กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ธุรกิจโกลบอลเฮลธ์แคร์โดยเฉพาะกลุ่มไบโอเทคโนโลยี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ใน 3 ส่วนคือ 1. สถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนการทดลองยาทางคลีนิคและการอนุมัติให้ใช้ยาที่ว่านี้ถูกเลื่อนออกไป 2. ยอดขายยาและการเปิดตัวของยาใหม่ ก่อนเข้าสู่ตลาด ไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 3. ดีลควบรวมกิจการของบริษัทยาลดลงเพราะข้อจำกัดของการเดินทางทางธุรกิจ (Business Travel) ผลกระทบ 3 ประการข้างต้นเป็นปัจจัยชั่วคราว ไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจของหุ้นในกลุ่มนี้ในระยะยาว หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์เป็นกลุ่มที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเนื่องจาก 1. เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่วัฏจักรของนวัตกรรมใหม่ (New Innovation Cycle) อันเป็นผลมาจากการศึกษาจีโนมมนุษย์ต่อเนื่องมายาวนานเกินกว่า 20 ปี จีโนมเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของมนุษย์ ข้อมูลนี้มีประโยชน์ตรงที่นำไปสู่การบำบัดด้วยยีน (Gene therapy) มีการนำยีนไปผลิตโปรตีนรักษาโรคเช่น โรคมะเร็ง บาดแผลเรื้อรังรักษาไม่หาย  และนำไปสู่วิธีการตรวจ การผลิตวัคซีนใหม่ๆ สำหรับโรคที่ไม่เคยรักษาได้มาก่อน เช่น 1.1 เทคนิคตรวจหามะเร็งระยะแรกจากเลือด (Liquid Biopsy) เทคโนโลยีใหม่ของการพยายามตรวจวินิจฉัยโรคจากตัวอย่างเลือดแทนการตรวจด้วยตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อแบบเก่าเพื่อหาความผิดปกติที่บ่งชึ้ถีงโรคมะเร็ง 1.2 เทคนิคโปรตีโอมิกส์ (Proteomic […]

บริษัทยา AstraZeneca เตรียมพร้อมจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 จำนวน 400 โดสในยุโรปปลายปีนี้

บริษัทยา AstraZeneca เตรียมพร้อมจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 จำนวน 400 โดสในยุโรปปลายปีนี้

บริษัทยา AstraZeneca เตรียมพร้อมจำหน่ายวัคซีน 400 โดสในยุโรปภายในปลายปีนี้ ซึ่งกองทุนหลัก Wellington Global Healthcare Equity Fund มีฐานะลงทุนในบริษัทนี้เป็น Top 10 Holdings มาโดยตลอด  บริษัท AstraZeneca เป็นผู้ผลิตยาสัญชาติอังกฤษ มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเคมบริดจ์ มีข้อตกลงร่วมกันกับพันธมิตรผู้ผลิตวัคซีน เพื่อจำหน่ายวัคซีนที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใน University of Oxford ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของเยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ โดยเป็นการดำเนินการวิจัยแบบไม่แสวงหากำไร การทดลองที่ว่านี้ปัจจุบันอยู่ในระยะเฟส 2 ถึงเฟส 3 โดยเตรียมทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 10,000 คน ข้อตกลงที่ว่านี้เกิดขึ้นเพราะเพื่อเป็นหลักประกันให้กับชาวยุโรปหลายร้อยล้านคนให้สามารถเข้าถึงวัคซีนหากผ่านการอนุมัติใช้ได้ การร่วมมือกันแบบห่วงโซ่อุปทานระหว่างพันธมิตรนี้ช่วยให้วัคซีนจำหน่ายจ่ายแจกไปได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการผลิควัคซีนของบริษัท AstraZeneca มีชื่อเรียกว่า AZD1222 ไม่เคยถูกปรับนำมาใช้กับมนุษย์มาก่อนแต่ระหว่างการทดลองได้ทำให้โปรตีนในตัวไวรัสโคโรนาอ่อนแอลงจากการทดลองกับลิงชิมแปนซี ระหว่างนี้บริษัท AstraZeneca ได้คัดเลือกบริษัท Emergent BioSolutions ของสหรัฐฯเป็นหนึ่งในตัวช่วยเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโดยได้มีการทำสัญญากันก่อนหน้านี้คิดเป็นมูลค่า 87 […]

กองทุนบัวหลวงชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพมีแนวโน้มดี  พร้อมฟันฝ่าโควิด-19 ระบาด ชูกองทุน B-INNOTECH และ BCARE น่าลงทุนในระยะยาว

กองทุนบัวหลวงชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพมีแนวโน้มดี พร้อมฟันฝ่าโควิด-19 ระบาด ชูกองทุน B-INNOTECH และ BCARE น่าลงทุนในระยะยาว

กองทุนบัวหลวงเชื่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพน่าสนใจลงทุน เพราะได้รับผลกระทบจากวิกฤติ  โควิด-19 ไม่มาก และยังอาจได้ผลบวกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอนาคต พร้อมนำเสนอกองทุน B-INNOTECH และ B-CARE เป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาว     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF) ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Technology Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นกลุ่มนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของดัชนีหุ้นทั่วโลก เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI Information Technology ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา (ข้อมูลจาก MSCI : ดัชนี MSCI ACWI Index ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นทั่วโลก อันประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว 23 ประเทศ และตลาดเกิดใหม่ […]

กองทุนที่เกาะติดเทรนด์โลก ตอน สุขภาพ

กองทุนที่เกาะติดเทรนด์โลก ตอน สุขภาพ

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดทั่วโลก ผู้ลงทุนให้ความสนใจกับการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพมากขึ้น ซึ่งกองทุนบัวหลวง ก็มี กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF) ที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ อันเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในเทรนด์โลก โดยเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Wellington Global Health Care Equity Portfolio ทั้งนี้ กองทุนหลักของ BCARE ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพประมาณกว่า 30% จากข้อมูล ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2563 โดยเดิมทีในการลงทุนธีมธุรกิจสุขภาพของกองทุนหลักมีการแบ่งย่อยอยู่หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ บริษัทยา บริษัทวิจัย หรือบริการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล สถานดูแล ต่อมาบริษัทต่างๆ ในธุรกิจสุขภาพมีการควบรวมกัน โดยบริษัทยาขนาดใหญ่ หลังจากที่สิทธิบัตรยาเดิมเริ่มหมดลง ก็เริ่มมีการไปซื้อบริษัทค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ จนกลายเป็นกลุ่มไบโอฟาร์มา ทำให้ในกลุ่มสุขภาพมีการรวมตัวและถูกแบ่งหมวดหมู่ใหม่เป็น […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

มุมมองต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพหลังการระบาดของไวรัส COVID-19 สิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยาของโลกโดยเฉพาะยาที่รักษาไวรัสโคโรนา ที่ขณะนี้ยังไม่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่จะยืนยันได้ว่ายาตัวใดหรือกระบวนการักษาแบบไหนที่จะนำมารักษาให้หายขาด หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าสมัยก่อนสงครามโลกการเสียชีวิตของคนมีสาเหตุหลักมาจากโรคติดเชื้อ แต่หลังจากค้นพบยาปฏิชีวนะได้ช่วยทำให้คนมีอายุยืนขึ้น การรักษาโรคระบาด COVID-19 ก็เช่นกัน หลายคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาเพราะการรักษาใหม่ๆ ผู้วิจัยต้องประเมินผลข้างเคียงเสมอ อุตสาหกรรมยานวัตกรรม หรือ Innovative Drug เป็นการผลิตยาที่นำมาสู่กระบวนการรักษาที่เมื่อใช้ยาตัวนั้นแล้วส่งผลข้างเคียงน้อยที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ของการรักษา แต่ด้วยเหตุที่คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน สารพันธุกรรมของเราแต่ละคนก็เป็นเฉพาะของเราเท่านั้น เผ่าพันธุ์เราก็ไม่เหมือนกัน อายุเราก็ไม่เท่ากัน ระบบเราก็ไม่เหมือนกัน เราอาจจะมีโรคที่มีมาแต่กำเนิดไม่เหมือนกันด้วย พวกเราที่นั่งกันอยู่อาจยังไม่รู้ว่าตัวเรามีโรคอะไรอยู่ เพราะฉะนั้นยาถ้าต้องใช้กับทุกคนทั่วโลกเป็นพันล้านคน วิธีการทดสอบว่ายาตัวนี้ใช้ได้คือการทดลองทางด้านคลินิก ซึ่งจะต้องไม่ทำให้ผู้ป่วยทรุดลงไปจากเดิมที่เป็นอยู่ ต้องมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด ต้องใช้เวลา ใช้ทุนทรัพย์มหาศาล และต้องมีคนซึ่งเป็นอาสาสมัครซึ่งมีร่างกายแข็งแรงมาช่วยทดลอง สำหรับโรค COVID-19 เป็นโรคใหม่ที่มาอย่างรวดเร็ว ทุกบริษัท/องค์กรต่างเร่งรัดทำอยู่ แต่กระบวนการวิจัยยาไม่สามารถลดขั้นตอนได้ หากลดขั้นตอนความเสี่ยงสูงจะตามมา กรณีนี้เห็นได้จากยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซึ่งเป็นยาต้านมาเลเรียและเป็นยาซึ่งใช้ในโรคไขข้อ ผู้นำบางประเทศประกาศให้รีบนำยานี้มาใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยยังไม่ได้ผ่านการทดลองทางด้านคลีนิค อย่างเป็นรูปธรรมว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไร ตัวเลขผลการทดลองจึงมีไม่เพียงพอว่าควรใช้กี่โดส สำหรับคนอายุเท่านี้ เพศนี้ เผ่าพันธุ์ประเภทนี้ ปัญหาข้างเคียงจึงตามมา ด้านการใช้วัคซีน กองทุนหลักกล่าวว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนายาวนานกว่ายา […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

มุมมองต่อประเด็นทางการเมืองต่อระบบเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ กองทุนหลักมองว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่โครงสร้างเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ จะเปลี่ยนจากปัจจุบันไปสู่ระบบที่รัฐเข้าดูแลจัดการสวัสดิภาพของพลเมืองทั้งหมดหรือที่เรียกว่า Universal or government run healthcare system หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากจะใช้งบประมาณประเทศที่สูงเกินจะแบกจะรับไหว ข้อเสนอระบบประกันสุขภาพที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้บริการเท่าเทียมกันหรือ Medical for all ของพรรคเดโมแครทนั้น ใช้งบประมาณสูงถึง 30 -50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานรวม 10 ปี ตัวเลขนี้อยู่สูงกว่าขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในตอนนี้ที่คิดเป็นมูลค่า 21 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่ฝั่งนักการเมืองผู้เสนอยังไม่ได้ประเมินคือ มีชาวอเมริกันจำนวน 180 ล้านครัวเรือนที่ใช้บริการประกันสุขภาพภาคเอกชน ผู้ให้บริการประกันสุขภาพภาคเอกชนดังกล่าว เมื่อนับรวมกับความร่วมมือภาครัฐผ่านสวัสดิการโอบามาแคร์แล้ว ก็แทบจะครอบคลุมคนสหรัฐฯ ในกลุ่มอยู่แล้ว หากจะเหลือก็มีเพียงแค่ พลเมืองสหรัฐฯ อีก 10 ล้านคน ซึ่งยังไม่มีหลักประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล ณ จุดนี้ ทำให้ดูเหมือนว่าการที่รัฐจะเข้ามาดูแลกลุ่มคนเพียง 10 ล้านคน ด้วยการรื้อถอนโครงสร้างระบบประกันสุขภาพของประเทศใหม่หมดไม่เมคเซนซ์เอาเสียเลย ด้วยเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องใช้ ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการบริหารประเทศ จึงเป็นไปได้ยาก […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์เหมาะสำหรับการลงทุนในทุกภาวะเศรษฐกิจ 1.หุ้นในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ มีลักษณะเป็นหุ้นปลอดภัย (Defensive Stocks) กล่าวคือ กำไรสุทธิบริษัทยังเติบโตได้แม้จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย โดย 25 ปีที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอย โกลบอลเฮลธ์แคร์ ยังมีกำไรสุทธิที่เป็นบวก ณ ปัจจุบัน หากพิจารณาระดับราคาหุ้นเฮลธ์แคร์ในสหรัฐฯ ถือว่าได้สะท้อนปัจจัยลบจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปีค.ศ. 2020 ไปพอสมควร เห็นได้จากกราฟซึ่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับราคา Valuation หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ เทียบกับกลุ่มอื่น ด้วยเหตุที่ราคาหุ้นในปีนี้ปรับตัวขึ้นน้อย ทำให้หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ในสหรัฐฯ ซื้อขาย ณ ระดับราคาเพียง 6 เท่า (FW Price-to-Earnings) ยกเว้นเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มธนาคาร ที่เผชิญกับภาวะดอกเบี้ยต่ำ ทำให้เมื่อว่ากันโดยเปรียบเทียบแล้วเฮลธ์แคร์มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบหรือเรียกว่า Relative Performance ได้ดีกว่ากลุ่มอื่น ในช่วงที่ตลาดวกกลับเข้าสู่โหมดหลีกหนีความเสี่ยง (Risk Aversion) 2.ธุรกิจเฮลธ์แคร์ ขับเคลื่อนจากปัจจัยที่มีความจำเป็น และเป็นเทรนด์ที่มีความชัดเจนมากจนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย อาทิ กลุ่มโครงสร้างประชากรสูงอายุ (ตั้งแต่ 65+ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

