กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

 Highlight: กองทุนหลักมีมุมมองต่อผลตอบแทนในเชิงเปรียบเทียบสำหรับระยะเวลา 12 เดือนถัดจากนี้ว่า ยูเอสไฮยิดล์มีความน่าสนใจกว่าเนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ ที่มีระดับมูลค่าที่สูง ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีผลตอบแทนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ Search for yield ยังดำเนินต่อไป เห็นได้จากปริมาณตราสารหนี้ออกใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ที่สูงถึง 75% ของปริมาณตราสารหนี้ออกใหม่ในปีที่แล้ว แต่กลับได้รับความนิยม โดยมียอดจองซื้อที่สูงกว่ายอดเสนอขายประมาณ 2-3 เท่า ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐฯ ยังไม่คลี่คลาย คาดการณ์ผลตอบแทนรวมสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ยูเอสไฮยิลด์จากนี้ถึงสิ้นปีในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับกรณี Base case อยู่ในช่วง 6.00%-9.00% กองทุนหลักคาดการณ์อัตราการผิดนัดชำระหนี้ (Default rate) ในอีก 12 เดือนข้างหน้า จะอยู่ในช่วง 5.00%-8.00% จากระดับที่ตลาดมองไว้ที่ 5.00% ณ ปัจจุบัน หากสหรัฐฯต้องกับการล็อคดาวน์อีกครั้ง (เผชิญกับ Second wave) กองทุนหลักได้ทำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ ในเดือน มี.ค. เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ระดับ B ให้ผลตอบแทน -11.76% นับเป็นผลตอบแทนรายเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ เดือน ต.ค. ปี 2008 เป็นผลมาจากวิกฤตด้านสาธารณสุขทั่วโลกนำไปสู่ประเด็นทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว กระตุ้นให้เกิดการใช้มาตรการทางการคลังและการเงินอย่างเข้มข้นทั่วโลก ด้านกระแสเงินไหลเข้า-ออก ตลาดตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ได้รับกับกระแสเงินไหลออกในเดือน มี.ค. -10.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านตราสารหนี้ออกใหม่ พบว่า มูลค่าตราสารหนี้ออกใหม่ลดลงมาก มีตราสารหนี้ออกใหม่เพียง 5 ตราสาร รวมมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับ 29.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 2020 ด้านการผิดนัดชำระหนี้ มีตราสารหนี้ไฮยิลด์ผิดนัดชำระหนี้ 3 ตราสารในเดือน มี.ค. 2020 […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

บทสัมภาษณ์ทิศทางตลาดยูเอสไฮยิลด์จาก Mr. Charl Pepper Whitbeck, Head of AXA US High Yield Bond Fund หากมองในปี 2019 ท่านผู้ถือหน่วยคงจำได้ว่าเป็นปีที่ตลาดยูเอสไฮยิลด์มีความผันผวนต่ำมาก ตลาดยูเอสไฮยิลด์เป็นขาขึ้นตลอดทางเพราะช่วงก่อนหน้าเคยเผชิญกับแรงขายในช่วงปลายปี 2018 แต่ในปี 2019 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยูเอสไฮยิลด์กับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Spread) แคบลงตลอดทาง ดัชนีตราสารหนี้ยูเอสไฮยิลด์ให้ผลตอบแทนรายเดือนติดลบเพียงเดือนเดียว ด้วยเหตุที่ว่า นักลงทุนเกรงว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) จึงขยับไปถือครองตราสารหนี้ซึ่งมีคุณภาพที่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับมีทิศทางตรงกันข้ามกับที่ตลาดมอง โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้กลับลำ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯที่เคยทรงตัวอยู่ในรูปแบบ Flattening Yield curve (ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นเท่ากันกับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาว) วกกลับมาเป็น Inverted yield Curve (ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นน้อยกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาว) กองทุนหลักถือครองตราสารหนี้ยูเอสไฮยิลด์ที่มีอายุยาวจึงให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนี ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนหลัก เริ่มทยอยปรับเพิ่มน้ำหนักกับตราสารหนี้ยูเอสไฮยิลด์ที่มีอายุสั้นมากขึ้น เพราะเป็นกลยุทธ์ของกองทุนหลักที่จะ stay Defensive สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมของตราสารหนี้ที่กองทุนหลักถือครองอยู่นั้น ตราสารหนี้ในกลุ่มพลังงานให้ผลตอบแทนโดดเด่น กองทุนหลักลงทุนตราสารหนี้ในกลุ่มนี้โดยคัดเลิอกบริษัทผู้ให้บริการท่อส่งน้ำมันที่รายได้ไม่ผันผวนไปตามราคาน้ำมันดิบโลก […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ เดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ระดับ B ให้ผลตอบแทน +0.32% นับเป็นการปรับตัวด้านบวกที่เริ่มชะลอลงจากหลายเดือนก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยจาก 1) ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น 2) เม็ดเงินไหลเข้าจากนักลงทุนรายย่อยที่เข้าลงทุนทำสถิติสูงสุดในช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมา ด้านกระแสเงินไหลเข้า-ออก ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ ได้รับกับกระแสเงินไหลเข้าในเดือน ก.ย. +4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้นับรวมตั้งแต่ต้นปีพบเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิรวมแล้ว +15.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านตราสารหนี้ออกใหม่ พบว่า มีมูลค่าตราสารหนี้ออกใหม่เพิ่มสูงสุดในเดือน ก.ย. จากจำนวน 51 ตราสาร คิดเป็นมูลค่า 31.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนส.ค.ที่ 11.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังสูงกว่าเดือน ก.ย. ปีที่แล้วที่ 18.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ออกใหม่ 72% […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (H75) AI) และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (B-HY (UH) AI)

สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ เดือน เม.ย. ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ระดับ B ให้ผลตอบแทน +1.40% ผลตอบแทนรายเดือนเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่นับตั้งแต่ต้นปี ผลตอบแทนที่เป็นบวกเป็นผลจาก 1) ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงออกต่อทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยในทำนอง Dovish แปลว่า จะไม่เห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านๆ มา 2) ผลประกอบการบริษัทสหรัฐฯซึ่งได้ทยอยประกาศออกมานั้นอยู่สูงกว่าระดับที่ตลาดคาดการณ์ ด้านกระแสเงินไหลเข้า-ออก ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ได้รับกับกระแสเงินไหลเข้าในเดือน เม.ย. +2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นับว่าเป็นการไหลเข้าต่อเนื่องจากไตรมาสแรกที่มีเม็ดเงินไหลเข้ารวมทั้งสิ้น +12.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้านตราสารหนี้ออกใหม่ พบว่า มีจำนวน 33 ตราสารในเดือน เม.ย.รวมจำนวน 18.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากเดือน ก.พ.และ มี.ค. ซึ่งอยู่ที่ 21.2 และ 26.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย และกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ B-HY (H75) AI   กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ B-HY (UH) AI  สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ เดือน ม.ค. ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ระดับ B ให้ผลตอบแทน +4.59% ผลตอบแทนรายเดือนเป็นบวกเดือนแรกหลังจากที่ให้ผลตอบแทนติดลบติดต่อกันมาสามเดือน ผลตอบแทนที่เป็นบวกเป็นผลจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แสดงออกต่อทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยในทำนอง Dovish แปลว่า จะไม่เห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ผ่านๆ มา ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ตลาดหุ้นร่วงลง ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนบรรเทา ผลประกอบการบริษัทที่ออกมาดีกว่าที่คาด ราคาน้ำมันและตลาดหุ้นที่พุ่งสูงขึ้น ด้านกระแสเงินไหลเข้า-ออก ตราสารหนี้ยูเอส ไฮยิลด์เผชิญกับกระแสเงินไหลเข้าในเดือน ม.ค. +4.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นเม็ดเงินไหลเข้าต่อเดือนสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ค.2016 และพลิกกลับจากเดือน ธ.ค.2018 ที่ไหลออก […]

ทำความรู้จัก กับ บัวหลวง ไฮยิลด์

ทำความรู้จัก กับ บัวหลวง ไฮยิลด์

ทำความรู้จัก กับ บัวหลวง ไฮยิลด์ โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (B-HY) เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Feeder Fund คือลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ AXA World Funds US High Yield Bonds USD Fund  (กองทุนหลัก) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV  มี AXA Funds Management เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารกองทุนเพื่อให้รับรายได้ดอกเบี้ยในระดับที่สูงและสม่ำเสมอ โดยลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield ของสหรัฐ AXA Funds Management ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน มีประสบการณ์ มีทีมงานบริหารกองทุน โดยเฉพาะตราสารหนี้มาหลาย 10 ปี มีฐานการลงทุนอยู่ทั่วโลก […]

ทำความรู้จักกับ “ไฮยิลด์บอนด์”

ทำความรู้จักกับ “ไฮยิลด์บอนด์”

ทำความรู้จักกับ “ไฮยิลด์บอนด์” โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ไฮยิลด์บอนด์ (High yield bond) หมายถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ต่ำกว่า Investment Grade คือ BBB-  ซึ่งอาจเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะโฟกัสผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นภาคเอกชนมากกว่า เมื่อไฮยิลด์ บอนด์ เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade ก็อาจคิดว่าเป็นตราสารหนี้ที่น่ากลัวหรือไม่ ก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่า ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นไฮยิลด์ มี 4 ประเภท คือ บริษัท Start-up หรือ Rising star ที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน ประวัติทางการเงินอาจมีไม่มากพอ เวลาไปขอกู้ยืมสถาบันการเงินก็อาจกู้ยาก ออกหุ้นกู้ก็จะพิจารณาลำบาก เพราะยังไม่เห็นความสำเร็จของกิจการได้ชัดเจนในระยะแรกและยังไม่มีประวัติทางการเงินที่มากพอจะวิเคราะห์ได้ บริษัทที่ทำการเข้าซื้อหรือครอบงำกิจการอื่น (Merger & Acquisition) ซึ่งก็ต้องใช้เงินลงทุนสูง บางครั้งก็อาจใช้เงินกู้หรืออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุน […]