กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100, BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ BMAPS100RMF Q3/2023

กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100, BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ BMAPS100RMF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)  กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS25RMF) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS55RMF) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS100RMF)      ผู้จัดการกองทุนมองว่า ภาพรวมตลาดหุ้นยังคงมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปจะเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่คาดว่าจะเป็นการถดถอยในลักษณะ Soft Landing ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถึงแม้จะมีปัจจัยบวกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ยังคงเติบโต แต่ผลกระทบจากดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดการเงินปรับตัวลดลง รวมถึงภาคธนาคารเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยเงินกู้ นอกจากนี้ ตลาดยังมี Valuation ที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับในอดีต เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นอาจมีการปรับฐานได้ ซึ่งอาจเป็นจังหวะในการเข้าลงทุน ตลาดหุ้นยุโรป มีปัจจัยกดดันที่ลดลงหลังจากที่ราคาพลังงานเริ่มอ่อนตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถหลีกเลี่ยงภาวะหดตัวได้ในปีที่ผ่านมา ตลาดยังคงมีปัจจัยกดดันจากอุปสงค์โดยรวมของโลกโดยเฉพาะจากจีนมีการขยายตัวในระดับที่จำกัด รวมไปถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นต่อเนื่อง  ส่วนตลาดหุ้นจีน ถึงแม้จะมี Valuation อยู่ในระดับต่ำ แต่แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงชะลอตัวและขาดปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชัดเจน อนึ่ง นโยบายกระตุ้นความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดทุนอาจะช่วยรักษา Sentiment […]

กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100, BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ BMAPS100RMF Q2/2023

กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100, BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ BMAPS100RMF Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55)กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS25RMF), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS55RMF)กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS100RMF) • ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่า อัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนการเงินของภาคธุรกิจและการใช้จ่ายของภาคการบริโภค ประกอบกับปัญหาทางด้านภาคธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มมากขึ้นที่เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวเร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศ Emerging Markets และช่วยให้เศรษฐกิจโลกยังคงมีทิศทางการขยายตัวที่เป็นบวกได้ • ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนระยะถัดไป การลงทุนในกลุ่มประเทศ Emerging Markets Asia คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากคาดว่าจะมีผลประกอบที่ยังคงเติบโตในระดับที่ดี โดยนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมา เริ่มมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งสำหรับผู้ประกอบธุรกิจและมาตรการสนับสนุนฝั่งผู้ซื้อ รวมถึงนโยบายการสนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มธุรกิจฟินเทคอีกกว่า 10.5 ล้านหยวน เป็นต้น ทำให้บรรยยากาศการลงทุนในจีนกลับมามีแนวโน้มที่ดีขึ้น รวมถึงประเทศอื่นในภูมิภาค […]

กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100,  BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ  BMAPS100RMF  Q1/2023

กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100, BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ BMAPS100RMF Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS25RMF) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS55RMF) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS100RMF) พอร์ตการลงทุน • ในช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้ ผู้จัดการกองทุนได้ใช้โอกาสขายสินทรัพย์บางส่วนในช่วงที่ตลาดปรับตัวขึ้นและถือครองเงินสดในระดับที่มากกว่าปกติ เพื่อรอจังหวะในการกลับเข้าซื้อ โดยผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกและได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นของประเทศในกลุ่มเอเชีย ทั้งจากเรื่องของเงินทุนไหลเข้า เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง การปรับประมาณการณ์ด้านกำไร การผ่อนคลายมาตรการทางด้าน Zero-Covid ของจีน ที่นอกจากจะส่งผลเชิงบวกกับเศรษฐกิจจีนในระยะถัดไปแล้วนั้น จะส่งผลบวกกับเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า หรือประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายทางด้านการท่องเที่ยวของชาวจีนอีกด้วย ซึ่งผลบวกจากการทยอยผ่อนคลายนโยบาย Zero-Covid ของจีนก็น่าจะเกิดขึ้นในฝั่งเอเชียมากกว่า • กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในจีน หรือ Overweight ด้วยมองถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปิดประเทศ และคาดการณ์ถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของกำไรบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนมีการปรับตัวลงจากการที่รับรู้ปัจจัยในเรื่องของ Reopening ไปมากแล้ว […]

BBLAM Weekly Investment Insights 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM – BBLAM INVESTMENT FORUM 2023 คุณดนัย อรุณกิตติชัย Assistant Managing Director, Fund Management Group และคุณมทินา วัชรวราทร CFA, Head of Investment Strategy จาก BBLAM จับมือขึ้นเวที BBLAM INVESTMENT FORUM 2023 เพื่อมาสรุปว่า อะไรเป็นโอกาส และถ้าทำ Asset allocation ต้องมีอะไร ชมกันได้ที่นี่ BBLAM แนะนำกองทุน The Rise of Asia :  B-ASIA, หรือกองทุนลดหย่อนภาษี […]

กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100, BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ BMAPS100RMF

กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100, BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ BMAPS100RMF

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55)กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS25RMF), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS55RMF)กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS100RMF) ภาพรวมตลาด• ตลาดหุ้นโลกกลับมาปรับตัวขึ้นได้ 6.4% ในเดือนตุลาคม หลังจากปรับตัวลดลงในช่วง 2 เดือนก่อนหน้า หรือ ลดลงจากจุดสูงสุดช่วงต้นปีมาราว 27.0% โดยความเข้มงวดทางการเงินโลกที่เร่งตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนผ่าน Bond Yield สหรัฐฯ 10 ปี ที่ปรับขึ้นมาที่ระดับ 4.0% และ Real Yield ที่ปรับขึ้นมาเป็นบวกในเกือบทุกช่วงอายุนั้น เริ่มส่งผลกระทบมากขึ้น ทั้งต่อภาคเศรษฐกิจจริงและสภาพคล่องในตลาดการเงิน ทำให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ถึงสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง กอปรกับ US 10Y Yield และ ค่าเงินสหรัฐฯ […]

BF Knowledge Tips: ซื้อ RMF ตั้งแต่เริ่มทำงาน เร็วไปมั้ย?

BF Knowledge Tips: ซื้อ RMF ตั้งแต่เริ่มทำงาน เร็วไปมั้ย?

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® จะรีบไปไหน จะรีบไปไหน คำถามของคนหนุ่มสาวที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การทำงาน จะเร็วไปมั้ยกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF ยังมีเวลาลงทุนอีกตั้งหลายปี ต้องเริ่มตอนนี้เลยเหรอ รอก่อนดีกว่าหรือเปล่า? หลากหลายคำถาม หลากหลายข้อสงสัย ที่ถามกันเข้ามา โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวม RMF ตั้งแต่ช่วงที่เริ่มทำงานใหม่ๆ ว่า จำเป็นมั้ยที่จะต้องลงทุน บอกได้เลยค่ะ ถ้าทำงานแล้วมีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ไม่เร็วไปหรอกค่ะ สำหรับการเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม RMF นั่นเป็นเพราะ หากยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี คงไม่มีใครแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม RMF ให้อย่างแน่นอน เต็มที่ก็จะแนะนำในกองทุนเปิดทั่วไป เพราะจะได้ไม่ติดข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการลงทุน ระยะเวลาการถือครอง ซึ่งต้องลงทุนตามเงื่อนไขจึงจะสามารถได้สิทธิทางภาษี ดังนั้น หากทำงาน มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ถ้าใครไม่รู้ว่าต้องเสียภาษีหรือยัง ง่ายๆ เลย สำหรับใครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 317,200 บาทในปีภาษี 2565 หรือเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 26,433 บาท โดยไม่มีการลงทุนหรือตัวช่วยลดหย่อนภาษีใดๆ ก็จะเริ่มเสียภาษีกันแล้ว […]

BBLAM Weekly Investment Insights 12-16 กันยายน 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 12-16 กันยายน 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา Chief Economist จาก BBLAM อธิบายถึงประเด็นที่นักลงทุนถามบ่อยในเวลานี้ คือ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ Recession หรือเศรษฐกิจถดถอยหรือยัง และแบบนี้เข้าลงทุนได้ไหม หรือว่า ควรรอ สัปดาห์นี้ ดร.มิ่งขวัญมีประเด็นมาชวนคิดหาคำตอบกัน เศรษฐกิจจริงสหรัฐฯ ดูไม่ออกว่าถดถอยจริงหรือไม่ ดร.มิ่งขวัญ ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปกคลุมด้วยแรงอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงที่ผ่าน ๆ มา ทำให้เรายังมองไม่เห็นว่า ภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯจริง ๆ เป็นอย่างไร ถดถอยหรือเปล่า  เศรษฐกิจสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา ไม่เคยรู้เลยว่าเศรษฐกิจจริงสหรัฐฯเป็นอย่างไร เพราะตั้งแต่ช่วงนั้น สหรัฐฯดำเนินนโยบายการเงินแบบใหม่ ที่เรียกว่า Quantitative easing monetary policy หรือในภาษาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ […]

