กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ(B-INDIAMRMF) Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ(B-INDIAMRMF) Q4/2022

“ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้น ดังต่อไปนี้กลุ่มการผลิต ได้ประโยชน์จาก Production Linked Incentive Scheme : PLI, โครงการ China+1, การลดภาษีนิติบุคคล และนโยบายส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพราะได้ประโยชน์จากปฏิรูปภาษี และการฟื้นตัวของการจับจ่ายใช้สอยหลังโควิด ภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกฎหมายการควบคุมด้านอสังหาริมทรัพย์ (RERA) ที่ทำให้ตลาดมีความโปร่งใสมากขึ้น และมีการดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามกำหนดเวลา” • ตลาดหุ้นอินเดียในปี 2565 มีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) โดยเมื่อดูย้อนหลัง 12 เดือน Nifty ปรับตัวลดลง -7.74% และ Sensex ลดลง -7.23% ในขณะที่ MSCI EM ลดลง -32.94% และเมื่อดูย้อนหลัง 3 เดือนที่ผ่านมา Nifty ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.64% Sensex เพิ่มขึ้น […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF) Q3/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF) Q3/2022

“ณ สิ้นเดือนกรกฏาคม พอร์ตการลงทุนเน้นลงทุนในที่เกี่ยวกับการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศที่กำลังเติบโต มี 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) กลุ่มวัสดุอุปกรณ์ 19.9% จะลงทุนส่วนใหญ่ใน Sub Sector ที่เป็นเคมีภัณฑ์เช่น ซีเมนต์ เป็นต้น 2) กลุ่มสถาบันการเงิน 19.2% จะลงทุนส่วนใหญ่ในธนาคารและมีบริษัทประกันบางส่วน 3) กลุ่มอุตสาหกรรม 18.2% จะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ และ 4) กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย 18.2% จะให้น้ำหนักที่กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ • เศรษฐกิจอินเดียได้แรงกดดันจากปัญหาเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ธนาคารกลางอินเดียต้องลดความร้อนแรงเงินเฟ้อลงด้วยการทยอยปรับอัตราดอกเบี้ย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2565 ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจาก 4.0% เป็น 4.40% เมื่อ 8 มิ.ย. 2565 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 50 bps เป็น 4.90% […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

Highlight กิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นสู่ระดับก่อนวิกฤตการณ์โควิด และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มจ้างงาน ซึ่งจะทำให้กลุ่มพลังงานสะอาด คมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นถนน ท่าเรือ รถไฟ และขนส่งสาธารณะได้ประโยชน์ ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่า GDP ปี 2022 จะอยู่ที่ 9% และ ปี 2023 ที่ 7.1% ตลาดหุ้นอินเดียเป็นตลาดที่น่าสนใจ หนุนโดยเศรษฐกิจมหภาคของอินเดีย ซึ่งเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ  โครงสร้างประชากรอยู่ในวัยทำงานกว่า 67% ซึ่งสามารถสร้างสินค้าและบริการได้มาก ความเสี่ยงด้านการเมืองมีน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ภาคการบริโภคเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีแรงผลักดันมาจากโครงสร้างประชากร  ผู้จัดการกองทุนมองว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนจะกระทบกับตลาดหุ้นอินเดียในระยะสั้นถึงกลางเท่านั้น และไม่ได้มีผลกระทบมากนัก ภาพรวมตลาด  ปี 2021 ตลาดหุ้นอินเดียให้ผลตอบแทนที่ดี MSCI India +26.2% นำโดยหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 4/2021 ตลาดหุ้นอินเดียได้รับผลกระทบจากการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยและการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา จึงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคมปี 2022 สถานการณ์โควิดของอินเดียอยู่ภายใต้การควบคุม แม้ว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เห็นสัญญาณน่ากังวล […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

Highlight ปัจจัยบวกที่สำคัญของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากมาตรการทางการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การ IPO ของหุ้นใหม่ และการเปิดเมืองที่มีทิศทางดีขึ้น ในขณะที่แรงกดดันของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียนในทิศทางที่แตกต่างกันไป และประเด็นเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลก การประชุม UN Climate Change Conference (COP26) ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศว่าอินเดียจะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการใช้พลังงาน โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และลดสัดส่วนพลังงานดั้งเดิมลง มีเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2070  โครงสร้างประชากรของอินเดียที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานสูงกว่า 67% สนับสนุนให้การบริโภคมีแนวโน้มเติบโต ธุรกิจการเงินและโครงสร้างพื้นฐาน ยังคงเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ การที่ตลาดโลกมองอินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตนอกเหนือจากจีน ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านภาษีและนโยบายอื่นๆ ทำให้บริษัทขนาดกลางและเล็กได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าครัวเรือน ยาและเคมีภัณฑ์  สถานการณ์โควิดของอินเดียดีขึ้นมาก จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ 12,000 ต่อวัน การฉีดวัคซีนอยู่ที่ 4-5 ล้านคนต่อวัน ประชากรผู้ใหญ่กว่า 35% ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว และกว่า 78% ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็ม อัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำประมาณ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

