส่งออกลดลงต่อเนื่อง จากการชัดดาวน์ในต่างประเทศทำให้ยอดสั่งซื้อสินค้าน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ณ. สิ้นเดือน เม.ย. ลดลงสู่ 50.8 จาก 52.0 ในเดือน มี.ค. (แต่ยังสูงกว่า 35.7 ในเดือน ก.พ.) […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

ในปี 2019 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจีน GDP เติบโตลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น สงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ การประท้วงในฮ่องกง อัตราการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้เอกชนหลายแห่ง ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการหลายอย่างเพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้บรรยากาศการลงทุนไม่สดใสนัก แต่กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) สามารถผงาดทำกำไรได้สูงถึงกว่า 38% และสูงกว่าดัชนีชี้วัดเกินเท่าตัวโดดเด่นเป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมกองทุนหุ้นจีนประเภทที่ลงทุนได้ในทุกตลาด หรือกลยุทธ์แบบ All China Strategy ทั้งนี้ปัจจัยสำเร็จมาจากการเลือกลงทุนในบริษัทที่เติบโตสอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ การยกระดับการบริโภค การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง เช่น การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย 6G เป็นต้น ปัจจุบัน หน่วยลงทุนมีหุ้นที่โดดเด่นสำคัญๆ ได้แก่ บริษัท Jiangsu Hengli Hydraylics ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฮดรอลิกรายใหญ่ที่สุดในจีน และรายใหญ่อันดับ 8 ของโลก จำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าทั้งในประเทศ ลูกค้าต่างประเทศ อาทิ Caterpillar ธุรกิจมีผู้แข่งขันในตลาดน้อยราย บริษัท Ping An Insurance […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

“China Drop Foreign Investor Limits” รัฐบาลจีนหั่นข้อจำกัดโควตาสำหรับนักลงทุนต่างชาติลง (QFII: / RQFII) เปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันต่างชาติเข้ามาลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน (China A – Shares onshore) มากขึ้น สำนักงานบริหารเงินตราต่างประเทศจีน (State Administration of Foreign Exchange: SAFE) ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2019 ว่า ตัดสินใจยกเลิกเพดานเม็ดเงินซึ่งเดิมกำหนดไว้ที่ 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการเข้าซื้อหุ้นและตราสารหนี้จีน (โปรดอ่านประกาศจากทางการจีน http://www.safe.gov.cn/en/2019/0910/1552.html) เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ก็เพื่อสนับสนุนตลาดการเงินจีน กระตุ้นเม็ดเงินใหม่ๆ เข้ามาลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ รักษาค่าเงินหยวนไม่ให้อ่อนเกินไป ลดผลกระทบในภาคตลาดการเงินจากผลพวงทางการค้า ผลกระทบต่อตลาดหุ้น  ความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้มีส่วนกระตุ้นให้เม็ดเงินไหลต่างชาติเข้าตลาดจีนในระยะสั้น เพราะโดยปกตินักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนจีน ผ่านช่องทาง Stock connect / Bond Connect และ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

มุมมองต่อตลาดหุ้นจีนในช่วงครึ่งปีหลัง (2H2019) ผู้จัดการกองทุน Allianz Global Investor (AGI) มีมุมมองเชิงบวกแบบค่อนข้างระมัดระวังต่อตลาดหุ้นจีนในครึ่งปีหลัง โดยมองว่าภาพมหภาคทางเศรษฐกิจจีนจะมีทิศทางทรงตัวเหมือนกับที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก แม้ดัชนีที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตและภาคการบริการ (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ ที่เรียกว่า Purchasing Manager Index) ชะลอตัวลงก็ตาม แต่เริ่มมีพัฒนาการทรงตัวให้เห็น การที่จีนเผชิญสงครามการค้ากับสหรัฐฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนหุ้นจีนผ่านโครงการเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกงสต็อคคอนเนค ในปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงา แต่ในอีกมุมหนึ่ง จีนมีโอกาสใช้เครื่องมือทางการเงิน ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยและอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงินได้ง่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะสั้นลง 0.25% ไปเมื่อสิ้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ดังนั้นในแง่มหภาค ผู้จัดการกองทุน AGI จึงมองว่าจะทรงตัวเช่นนี้ไปจนถึงสิ้นปี ส่วนมุมมองด้านกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนนั้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐใช้เมื่อไตรมาส 3 ปีที่แล้ว เช่น 1. การเพิ่มเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ 2. การลดภาษีของภาคครัวเรือนและภาคเอกชนลง เริ่มส่งผลบวกต่อตัวเลขของภาคธุรกิจในไตรมาส 2 ปีนี้ ทำให้ในช่วงครึ่งปีแรก หุ้นจีนในประเทศ […]