BF Knowledge Tips: จัดพอร์ตลงทุนกับลดหย่อนภาษี เรื่องดีๆ ทำพร้อมกันได้

BF Knowledge Tips: จัดพอร์ตลงทุนกับลดหย่อนภาษี เรื่องดีๆ ทำพร้อมกันได้

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® สำหรับใครที่เตรียมตัวลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีคงหนีไม่พ้นการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF ซึ่งเป็นการลงทุนที่สามารถนำเงินลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้ ใครที่เคยลงทุนแล้วจะรู้ว่าทั้ง RMF และ SSF มีหลายนโยบายลงทุนให้เลือกลงทุน ส่วนใครที่ยังไม่เคยลงทุนในกองทุนที่ช่วยลดหย่อนภาษีมาก่อน อยากลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี แล้วก็อยากจัดพอร์ตลงทุนด้วย แต่อาจจะเลือกลงทุนไม่ถูกว่าควรเลือกลงทุนในกองทุนอะไร แนะนำแบบนี้ค่ะ กองลดหย่อนภาษีระยะสั้น ที่ต้องบอกแบบนี้ เพราะมีนักลงทุนบางส่วนที่อาจจะลงทุนมานานแล้ว หรือเพิ่งเริ่มลงทุน แต่คาดว่าจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเพียงแค่ 5 ปี การเลือกลงทุนในกองทุนที่ช่วยลดหย่อนภาษีคงหนีไม่พ้นการลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่ช่วยให้เราสะสมเงินลงทุนทุกปีต่อเนื่อง ได้ลดหย่อนภาษีต่อเนื่อง และเมื่อครบกำหนดการลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุครบ 55 ปีขึ้นไปก็สามารถขายคืนได้ หากระยะเวลาการลงทุนที่ต้องการเพียงแค่ 5 ปี และหลังจากนั้นจะเริ่มทยอยใช้เงิน การจัดพอร์ตการลงทุนอาจเน้นหนักมาที่กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ 70% ส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ แต่ถ้าไม่อยากเลือกลงทุนหลายกองทุน ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนผสมที่มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้อย่างเช่น BMAPS25RMF ส่วนใครที่มีระยะเวลาการลงทุนและต้องการลดหย่อนภาษีระยะยาวสักหน่อย มากกว่า 5 ปี […]

กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100, BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ BMAPS100RMF Q3/2022

กองทุน BMAPS25, BMAPS55, BMAPS100, BMAPS25RMF, BMAPS55RMF และ BMAPS100RMF Q3/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55)กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS25RMF), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS55RMF)กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BMAPS100RMF) พอร์ตการลงทุน• กองทุนลดการลงทุนใน B-TREASURY และลดสถานะถือครองเงินสดลง เพื่อลงทุนในหุ้นมากขึ้น แต่ยังคงเป็นการเพิ่มการลงทุนด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากคาดการณ์ว่าอาจจะมีความผันผวนในช่วงเดือน ก.ย. ที่จะมีการประชุม FED อีกครั้ง• ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับกองทุน ดังต่อไปนี้o B-GLOBAL มีการฟื้นตัวจากจุดต่าสุดในช่วงเดือน มิ.ย. โดยหุ้นโลกได้รับ Sentiment เชิงบวกจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับลดลงจากจุดสูงสุดที่ประมาณ 3.3% มาอยู่ในระดับต่ำกว่า 3% สืบเนื่องมาจากการคาดการณ์ว่า FED อาจปรับลดอัตราเร่งในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.75% มาเป็น ครั้งละ 0.5% รวมไปถึงการประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ของบริษัทจดทะเบียนที่ส่วนใหญ่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดo […]

BF Knowledge Tips: ทยอยลงทุน RMF ไม่ต้องรอสิ้นปี

BF Knowledge Tips: ทยอยลงทุน RMF ไม่ต้องรอสิ้นปี

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® BBLAM เผลอแป๊บเดียว ผ่านไปครึ่งปีแล้ว สำหรับใครที่ปีนี้วางแผนลงทุนลดหย่อนภาษี วางแผนลงทุนสำหรับเป้าหมายเกษียณ แต่ยังไม่ได้ลงทุน ช่วงครึ่งหลังของปีนี้เริ่มทยอยลงทุนกันได้แล้วนะคะ อย่าชะล่าใจเห็นว่ายังเหลือเวลาลงทุนอีกตั้งครึ่งปี แล้วยังไม่ลงทุน เพราะเผลอแป๊บเดียวสิ้นปีก็มาถึงแล้วค่ะ การททยอยลงทุนในช่วงกลางปีนี้ สามารถทำได้ด้วยเงินลงทุนก้อนเล็กๆ หลายๆ ก้อน หลากหลายกองทุน เพื่อกระจายความเสี่ยง กระจายการลงทุน แต่จะลงทุนในกองทุนไหนดีนั้น แนะนำแบบนี้ค่ะ สำหรับใครที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถลงทุนได้ยาวนานเกินกว่า 5 ปี ไม่ตระหนกตกใจกับการขึ้นลงของราคาง่ายๆ เป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อม ติดตามเทคโนโลยี การเลือกลงทุนในสิ่งที่เรารักและสนใจย่อมทำให้เรามั่นใจแม้จะมีความผันผวนเข้ามาบ้างระหว่างทางการลงทุนเราก็ยังมั่นใจและยังลงทุนได้ยาวๆ ค่ะ กองทุนที่เหมาะกับคนรักสิ่งแวดล้อม แน่นอนว่าไม่ใช่ใครอื่น นั่นก็คือ กองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-SIPRMF) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ Pictet Asset Management 2 กองทุนขึ้นไป กองแรกคือ Pictet Global Environmental Opportunities ซึ่งลงทุนในหุ้นที่ส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ […]