B-CHINE-EQ special digest

B-CHINE-EQ special digest

ด้าน Trade war : หุ้นจีนถูกลงจาก Trade war ในปีที่แล้ว ปัจจุบันนักลงทุนมองข้าม Trade war ไปแล้ว และในปีนี้จะมีการเข้าไปรวมกับดัชนี MSCI ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ : นายไค ฟู ลี เจ้าของหนังสือ AI Super Power กล่าวว่า AI มีบทบาทในชีวิตประจำวันของชาวจีน ยกตัวอย่างการยกระดับ Business efficiency ที่ให้คนทำงานเฉพาะหน้าที่สำคัญๆ เท่านั้น ธุรกิจโรงแรม: มีการบุ้คกิ้ง/เลือกพักได้ในระดับผังเลขที่ห้อง check-in ด้วย machine/ควบคุมห้องพัก เปิดเครื่องปรับอากาศ ผ่านระบบที่เชื่อมโยงกับสมาร์ทโฟน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : เซี่ยงไฮ้มีโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดิน 680 กม. ยาวที่สุดในโลก โดยปัจจุบันมี 18 สาย และจะขยายเป็น 23 สาย […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

สรุปภาวะตลาดและกลยุทธ์การลงทุน ผลตอบแทนหุ้นจีนเมื่อวัดจากดัชนี MSCI All China Net Return USD ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 20 พ.ค. เพิ่มขึ้น 13.46% กองทุน Allianz All China Equity USD ให้ผลตอบแทน 17.14% สูงกว่าดัชนี เป็นผลจากการเลือกหุ้นรายตัวในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย อาทิ บริษัทผลิตสุราพรีเมี่ยม Wuliangye Yibin Co. Ltd มีน้ำหนักการลงทุนที่ 3.8% ราคาหุ้น +90% และกองทุนยังมีการเลือกหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ บริษัทผลิตเครื่องยกไฮโดรลิก Jiangsu Hengli Hydrauli น้ำหนักลงทุน 3.7% ราคาหุ้น +68% ช่วยทำให้กองทุนทำผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนี ผลการดำเนินงาน Allianz All China Fund ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ […]

คว้าโอกาสแดนมังกรไปกับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

คว้าโอกาสแดนมังกรไปกับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศที่ลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งหรือทำธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งอยู่ในตลาดหุ้นจีน (เซี่ยงไฮ้ เซิ่นเจิ้น) ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และสหรัฐ โอกาสของหุ้นจีน ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง 6-7% ต่อปี  และจะกลายปีประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดภายใน 10-15 ปี รายได้ต่อหัวระดับปานกลาง US$ 10,000/คน แต่ด้วยจำนวนประชากร 1400 ล้านคน ทำให้มีกำลังการบริโภคขนาดใหญ่ของชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและมีระดับรายได้สูงขึ้น มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากประเทศที่อาศัยแรงงานราคาถูกผลิตสินค้าพื้นฐานด้วยต้นทุนต่ำ (Old economy) ไปสู่สินค้า/บริการที่มีเทคโนโลยี (New economy)  ภายใต้นโยบาย Made in China 2025 เสถียรภาพทางการเมือง ระบบการเมืองแบบพรรคเดียวภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ ทำให้รัฐบาลมีมั่นคง การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจจึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ […]

จับตาปีหมู…ช่วงเวลาแสวงหาโอกาส ในวัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย

จับตาปีหมู…ช่วงเวลาแสวงหาโอกาส ในวัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย

  By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ สงครามการค้าจีนและสหรัฐจะจบแบบไหน ยังต้องรอคำตอบอยู่ แต่ระหว่างที่ศึกยังดำเนินไปเงียบๆ ย่อมมีผลกระทบทั่วโลก ซ้ำยังมีประเด็นอังกฤษจะตีจากยุโรป ซึ่งไม่รู้จะจบแบบไหน รวมถึงปัญหาในฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตา และมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา ‘Bualuang Exclusive’ ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จัดงานสัมมนา “ส่องทิศทางการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจไทย 2562” ซึ่งช่วงเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนไทยได้รับผลกระทบอย่างไรจากการค้าต่างประเทศ” คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาช่วงนี้ ให้มุมมองที่น่าสนใจกับนักลงทุนไว้ว่า เศรษฐกิจไทยยังเติบโตอยู่ แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยทั้งปีนี้ คาดว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ 4.2% ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีก่อน อีกทั้งคาดว่า จะมีผลมาถึงในช่วงครึ่งปีแรกนี้ […]

Product Update : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

Product Update : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)

Can china stimulus offset trade risk? สรุปภาวะตลาดและทิศทางการลงทุน ผ่านไป 11 เดือนนับตั้งแต่จดทะเบียนกองทุน B-CHINE-EQ เมื่อปีที่แล้ว ผู้ถือหน่วยจะสังเกตได้ว่าในบรรดาหุ้นตลาดเกิดใหม่ (EM) ที่ร่วงลงในปีก่อนนั้น หุ้นจีนลดลงมากที่สุด ดัชนีหุ้นหลักของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตลดลง -24.591% ต่ำสุดในรอบสี่ปีนับตั้งแต่ปลายปี 2014 (ตามกราฟ) ทั้งที่บริษัทจดทะเบียนจีนมีกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง กระนั้นก็ตาม ในช่วงตลาดขาลงเราพบกระแสเงินจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนหุ้นจีนในตลาดเซี่ยงไฮ้ และเสิ่นเจิ้นต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่ชื่อว่า “ฮ่องกงคอนเนคโปรแกรม” ที่เสมือนเป็นประตูเปิดให้นักลงทุนต่างชาติอาศัยเป็นช่องทางเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีน Mainland ได้ การที่รัฐบาลจีนเปิดโอกาสให้ต่างชาติถือครองลงทุนหุ้นจีน Mainland A-Shares ได้นั้น มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจด้านการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน กองทุนบำเหน็จบำนาญระดับโลก สอดคล้องกับการที่บริษัท MSCI ซึ่งจัดทำดัชนีสากลรวมหุ้นจีน Large-cap A-Shares จำนวน 220 บริษัท เข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI Emerging Market […]

จีนจะกลายเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2025

จีนจะกลายเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2025

ไชน่าเดลี รายงานว่า Justine Yifu Lin อดีตรองประธานอาวุโสและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลก เปิดเผยว่า จีนจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปี 2025 และจะมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปี 2030 โดยเขากล่าวประเด็นนี้ภายในงาน “The Economics of China’s New Era” ซึ่งเป็นงานอีเวนท์ที่จัดในยุโรป Lin กล่าวว่า แม้จีนจะเติบโตมาเป็นพิเศษตลอด 40 ปีที่ผ่านมา แต่หลังจากนี้จีนก็ยังมีศักยภาพที่เศรษฐกิจจะเติบโตแบบมีไดนามิกได้ โดยจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ต่อประชากรจีนในปี 2008 คิดเป็น 21% ของสหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับญี่ปุ่นเมื่อปี 1951 สิงคโปร์เมื่อปี 1967 ไต้หวันในปี 1975 และเกาหลีใต้ในปี 1977 เขา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความท้าทายจากภายนอก เช่น การกีดกันทางการค้าและความขัดแย้งทางการค้า แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง ขณะที่การก่อสร้างในจีนและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเป็นการเปิดโอกาสด้านการลงทุน “จีนเข้าสู่ยุคใหม่ […]

จีนประกาศหลายมาตรการหนุนภาคเอกชนหลังเศรษฐกิจชะลอตัว–เจอพิษสงครามการค้า

จีนประกาศหลายมาตรการหนุนภาคเอกชนหลังเศรษฐกิจชะลอตัว–เจอพิษสงครามการค้า

รัฐบาลจีนเตรียมยกระดับการสนับสนุนภาคเอกชนในปี 2019 โดยคณะรัฐมนตรีจีนประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง รวมถึงปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน แถลงการณ์จากการประชุมคณะรัฐมนตรีจีนซึ่งมีนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานการประชุม ระบุว่า จะทำการปรับปรุงนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชน โดยธนาคารกลางจีน (PBOC) จะปรับลดอัตรากันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) แบบมีเป้าหมาย และส่งเสริมให้การเข้าถึงบริการทางการเงินครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนบริษัทเอกชน นอกจากนี้รัฐบาลจีนจะเพิ่มการปรับลดภาษี และเร่งกระบวนการตรวจสอบการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอกชน รวมถึงขั้นตอนการรีไฟแนนซ์ อีกทั้งจะหามาตรการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและกองทุนประกัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อของหุ้นที่นำมาวางประกันสำหรับบริษัทเอกชน รัฐบาลพร้อมให้คำมั่นที่จะปฏิบัติต่อบริษัทต่างๆ อย่างเท่าเทียมในด้านการประมูลราคาและการใช้ที่ดิน โดยไม่จำกัดว่าบริษัทจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน เพื่อความเป็นกลางทางการแข่งขัน ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะปกป้องสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการภาคเอกชนตามหลักกฎหมาย

