Economic Review ครึ่งปีแรกปี 2020 : มาเลเซีย

Economic Review ครึ่งปีแรกปี 2020 : มาเลเซีย

ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา      เศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาส 3/2019 เติบโต 4.4% YoY ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่เติบโตสูงถึง 4.9% YoY จากการลงทุนภาครัฐที่หดตัวถึง -14.1% YoY ซึ่งเป็นการหดตัวเป็นไตรมาสที่ 8 ติดต่อกัน จากการชะลอและลดมูลค่าโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศหลายโครงการให้ช่วงก่อนหน้า หลังจากการเลือกตั้งและเปลี่ยนพรรครัฐบาล  ประกอบกับการบริโภคในประเทศที่เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักตั้งแต่ปี 2018 ขยายตัวลดลงมาอยู่ที่ 7.0% YoY จาก 7.7% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019 ด้านการส่งออกหดตัว -1.4%YoY จากผลของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ทำให้ภาคการผลิตเติบโตชะลอลงตามไปด้วย ขณะที่ภาคการก่อสร้างเติบโตติดลบทั้งการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและมิใช่ที่อยู่อาศัย เช่นเดียวกับภาคเหมืองแร่ที่หดตัว จากปัญหาอุปทานน้ำมันดิบที่ลดลง (Supply Disruption) ชั่วคราว เนื่องจากการปิดท่อส่งน้ำมันเพื่อบำรุงรักษา ทิศทางเศรษฐกิจปี 2020      กองทุนบัวหลวงมองว่า ในปี 2020 เศรษฐกิจมาเลเซียน่าจะเติบโต 4.4% ใกล้เคียงกับตัวเลขปี […]

มาเลเซียเล็งเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางออกนอกประเทศ

มาเลเซียเล็งเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางออกนอกประเทศ

เดอะสเตรทไทม์ส รายงานว่า มาเลเซียเตรียมเรียกเก็บภาษีกับทุกคนที่เดินทางทางอากาศออกนอกประเทศ หากกฎหมายนี้ผ่านในรัฐสภา ปัจจุบันกฎหมายนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ Amiruddin Hamzah รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของมาเลเซีย โดยเพิ่งพิจารณาครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยภายใต้ปีงบประมาณ 2019 รัฐบาลเสนอให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเดินทางขาออก 20 ริงกิต สำหรับคนที่ออกเดินทางไปอีก 9 ประเทศในอาเซียน และเรียกเก็บ 40 ริงกิต ในกรณีเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช่อาเซียน และจะลงโทษหนักสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงการเสียค่าธรรมเนียมนี้ ทั้งนี้ ใครก็ตามที่ตั้งใจหลบเลี่ยงหรือช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีมีบุคคลที่ลงทะเบียน ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่เดินทางไป จะถูกปรับไม่ต่ำกว่า 500,000 ริงกิต จำคุก 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยบุคคลที่ลงทะเบียนนั้น หมายความถึง ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศด้วย นอกจากนี้กฎหมายที่จะออกมายังเสนอให้บุคคลที่ขัดขวางหรือคุกคามเจ้าหนาที่ศุลกากรในการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 […]

กองทุนบัวหลวงมองเศรษฐกิจมาเลเซียน่าจะเติบโตได้ 4.6% ในปี 2019

กองทุนบัวหลวงมองเศรษฐกิจมาเลเซียน่าจะเติบโตได้ 4.6% ในปี 2019

BF Economic Research ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจมาเลเซียในไตรมาส 3/2018 เติบโต 4.4% YoY ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่เติบโต 4.5% YoY จากการส่งออกที่ได้รับผลกระทบของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมไปถึงราคาน้ำมันปาล์ม และก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่ เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญ คือ การบริโภคในประเทศ ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาด เนื่องจากผลของการยกเลิกภาษี GST (Goods and Services Tax) ในเดือนมิ.ย.-ส.ค. ก่อนจะกลับมาใช้ภาษี SST (Sales and Service Tax)  ตามเดิม และการอุดหนุนราคาน้ำมัน สามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศซึ่งคิดเป็น 55% ของขนาดเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้ถึง 9.0% YoY ในไตรมาส 3/2018 ด้านการลงทุนในประเทศเติบโต 3.2% YoY เพิ่มขึ้นจาก 2.2% YoY […]