B-CHINE-EQ special digest

B-CHINE-EQ special digest

ด้าน Trade war : หุ้นจีนถูกลงจาก Trade war ในปีที่แล้ว ปัจจุบันนักลงทุนมองข้าม Trade war ไปแล้ว และในปีนี้จะมีการเข้าไปรวมกับดัชนี MSCI ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ : นายไค ฟู ลี เจ้าของหนังสือ AI Super Power กล่าวว่า AI มีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวจีน ยกตัวอย่างการยกระดับ Business efficiency ที่ให้คนทำงานเฉพาะหน้าที่สำคัญๆ เท่านั้น ธุรกิจโรงแรม: มีการบุ้คกิ้ง/เลือกพักได้ในระดับผังเลขที่ห้อง check-in ด้วย machine/ควบคุมห้องพัก เปิดเครื่องปรับอากาศ ผ่านระบบที่เชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : เซี่ยงไฮ้มีโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดิน 680 กม. ยาวที่สุดในโลก โดยปัจจุบันมี 18 สาย และจะขยายเป็น 23 สาย […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

สรุปภาวะตลาดและกลยุทธ์การลงทุน ผลตอบแทนหุ้นจีนเมื่อวัดจากดัชนี MSCI All China Net Return USD ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 20 พ.ค. เพิ่มขึ้น 13.46% กองทุน Allianz All China Equity USD ให้ผลตอบแทน 17.14% สูงกว่าดัชนี เป็นผลจากการเลือกหุ้นรายตัวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย อาทิ บริษัทผลิตสุราพรีเมี่ยม Wuliangye Yibin Co. Ltd มีน้ำหนักการลงทุนที่ 3.8% ราคาหุ้น +90% และกองทุนยังมีการเลือกหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ บริษัทผลิตเครื่องยกไฮโดรลิก Jiangsu Hengli Hydrauli น้ำหนักลงทุน 3.7% ราคาหุ้น +68% ช่วยทำให้กองทุนทำผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนี ผลการดำเนินงาน Allianz All China Fund ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ […]

คว้าโอกาสแดนมังกรไปกับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

คว้าโอกาสแดนมังกรไปกับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศที่ลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งหรือทำธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นจีน (เซี่ยงไฮ้ เซิ่นเจิ้น) ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และสหรัฐ โอกาสของหุ้นจีน ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง 6-7% ต่อปี  และจะกลายปีประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดภายใน 10-15 ปี รายได้ต่อหัวระดับปานกลาง US$ 10,000/คน แต่ด้วยจำนวนประชากร 1400 ล้านคน ทำให้มีกำลังการบริโภคขนาดใหญ่ของชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีระดับรายได้สูงขึ้น มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากประเทศที่อาศัยแรงงานราคาถูกผลิตสินค้าพื้นฐานด้วยต้นทุนต่ำ (Old economy) ไปสู่สินค้า/บริการที่มีเทคโนโลยี (New economy)  ภายใต้นโยบาย Made in China 2025 เสถียรภาพทางการเมือง ระบบการเมืองแบบพรรคเดียวภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ ทำให้รัฐบาลมีมั่นคง การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจจึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ […]

จับตาปีหมู…ช่วงเวลาแสวงหาโอกาส ในวัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย

จับตาปีหมู…ช่วงเวลาแสวงหาโอกาส ในวัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย

  By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ สงครามการค้าจีนและสหรัฐจะจบแบบไหน ยังต้องรอคำตอบอยู่ แต่ระหว่างที่ศึกยังดำเนินไปเงียบๆ ย่อมมีผลกระทบทั่วโลก ซ้ำยังมีประเด็นอังกฤษจะตีจากยุโรป ซึ่งไม่รู้จะจบแบบไหน รวมถึงปัญหาในฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตา และมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา ‘Bualuang Exclusive’ ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จัดงานสัมมนา “ส่องทิศทางการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจไทย 2562” ซึ่งช่วงเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนไทยได้รับผลกระทบอย่างไรจากการค้าต่างประเทศ” คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาช่วงนี้ ให้มุมมองที่น่าสนใจกับนักลงทุนไว้ว่า เศรษฐกิจไทยยังเติบโตอยู่ แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยทั้งปีนี้ คาดว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ 4.2% ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีก่อน อีกทั้งคาดว่า จะมีผลมาถึงในช่วงครึ่งปีแรกนี้ […]

Product Update : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

Product Update : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

Can china stimulus offset trade risk? สรุปภาวะตลาดและทิศทางการลงทุน ผ่านไป 11 เดือนนับตั้งแต่จดทะเบียนกองทุน B-CHINE-EQ เมื่อปีที่แล้ว ผู้ถือหน่วยจะสังเกตได้ว่าในบรรดาหุ้นตลาดเกิดใหม่ (EM) ที่ร่วงลงในปีก่อนนั้น หุ้นจีนลดลงมากที่สุด ดัชนีหุ้นหลักของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลง -24.591% ต่ำสุดในรอบสี่ปีนับตั้งแต่ปลายปี 2014 (ตามกราฟ) ทั้งที่บริษัทจดทะเบียนจีนมีกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง กระนั้นก็ตาม ในช่วงตลาดขาลงเราพบกระแสเงินจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนหุ้นจีนในตลาดเซี่ยงไฮ้ และเสิ่นเจิ้นต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่ชื่อว่า “ฮ่องกงคอนเนคโปรแกรม” ที่เสมือนเป็นประตูเปิดให้นักลงทุนต่างชาติอาศัยเป็นช่องทางเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีน Mainland ได้ การที่รัฐบาลจีนเปิดโอกาสให้ต่างชาติถือครองลงทุนหุ้นจีน Mainland A-Shares ได้นั้น มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจด้านการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน กองทุนบำเหน็จบำนาญระดับโลก สอดคล้องกับการที่บริษัท MSCI ซึ่งจัดทำดัชนีสากลรวมหุ้นจีน Large-cap A-Shares จำนวน 220 บริษัท เข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI Emerging Market […]

จีนจะกลายเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2025

จีนจะกลายเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2025

ไชน่าเดลี รายงานว่า Justine Yifu Lin อดีตรองประธานอาวุโสและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลก เปิดเผยว่า จีนจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2025 และจะมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปี 2030 โดยเขากล่าวประเด็นนี้ภายในงาน “The Economics of China’s New Era” ซึ่งเป็นงานอีเวนท์ที่จัดในยุโรป Lin กล่าวว่า แม้จีนจะเติบโตมาเป็นพิเศษตลอด 40 ปีที่ผ่านมา แต่หลังจากนี้จีนก็ยังมีศักยภาพที่เศรษฐกิจจะเติบโตแบบมีไดนามิกได้ โดยจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ต่อประชากรจีนในปี 2008 คิดเป็น 21% ของสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับญี่ปุ่นเมื่อปี 1951 สิงคโปร์เมื่อปี 1967 ไต้หวันในปี 1975 และเกาหลีใต้ในปี 1977 เขา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความท้าทายจากภายนอก เช่น การกีดกันทางการค้าและความขัดแย้งทางการค้า แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง ขณะที่การก่อสร้างในจีนและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเป็นการเปิดโอกาสด้านการลงทุน “จีนเข้าสู่ยุคใหม่ […]