B-WORK ลุยจ่ายปันผลครั้งที่ 14 ในอัตรา 0.1915 บาทต่อหน่วย วันที่ 25 มี.ค. นี้

B-WORK ลุยจ่ายปันผลครั้งที่ 14 ในอัตรา 0.1915 บาทต่อหน่วย วันที่ 25 มี.ค. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Release นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ หรือ B-WORK เตรียมเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.1915 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,625,200 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 25 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนกระทั่งการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด B-WORK มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วทั้งสิ้น […]

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 ก.พ. 2565 ปิดตลาดที่ 1,685.18 จุด เพิ่มขึ้น 5.28 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 ก.พ. 2565 ปิดตลาดที่ 1,685.18 จุด เพิ่มขึ้น 5.28 จุด

ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 28 ก.พ. 2565 ปิดตลาดที่ 1,685.18 จุด เพิ่มขึ้น 5.28 จุด (+0.31%) ระหว่างวัน ดัชนีสูงสุดที่ 1,690.61 จุด และต่ำสุดที่ 1,668.05 จุด มูลค่าการซื้อขาย 93,847.62 ล้านบาท หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.KBANK ปิดที่ 163.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 4,078.97 ลบ. 2.HANA ปิดที่ 51.00 บาท ลดลง 11.25 บาท (-18.07%) มูลค่าการซื้อขาย 3,383.09 ลบ. 3.PTTEP ปิดที่ 136.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 […]

Nio รถยนต์ไฟฟ้าจีนเตรียมเปิดเทรดในตลาดหุ้นฮ่องกง 10 มี.ค. นี้

Nio รถยนต์ไฟฟ้าจีนเตรียมเปิดเทรดในตลาดหุ้นฮ่องกง 10 มี.ค. นี้

Nio บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ออกมาประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า จะเข้าไปเปิดซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงวันที่ 10 มีนาคม 2022 นี้ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ในสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึ้น กับบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก สร้างความท้าทายให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุน อย่างไรก็ตาม Nio ไม่เหมือนกับหลายบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มานำเสนอขายหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงด้วย โดย Nio ไม่ได้ระดมทุนใหม่ หรือออกหุ้นใหม่เพื่อจดทะเบียน แต่จะจดทะเบียนในรูปแบบการแนะนำ ซึ่งหมายถึง นำหุ้นที่ซื้อขายอยู่แล้วในปัจจุบันมาให้ซื้อขายได้ด้วยในตลาดหุ้นฮ่องกง Nio วางแผนนำเสนอขายหุ้นสำหรับการซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ “9866” เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2022 ตามข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลในตลาดหุ้นฮ่องกง

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในหุ้นไทย

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในหุ้นไทย

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BERMF) กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพv(IN-RMF)  กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-SM-RMF) กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF)  กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BBASICRMF) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-TOPTENRMF) ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงส์บวกที่เข้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และเร่งตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สาเหตุหลักมาจากการปรับพอร์ตหุ้น Growth ที่เล่นบนความคาดหวังสูง สู่หุ้น Value ที่มีแนวโน้มเติบโต โดยต่างชาติซื้อสะสมทั้งสิ้นสูงถึง 4.9 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ดัชนี SET Index ขยับขึ้นเหนือ 1,700 จุด กลับสู่ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย *ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 Bloomberg […]

กองทุนรวมหุ้นไทย (แบบมีนโยบายจ่ายปันผล)

กองทุนรวมหุ้นไทย (แบบมีนโยบายจ่ายปันผล)

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล (BKD) กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (BCAP) กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC) ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงส์บวกที่เข้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และเร่งตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สาเหตุหลักมาจากการปรับพอร์ตหุ้น Growth ที่เล่นบนความคาดหวังสูง สู่หุ้น Value ที่มีแนวโน้มเติบโต โดยต่างชาติซื้อสะสมทั้งสิ้นสูงถึง 4.9 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ดัชนี SET Index ขยับขึ้นเหนือ 1,700 จุด กลับสู่ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย *ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 Bloomberg consensus ประเมิน EPS Growth ตลาดหุ้นเกิดใหม่เติบโตสองหลัก (ประเมินว่าไทยเติบโต 10%) […]

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (BEQSSF)

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (BEQSSF)

ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงส์บวกที่เข้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และเร่งตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สาเหตุหลักมาจากการปรับพอร์ตหุ้น Growth ที่เล่นบนความคาดหวังสูง สู่หุ้น Value ที่มีแนวโน้มเติบโต โดยต่างชาติซื้อสะสมทั้งสิ้นสูงถึง 4.9 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ดัชนี SET Index ขยับขึ้นเหนือ 1,700 จุด กลับสู่ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย *ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 1.Bloomberg consensus ประเมิน EPS Growth ตลาดหุ้นเกิดใหม่เติบโตสองหลัก (ประเมินว่าไทยเติบโต 10%) ขณะที่ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วเติบโตแค่หลักเดียว และหุ้นไทยมีราคาที่ Laggard ทำให้มีโอกาสที่ดัชนีจะ Outperform ตลาดหุ้นพัฒนาแล้ว EPS Growth หุ้นไทยปีนี้เติบโตสองหลัก […]

