กองทุน  B-HY (UH) AI และ B-HY (H75) AI Q3/2023

กองทุน B-HY (UH) AI และ B-HY (H75) AI Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AIกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI “ณ สิ้นเดือนกรกฏาคม กองทุนมี Yield to worst (ไม่รวมเงินสด) อยู่ที่ 8.21% น้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ 8.36% และกองทุนมี Duration to worst (ไม่รวมเงินสด) ที่ 3.7% น้อยกว่าดัชนีชี้วัดที่ 3.9% ในด้านกลุ่มอุตสาหกรรมกองทุนให้น้ำหนักกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าดัชนี” “สำหรับมุมมองต่อเศรษฐกิจมหภาคด้วยมูลค่าตลาดในปัจจุบัน และการคาดการณ์ว่าใกล้จะถึงจุดสูงสุดของวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว การลงทุนในตราสารหนี้ High Yield ของสหรัฐฯ จะสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในอีก 12 เดือนข้างหน้าได้” • ภาพรวมตลาด High Yield Bond หลังจากที่มีเงินไหลออกตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว จนถึงไตรมาส 1/2023 […]

กองทุน B-HY (UH) AI และ B-HY (H75) AI Q4/2022

กองทุน B-HY (UH) AI และ B-HY (H75) AI Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AIกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI “ตั้งแต่ปลายปี 2021 กองทุนมีกลยุทธ์ให้น้ำหนักกับตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่า Benchmark มาโดยตลอด และมีอายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ต (Duration) น้อยกว่า Benchmark เพื่อลดผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมองว่า แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า 2023 จะชะลอตัวลงและลดแรงกดดันกับตลาด จึงปรับเพิ่ม Duration ให้ใกล้เคียงกับ Benchmark มากขึ้น” “การชะลอตัวของเศรษฐกิจไม่ทำให้อัตราการ Default ของตราสารหนี้ประเภท High Yield เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ และมองว่า ตราสารหนี้ High Yield มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในอีก 12 เดือนข้างหน้า” ภาพรวมตลาดตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนตุลาคม มีเงินลงทุนไหลเข้าตลาด High Yield 2 […]

กองทุน B-HY (UH) AI และ B-HY (H75) AI Q3/2022

กองทุน B-HY (UH) AI และ B-HY (H75) AI Q3/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AIกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI “ตลาด US High Yield ให้ความสนใจกับการทิศทางการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และคาดหวังว่าจะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ผู้จัดการกองทุนหลัก มองว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจไม่ทาให้อัตราการ Default ของตราสารหนี้ประเภท High Yield เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างมีนัยสาคัญ และมองว่าตราสารหนี้ High Yield มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในอีก 12 เดือนข้างหน้า” ภาพรวมตลาด• ในเดือนกรกฎาคม ราคาตราสารหนี้ US High Yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคมราคาปรับตัวลดลงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้น ในขณะที่ส่วนต่างของผลตอบแทนของตราสารหนี้ High Yield (High Yield Spread) ได้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากผลประกอบการไตรมาส 2/2022 […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AI กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AI กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI

Highlight พอร์ต ณ สิ้นมกราคม มี yield to worst ที่ 5.51% (ไม่รวมเงินสด) ซึ่งสูงกว่า Benchmark ที่ 5.31% กองทุนมีกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือระยะสั้น โดยมีอายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ต (Duration) 3.7 ปี ต่ำกว่า Benchmark ที่ 4.4 ปี BBLAM มองว่า yield to worst ที่ระดับประมาณ 5% นับว่าน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับกระแสเงินสดจากการลงทุน และ ระดับมูลค่าปัจจุบัน เริ่มกลับเข้ามาสู่ค่าเฉลี่ยในอดีต ภาพรวมตลาด US High Yield เผชิญกับแรงขายค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้อื่นๆ ทว่าการปรับลดลงของราคา US High Yield ถือว่าลดลงน้อยเทียบกับตราสารหนี้อื่น ๆ ในตลาดพัฒนาแล้ว US High […]

ความหลากหลายของหุ้นและตราสารหนี้ในพอร์ตลงทุน

ความหลากหลายของหุ้นและตราสารหนี้ในพอร์ตลงทุน

สรุปความสัมภาษณ์ เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® วันนี้จะขอมาชวนคุยเรื่องหลักทรัพย์ที่เหมาะสำหรับการจัดพอร์ตลงทุน ที่ผ่านมาเวลาจัดพอร์ต จะเจอหลักทรัพย์ใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ก็คือ หุ้น หรือกองทุนหุ้น หรืออาจรวมตราสารทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงมาก เช่น ทองคำ ไว้ด้วย ส่วนอีกกลุ่มก็จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือมีความปลอดภัยสูงกว่า เช่น ตราสารหนี้ต่างๆ เงินฝากธนาคาร พันธบัตร หรือสลากออมสิน แต่จริงๆ ในเรื่องการลงทุน การทำ Asset Allocation หรือการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน ไม่ได้มีหลักทรัพย์เพียง 2 ประเภทเท่านั้น ยังมีหลักทรัพย์อีกแบบก็คือ หลักทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ ซึ่งได้อธิบายไปแล้วว่าอาจจะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้ ส่วนอีกประเภทก็เป็นหลักทรัพย์ทางเลือกที่มองว่าอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นเท่าไหร่ คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งมีลักษณะของการเก็บกินค่าเช่า มีรายได้จากค่าเช่าหรือค่าบริการที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันธุรกิจก็มีความหวือหวาต่ำ โดยรวมจึงมองว่าเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ เวลาทำ Asset […]

