กองทุน BCARE, BCARERMF และ BCARESSF Q2/2023

กองทุน BCARE, BCARERMF และ BCARESSF Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการออม (BCARESSF) “ในด้านการคัดเลือกหุ้นรายตัว (Stock Selection) กองทุนได้ประโยชน์จากการลงทุนในหุ้นกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่” ภาพรวมตลาดหุ้นกลุ่ม Healthcare ย่อตัวลงในเดือน พ.ค. โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์และกลุ่ม ชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดกลาง ในขณะที่กลุ่มบริการทางการแพทย์ และกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดใหญ่ให้ผลการดาเนินงานที่ดี พอร์ตการลงทุนในด้านการคัดเลือกหุ้นรายตัว (Stock Selection) กองทุนได้ประโยชน์จากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ขณะที่ ในด้าน Sub Sector กองทุนให้น้ำหนักกลุ่ม ชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดเล็กมากกว่าดัชนี และให้น้ำหนักกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่น้อยกว่าดัชนีหุ้นที่หนุนผลการดำเนินงานกองทุน ได้แก่ ImmunoGen บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งโดยการบำบัดด้วยแอนติบอดี ที่รายงานผลการความสำเร็จของการพัฒนาแอนติบอดี-ยา Elahere ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลง 33% และลดความเสี่ยงจากการลุกลามของเนื้องอกลง 35% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รักษาโดยเคมีบำบัด พร้อมทั้งวางแผนที่จะขออนุมัติตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้น NanoString Technologies บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณะที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยโรคมะเร็ง ที่ปรับตัวลงได้กดดันผลการดำเนินงานจากข่าวที่ว่าศาลภูมิภาคมิวนิคได้ออกคำสั่งให้ ยุติการขายและจัดหา CosMx Spatial […]

กองทุน BCARE, BCARERMF และ BCARESSF Q1/2023

กองทุน BCARE, BCARERMF และ BCARESSF Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการออม (BCARESSF) “ผู้จัดการกองทุน Wellington Global Healthcare มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มการดูแลสุขภาพ จากโอกาสการเติบโตในระยะยาว” ภาพรวมตลาดกลุ่มบริการด้านการดูแลสุขภาพ BioPharma Large Cap. ให้ผลการดำเนินงานที่ไม่ดีนัก ในขณะที่ กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ BioPharma Mid Cap เป็นกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด พอร์ตการลงทุนในด้าน Subsector กองทุน Wellington Global Healthcare Equity Fund มีผลการดำเนินงานเป็นบวก จากการให้น้ำหนักหุ้นกลุ่ม BioPharma Mid Cap มากกว่าดัชนี และให้น้ำหนักกลุ่ม BioPharma Large Cap. น้อยกว่าดัชนี ขณะที่การให้น้ำหนักกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์มากกว่าดัชนีและกลุ่มบริการทางสุขภาพน้อยกว่าดัชนีกดดันผลการดำเนินงาน หุ้นที่หนุนผลการดำเนินงานกองทุน ได้แก่▷ Verona Pharma บริษัทวิจัยและพัฒนาวิธีรักษาโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ที่ปรับตัวขึ้นหลังประสบความสำเร็จในการทดลองยาพ่นสำหรับการรักษาโรคปอดอุดกั้นแบบเรื้อรัง▷ […]

BBLAM Weekly Investment Insights 6-10 กุมภาพันธ์ 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 6-10 กุมภาพันธ์ 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM สัปดาห์นี้ คุณศิวกร มิตรสันติสุข CFA, Investment strategist จาก BBLAM มาเปิดมุมมองว่า Q1 2023 นี้ BBLAM แนะนำกองทุนอะไรบ้างที่น่าลงทุน BBLAM แนะนำกองทุน The Rise of Asia : B-ASIA, B-CHINE-EQ หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF, B-CHINAARMF และ B-ASIASSF, B-CHINESSF สหรัฐฯ ยังต้อง Defensive : BCARE, B-GLOB-INFRA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BCARERMF, B-GLOB-INFRARMF  และ BCARESSF, B-GLOBINFRASSF B-PREMIUM มาชมกันว่า “ทำไมสินค้าแบรนด์เนมยังขายดี ? แม้ใครว่าเศรษฐกิจจะถดถอย” ได้ที่ BBLAM.Fanpage วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 20.30 น. B-PREMIUM จาก BBLAM […]

BBLAM Weekly Investment Insights 23-27 มกราคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 23-27 มกราคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM คุณมทินา วัชรวราทร CFA, Head of Investment Strategy, BBLAM พูดถึงทิศทางลงทุนในปี 2023 ให้น้ำหนักไปที่ “เอเชีย” และ “จีน” อย่างไรก็ตาม การลงทุนต้องมีกลยุทธ์และมุมมองที่เหมาะสม วันนี้ คุณมทินา มาเปิดกลยุทธ์ลงทุนว่าควรเป็นอย่างไร เลือกที่ภาพฟังกันได้ที่ BBLAM PODCASTS BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนเอเชีย : B-ASIA, B-CHINE-EQ หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF, B-CHINAARMF และ B-ASIASSF, B-CHINESSF กองทุนลงทุน Defensive stock สู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย : BCARE หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BCARERMF และ BCARESSF อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.bblam.co.th/bualuang-insights/bblam-investment-insights/23-27-2023

BBLAM Weekly Investment Insights 16-20 มกราคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 16-20 มกราคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM สัปดาห์นี้ ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา จาก BBLAM พานักลงทุนที่กำลังมองกันว่า ปีนี้จะวางแผนการลงทุนอย่างไรดี โดยการมองผ่าน Timeline ปี 2023 ของประเทศที่สำคัญๆ ว่าโอกาสอยู่ตรงไหน BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนเอเชีย : B-ASIA, B-CHINE-EQ หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF, B-CHINAARMF และ B-ASIASSF, B-CHINESSF กองทุนลงทุน Defensive stock สู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย : BCARE หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BCARERMF และ BCARESSF กองทุนรับเงินเฟ้อสูง : B-GLOB-INFRA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.bblam.co.th/bualuang-insights/bblam-investment-insights/16-20-2023

BBLAM Weekly Investment Insights 9-13 มกราคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 9-13 มกราคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงกันไปแล้วว่า การลงทุนในปี 2022 นั้น ไม่ว่าเราจะพยายามจัดสรร หรือกระจายความเสี่ยงอย่างไร พอร์ตลงทุนก็ยังให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไร ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนกังวลถึงอนาคตข้างหน้าว่า ในปี 2023 นี้ เราควรเตรียมแผนรับมืออย่างไรดี คลิปนี้ คุณมทินา วัชรวราทร CFA®, Head of Investment Strategy จาก BBLAM มีคำแนะนำที่น่าสนใจมาฝากนักลงทุน BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนตราสารหนี้ : BFIXED หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BFRMF หรือกองทุนกระจายลงทุน ได้แก่ B-INCOMESSF กองทุนลงทุน Defensive stock สู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย : BCARE หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BCARERMF และ BCARESSF กองทุนรับเงินเฟ้อสูง : B-GLOB-INFRA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF Market & […]

BBLAM Weekly Investment Insights 26-30 ธันวาคม 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 26-30 ธันวาคม 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY By BBLAM คุณมทินา วัชรวราทร CFA, Head of Investment Strategy, BBLAM มาตอบคำถาม 4 เรื่องในปีนี้ แต่ถือเป็นการเปิดมุมมองข้ามไปปีหน้า มีเรื่องอะไรบ้างมาดูกัน เรื่องแรก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Q : ไทม์ไลน์เศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในปีหน้าที่ควรจับตา และมีผลต่อทิศทางการลงทุน A : BBLAM ยังคงมองว่า การประชุมเฟดในทุกครั้งยังเป็นตัวกำหนดทิศทางการลงทุน แต่หากเฟดส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ย หรือหยุดขึ้นดอกเบี้ย ปัจจัยที่จะเข้ามามีผลต่อตลาดหุ้น คือ กำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาแต่ละไตรมาส ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวมากแค่ไหน Q : การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปีหน้ามีโอกาสรีบาวด์ หรือหลุดพ้นจากตลาดหมีได้หรือไม่ A : BBLAM มองว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดสหรัฐฯเป็น Bear market […]

BBLAM Weekly Investment Insights 13-16 ธันวาคม 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 13-16 ธันวาคม 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY By BBLAM คุณมทินา วัชรวราทร CFA® Head of Investment Strategy จาก BBLAM มองว่า หุ้นจีนขับเคลื่อนด้วยนโยบาย สภาพคล่อง และ Sentiment ซึ่งสะท้อนมาที่ P/E จากที่สังเกตดู ถ้า Sentiment ดี P/E ก็จะสามารถถูกปรับขึ้นได้ถึงแม้ว่ากำไรยังไม่มา นี่คือ ปี 2020  แต่ถ้ากำไรดี แต่ Sentiment ไม่ดี หุ้นก็ไปไม่ได้ นั่นคือ ปี 2021 สำหรับมองถัดไปก็เป็น Cycle ของนโยบายจีนที่กำลังจะผ่อนคลาย P/E น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นมากกว่า ขณะที่ สหรัฐฯ ถ้าถามว่า Bottom หรือยัง คิดว่าตลาดยังไม่ bottom เพราะมีตัวชี้วัดหลายตัว เช่น P/E ของสหรัฐฯที่ปรับขึ้นมาเป็น 17 เท่าถ้าใช้ Earnings ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ก็มองว่า P/E ตรงนี้ยังไม่ถือว่าถูก  (โปรดดู Clip VDO เพื่อรับชมเนื้อหาโดยละเอียด) BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนสู้เงินเฟ้อ : B-GLOB-INFRA และกองทุนที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ ได้แก่ B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF อยากกระจายลงทุนมากขึ้นและยังได้ลงทุนหุ้นจีน […]

BBLAM Weekly Investment Insights 14-18 พฤศจิกายน 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 14-18 พฤศจิกายน 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY “BBLAM” ชวนจัดทัพลงทุน RMF/SSF ส่งท้ายปลายปี เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนยามเศรษฐกิจผันผวน โดยปรับพอร์ต “สู้เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสูง” ควบคู่กับ แบ่งเงินลงทุน “เพื่อรอจังหวะตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นใน กลุ่มเทคฯ และ กลุ่มรักษ์โลก และสะสมเพิ่ม หุ้นเวียดนาม” ปรับพอร์ต “สู้เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสูง” BBLAM ชวนปรับพอร์ตลงทุนกองทุน RMF/SSF ส่งท้ายปลายปี 2565 “สู้เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสูง” รับประโยชน์ 2 ต่อ ลดหย่อนภาษีประจำปี และรับผลตอบแทนดีๆ ถึงแม้ว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังอยู่ในช่วงผันผวนอยู่มาก แนะนำ กองทุน MM-RMF ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ช่วยพักเงินรอโอกาสสดใส กองทุน B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานผลตอบแทนดี เพิ่มโอกาสเอาชนะ “เงินเฟ้อ” รวมทั้ง กองทุน BCARERMF และ BCARESSF สร้างผลตอบแทนระยะยาว ทุกสถานการณ์ มีความต้องการใช้จากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกปัจจุบันอยู่ในภาวะผันผวน ประเทศอุตสาหกรรมหลักหลายประเทศมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ “ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ” ในปีหน้า ขณะที่ การต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว […]

BBLAM Weekly Investment Insights 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY BBLAM X WELLINGTON MANAGEMENT พูดถึงธุรกิจที่จัดว่าเป็นกลุ่มนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน กลุ่มที่ลงทุนในธุรกิจที่เป็นเทรนด์อนาคต และกลุ่มที่รักษ์โลก เป็นต้น ในหลายปีที่ผ่านมา ต่างเติบโตในอัตราที่สูง ซึ่งสะท้อนไปที่ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีต่อเนื่อง ตราบจนกระทั่งมาเผชิญกับภาวะปัจจุบันที่ทำให้หุ้นข้างต้นต่างปรับตัวลงมา อย่างไรก็ตาม ในอีกหนึ่งธุรกิจในกลุ่มนวัตกรรมที่ไม่ได้เติบโตหวือหวามากเท่ากลุ่มที่ผ่านมาข้างต้น โดยมีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือในช่วงนี้ที่มีความผันผวนก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่ก็ไม่ได้ผันผวนเท่ากลุ่มอื่นๆ ในกลุ่ม ใช่ครับ เรากำลังพูดถึง “หุ้นกลุ่ม Healthcare”  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ 30 กันยายน 2022   BCARE BCARERMF ดัชนีเปรียบเทียบ* 3 ด. -2.99% -2.99% -3.63% 6 ด. -8.39% -8.38% -7.88% 1 […]