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (BBASICDLTF) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว (B-TOPTENLTF) “การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้” ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงส์บวกที่เข้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และเร่งตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สาเหตุหลักมาจากการปรับพอร์ตหุ้น Growth ที่เล่นบนความคาดหวังสูง สู่หุ้น Value ที่มีแนวโน้มเติบโต โดยต่างชาติซื้อสะสมทั้งสิ้นสูงถึง 4.9 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ดัชนี SET Index ขยับขึ้นเหนือ 1,700 จุด กลับสู่ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย *ข้อมูล ณ วันที่ 2 […]

BBLAM Weekly Investment Insights 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2022

Investment Strategy นักลงทุนที่ยังต้องการเลือกตราสารหนี้เป็นการลงทุนหลัก หรือไม่ได้อยากลงทุนในหุ้น สิ่งที่ต้องเผชิญต่อไปคือ ผลตอบแทนที่ไม่ได้สูงมาก การทำความรู้จักลงทุนตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond ตราสารหนี้ที่มาพร้อมผลตอบแทนที่สูงขึ้น จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ตราสารหนี้ High Yield Bond ก็เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนเพื่อรับมือช่วง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ แม้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป แต่หากกระจายการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ไปลงทุนใน High Yield Bond จำนวนมากก็ช่วยลดความเสี่ยงลงได้มาก ถ้าพูดถึงตราสารหนี้ ก็จัดว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่โอกาสให้ผลตอบแทนก็ต่ำเช่นกัน แต่มีตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติแตกต่างไป คือ High Yield Bond ซึ่ง คุณมทินา วัชรวราทร ,CFA® Head of Investment Strategy ของ BBLAM จะชวนทุกคนมาทำความรู้จัก High Yield Bond ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง แต่มาพร้อมผลตอบแทนที่น่าสนใจ คุณมทินา อธิบายว่า High […]

กองทุนรวมหุ้นไทย (เน้นการเติบโต)

กองทุนรวมหุ้นไทย (เน้นการเติบโต)

กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 (BKA2) กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน (B-INFRA) กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม (BTK) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) ตลาดหุ้นไทยได้อานิสงส์บวกที่เข้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 และเร่งตัวอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สาเหตุหลักมาจากการปรับพอร์ตหุ้น Growth ที่เล่นบนความคาดหวังสูง สู่หุ้น Value ที่มีแนวโน้มเติบโต โดยต่างชาติซื้อสะสมทั้งสิ้นสูงถึง 4.9 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ดัชนี SET Index ขยับขึ้นเหนือ 1,700 จุด กลับสู่ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นไทย *ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 Bloomberg consensus ประเมิน EPS Growth ตลาดหุ้นเกิดใหม่เติบโตสองหลัก […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

Highlight กิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นสู่ระดับก่อนวิกฤตการณ์โควิด และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มจ้างงาน ซึ่งจะทำให้กลุ่มพลังงานสะอาด คมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นถนน ท่าเรือ รถไฟ และขนส่งสาธารณะได้ประโยชน์ ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่า GDP ปี 2022 จะอยู่ที่ 9% และ ปี 2023 ที่ 7.1% ตลาดหุ้นอินเดียเป็นตลาดที่น่าสนใจ หนุนโดยเศรษฐกิจมหภาคของอินเดีย ซึ่งเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ  โครงสร้างประชากรอยู่ในวัยทำงานกว่า 67% ซึ่งสามารถสร้างสินค้าและบริการได้มาก ความเสี่ยงด้านการเมืองมีน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ภาคการบริโภคเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีแรงผลักดันมาจากโครงสร้างประชากร  ผู้จัดการกองทุนมองว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนจะกระทบกับตลาดหุ้นอินเดียในระยะสั้นถึงกลางเท่านั้น และไม่ได้มีผลกระทบมากนัก ภาพรวมตลาด  ปี 2021 ตลาดหุ้นอินเดียให้ผลตอบแทนที่ดี MSCI India +26.2% นำโดยหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 4/2021 ตลาดหุ้นอินเดียได้รับผลกระทบจากการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยและการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา จึงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคมปี 2022 สถานการณ์โควิดของอินเดียอยู่ภายใต้การควบคุม แม้ว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เห็นสัญญาณน่ากังวล […]