ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 15

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 15

ผู้บริโภคสมัยใหม่มีความเชื่อมโยงมากกว่าเดิม เพียงแค่สมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว ผู้บริโภคยุคปัจจุบันสามารถค้นหา เลือกดูสินค้าได้ ตรวจสอบราคา เปรียบเทียบราคา ซื้อขายหุ้น หรือแม้กระทั่งสั่งซื้อของจากช่องทางออนไลน์อื่น แม้ว่าจะอยู่ในห้างรีเทลอื่นก็ตาม เทคโนโลยี่สมัยใหม่ทำให้ผู้บริโภคมีพลังสูง หรือมีความหลายหลากในการเลือก แต่ในขณะเดียวกัน ห้างรีเทลที่เข้าใจประเด็นนี้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยี่จะประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ การปฏิสัมพันธ์จะมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น (personalized) ผู้บริโภคสมัยใหม่ในยุคเทคโนโลยี่มีลักษณะเด่น หรือพฤฒิกรรมร่วมกันอย่างน้อย 7 ประการด้วยกัน: 1. ช้อปปิ้งได้ทั้งวันทั้งคืน เทคโนโลยี่สมัยใหม่ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปสำหรับผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อสินค้า หรือทำธุรกรรมต่างๆได้ตลอดเวลา หรือ24ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน หรือ7วันต่อสัปดาห์ การซื้อของโดยผู้บริโภคสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในช่วงเวลาในแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้เจ้าของสินค้า หรือห้างรีเทลจะพยายามหาแพลตฟอร์มต่างๆเพื่ออำนวยความนสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้ทุกเมื่อเชื่อยาม เมื่อมีความต้องการ 2. ผู้บริโภคเป็นผู้ควบคุมเอง เทคโนโลยี่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมประสพการณ์การช้อปปิ้งของตัวเอง โดยที่ใช้เทคโนโลยี่เพื่อค้นหาข้อมูลสินค้า ทำการบ้านว่าสินค้าหรือบริการอะไรเหมาะกับตัวเอง และหลังจากตกลงใจซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ยังแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับทราบผ่านโซเซี่ยลมีเดีย ที่สำคัญขบวนการเหล่านี้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟน หรืออินเทอร์เน็ต 3. ช่องทางในการช้อปปิ้งมีความหลายหลากมากยิ่งขึ้น ในอดีตเวลาจะซื้อของผู้บริโภคต้องไปที่ร้านหรือห้าง แต่ทุกวันนี้ระบบออนไลน์ แอปพลิเกชั่นต่างๆ หรือสมาร์ทโฟนเปิดช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้หลายหลากยิ่งขึ้น 4. ผู้บริโภคให้ความสนใจกับเนื้อหา (content)ของสินค้า ผู้บริโภคสมัยใหม่มีความรู้มากขึ้น รู้จักหาข้อมูลของสินค้า รู้จักเปรียบเทียบคุณภาพของสินค้า […]

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 14

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 14

เนื่องจากคนในยุคมิลเลนเนียลเติบโตขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต โซเชียลมีเดีย และสมาร์ทโฟน พวกเขามีอิทธิพลสูงต่อนักการตลาดที่จำต้องปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะเข้าถึงผู้บริโภคสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในตลาดอาเซียน ในเศรษฐกิจอาเซียนที่ใหญ่ที่สุด6ประเทศ คือสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-39 ปีมีจำนวน32% หรือ180ล้านคนในปี2015 เทียบกับ26%ในปี1975 คนวัยหนุ่มเป็นลักษณะเด่นของเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างอินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวมทั้งเศรษฐกิจที่กำลังตั้งลำไม่ว่าจะเป็นบังคลาเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา ปากีสถาน ด้วยประชากร2,100ล้านคนรวมกัน กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถที่จะใช้ประชากรส่วนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวในการขับเคลื่อนความต้องการภายในประเทศ และผลักดันให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต Hakuhodo Institute of Life and Living Asean (HILL-Asean) ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมของคนยุคมิลเลนเนียลในอาเซียน โดยทำสำรวจ 8,100คนในภูมิภาคนี้ เพื่อเรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคของพวกเขา โดยแบ่งพวกมิลเลนเนียลออกเป็น2กลุ่ม คือกลุ่มที่เกิดในทศวรรษ1980 และกลุ่มที่เกิดในทศวรรษ1990เพื่อศึกษาว่าพวกเขามีความแตกต่างกันอย่างไร Hill-Aseanพบว่า กลุ่มคนที่เกิดในยุค1980ใช้อินเทอร์เน็ตในการช้อปปิ้ง แต่พวกเขาแคร์เกี่ยวกับประสบการณ์จริงของการช้อปปิ้ง ด้วยการกลับไปเช็คดูของจริงในร้านค้า หรือเปรียบเทียบราคาสินค้าออฟไลน์ ส่วนคนที่เกิดในยุค1990ช้อปผ่านออนไลน์อย่างเป็นธรรมชาติมาก แต่พวกเขาแคร์ต่อประสบการณ์หลังการช้อปไปแล้ว […]

