ออสเตรเลีย ขนเงิน ลงทุนใน “อาเซียน”

ออสเตรเลีย ขนเงิน ลงทุนใน “อาเซียน”

หอการค้าออสเตรเลียประจำสิงคโปร์ ได้ร่วมกับหอการค้าออสเตรเลียในกลุ่มประเทศอาเซียน จัดทำรายงานผลสำรวจ “ธุรกิจออสเตรเลียในอาเซียน ประจำปี 2017” เพื่อสำรวจความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของการทำธุรกิจของบริษัทชาวออสเตรเลียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Jane Duck เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำอาเซียน ระบุว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง ทั้งอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4.5% ต่อปี การขยายตัวของกำลังซื้อ และจำนวนประชากรอายุน้อย ทำให้ตอนนี้อาเซียนเป็นเป้าหมายการลงทุน แต่อาเซียนต้องขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนด้านแรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ออสเตรเลียสามารถเข้าร่วมได้อย่างเหมาะเจาะ เนื่องจากออสเตรเลียมีความถนัด เช่น ด้านโลจิสติกส์ เหมืองแร่ การศึกษา ธุรกิจสุขภาพ การเกษตร และการศึกษาที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจในภูมิภาคนี้ ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีส่วนถึง 36% การขยายตัวของฐานชนชั้นกลาง มากถึง 61% ขณะที่ปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการทำธุรกิจ คือ ปัญหาคอร์รัปชั่น 42% การไม่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 37% การขาดแคลนแรงงานฝีมือ 35% และช่องว่างของโครงสร้างพื้นฐาน 22% รายงานเล่มล่าสุดระบุว่า กลุ่มธุรกิจหลักของออสเตรเลียในอาเซียน คือ […]