กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ เดือน เม.ย. ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ระดับ B ให้ผลตอบแทน +1.40% ผลตอบแทนรายเดือนเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่นับตั้งแต่ต้นปี ผลตอบแทนที่เป็นบวกเป็นผลจาก 1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงออกต่อทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยในทำนอง Dovish แปลว่า จะไม่เห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านๆ มา 2) ผลประกอบการบริษัทสหรัฐฯซึ่งได้ทยอยประกาศออกมานั้นอยู่สูงกว่าระดับที่ตลาดคาดการณ์ ด้านกระแสเงินไหลเข้า-ออก ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ได้รับกับกระแสเงินไหลเข้าในเดือน เม.ย. +2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นับว่าเป็นการไหลเข้าต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่มีเม็ดเงินไหลเข้ารวมทั้งสิ้น +12.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านตราสารหนี้ออกใหม่ พบว่า มีจำนวน 33 ตราสารในเดือน เม.ย.รวมจำนวน 18.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากเดือน ก.พ.และ มี.ค. ซึ่งอยู่ที่ 21.2 และ 26.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ B-HY (H75) AI   กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ B-HY (UH) AI  สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ เดือน ม.ค. ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ระดับ B ให้ผลตอบแทน +4.59% ผลตอบแทนรายเดือนเป็นบวกเดือนแรกหลังจากที่ให้ผลตอบแทนติดลบติดต่อกันมาสามเดือน ผลตอบแทนที่เป็นบวกเป็นผลจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงออกต่อทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยในทำนอง Dovish แปลว่า จะไม่เห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านๆ มา ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ตลาดหุ้นร่วงลง ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนบรรเทา ผลประกอบการบริษัทที่ออกมาดีกว่าที่คาด ราคาน้ำมันและตลาดหุ้นที่พุ่งสูงขึ้น ด้านกระแสเงินไหลเข้า-ออก ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์เผชิญกับกระแสเงินไหลเข้าในเดือน ม.ค. +4.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นเม็ดเงินไหลเข้าต่อเดือนสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค.2016 และพลิกกลับจากเดือน ธ.ค.2018 ที่ไหลออก […]

ทำความรู้จัก กับ บัวหลวง ไฮยิลด์

ทำความรู้จัก กับ บัวหลวง ไฮยิลด์

ทำความรู้จัก กับ บัวหลวง ไฮยิลด์ โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (B-HY) เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Feeder Fund คือลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund  (กองทุนหลัก) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  มี AXA Funds Management เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารกองทุนเพื่อให้รับรายได้ดอกเบี้ยในระดับที่สูงและสม่ำเสมอ โดยลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield ของสหรัฐ AXA Funds Management ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน มีประสบการณ์ มีทีมงานบริหารกองทุน โดยเฉพาะตราสารหนี้มาหลาย 10 ปี มีฐานการลงทุนอยู่ทั่วโลก […]

ทำความรู้จักกับ “ไฮยิลด์บอนด์”

ทำความรู้จักกับ “ไฮยิลด์บอนด์”

ทำความรู้จักกับ “ไฮยิลด์บอนด์” โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ไฮยิลด์บอนด์ (High yield bond) หมายถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ต่ำกว่า Investment Grade คือ BBB-  ซึ่งอาจเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะโฟกัสผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นภาคเอกชนมากกว่า เมื่อไฮยิลด์ บอนด์ เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade ก็อาจคิดว่าเป็นตราสารหนี้ที่น่ากลัวหรือไม่ ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่า ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นไฮยิลด์ มี 4 ประเภท คือ บริษัท Start-up หรือ Rising star ที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน ประวัติทางการเงินอาจมีไม่มากพอ เวลาไปขอกู้ยืมสถาบันการเงินก็อาจกู้ยาก ออกหุ้นกู้ก็จะพิจารณาลำบาก เพราะยังไม่เห็นความสำเร็จของกิจการได้ชัดเจนในระยะแรกและยังไม่มีประวัติทางการเงินที่มากพอจะวิเคราะห์ได้ บริษัทที่ทำการเข้าซื้อหรือครอบงำกิจการอื่น (Merger & Acquisition) ซึ่งก็ต้องใช้เงินลงทุนสูง บางครั้งก็อาจใช้เงินกู้หรืออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุน […]