กองทุนบัวหลวงชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพมีแนวโน้มดี  พร้อมฟันฝ่าโควิด-19 ระบาด ชูกองทุน B-INNOTECH และ BCARE น่าลงทุนในระยะยาว

กองทุนบัวหลวงชี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพมีแนวโน้มดี พร้อมฟันฝ่าโควิด-19 ระบาด ชูกองทุน B-INNOTECH และ BCARE น่าลงทุนในระยะยาว

กองทุนบัวหลวงเชื่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพน่าสนใจลงทุน เพราะได้รับผลกระทบจากวิกฤติ  โควิด-19 ไม่มาก และยังอาจได้ผลบวกจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอนาคต พร้อมนำเสนอกองทุน B-INNOTECH และ B-CARE เป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาว     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF) ที่ลงทุนในกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Technology Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นกลุ่มนี้ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของดัชนีหุ้นทั่วโลก เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI Information Technology ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา (ข้อมูลจาก MSCI : ดัชนี MSCI ACWI Index ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นทั่วโลก อันประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว 23 ประเทศ และตลาดเกิดใหม่ […]

กองทุนที่เกาะติดเทรนด์โลก ตอน สุขภาพ

กองทุนที่เกาะติดเทรนด์โลก ตอน สุขภาพ

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดทั่วโลก ผู้ลงทุนให้ความสนใจกับการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพมากขึ้น ซึ่งกองทุนบัวหลวง ก็มี กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF) ที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ อันเป็นธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในเทรนด์โลก โดยเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลัก Wellington Global Health Care Equity Portfolio ทั้งนี้ กองทุนหลักของ BCARE ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพประมาณกว่า 30% จากข้อมูล ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2563 โดยเดิมทีในการลงทุนธีมธุรกิจสุขภาพของกองทุนหลักมีการแบ่งย่อยอยู่หลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ บริษัทยา บริษัทวิจัย หรือบริการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล สถานดูแล ต่อมาบริษัทต่างๆ ในธุรกิจสุขภาพมีการควบรวมกัน โดยบริษัทยาขนาดใหญ่ หลังจากที่สิทธิบัตรยาเดิมเริ่มหมดลง ก็เริ่มมีการไปซื้อบริษัทค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ จนกลายเป็นกลุ่มไบโอฟาร์มา ทำให้ในกลุ่มสุขภาพมีการรวมตัวและถูกแบ่งหมวดหมู่ใหม่เป็น […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

มุมมองต่ออุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพหลังการระบาดของไวรัส COVID-19 สิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมยาของโลกโดยเฉพาะยาที่รักษาไวรัสโคโรนา ที่ขณะนี้ยังไม่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่จะยืนยันได้ว่ายาตัวใดหรือกระบวนการักษาแบบไหนที่จะนำมารักษาให้หายขาด หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมองย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าสมัยก่อนสงครามโลกการเสียชีวิตของคนมีสาเหตุหลักมาจากโรคติดเชื้อ แต่หลังจากค้นพบยาปฏิชีวนะได้ช่วยทำให้คนมีอายุยืนขึ้น การรักษาโรคระบาด COVID-19 ก็เช่นกัน หลายคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาเพราะการรักษาใหม่ๆ ผู้วิจัยต้องประเมินผลข้างเคียงเสมอ อุตสาหกรรมยานวัตกรรม หรือ Innovative Drug เป็นการผลิตยาที่นำมาสู่กระบวนการรักษาที่เมื่อใช้ยาตัวนั้นแล้วส่งผลข้างเคียงน้อยที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์ของการรักษา แต่ด้วยเหตุที่คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน สารพันธุกรรมของเราแต่ละคนก็เป็นเฉพาะของเราเท่านั้น เผ่าพันธุ์เราก็ไม่เหมือนกัน อายุเราก็ไม่เท่ากัน ระบบเราก็ไม่เหมือนกัน เราอาจจะมีโรคที่มีมาแต่กำเนิดไม่เหมือนกันด้วย พวกเราที่นั่งกันอยู่อาจยังไม่รู้ว่าตัวเรามีโรคอะไรอยู่ เพราะฉะนั้นยาถ้าต้องใช้กับทุกคนทั่วโลกเป็นพันล้านคน วิธีการทดสอบว่ายาตัวนี้ใช้ได้คือการทดลองทางด้านคลินิก ซึ่งจะต้องไม่ทำให้ผู้ป่วยทรุดลงไปจากเดิมที่เป็นอยู่ ต้องมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด ต้องใช้เวลา ใช้ทุนทรัพย์มหาศาล และต้องมีคนซึ่งเป็นอาสาสมัครซึ่งมีร่างกายแข็งแรงมาช่วยทดลอง สำหรับโรค COVID-19 เป็นโรคใหม่ที่มาอย่างรวดเร็ว ทุกบริษัท/องค์กรต่างเร่งรัดทำอยู่ แต่กระบวนการวิจัยยาไม่สามารถลดขั้นตอนได้ หากลดขั้นตอนความเสี่ยงสูงจะตามมา กรณีนี้เห็นได้จากยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซึ่งเป็นยาต้านมาเลเรียและเป็นยาซึ่งใช้ในโรคไขข้อ ผู้นำบางประเทศประกาศให้รีบนำยานี้มาใช้รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยยังไม่ได้ผ่านการทดลองทางด้านคลีนิค อย่างเป็นรูปธรรมว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไร ตัวเลขผลการทดลองจึงมีไม่เพียงพอว่าควรใช้กี่โดส สำหรับคนอายุเท่านี้ เพศนี้ เผ่าพันธุ์ประเภทนี้ ปัญหาข้างเคียงจึงตามมา ด้านการใช้วัคซีน กองทุนหลักกล่าวว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนายาวนานกว่ายา […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