Highlight ปัจจัยบวกที่สำคัญของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากมาตรการทางการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การ IPO ของหุ้นใหม่ และ อัตราการฉีดวัคซีนที่น่าพอใจ สำหรับมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแผนการลงทุนในมูลค่า  100 ล้านล้านรูปี หรือประมาณ 1.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างงาน เพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันระดับโลกและเป็นช่องทางใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังมีมาตรการก่อนหน้าเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อีก  6 ล้านล้านรูปี (82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2022-2025 ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นอินเดียให้ผลตอบแทนที่ดี ตั้งแต่ต้นปี หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กราคาปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ จนกระทั่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หุ้นขนาดใหญ่ราคาปรับตัวขึ้นมามากกว่าหุ้นขนาดกลางและเล็ก ปัจจัยบวกที่สำคัญของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากมาตรการทางการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การ IPO ของหุ้นใหม่ และ อัตราการฉีดวัคซีนที่น่าพอใจ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอินเดียอยู่ที่ประมาณวันละ 30,000-40,000 คน (ลดลงจากช่วงเดือนเมษายนที่วันละ 3-4 แสนคน) การฉีดวัคซีนวันละ 8-10 ล้านโดส ขณะนี้มีประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

Highlight ตลาดหุ้นอินเดีย ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงกลางไตรมาสที่ 1/2021 ดัชนีปรับตัวขึ้น เงินไหลเข้าตลาดอินเดียมากเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่ เม.ย. 2020 ถึง มี.ค. 2021 (FY2021) มีเงินไหลเข้าประมาณ 37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 1/2021 ผลตอบแทนดัชนี Nifty เพิ่มขึ้น 5.19% ขณะที่ MidCap Index เพิ่มขึ้น 13.81% กองทุนหลักมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นอินเดียที่เป็น Mid-Small Cap บริษัทกลุ่มนี้มีความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจ ตลาดโลกมองอินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตนอกเหนือจากจีน ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านภาษีและนโยบายอื่นๆ บริษัทส่วนใหญ่ที่ได้ประโยชน์เป็นบริษัทขนาดกลาง โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าครัวเรือน ยาและเคมีภัณฑ์ ปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นอินเดีย มีหลายปัจจัย ได้แก่ นโยบายการเงินการคลังที่พร้อมจะกระตุ้นเศรษฐกิจ การแจกจ่ายวัคซีนที่เร่งตัวขึ้นรวมถึงการที่ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันเองด้วย และกำไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มดีซึ่งจะรับอานิสงส์จากดีมานด์โลกที่เพิ่มขึ้น ภาพรวมตลาด การระบาดของโควิด-19 ระลอกสองในอินเดียเริ่มตั้งแต่กลาง มี.ค. 2021  และรุนแรงขึ้นจนปลาย เม.ย. […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

Highlight ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดอินเดียมีผลการดำเนินงานดี โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้หุ้นอินเดียกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้งได้แก่ 1) การอัดฉีดเงินจำนวน 98,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2) การขายรัฐวิสาหกิจกลุ่มธนาคารและประกันภัย 3) รัฐจะกระตุ้นการผลิตในประเทศด้วยการขึ้นอัตราภาษีนำเข้า ผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองบวกต่อตลาดหุ้นอินเดียจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยที่สำคัญมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งด้านการเงินและการคลัง ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณอุปสงค์อย่างมาก อีกทั้งการฟื้นตัวของผลประกอบการจากภาคธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายมองว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และยังไม่มีแนวโน้มปรับขึ้นในอนาคตอันใกล้

กองทุนเปิดบัวหลวงอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

Highlight ประจำไตรมาส 4Q2020 1.ปัจจัยมหภาคของอินเดียดูดีในทุกด้าน อาทิ ตัวเลข Manufacturing PMI ณ สิ้นเดือน ก.ย. อยู่ที่ 56.8 สูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2012 ตัวเลขการเติบโตของยอดขายรถยนต์โดยสารที่พลิกกลับมาเป็นบวก เงินทุนสำรองของประเทศที่ทำสถิติสูงสุดที่ 542 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบที่ลดลง ดุลบัญชีเดืนสะพัดเทียบจีดีพีที่กลับมาอยู่ในระดับที่สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ค่าเงินรูปีเทียบดอลลาร์ที่อ่อนค่าเพียง -3% ตั้งแต่ต้นปี เมื่อเทียบกับบราซิล -39% ตุรกี -31% รัสเซีย -26% แอฟริกาใต้ -18% ค่าเงินของประเทศเหล่านี้อ่อนค่ากว่าอินเดียเสียอีก 2.ณ เดือน พ.ย. มียอดรวมผู้ติดเชื้อชาวอินเดียเท่ากับ 8.4 ล้านคน แม้ตัวเลขแบบ Absolute จะดูสูง แต่มีสัญญาณชัดเจนว่าเคสต่อวันได้ลดลงจากเดิมที่ 97,000 -98,000 รายต่อวัน ในเดือนก.ย. เป็น 50,000 รายต่อวัน […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

มุมมองเชิงบวกและลบต่อการลงทุนในหุ้นอินเดียมิดแคป (+) มหภาคของอินเดียดูดีจากทุนสำรองระหว่างประเทศที่สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก ทุนสำรองดังกล่าวได้ไต่ระดับขึ้นมาสูงสุดที่ 505.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปีนี้ (มิ.ย. 2020) หรือเพิ่มขึ้นสัดส่วน 28.7% ภายในระยะเวลา 1 ปี จากเดิมที่ 392.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทุนสำรองดังกล่าวสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก รองเพียงจีน ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และรัสเซีย (โดยเพิ่งแซงหน้าซาอุดิอาระเบีย ฮ่องกง เกาหลีใต้ ในปีที่ผ่านมา) เพราะได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ต่ำ มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบที่ลดลงทำให้บัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้น (+/-) ในระยะสั้นตลาดน่าจะพักฐานหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมามากจากกลุ่มเฮลธ์แคร์ ฯลฯ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ราคาลดลงจะเป็นโอกาสให้กลับเข้าไปลงทุนอีกครั้ง (+/-) แม้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2 ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ แต่ก็สะท้อนราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว ในปีถัดไปตลาดมองอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียนเติบโตระดับ 20%-25% (ปีบัญชี FY2022) แต่เนื่องจากเป็นผลของฐานกำไรที่ต่ำในปีนี้จากโควิด-19 ดังนั้นหากปรับฐานให้เหมาะสม (Normalized) คงเติบโตได้ 15-19% (+/-) […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

สรุปภาวะตลาดและการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ ไตรมาสที่ผ่านมาสถานการณ์ตลาดในประเทศอินเดียเผชิญกับความผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน มีการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง (Sharp correction) เกิดขึ้นกับทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีสาเหตุมาจาก ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 วิกฤตราคาน้ำมันอันเกิดจากความไม่ลงรอยกันระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศซาอุดิอาระเบีย ณ ตอนนี้หากดูสถานการณ์ของธนาคารกลางทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารกลางญี่ปุ่น ต่างปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง มีการกลับมาดำเนินนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) อีกครั้ง ในรอบนี้เป็นครั้งแรกที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศด้วยว่าจะซื้อคืนตราสารหนี้ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน่าลงทุน หากเทียบกับวิกฤตปี ค.ศ. 2008 เฟดเข้าซื้อแต่ตราสารหนี้ที่อยู่ระดับน่าลงทุนเท่านั้น ในส่วนของอินเดียผู้จัดการกองทุนหลักอกล่าวว่า แม้ประเทศเราเผชิญกับปัจจัยลบทั้งจาก COVID-19 และราคาน้ำมัน แต่ก็ได้เห็นยาแรงจากนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเช่นกัน ในอินเดีย รัฐบาลมีการล็อคดาวน์ทั้งประเทศกินระยะเวลา 21 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2020 แต่อาจจะมีการขยายระยะเวลาต่อไปอีก 19 วันจนถึงวันที่ 3 พ.ค. 2020 หากผู้ถือหน่วยสังเกตผลตอบแทนหุ้นอินเดียขนาดใหญ่เมื่อวัดจาก Nifty 50 พบว่า ลดลง […]