แจ้งปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 (TRIGGER6-21)

แจ้งปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 (TRIGGER6-21)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่ากองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 (TRIGGER6-21) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ในสัดส่วนตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563 ด้วยขนาดกองทุน 1,500 ล้านบาท นั้น ปรากฎว่ากองทุนดังกล่าวได้รับความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้ขนาดกองทุนที่ออกเสนอขายเต็มจำนวนที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนแล้วในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 บริษัทจัดการจึงขอประกาศแจ้งปิดการเสนอขายกองทุนตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป เพื่อบริษัทจักได้นำไปจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วต่อไป ในโอกาสนี้ บริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนกับกองทุนบัวหลวงอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน กองทุนบัวหลวง

ลงทุนในช่วงตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวกับ TRIGGER 6-21

ลงทุนในช่วงตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวกับ TRIGGER 6-21

กองทุนบัวหลวง เสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 หรือ TRIGGER 6-21 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 เอาใจนักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายลงทุน 6 เดือน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 5% กองทุนนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง มาคลายข้อสงสัยกันได้ที่นี่ ทำไมกองทุนบัวหลวงจึงออกกอง TRIGGER 6-21 ในช่วงนี้ หุ้นไทยปีนี้มีความผันผวนสูง เป็นโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทน โควิด-19 เป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยลดลงและผันผวนเรื่อยมาตั้งแต่เดือนมี.ค. หุ้นพื้นฐานดีจำนวนมากก็ราคาลดต่ำลงจากโควิด-19 อย่างไรก็ตามหลังการเลือกตั้งประธานาธบดีสหรัฐฯ และมีความคืบหน้าเรื่องวัคซีนที่เกิดขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาคึกคัก เป็นจังหวะของการลงทุน สไตล์การบริหารกองทุน TRIGGER6-21 ของกองทุนบัวหลวง สไตล์การบริหารกองทุนทริกเกอร์หุ้นไทยของเรา เน้นการลงทุนในหุ้นรายตัว จับจังหวะซื้อขายอยู่แล้ว ดังนั้นช่วงเวลานี้คือโอกาสที่เราสนใจ กองทุน TRIGGER 6-21 มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง กองทุน TRIGGER 6-21 กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนไว้ที่ 5% ภายในระยะเวลา […]

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย ‘TRIGGER 6-21’ ทริกเกอร์ฟันด์กองที่ 2  รับตลาดหุ้นฟื้นตัว ตั้งเป้าหมายลงทุน 6 เดือน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 5%

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย ‘TRIGGER 6-21’ ทริกเกอร์ฟันด์กองที่ 2 รับตลาดหุ้นฟื้นตัว ตั้งเป้าหมายลงทุน 6 เดือน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 5%

กองทุนบัวหลวง เสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 หรือ TRIGGER 6-21 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 เป็นทริกเกอร์ฟันด์กองที่ 2 ส่งท้ายปีเอาใจนักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายลงทุน 6 เดือน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 5% นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด บัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 หรือ TRIGGER 6-21 เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมองเห็นแนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวต่อเนื่อง จึงมีโอกาสคาดหวังผลตอบแทนที่น่าพอใจจากการลงทุนในหุ้นได้ ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยยังฟื้นตัวขึ้นช้ากว่าตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค จึงมีโอกาสที่หลังจากนี้จะเห็นการฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงทั่วโลก น่าจะต่ำสุดในปีนี้ […]