Economic Note : ปี 2019 เม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสะพัด รัฐชูความสำคัญขนส่งทางราง และพื้นที่อีอีซี

Economic Note : ปี 2019 เม็ดเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสะพัด รัฐชูความสำคัญขนส่งทางราง และพื้นที่อีอีซี

BF Economic Research ฐนิตา ตุมราศวิน  รมณ ไชยวรรณ Macro Analyst Fund Management Group  ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานออกมาต่อเนื่องหลายฉบับ ทำให้การลงทุนภาครัฐของไทยขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ก่อนที่จะมาสะดุดในช่วงปี 2017 จากการเบิกจ่ายงบได้ล่าช้าของรัฐบาล สำหรับปี 2019 นี้ เรามองว่า รัฐบาลจะสามารถเดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้เต็มที่มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และการพัฒนาอีอีซี อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากความชัดเจนในโครงการลงทุนภาครัฐในระยะข้างหน้า ได้แก่ กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มเครื่องจักรกลที่ใช้ในก่อสร้าง ปฏิเสธไม่ได้ว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงทำให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับโครงข่าย (Network) การคมนาคมขนส่งของไทยให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ที่รัฐบาลได้ประกาศแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานออกมาต่อเนื่องหลายฉบับ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2017-2021) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 […]

แบงก์ชาติอินโดนีเซียขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ในรอบปี เหนือความคาดหมาย เพื่อพยุงค่าเงินที่ผันผวน

แบงก์ชาติอินโดนีเซียขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 6 ในรอบปี เหนือความคาดหมาย เพื่อพยุงค่าเงินที่ผันผวน

BF Economic Research ธนาคารกลางอินโดนีเซีย (Bank of Indonesia: BI) ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 25bps จาก 5.75% เป็น 6.0% โดยเป็นการปรับขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ในรอบปี รวมทั้งหมด 175bps เพื่อพยุงค่าเงินรูเปียห์ที่ยังถือว่าผันผวน และอ่อนค่าลงมามากที่สุดในอาเซียนที่ -7.6% YTD แม้จะปรับลดลงมาต่ำกว่าระดับ 15,000 รูเปียห์ต่อดอลลาร์แล้วก็ตาม การขึ้นดอกเบี้ยของ BI ครั้งนี้นับว่าเหนือความคาดหมายของตลาดที่คาดว่า BI จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 5.75% ในการประชุมเดือนพ.ย. ก่อนจะปรับขึ้น 25bps ในการประชุมเดือนธ.ค. เนื่องจากการประชุมในเดือนธ.ค. เป็นการประชุมในวันเดียวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่ตลาดคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย (FED Fund Rate) เช่นเดียวกัน ในวันเดียวกันอินโดนีเซียได้ประกาศตัวเลขดุลการค้าเดือนต.ค. ที่ออกมาขาดดุล -1,820 ล้านดอลลาร์ฯ หลังจากในเดือนก่อนหน้าเกินดุลเล็กน้อยที่ 314 […]

ASEAN THIS MONTH: อัพเดทเศรษฐกิจอาเซียน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2018

ASEAN THIS MONTH: อัพเดทเศรษฐกิจอาเซียน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2018

BF Economic Research Fund Management Group อินโดนีเซียขาดดุลการค้า -1 พันล้านดอลลาร์ฯ ในเดือน ส.ค. จากการนำเข้าที่ขยายตัว +24.6% YoY ในขณะที่การส่งออกขยายตัว +4.15 % YoY ทั้งนี้ แม้จะเป็นการขาดดุลที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ -2 พันล้านดอลลาร์ฯ แต่ยังไม่สามารถหยุดการอ่อนค่าของเงินรูเปียะห์ที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องจนหลุดระดับ 15,000 รูเปียะห์ต่อดอลลาร์ฯ ส่งผลให้ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 25bps ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา จาก 5.50% เป็น 5.75% และมีแนวโน้มปรับขึ้นอีก 25bps จนถึงสิ้นปีนี้เพื่อชะลอการไหลออกของเงินทุน GDP ของสิงคโปร์ในไตรมาส 3/2018 ขยายตัว +2.6% YoY ชะลอลงจากไตรมาสที่ผ่านมาที่ขยายตัว +4.3% YoY โดยเป็นผลมาจากภาคการผลิตซึ่งขยายตัวชะลอลงที่ +4.5% จากไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งขยายตัว […]

ส่อง Theme เศรษฐกิจโลกในอีก 12 เดือนข้างหน้า

ส่อง Theme เศรษฐกิจโลกในอีก 12 เดือนข้างหน้า

By…ฐนิตา ตุมราศวิน Macro Analyst BF Economic Research กองทุนบัวหลวง คาดว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 3.9% ในปี 2018 และ 2019 เพิ่มขึ้นจาก 3.7% ในปี 2017 แต่เป็นการเติบโตแบบกระจุกตัวมากขึ้น เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่นต่างค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้น นำโดยสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวชัดเจนที่สุด  ขณะที่ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) กำลังเผชิญความเสี่ยงด้านลบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ การแข็งค่าของดอลลาร์ฯ ความขัดแย้งทางการค้า และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์  โดยผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการเงิน ความเสี่ยงด้านลบที่ต้องจับตา ได้แก่ 1) ทิศทางการดำเนินนโยบายของจีน 2) มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ 3) อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศพัฒนาแล้วขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย การฟื้นตัวที่แตกต่างของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในปัจจุบัน เรามองว่า การเติบโตของตลาดสหรัฐฯ นั้นกำลังใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้ว โดยในปี […]