ก.ล.ต.ชวนตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวม

ก.ล.ต.ชวนตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวม

สำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนในกองทุนรวม เพื่อให้สามารถนำมากำหนดนโยบายได้ตรงตามความต้องการของผู้ลงทุนได้มากยิ่งขึ้น จึงขอชวนผู้ลงทุนร่วมตอบแบบสอบถามกับ ก.ล.ต. ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/FfP44MyNEEqqpKa2A หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่างนี้    

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมตอบแบบสำรวจกับเรา พบกันใหม่ในครั้งต่อไป

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

ขอเชิญชวนนักลงทุนร่วมตอบแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey

กองทุนบัวหลวง จัดทำแบบสำรวจ Bualuang Fund Market Survey ขึ้นมา จึงขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท่าน มาร่วมตอบแบบสำรวจ เพื่อมีส่วนร่วมในการออกแบบการลงทุนที่เหมาะสมร่วมกัน โดยสามารถคลิกเพื่อทำแบบสำรวจได้ที่นี่ https://www.bblam.co.th/market-survey/?channel=BF