มุมมองต่อประเด็นทางการเมืองต่อระบบเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ กองทุนหลักมองว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่โครงสร้างเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ จะเปลี่ยนจากปัจจุบันไปสู่ระบบที่รัฐเข้าดูแลจัดการสวัสดิภาพของพลเมืองทั้งหมดหรือที่เรียกว่า Universal or government run healthcare system หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากจะใช้งบประมาณประเทศที่สูงเกินจะแบกจะรับไหว ข้อเสนอระบบประกันสุขภาพที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้บริการเท่าเทียมกันหรือ Medical for all ของพรรคเดโมแครทนั้น ใช้งบประมาณสูงถึง 30 -50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานรวม 10 ปี ตัวเลขนี้อยู่สูงกว่าขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในตอนนี้ที่คิดเป็นมูลค่า 21 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่ฝั่งนักการเมืองผู้เสนอยังไม่ได้ประเมินคือ มีชาวอเมริกันจำนวน 180 ล้านครัวเรือนที่ใช้บริการประกันสุขภาพภาคเอกชน ผู้ให้บริการประกันสุขภาพภาคเอกชนดังกล่าว เมื่อนับรวมกับความร่วมมือภาครัฐผ่านสวัสดิการโอบามาแคร์แล้ว ก็แทบจะครอบคลุมคนสหรัฐฯ ในกลุ่มอยู่แล้ว หากจะเหลือก็มีเพียงแค่ พลเมืองสหรัฐฯ อีก 10 ล้านคน ซึ่งยังไม่มีหลักประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล ณ จุดนี้ ทำให้ดูเหมือนว่าการที่รัฐจะเข้ามาดูแลกลุ่มคนเพียง 10 ล้านคน ด้วยการรื้อถอนโครงสร้างระบบประกันสุขภาพของประเทศใหม่หมดไม่เมคเซนซ์เอาเสียเลย ด้วยเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องใช้ ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการบริหารประเทศ จึงเป็นไปได้ยาก […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์เหมาะสำหรับการลงทุนในทุกภาวะเศรษฐกิจ 1.หุ้นในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ มีลักษณะเป็นหุ้นปลอดภัย (Defensive Stocks) กล่าวคือ กำไรสุทธิบริษัทยังเติบโตได้แม้จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย โดย 25 ปีที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอย โกลบอลเฮลธ์แคร์ ยังมีกำไรสุทธิที่เป็นบวก ณ ปัจจุบัน หากพิจารณาระดับราคาหุ้นเฮลธ์แคร์ในสหรัฐฯ ถือว่าได้สะท้อนปัจจัยลบจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปีค.ศ. 2020 ไปพอสมควร เห็นได้จากกราฟซึ่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับราคา Valuation หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ เทียบกับกลุ่มอื่น ด้วยเหตุที่ราคาหุ้นในปีนี้ปรับตัวขึ้นน้อย ทำให้หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ในสหรัฐฯ ซื้อขาย ณ ระดับราคาเพียง 6 เท่า (FW Price-to-Earnings) ยกเว้นเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มธนาคาร ที่เผชิญกับภาวะดอกเบี้ยต่ำ ทำให้เมื่อว่ากันโดยเปรียบเทียบแล้วเฮลธ์แคร์มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบหรือเรียกว่า Relative Performance ได้ดีกว่ากลุ่มอื่น ในช่วงที่ตลาดวกกลับเข้าสู่โหมดหลีกหนีความเสี่ยง (Risk Aversion) 2.ธุรกิจเฮลธ์แคร์ ขับเคลื่อนจากปัจจัยที่มีความจำเป็น และเป็นเทรนด์ที่มีความชัดเจนมากจนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย อาทิ กลุ่มโครงสร้างประชากรสูงอายุ (ตั้งแต่ 65+ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

Global Healthcare Update Source: Wellington Management, September 2019 ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ในปีนี้ (YTD) พบว่า แข็งแกร่งขึ้นจากสองประเด็น คือ ยอดขายยาทั่วโลกเติบโตขึ้น (Volume Growth) จากความต้องการปัจจัย 4 ด้านการรักษาโรค การถือกำเนิดของแนวทางแบบใหม่ที่ใช้รักษาผู้ป่วย (Groundbreaking Innovation in therapeutic) เช่น Gene therapy / Robotic surgery / Immunotherapy สิ่งที่ผู้ถือหน่วย BCARE/BCARERMF ต้องเฝ้าติดตาม คือ นโยบายด้านสุขภาพของสหรัฐ (Healthcare policy) เป็นสิ่งที่รัฐบาลวอชิงตัน ดีซี และสื่อมวลชน จะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในช่วงโค้งแห่งการเลือกตั้ง (คาดว่าเดือน พ.ย. 2020) ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อราคาหุ้นเฮลธ์แคร์โดยตรง อาจทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น แต่ก็เป็นสิ่งนักลงทุนคงคุ้นชินกันดีอยู่แล้ว เพราะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

สรุปภาวะตลาดโกลบอลเฮลธ์แคร์และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ภาวะตลาดโกลบอลเฮลธ์แคร์ในปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2019 เมื่อวัดจากดัชนี MSCI World Healthcare Net เพิ่มขึ้น 8.5% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงหกเดือนแรกของปีและลดลงเล็กน้อยในเดือน ก.ค. ขณะที่กองทุนหลัก Wellington Global Healthcare Equity Fund ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 13.7% (มากกว่าดัชนี) กองทุนหลักยังคงให้น้ำหนักมากกับหุ้นในกลุ่ม Biopharma mid to small cap 38.4% มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีน้ำหนักหุ้นในกลุ่มนี้เพียง 5.1% และให้น้ำหนักกับหุ้นในกลุ่ม Biopharma Large Cap 16.1% ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 51.3% การที่กองทุนหลักไม่ถือครองหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มผู้ผลิตยาสัญชาติสหรัฐฯ เช่น บริษัท Johnson & Johnson บริษัท Roche รวมถึงมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท Pfizer น้อยมาก […]

เรื่องต้องรู้ กับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน

เรื่องต้องรู้ กับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน

เรื่องต้องรู้ กับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center Grab Food, Grab bike, Kerry, Food Panda หลากหลายธุรกิจที่เติบโตและพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านแอปพลิเคชัน ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยนี้ รูปแบบของการทำงานเองก็เช่นกัน หน้าที่การทำงานในรูปแบบเดิมๆ บางอย่างก็หายไป มีการใช้เครื่องมือทันสมัยมากขึ้น ลดการใช้คนลง และอาจจะมีอีกหลายอย่าง ที่เครื่องมือสามารถทดแทนคนได้ ดังนั้น ต้องมีการเตรียมพร้อมกับโลกที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และนี่ก็อาจจะส่งผลทำให้หลายคนประสบกับภาวะได้เงินชดเชยแทนการทำงานก็เป็นได้ หากใครที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ หรืออาจจะต้องพบกับเหตุการณ์แบบนี้ในระยะเวลาอันใกล้ ก็ต้องหันมามองดูรอบๆ ตัวว่าถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร มีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้เพียงพอไหม สามารถหางานที่ใหม่ได้ทันทีหรือเปล่า หรือหากอยากทำเองอิสระเรามีความสามารถที่จะทำเองได้หรือเปล่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเรียบร้อย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต BCARE และ BCARERMF : Allergan

อัพเดทหุ้นในพอร์ต BCARE และ BCARERMF : Allergan

“Biggest M&A deal in Global Pharmaceutical Industry” Allergan หุ้น Top holdings ของกองทุนหลัก กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์  (BCARE) และ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF) ราคาเพิ่มขึ้น +25.36% ในวันอังคารที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2019 AbbVie Inc. และ Allergan ประกาศร่วมกันว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่ข้อตกลงร่วมกันทางยุทธ์ศาสตร์ โดย Abbvie เสนอซื้อกิจการ (M&A) Allergan ด้วยการใช้ทั้งเงินสดและหุ้น รวมมูลค่า 63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงโดยหากใช้ราคาปิดของ Abbvie ที่ 78.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 24 มิ.ย. […]

กองทุนบัวหลวงมั่นใจ “BCARE” พร้อมเติบโตต่อเนื่อง จากธุรกิจสุขภาพที่ยังคงมาแรง เผยผลดำเนินงาน 10 ปี เติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปี

กองทุนบัวหลวงมั่นใจ “BCARE” พร้อมเติบโตต่อเนื่อง จากธุรกิจสุขภาพที่ยังคงมาแรง เผยผลดำเนินงาน 10 ปี เติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปี

กองทุนบัวหลวง มั่นใจกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่มองหากองทุนรวมเพื่อลงทุนระยะยาว จากการเติบโตของธุรกิจดูแลสุขภาพในอนาคต ด้วยผลการดำเนินงาน 10 ปีย้อนหลังเป็นเครื่องพิสูจน์ เติบโตเฉลี่ย 14.02% ต่อปีเหนือเกณฑ์มาตรฐาน นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนอุตสาหกรรมสุขภาพกองทุนแรกในไทย เมื่อ 12 ปีก่อน จนถึงล่าสุด ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 กองทุน BCARE มีผลการดำเนินงานเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง ถึง 14.01% ต่อปี สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานดัชนี MSCI World Health Care Index Net […]