ขอเชิญชวนผู้ลงทุนร่วมออกแบบการลงทุน

ขอเชิญชวนผู้ลงทุนร่วมออกแบบการลงทุน

BBLAM หรือ กองทุนบัวหลวงได้จัดทำ Market Survey ซึ่งเป็นแบบสำรวจสำหรับออกแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุน จึงขอเชิญชวนผู้ลงทุน เข้าไปร่วมตอบแบบสำรวจกันได้ระหว่างวันที่ 4-31 ม.ค. 2565 ตามลิงค์นี้ >>https://www.bblam.co.th/market-survey/?channel=BF  

ขอเชิญชวนผู้ลงทุนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการปรับปรุงหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

ขอเชิญชวนผู้ลงทุนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อการปรับปรุงหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม

สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ (1) หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (“Factsheet”) และ (2) หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (“หนังสือชี้ชวน Q&A”) ภายใต้โครงการ Regulatory Guillotine เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่เป็นภาระต่อ บลจ. จนเกินสมควร จึงขอเชิญชวนผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลใน Factsheet และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหนังสือชี้ชวนต่อไป ตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfryQliyntcmRV7OluasOQys9hFW3BLTCGEeA75jh-ym1liuQ/viewform    

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

กองทุนบัวหลวง จัดทำแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey ขึ้นมา จึงขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่าน มาร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อมีส่วนร่วมในการออกแบบการลงทุนที่เหมาะสมร่วมกัน โดยสามารถคลิกเพื่อทำแบบสำรวจได้ที่นี่ https://www.bblam.co.th/market-survey/?channel=Application ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสำรวจในครั้งนี้

เชิญร่วมทำแบบสอบถามความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 นี้

เชิญร่วมทำแบบสอบถามความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 นี้

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราได้ดูแลเงินลงทุนของท่าน เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลท่านให้ดียิ่งขึ้นในหลายๆ รูปแบบ ขอเชิญชวนทุกท่านทำแบบสอบถามความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 นี้ https://forms.gle/oPKt69S9M1CTMK7h7

ก.ล.ต.ชวนตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวม

ก.ล.ต.ชวนตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวม

สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้สามารถนำมากำหนดนโยบายได้ตรงตามความต้องการของผู้ลงทุนได้มากยิ่งขึ้น จึงขอชวนผู้ลงทุนร่วมตอบแบบสอบถามกับ ก.ล.ต. ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/FfP44MyNEEqqpKa2A หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่างนี้    

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมตอบแบบสำรวจกับเรา พบกันใหม่ในครั้งต่อไป

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

กองทุนบัวหลวง จัดทำแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey ขึ้นมา จึงขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่าน มาร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อมีส่วนร่วมในการออกแบบการลงทุนที่เหมาะสมร่วมกัน โดยสามารถคลิกเพื่อทำแบบสำรวจได้ที่นี่ https://www.bblam.co.th/market-survey/?channel=BF