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 13

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 13

แม้ว่าอินเดียจะมีประชากร 1,200 ล้านคน หรือมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองมาจากจีน แต่อินเดียจะเป็นประเทศที่มีประชากรในวัยหนุ่มสาว หรือวัยทำงานมากที่สุดในโลกภายในปี 2020 โดยค่าเฉลี่ยอายุของคนอินเดียจะอยู่ที่ 29 ปี อินเดียมีประชากรที่เกิดยุคมิลเลนเนียล 400 ล้านคน หรือประมาณ 46% ของประชากรทั้งหมด พอๆกับจีนเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้อินเดียยุคมิลเลนเนียล (เกิดระหว่างปี 1982-1997) จะเป็นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินเดีย และของโลกด้วย งานวิจัยของมอร์แกนสแตนเลย์ระบุว่า แม้ว่าคนอินเดียยุคมิลเลนเนียลจะมีอายุน้อย แต่เป็นผู้ที่ทำรายได้หลักให้กับครอบครัว โดยรายได้ของคนอินเดียมิลเลนเนียลเทียบเท่า 70% ของรายได้ครอบครัวของอินเดียทั้งประเทศ พลังของคนหนุ่มสาวอินเดียจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการบริโภคของคนอินเดียมิลเลนเนียลจะมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกิจ 4 ส่วนด้วยกันคือ 1. รถยนต์ มอเตอร์ไซค์และสกู๊ทเตอร์เป็นพาหนะที่จะแพร่หลายที่สุดของคนอินเดีย อย่างไรก็ตาม เมื่อคนอินเดียมีรายได้เพิ่มขึ้น จะซื้อรถยนต์ มอร์แกนสแตนเลย์พบว่า คนอินเดียมิลเลนเนียลมีรถยนต์ส่วนตัวขับเพียง 7% เท่านั้น แต่แนวโน้มการขยายตัวของตลาดรถยนต์มีสูงเมื่อกำลังซื้อของกลุ่มมิลเลเนียลเพิ่ม ในขณะเดียวกันคนอินเดียมิลเลนเนียลมีการใช้แอพในการเรียกแท็กซี่มากยิ่งขึ้น 2. บ้านที่อยู่อาศัย การซื้อรถยนต์เป็นเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ของคนอินเดียมิลเลนเนียล […]

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 12

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 12

คนไทย และคนเอเชียยุคมิลเลนเนียลมีความต้องการการเดินทางแบบไหน? Amadeus ได้ทำการวิจัย และพบว่ากลุ่มคนยุคมิลเลนเนียลของไทย และเอเชียต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ ผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นของการขับขี่ร่วมกัน (ride sharing) หรือแพลตฟอร์มสำหรับที่พักระยะสั้นของระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (sharing economy) การวิจัยของอะมาดิอุสพบว่า 42% ของคนยุคมิลเลนเนียลบอกว่า พวกเขามักที่จะใช้แอพพลิเคชั่นขับขี่ร่วมกันสำหรับการเดินทาง และอีก 35% บอกว่าพวกเขาใช้บริการเศรษฐกิจแบบแบ่งปันสำหรับที่พัก แน่นอนเลยที่เดียวที่ คนยุคมิลเลนเนียลใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยว อะมาดิอุส พบว่า77%ของคนไทยที่ตอบแบบสอบถามแสดงความสนใจในแอพพลิเคชั่นที่ขยายความจริง ที่ให้ข้อมูลดิจิทัลแบบอินเทอร์แอคทีฟเกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว เปรียบเทียบกับ66%ของคนเอเชียทั้งภูมิภาค งานวิจัยของอะมาดิอุสทำร่วมกับ YouGov โดยมีการทำเซอร์เวย์ใน 14ตลาด และมี 6,870 คนตอบแบบสอบถาม ปรากฎว่า 45% ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคนในยุคมิลเลนเนียลที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี งานวิจัยเหมือนอย่างของอะมาดิอุสช่วยให้บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถเจาะลูกค้ากลุ่มมิลเลนเนียลได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย หรือตรงต่อความต้องการของพวกเขาได้มากยิ่งขึ้น ในขณะที่คนมิลเลนเนียลของเอเชียต้องการได้รับการติดต่อผ่านอีเมล์ แต่ 45%ของคนไทยมิลเลนเนียลบอกว่าต้องการได้รับการติดต่อผ่านโซเซียลมีเดีย งานวิจัยพบว่า สำหรับคนยุคมิลเลนเนียลแล้ว อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเหมือนกับเป็นเนื้อหนังที่สองของพวกเขา และพวกเขาเปิดกว้างสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆ บริษัทท่องเที่ยวที่จะประสบความสำเร็จต้องสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ […]

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 11

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 11

สถาบัน Brookings ของสหรัฐได้ศึกษาเพื่อที่จะได้ภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนในยุคมิลเลนเนียล (เกิดระหว่างปี 1982-1997)ว่า จะมีอิทธิพลอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลก คนรุ่นมิลเลนเนียลมีจำนวน 80-90 ล้านคนในสหรัฐอเมริกา และสิ่งที่พวกเขาชอบ หรือนึกคิดจะเป็นพลังขับดันการผลิต และกลยุทธ์การตลาดในอีกอย่างน้อย 20 ปีข้างหน้า คนยุคมิลเลนเนียลอาจจะไม่จริงจังกับเรื่องการแต่งงาน หรือการเป็นเจ้าของบ้าน แต่พวกเขาเป็นคนรุ่นแรกที่รู้ภาษาดิจิทัล โดยที่รายได้ของพวกเขาจะมีมากกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมกันในปี 2030 มีคำกล่าวว่า โครงสร้างประชากรเป็นโชคชะตา สหรัฐอเมริกามีคนที่เกิดในยุคมิลเลนเนียลในสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับโลกใบนี้ จีนมีมิลเลนเนียลถึง 400 ล้านคน และในเอเชียมีคนยุคมิลเลนเนียลมากกว่า 1,000 ล้านคน พูดให้ชัดลงไป ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ หรือเศรษฐกิจกำลังพัฒนามีสัดส่วนของคนยุคมิลเลนเนียลถึง 86% ของทั้งโลกรวมกัน ด้วยเหตุนี้ ถ้าหากว่าเรามีบริษัทที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ หรือความต้องการของคนยุคใหม่ที่อยู่ในวัฒนธรรมโลกใหม่ เราต้องมีฐานอยู่ในเอเชีย ทางสถาบัน Brookings ได้ศึกษาคนยุคมิลเลนเนียลด้วยการสำรวจใน 22 ประเทศ ที่มีสัดส่วน 70%ของประชากรโลก ทำให้เห็นภาพว่าคนยุคมิลเลนเนียลจะมีอิทธิพลต่อโลกสูงกว่าที่หลายคนคิดหรือเข้าใจ […]

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 10

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 10

ในวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา สิงคโปร์เทเลคอมได้ประกาศว่าจะเข้าธุรกิจวิดีโอเกมเพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนยุคมิลเลนเนียล นักลงทุนทั่วไปมักเรียกบริษัทที่มีอายุครบ139 ปีนี้ด้วยชื่อย่อว่า สิงเทล การเข้าสู่ธุรกิจวิดีโอเกมสะท้อนให้เห็นว่าสิงเทลได้วางกลยุทธ์ที่จะจับตลาดกลุ่มคนยุคมิลเลนเนียลอย่างจริงๆ จังๆ โดยจะตั้งลีควิดีโอเกมเพื่อการแข่งขันขึ้นมา รวมทั้งจะมีการสปอนเซอร์ทีมของตัวเองอีกด้วย พูดง่ายๆ สิงเทลกำลังทำธุรกิจอีสปอร์ต ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่ในตลาดโลก ไม่ว่าจะในสหรัฐ หรือจีน และหลายคนเชื่อว่าตลาดอีสปอร์ตนี้จะมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงต่อไปเนื่องจากพลังของผู้บริโภคยุคมิลเลนเนียล ทางโกลด์แมน แซคส์ มีการคาดการณ์ว่า ยอดของของอีสปอร์ตหรือวิดีโอเกมจะพุ่งทะลุ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 โดยคนดูจะเทียบเท่า National Football League ในสหรัฐ ผู้ที่มีบทบาทผลักดันให้สิงเทลเข้าธุรกิจวิดีโอเกมคือนายอาร์เธอร์ แลงค์ อดีตเคยเป็นนายแบงก์ให้กับบริษัท มอร์แกน สแตนเลย์มาก่อนที่จะมาดูแลกิจการด้านต่างประเทศของสิงเทลในเดือน เม.ย. ปีที่แล้ว เขาต้องการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจของสิงเทลออกไป เนื่องจากการแข่งขันที่สูงขึ้น ทางการสิงค์โปร์ได้ให้ไลเซ่นส์ประกอบธุรกิจเทเลคอมให้กับ TPG Telecom ในปี2016 ที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัท Netflix ได้เข้ามาแย่งธุรกิจให้บริการดูหนังแบบสตรีมมิ่งจากช่องทีวีของสิงเทล สิงเทลได้ซื้อกิจการด้านความปลอดภัยของไซเบอร์และดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพื่อกระจายความเสี่ยงของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รายได้ของสิงเทล […]

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 9

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 9

ประมาณ 50% ของประชากรโลกในเวลานี้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี เรากำลังอยู่ในช่วงที่มีคนวัยหนุ่มสาวมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แล้วกลุ่มคนมิลเลนเนียล (เกิดระหว่างปี 1982-1996) ต้องการเห็นอะไรในปีนี้ World Economic Forum Global Shapers Survey ได้ทำงานวิจัย โดยสัมภาษณ์มากกว่า 30,000 คนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี จาก 186 ประเทศ เพื่อให้ได้ภาพว่าคนรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเป็นผู้นำคิดอย่างไรเกี่ยวกับโลกในปัจจุบัน ประการแรก คนยุคมิลเลเนียลเห็นว่าปัญหาเรื่องโลกร้อน และความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆ ของโลกเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงสุดที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในเวลานี้ ประการที่ 2 คือ 40% ของคนรุ่นใหม่เห็นว่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ และการเป็นเจ้าของกิจการเองเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คนยุคใหม่จะสามารถสร้างพลังอำนาจต่อรองของตัวเอง อีก 39.6% มองว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นการสร้างพลังการต่อรองของคนรุ่นใหม่ และอีก 39.2% ตอบว่าสื่อหรือโซเซียลมีเดียที่มีเสรีภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญที่พวกเขาอยากจะเห็น คนรุ่นใหม่ส่วนมากมองผลกระทบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านบวก 78.6% ของคนรุ่นใหม่เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสร้างงาน ในขณะที่ 21.4%เชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้คนตกงาน ประเด็นที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาคนอายุระหว่าง 15-24 ปี […]

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 8

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 8

แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองมาจากสหรัฐ แต่ตลาดรถยนต์ของจีนมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากผู้บริโภคจีน และชนชั้นกลางมีการเพิ่มจำนวนขึ้นนั้นเอง จากการที่รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก และเพื่อที่จะลดมลภาวะ ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจะเป็นเจ้าโลกในอนาคตด้วย ไม่น่าแปลกใจที่บริษัทเทสล่า ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับไฮเอนท์ของสหรัฐมีแผนที่จะลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในเซี่ยงไฮ้ โดยจะมีกำลังการผลิต 500,000 คันต่อไป ในปีที่แล้ว จีนครองความเป็นแชมป์ตลาดรถยนต์โลกเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน โดยทางสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน รายงานว่า ตลาดจีนมียอดขายเพิ่ม 3% เป็น 28,878,900 ล้านคัน ยอดขายรถยนต์ของจีนมากกว่าสหรัฐถึง70% หรือมากกว่าญี่ปุ่นถึง 5.5เท่า ยอดขายรถยนต์ส่วนบุคคลปีที่แล้วอยู่ที่ 24,718,300 คัน เทียบกับ11.84 คันสำหรับรถเก๋งหรู แต่คนจีนเริ่มนิยมรถยนต์ SUVเพิ่มขึ้น โดยยอดขายเพิ่มเป็น 10.25 ล้านคัน หรือเทียบเท่ามากกว่า 40% ของยอดขายรถยนต์ส่วนบุคคล ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2018 ยอดขายรถยนต์ในจีนมีจำนวน 8 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้น […]

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 7

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 7

แม้ว่าสงครามการค้าระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และจีนกำลังดำเนินไปอย่างถึงพริกถึงขิง บริษัท เทสล่า ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไฮเอนด์ของสหรัฐกลับมีแผนที่จะลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์เทสล่าด้วยกำลังการผลิต 500,000 คันต่อปี ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่า เทสล่า ซึ่งมีนายอีลอน มัสก์เป็นซีอีโอและผู้ก่อตั้งเล็งเห็นว่าตลาดรถยนต์ของจีนเป็นอนาคตของตลาดรถยนต์โลก เนื่องจากจีนมีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อมในการรองรับการผลิตรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นซับพลายเออร์ หรืออุตสาหกรรมที่สนับสนุน รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์แบบ แต่ที่สำคัญที่สุด ตลาดรถยนต์จีนมีผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมากที่สุดในโลก ในขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์กำลังเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนถ่ายจากรถยนต์เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าที่เทสล่าเป็นผู้นำ และรถยนต์ไร้คนขับในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ทางเทสล่าจึงไม่ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายที่จะทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง (Make America Great Again) ของประธานาธิบดีทรัมป์ ทรัมป์ต้องการดึงดูดให้บริษัทอเมริกันหันกลับมาลงทุนในบ้านตัวเอง เพื่อการจ้างงาน และลดการขาดดุลการค้ามโหฬาร เขาได้ลดภาษีนิติบุคคลเพื่อสร้างแรงจูงใจ และก่อสงครามการค้าไปพร้อมๆ กันกับทุกประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐถึง 375,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2017 ทรัมป์ขึ้นภาษีศุลากร 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา และจีนได้ตอบโต้อย่างทันควันด้วยมาตรการภาษีที่เทียบเท่ากัน ทรัมป์ออกอาการโทษะด้วยการขู่ว่าจะเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในปริมาณ 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ […]

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 6

ผู้บริโภคมือเติบในยุคเทคโนโลยี The Series ตอนที่ 6

จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก แต่ขนาดเศรษฐกิจของจีนจะแซงหน้าสหรัฐในปี 2028 โดย 1 ใน 3 ของประชากรจีน 1,300 ล้านคน เป็นคนที่เกิดในยุคมิลเลเนียล (ปี 1982 – 1998) และคนจีนยุคใหม่นี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนและโลกในอนาคต ด้วยอำนาจซื้อที่สูง ต่อไปนี้ จะเป็นการเปรียบเทียบพฤฒิกรรมการใช้จ่ายของคนจีน และคนอเมริกันมิลเลเนียล 1. ในปี 2016 มีคนจีนยุคมิลเลเนียล 400 ล้านคน เทียบกับ 80 ล้านคนสำหรับคนอเมริกัน 2. คนจีนมิลเลเนียลแบ่งออกได้เป็น 2 ชั่วอายุ คือหลังทศวรรษ 1980 (อายุ 28-37 ปี) และหลังทศวรรษ 1990 (อายุ 18-27 ปี) 3. ในปี 2015 สัดส่วนของคนจีนมิลเลเนียลที่จับจ่ายบนมือถือมีถึง 70% […]