สรุปภาวะตลาด และสถานการณ์การลงทุน B-CHINE-EQ ไตรมาส 4/18

สรุปภาวะตลาด และสถานการณ์การลงทุน B-CHINE-EQ ไตรมาส 4/18

สรุปภาวะตลาด และสถานการณ์การลงทุน การยกระดับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ต่อเนื่องและบานปลายเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ช่วงต้นปีตลาดไม่เคยคาดไว้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน ธนาคารกลางจีนเองพยายามประคับประคองสถานการณ์ด้วยการลดอัตราเงินทุนสำรอง (RRR) ลงเพื่อเพิ่มการกู้ยืมของภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก แต่ยอดสินเชื่อยังไม่กระเตื้องขึ้น การขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐฯในส่วนที่เหลือแม้ยังไม่ใช้อย่างเป็นรูปธรรม กระนั้นเศรษฐกิจจีนในไตรมาสสามก็ชะลอตัวลงเหลือ 6.5% จาก 6.7% ในไตรมาสสอง หุ้นจีนตั้งแต่ต้นปีลดลง -20% YTD และเมื่อวัดจากจุดสูงสุดลดลง -26% แรงขายที่เกิดขึ้นพบในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในประเทศจีน (A-Shares) ในกลุ่มธนาคาร และหุ้นจีนที่จดทะเบียนที่ฮ่องกง (H-Shares) ในกลุ่มเทคโนโลยี ระดับมูลค่าหุ้นจีน (Valuation) ที่ลดลง ณ ปัจจุบัน หากวัดจากดัชนี MSCI China ที่ไม่รวมบริษัทที่จดทะเบียนซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ พบว่าซื้อขายที่ระดับ Forward PE 8.90 x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปลายปี 2012 ถึง 2014 เสียอีก ในช่วงสองปีนั้นเศรษฐกิจของจีนถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงมากกว่าตอนนี้ โดยได้รับผลพวงจากปัญหาหนี้สินยุโรปร่วมกับหนี้สินภาคธนาคารท้องถิ่นของจีนเข้าไว้ด้วยกัน ช่วงเวลาดังกล่าวหุ้นจีนซื้อขายที่ระดับ Valuation เฉลี่ย 9.0 […]

สิ่งน่ารู้ต่อผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน

สิ่งน่ารู้ต่อผลกระทบของสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน

1.สหรัฐฯและจีนพึ่งพิงการส่งออกไปยังประเทศอื่นทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนที่ลดลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) พบว่า จีนพึ่งพาการส่งออก (China Export) คิดเป็นสัดส่วน 18% ของ GDP จีน (ในปี 2017) ลดลงจาก 36%  (ในปี 2006) ขณะที่สหรัฐฯ พึ่งพาการส่งออก (US Export) คิดเป็นสัดส่วน 12% ของ GDP (ในปี 2017) หากมองลึกลงไปว่าสองประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจส่งออกสินค้าไปมาหากันขนาดไหนพบว่า จีนส่งออกไปสหรัฐฯ (China export to US) เพียง 2.5% ของ GDP จีน ขณะที่สหรัฐฯ ส่งออกไปจีน (US export to China) เพียง 1% ของ GDP สหรัฐฯ […]

MSCI China มีโอกาสปรับขึ้นประมาณ 14% ในระยะถัดไปถึงสิ้นปี 2018

MSCI China มีโอกาสปรับขึ้นประมาณ 14% ในระยะถัดไปถึงสิ้นปี 2018

MSCI China มีโอกาสปรับขึ้นประมาณ 14% ในระยะถัดไปถึงสิ้นปี2018หลังแรงขายอย่างหนักจบรอบ หุ้นจีน A-Shares, H-Shares และ US listed มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นจากแรงส่งของ การดำเนินนโยบายผ่อนคลายของธนาคารกลางจีน ระดับค่าเงินหยวนที่เริ่มกลับมามีเสถียรภาพหลังอ่อนค่าลง 6% จากต้นไตรมาส 2 บริษัทจดทะเบียนที่ผลกำไรสุทธิออกมาต่ำกว่าคาด ถูกปรับลดราคาเป้าหมายสิ้นปีไปแล้ว Mr.Habin Zhu, Head of China Equity Strategy JP Morgan Asset Management คาดว่าหุ้นจีนจะมี Upside +14% สิ้นปี 2018 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนตั้งแต่ต้นปีก้าวมาได้อย่างดี ท่ามกลางราคาหุ้นที่สะท้อนข่าวลบ(Price in)ไปค่อนข้างมาก  ภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการผลิตซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจมีทิศทางฟื้นตัว บรรยายกาศทางการเงินค่อนข้างสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยงจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางจีน (PBOC) ในครึ่งปีหลัง 2H2018 และยังมีเครื่องมือเพิ่มสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงิน อาทิ อัตราส่วนเงินทุนสำรอง (RRR) ก็ยังพิจารณาใช้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อดู Bottom […]