กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q1/2023

กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF) • ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ มีดังนี้ ค่าเงินดอลลาร์ และผลตอบแทนที่ปรับตัวลดลง เมื่อเข้าสู่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย ซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ ความต้องการจาก Strategic Investor อย่างกลุ่ม ธนาคารกลางและ Pension Fund มีการเพิ่มการลงทุนต่อเนื่อง Sentiment เชิงบวก จากทั้งการฟื้นตัวของจีน และอินเดีย ที่อาจจะมีการปรับลดภาษีนำเข้าทองคาลงในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ • ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม โดยได้รับอานิสงส์จากวิกฤตภาคธนาคาร กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอความแข็งกร้าวในการขึ้นดอกเบี้ย• สำหรับมุมมองในปี 2023 คาดการณ์ว่า ราคาน่าจะอยู่ในทิศทาง Sideway Up จากแรงหนุนข้างต้น ความเสี่ยงอยู่ที่การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ หากทิศทางไม่ได้แข็งค่าขึ้นแล้ว เราอาจจะเห็นการปรับตัวขึ้นของราคาทอง Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ […]

กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q4/2022

กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF) • ราคาทองคำในเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวขึ้นกว่า 7% และขึ้นไปอยู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือน ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ และการลดลงของอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield)• ความต้องการของนักลงทุนด้าน Investment Demand เริ่มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ความต้องการแบบ Physical Demand ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง• ปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางราคาทองคา ยังอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์ และการคาดการณ์ในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ• ความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจที่น่าจะชะลอตัวในปีหน้าจะทำให้ความต้องการถือครองทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงปรับตัวดีขึ้น โดยข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่า ราคาทองคาในช่วงเกิดภาวะ Recession สามารถปรับตัวขึ้นได้• คาดการณ์ทองคาเคลื่อนไหวในระดับช่วงประมาณ 1,700-1,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน […]

กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q3/2022

กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q3/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF) • ราคาทองคำในยังคงผันผวน การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ถูกกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์เป็นหลัก• ทองคำยังคงเผชิญแรงขายจากนักลงทุน ทั้งฝั่งที่เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น ETF และ Hedge Fund ในขณะที่ความต้องการทองคำที่เป็นสินทรัพย์จริง (Physical demand) ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าจะเป็นช่วงที่เป็น Low Season หลังจากที่ราคาได้ปรับตัวลงแรง• ประเด็นที่จะสนับสนุนราคาทองคำ คือ ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่จะช่วยให้การปรับตัวลงของราคาทองเป็นไปได้อย่างจำกัด• อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกที่น่าจะทำให้ราคาทองสามารถปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืน น่าจะมาจากความต้องการทางด้านการลงทุน หรือ Investment Demand รวมถึงการพักตัวของการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เห็นปัจจัยเหล่านี้นัก• คาดการณ์ทองคำเคลื่อนไหวระยะสั้นในระดับช่วงประมาณ 1,700-1,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

ทองคำได้รับปัจจัยหนุนช่วงสั้นจากสงครามรัสเซียและยูเครน ทำให้ราคาทองช่วงที่ผ่านมา เคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับทิศทางนโยบายการเงินจาก FED และธนาคารกลางอื่นๆ หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลก คาดการณ์ทองคำจะเคลื่อนไหวในระดับประมาณ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ในช่วงปลายปีนี้ โดยมองว่าราคาทองที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนไปพอสมควร หากเหตุการณ์ความไม่สงบในยูเครนคลี่คลายลง นักลงทุนในตลาดจะกลับมาสนใจเรื่อง ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นประเด็นกดดันราคาทองในระยะกลาง   Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุน ในกองทุน RMF/SSF  ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

ราคาทองเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ เนื่องจากนักลงทุนกังวลประเด็นอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้ Fed ปรับลดวงเงินในสินทรัพย์ลง การปรับทิศทางนโยบายการเงินจาก FED และธนาคารกลางอื่นๆ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่น่าจะยังคงมีทิศทางเชิงแข็งค่า ประกอบกับนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ มากกว่า จะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำ ความต้องการทองคำจากฝั่งผู้บริโภคและธนาคารกลางจะยังคงแข็งแกร่งในช่วงปีหน้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ Downside Risk ของราคาทองคำไม่มาก แนวโน้มค่าเงินราคาทองคำระยะสั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวในระดับประมาณ 1,750 – 1,830 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ผลการดำเนินงานของกองทุน BGOLD และ BGOLDRMF ณ 30 พฤศจิกายน 2564 Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

Highlight ราคาทองคำภาพใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่จะปรับตัวขึ้นจากแนวโน้มการปรับเปลี่ยนทิศทางทางด้านนโยบายการเงินของ FED  ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่คาดว่าจะมีทิศทางแข็งค่าขึ้น ตามทิศทางของอัตราพันธบัตรและการอ่อนค่าลงของสกุลเงินในตะกร้า ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโรหรือค่าเงินเยน และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะยาวที่ไม่ได้เร่งตัวขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านเงินเฟ้อลดลง ราคาทองคำภาพใหญ่มีปัจจัยเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่จะปรับตัวขึ้นจากแนวโน้มการปรับเปลี่ยนทิศทางทางด้านนโยบายการเงินของ FED  ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่คาดว่าจะมีทิศทางแข็งค่าขึ้น ตามทิศทางของอัตราพันธบัตรและการอ่อนค่าลงของสกุลเงินในตะกร้า ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโรหรือค่าเงินเยน และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะยาวที่ไม่ได้เร่งตัวขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านเงินเฟ้อลดลง อย่างไรก็ตาม ทิศทางขาลงของทองคำอาจไม่ได้ปรับตัวลงไปได้มากนัก ด้วยยังคงมีปัจจัยสนับสนุนทางด้านความต้องการทองคำจากฝั่งผู้บริโภคจากการเปิดเมือง และใกล้ถึงฤดูการแต่งงานของอินเดีย จึงอาจมีความต้องการเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือเป็นของขวัญ  ซึ่งคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วงถัดไป ด้วยทั้งจากราคาทองคำที่ปรับลดลงและตามปกติแล้วไตรมาส 2 ของทุกปีเป็น Low Season ของความต้องการทองคำฝั่งผู้บริโภค  นอกจากนั้น ราคาทองคำอาจได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อเพิ่มขึ้นของทางธนาคารกลาง แนวโน้มค่าเงินราคาทองคำระยะสั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวในระดับประมาณ 1,750 – 1,870 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ผลการดำเนินงานของกองทุน BGOLD และ BGOLDRMF ณ 31 […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

HIGHLIGHT ปัจจัยขับเคลื่อนทองคำมากจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และ ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอ่อนค่า รวมถึงการกลับเข้าซื้อทองคำของกองทุน SPDR เกือบ 30 ตันในเดือนพฤษภาคม จากก่อนหน้านี้ทำการขายอย่างต่อเนื่อง ราคาทองคำปรับตัวดีขึ้นในช่วงเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา ราคาทองคำในระยะยาวยังต้องเผชิญกับความเสี่ยง ทั้งในประเด็นเรื่องการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินดอลล่าร์หากกลับมาแข็งค่าขึ้น รวมทั้งประเด็นเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ หากเงินเฟ้อเป็นเพียงการปรับขึ้นชั่วคราวจริงก็อาจส่งผลให้ความต้องการทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อลดลง ปัจจัยขับเคลื่อนทองคำมากจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และ ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐอ่อนค่า รวมถึงการกลับเข้าซื้อทองคำของกองทุน SPDR เกือบ 30 ตันในเดือนพฤษภาคม จากก่อนหน้านี้ทำการขายอย่างต่อเนื่อง ราคาทองคำปรับตัวดีขึ้นในช่วงเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา ความต้องการทองคำจากฝั่งผู้บริโภคขยายตัวแข็งแกร่ง โดยเฉพาะฝั่งผู้บริโภครายสำคัญ เช่น จีน แม้ว่าทางความต้องการทองคำจากอินเดียจะสะดุดลงบ้างจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ มุมมองในอนาคต ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในวันที่ 16-17 มิถุนายนนี้ ว่าจะมีการส่งสัญญานเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ย หรือ ลดวงเงิน QE หรือไม่ หลังอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขี้น ราคาทองคำระยะสั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวในระดับ 1,870 – 1,920 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ได้รับแรงหนุนจากทั้งเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่ไม่ปรับตัวแข็งค่าขึ้น […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ (BGOLD) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ (BGOLD) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

HIGHLIGHT ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายทั้งทางด้าน การเงินและการคลัง แนวโน้มราคาทองคำยังคงเจอกับอุปสรรคที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น 1.) การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 2.) กระแสเงินทุนไหลออกและการขายทองคำ จากภาคการลงทุนทั้ง ETFs และตลาดซื้อขายล่วงหน้า 3.) สินทรัพย์อื่นๆดึงดูดความสนใจไป จากทองคำ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆที่สามารถไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ หรือ Digital Assets ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายทั้งทางด้าน การเงินและการคลัง ที่ผ่านมา ปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำมีหลายประเด็น ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย และต้องมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศต่างๆ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด การผ่อนคลายมาตรการทางการเงินของธนาคารกลางชั้นนำ โดยเฉพาะมาตรการอัตราดอกเบี้ยต่ำและมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี ความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐและการเข้าซื้อทองคำของกองทุนอีทีเอฟทองคำ ซึ่งปี 2563 กองทุนอีทีเอฟทองคำเข้าซื้อทองคำสุทธิสูงถึง 875.2 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2563) เพิ่มขึ้น 33.9% […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

Highlight ประจำไตรมาส 4Q2020 1. นาย Peter Hug, Director, Global Trading, Kitco Metals เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1974 ชายผู้นี้มีประสบการณ์คาดการณ์ราคาทองคำได้อย่างแม่นยำทั้งขาขึ้นและขาลงมากกว่า 50 ปี เขา กล่าวว่า แม้ราคาทองคำหลุด 1,800 ดอลลาร์/ออนซ์ จากข่าวดีด้านการค้นพบวัคซีน COVID-19 และผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่ชัดเจนขึ้นนั้น แต่เทรนด์ระยะยาวจะยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ เกิดจากการที่ภาระหนี้สินของทางรัฐบาลกลางทั่วโลกที่ได้อัดฉีดเพิ่มทุนให้กับเศรษฐกิจ อัดฉีดกระตุ้น SME หรือแม้กระทั่งอุ้มหนี้สินที่เสียหายไปมากมายจากการเกิดสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งการอัดฉีดเพิ่มทุนที่ว่านี้จะกินระยะเวลาไปอีกหนึ่งปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย แม้ตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นก็จริงแต่ในภาคคนเดินถนนเอง จริงๆ แล้วตัวเลขการตกงานสหรัฐฯ ที่พุ่งสูง การต่อคิวรับอาหารที่ยาวกว่า 2-3 ไมล์จากฟู๊ดแบงค์ รายได้ของชนชั้นกลางที่ลดลงอย่างมหาศาลจากการตกงาน  6 เดือนต่อจากนี้ไม่เฉพาะรัฐบาลสหรัฐฯ แต่เป็นรัฐบาลทั่วโลกที่ต่างแจกจ่ายเงินเพื่อให้คนมีเงินใช้สอย ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวมานี้กระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นในระบบ ทองคำในฐานะเป็นสินทรัพย์ที่ใช้เฮดจ์เพื่อต้านการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อจะได้รับประโยชน์ปัจจัยดังกล่าว 2. ทาง State […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

ทิศทางราคาทองคำ ช่วงต้นเดือนกันยายน 2563 ราคาทองคำร่วงลงแรงไปพร้อมกับตลาดหุ้นสหรัฐและราคาน้ำมัน  โดยดัชนีดาวโจนส์ปิด -2.25%, S&P500 ปิด -2.78% ส่วน Nasdaq ปิด -4.11% ในวันที่ 8 กันยายน 2563 นำโดยแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจากความวิตกเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไป  ส่วนความตึงเครียดจีน-สหรัฐทำให้นักลงทุนกลับมาปิดรับความเสี่ยง(Risk off)  ขณะที่น้ำมันดิ่งลงอย่างหนักเช่นกัน  โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐปิดลบ 3.01 ดอลลาร์  หรือ -7.6%  จากความวิตกว่าการระบาด COVID-19 ที่ยังไม่มีแนวโน้มบรรเทาลงนั้นจะกระทบความต้องการใช้น้ำมัน สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงตามจากแรงขายทองเพื่อถือเงินสด  และโยกเงินเติมมาร์จิ้น รวมถึงชดเชยผลขาดทุนในสินทรัพย์อื่นๆ  นอกจากนี้  ราคาทองคำยังได้รับแรงกดดันเพิ่มจากการแข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ของดัชนีดอลลาร์  ท่ามกลางแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะเป็นสกุลเงินปลอดภัยและมีสภาพคล่องสูง  พร้อมกันนี้  สกุลเงินดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มจากความเสี่ยงที่อังกฤษอาจถอนตัวออกจาก EU แบบไม่มีข้อตกลง(No-deal Brexit) อีกด้วย ปัจจัยที่กล่าวมากดดันให้ราคาดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในระหว่างวันที่ 1,906.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนจะมีแรงซื้อ Buy […]