Welcome to a New, Better India

Welcome to a New, Better India

อินเดีย แดนภารตะ เมื่อเอ่ยถึงประเทศนี้ ถ้าไม่นับเรื่องของเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพลักษณ์ที่อาจจะไม่ได้ดีมากนัก ทั้งสภาพบ้านเมือง หรือความแออัดของประชากรที่เราเคยได้เห็นผ่านทางสื่อ แต่เชื่อหรือไม่ว่า ชาวอินเดียเองนั้นตระหนักดีถึงข้อเสียเหล่านี้ และสิ่งต่างๆ เหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนไป เร็วๆ นี้ มีแนวโน้มที่น่าสนใจเกิดขึ้นในอินเดีย ก็คือ มีกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่พยายามจะเปลี่ยนอินเดียให้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้น แต่การจะเปลี่ยนประเทศหนึ่งที่ใหญ่และยุ่งเหยิงขนาดนั้นให้ดีขึ้น โดยไม่ได้ทุนทรัพย์หรืออำนาจใดๆ มันจะต้องเริ่มจากตรงไหน อันดับแรก และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ต้องเริ่มจากการสื่อสารหรือรณรงค์ค่านิยมดีๆ ให้แผ่ขยายขึ้นมาก่อน ในเมืองหลวงของอินเดีย มีกลุ่มวัยรุ่นที่เคลื่อนไหวเรียกร้องด้วยแคมเปญ ‘Do Nice Sh*t’ ซึ่งสนับสนุนให้คนทำความดีเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น คนกลุ่มนี้ไม่ใช่ NGO และไม่ได้รับเงินบริจาคใดๆ เขาเพียงแต่แลกเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือสังคมกับคนที่มีความสนใจว่า เขาสามารถทำความดีอะไร เพื่อช่วยอะไรขึ้นมาได้บ้าง แล้วก็เผยแพร่ลงไปในโซเชียลมีเดีย กิจกรรมเหล่านั้นก็มีตั้งแต่ ให้คอมพิวเตอร์กับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส รณรงค์สร้างนิสัยขับขี่ที่ปลอดภัย  แจกสิ่งของให้คนยากจนในสลัม ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ ไปจนถึงเรื่องเล็กๆ อย่าง เอาน้ำสะอาดมาให้สุนัขจรจัดในช่วงหน้าร้อน เรียกว่า เป็นการสร้างค่านิยมที่ทำให้คนรู้สึกว่า การได้ทำความดีให้สังคมนั้นเป็นเรื่องเท่ห์และน่าภูมิใจ โดยผู้ก่อตั้งแคมเปญนี้ […]

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มิติใหม่ของภาคตลาดทุนและภาคสังคม

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย มิติใหม่ของภาคตลาดทุนและภาคสังคม

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยหรืออาจจะครั้งแรกในโลก ที่ภาคตลาดทุนจับมือร่วมกับภาคสังคมอย่างจริงจัง และดำเนินการเป็นผลสำเร็จออกมาเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่นโยบายความเห็นบนกระดาษ โดยภาคตลาดทุนที่กล่าวถึง คือ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” จำนวน 11 บริษัท โดยการสนับสนุนของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมมือกับภาคสังคม คือ “มูลนิธิเพื่อคนไทย” และ “สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เช้นจ์ เวนเจอร์” ได้ร่วมกันก่อตั้งโครงการ “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” หรือ Thai CG Fund  ซึ่งเป็นกองทุนหุ้น ที่ลงทุนในหุ้นไทยเฉพาะกลุ่ม บริษัทจัดการกองทุน 11 บริษัท (จากทั้งหมด 22 บริษัท) ซึ่งมีขนาดกองทุนรวมภายใต้การบริหารกว่า 90% ของทั้งอุตสาหกรรมกองทุนรวม ได้ร่วมกันกำหนดกติกากลั่นกรองหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ว่าหุ้นใดเข้าข่ายเป็นหุ้นที่มีการกำกับกิจการที่ดี (CG) ให้แต่ละบริษัทเลือกและนำมาลงทุนในกองทุนธรรมาภิบาลไทยที่แต่ละบริษัทจะจัดตั้งขึ้น บริษัทจัดการกองทุนทั้ง 11 บริษัท จะแยกกันจัดตั้งกองทุนหุ้นธรรมาภิบาลไทยของตนเอง ไม่ได้ร่วมทีมกันจัดตั้งกองทุนเพียงกองเดียว เพราะการทำแบบนั้นมีความยากลำบากเกินไป เนื่องจากแต่ละค่ายจะมีสไตล์ มีวิธีการบริหาร […]