Global Healthcare Update Source: Wellington Management, September 2019 ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ในปีนี้ (YTD) พบว่า แข็งแกร่งขึ้นจากสองประเด็น คือ ยอดขายยาทั่วโลกเติบโตขึ้น (Volume Growth) จากความต้องการปัจจัย 4 ด้านการรักษาโรค การถือกำเนิดของแนวทางแบบใหม่ที่ใช้รักษาผู้ป่วย (Groundbreaking Innovation in therapeutic) เช่น Gene therapy / Robotic surgery / Immunotherapy สิ่งที่ผู้ถือหน่วย BCARE/BCARERMF ต้องเฝ้าติดตาม คือ นโยบายด้านสุขภาพของสหรัฐ (Healthcare policy) เป็นสิ่งที่รัฐบาลวอชิงตัน ดีซี และสื่อมวลชน จะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในช่วงโค้งแห่งการเลือกตั้ง (คาดว่าเดือน พ.ย. 2020) ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อราคาหุ้นเฮลธ์แคร์โดยตรง อาจทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น แต่ก็เป็นสิ่งนักลงทุนคงคุ้นชินกันดีอยู่แล้ว เพราะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

สรุปภาวะตลาดโกลบอลเฮลธ์แคร์และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ภาวะตลาดโกลบอลเฮลธ์แคร์ในปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2019 เมื่อวัดจากดัชนี MSCI World Healthcare Net เพิ่มขึ้น 8.5% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงหกเดือนแรกของปีและลดลงเล็กน้อยในเดือน ก.ค. ขณะที่กองทุนหลัก Wellington Global Healthcare Equity Fund ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 13.7% (มากกว่าดัชนี) กองทุนหลักยังคงให้น้ำหนักมากกับหุ้นในกลุ่ม Biopharma mid to small cap 38.4% มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีน้ำหนักหุ้นในกลุ่มนี้เพียง 5.1% และให้น้ำหนักกับหุ้นในกลุ่ม Biopharma Large Cap 16.1% ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 51.3% การที่กองทุนหลักไม่ถือครองหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มผู้ผลิตยาสัญชาติสหรัฐฯ เช่น บริษัท Johnson & Johnson บริษัท Roche รวมถึงมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท Pfizer น้อยมาก […]

เรื่องต้องรู้ กับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน

เรื่องต้องรู้ กับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน

เรื่องต้องรู้ กับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center Grab Food, Grab bike, Kerry, Food Panda หลากหลายธุรกิจที่เติบโตและพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านแอปพลิเคชัน ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยนี้ รูปแบบของการทำงานเองก็เช่นกัน หน้าที่การทำงานในรูปแบบเดิมๆ บางอย่างก็หายไป มีการใช้เครื่องมือทันสมัยมากขึ้น ลดการใช้คนลง และอาจจะมีอีกหลายอย่าง ที่เครื่องมือสามารถทดแทนคนได้ ดังนั้น ต้องมีการเตรียมพร้อมกับโลกที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และนี่ก็อาจจะส่งผลทำให้หลายคนประสบกับภาวะได้เงินชดเชยแทนการทำงานก็เป็นได้ หากใครที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ หรืออาจจะต้องพบกับเหตุการณ์แบบนี้ในระยะเวลาอันใกล้ ก็ต้องหันมามองดูรอบๆ ตัวว่าถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร มีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้เพียงพอไหม สามารถหางานที่ใหม่ได้ทันทีหรือเปล่า หรือหากอยากทำเองอิสระเรามีความสามารถที่จะทำเองได้หรือเปล่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเรียบร้อย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 […]