BBLAM Weekly Investment Insights 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2022

Investment Strategy นักลงทุนที่ยังต้องการเลือกตราสารหนี้เป็นการลงทุนหลัก หรือไม่ได้อยากลงทุนในหุ้น สิ่งที่ต้องเผชิญต่อไปคือ ผลตอบแทนที่ไม่ได้สูงมาก การทำความรู้จักลงทุนตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond ตราสารหนี้ที่มาพร้อมผลตอบแทนที่สูงขึ้น จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ตราสารหนี้ High Yield Bond ก็เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนเพื่อรับมือช่วง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ แม้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป แต่หากกระจายการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ไปลงทุนใน High Yield Bond จำนวนมากก็ช่วยลดความเสี่ยงลงได้มาก ถ้าพูดถึงตราสารหนี้ ก็จัดว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่โอกาสให้ผลตอบแทนก็ต่ำเช่นกัน แต่มีตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติแตกต่างไป คือ High Yield Bond ซึ่ง คุณมทินา วัชรวราทร ,CFA® Head of Investment Strategy ของ BBLAM จะชวนทุกคนมาทำความรู้จัก High Yield Bond ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง แต่มาพร้อมผลตอบแทนที่น่าสนใจ คุณมทินา อธิบายว่า High […]

BBLAM Weekly Investment Insights 7-11 กุมภาพันธ์ 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 7-11 กุมภาพันธ์ 2022

Fixed Income ในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ที่อัตราดอกเบี้ยยังต่ำ แต่เงินเฟ้อสูงแบบนี้ เป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากลงทุนแล้วมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่แท้จริงติดลบ หันไปดูหุ้นก็ผันผวนกลัว Fed เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย แต่มีทางเลือกหนึ่ง คืออาจเพิ่มตราสารหนี้ High Yield เข้ามาในพอร์ต คุณมทินา วัชรวราทร CFA® Head of Investment Strategy ของ BBLAM แนะนำว่า ถ้านักลงทุนยังต้องการนำเงินไว้ในตราสารหนี้อยู่ ก็อาจจะต้องยอมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยไปลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield ที่มีเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า จากข้อมูลในอดีต พบว่า เวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เช่น ในช่วงปี 2016-2018 ตราสารหนี้ประเภท High Yield ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ และในเวลาที่ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ปรับขึ้นมา ตราสารหนี้ประเภท […]

กองทุน High Yield มีดียังไง

กองทุน High Yield มีดียังไง

สรุปความสัมภาษณ์ เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน เราเริ่มจะได้ยินกันหนาหูขึ้นเรื่องแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2022 เพื่อรับมือเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกำลังฟื้นตัว ซึ่งนักลงทุนก็มีคำถามตามมาว่า ถ้าสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว การลงทุนจะต้องปรับกลยุทธ์อย่างไร โดยเฉพาะคนที่ลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond ยังลงทุนได้หรือไม่ ก่อนอื่น ต้องอธิบายว่า High Yield Bond คือ หุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากตราสารประเภทนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หลายคนได้ยินแบบนี้อาจจะกังวลกับความเสี่ยง แต่จริงๆ แล้ว High Yield Bond มีมานานแล้ว ซึ่งในประเทศไทยอาจจะมีจำนวนไม่มาก แต่ในต่างประเทศมี High Yield Bond ออกมาจำนวนมาก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก  โดยหลายบริษัทที่ออก High Yield […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  B-HY (UH) AI กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  B-HY (H75) AI

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AI กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI

Highlight พอร์ต ณ สิ้นตุลาคม มี yield to worst ที่ 4.52% (ไม่รวมเงินสด) ซึ่งสูงกว่า Benchmark ที่ 4.30% กองทุนมีกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือระยะสั้น โดยมีอายุตราสารเฉลี่ย (Duration) 2.8 ปี ต่ำกว่า Benchmark ที่ 4.0 ปี US High Yield Bonds เป็นตราสารที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระดับจำกัด และยังมีส่วนต่างจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระดับที่น่าจูงใจ ภาพรวมตลาด การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงครั้งหลังของปี 2564  ประเด็นการขาดแคลน Supply Chain และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ เป็นแรงกดดัน High Yield Bond ในเชิงปัจจัยพื้นฐานของตราสารหนี้กลุ่ม High Yield สหรัฐฯ โดยรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ US High […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AI และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AI และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI

Highlight กองทุนมีกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือระยะสั้น โดยมีอายุตราสารเฉลี่ย 2.4 ปี (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดที่ 3.7 ปี) ด้วยมีความผันผวนไม่สูงมากนักและมีระดับมูลค่าที่น่าลงทุน กองทุนหลักมีมุมมองว่า แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปรับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของ FED และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ตราสารหนี้ US High Yield ยังคงมีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุน ทั้งในเรื่องของรายได้ที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอและระดับอัตราดอกเบี้ยจ่ายของตราสารที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงประมาณ 3.5 – 4% ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสารมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ภาพรวมตลาด ช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ปัจจัยเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะจากการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ไวรัส ได้เข้ามากดดันทำให้เกิดความกังวลเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกครั้งทั้งภายในและภายนอกสหรัฐฯ และทำให้ผลตอบแทนของตราสารหนี้กลุ่ม High Yield สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงเดือน ส.ค. อย่างไรก็ตาม ตราสารหนี้ กลุ่ม High Yield สหรัฐฯ ยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ โดยให้ผลตอบแทนประมาณ 4.6% นับตั้งแต่ช่วงต้นปี ขณะที่ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้กลุ่ม High Yield […]