กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม (B-GTOSSF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้เพื่อการออม (B-GTOSSF)

 Highlight  ตั้งแต่ต้นปีกลุ่มวัฎจักร (Cyclical) มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากลุ่มเติบโต (Growth) นำโดยกลุ่ม  กลุ่มสื่อสาร กลุ่มพลังงาน และกลุ่มการเงิน แต่ราคาหุ้นกลุ่มเติบโตก็เริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงกลางไตรมาส 2 ที่ผ่านมา กลยุทธ์ปัจจุบัน กองทุนเน้นถือหุ้นด้านการดูแลสุขภาพ หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และหุ้นบริการการสื่อสาร การลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมโลกผ่านมุมมองระยะยาว (long term) และเน้นการทำกำไรเป็นระยะๆ (low turnover) จะทำให้นักลงทุนได้ประโยชน์จากการปรับพอร์ตการลงทุน ภาพรวมตลาด หุ้นโลกปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5 โดยมีปัจจัยหนุนมาจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น มีมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ  บริษัทจดทะเบียนมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และประชากรทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น สถานการณ์ที่ผู้บริโภคกลับมาจับจ่ายใช้สอยหลังวิกฤต ภาวะที่ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกขาดแคลน  และเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ธนาคารกลางบางแห่ง จึงพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือปรับใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น ตั้งแต่ต้นปีกลุ่มวัฎจักร (Cyclical) มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากลุ่มเติบโต (Growth) นำโดยกลุ่ม  กลุ่มสื่อสาร กลุ่มพลังงาน และกลุ่มการเงิน แต่ราคาหุ้นกลุ่มเติบโตก็เริ่มปรับตัวขึ้นในช่วงกลางไตรมาส 2 ที่ผ่านมา พอร์ตการลงทุน […]

ถึงเวลากลับมาลงทุนหุ้นเทคฯ หรือยัง

ถึงเวลากลับมาลงทุนหุ้นเทคฯ หรือยัง

สรุปความสัมภาษณ์ เศรณี นาคธน AVP Portfolio Management เงินเฟ้อยังเป็นประเด็นที่น่าห่วงหรือไม่ สำหรับการลงทุนในหุ้น อัตราเงินเฟ้อในหลายๆ ประเทศเริ่มปรับเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2021 ภายหลังจากหลายๆ ประเทศได้ทยอยเปิดเมือง เร่งฉีดวัคซีน กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มดำเนินได้ตามปกติ ความต้องการสินค้าของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เพราะคนก็อัดอั้นจากการปิดประเทศในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ไม่ได้ใช้จ่าย เมื่อเศรษฐกิจเริ่มเปิดจึงอยากใช้จ่ายมากขึ้น ในขณะที่ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าให้ได้ทันกับความต้องการ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็เพิ่มขึ้น เราจึงเห็นทั้งเงินเฟ้อจริงๆ และเงินเฟ้อคาดการณ์ที่ประกาศออกมาแต่ละเดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจัยนี้ส่งผลให้นักลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้เกิดความกังวล เพราะปัจจัยหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนตลาดหุ้นให้ปรับขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งก็มาจากสภาพคล่องที่ธนาคารกลางอัดฉีดเข้ามา ต้นทุนการเงินที่อยู่ในระดับต่ำ และอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk free rate) อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ตลาดเสพติดจนเป็นความเคยชิน เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อเป็น Mandate หนึ่งที่สำคัญของธนาคารกลางที่จะไว้ใช้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินนโยบายหรือไม่ ทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางจะกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ ทั้งนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED มี Mandate 2 อย่าง คือเรื่องอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงาน ซึ่ง FED รู้อยู่แล้วว่า […]

ไม่ใช่วัยรุ่น ก็ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีได้

ไม่ใช่วัยรุ่น ก็ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีได้

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® เมื่อพูดถึงวัยว้าวุ่น ที่บ่งบอกถึงคนอายุ 40++ แล้ว น้องๆ Gen Y, Gen Z เขามักจะนึกว่าวัยว้าวุ่นแบบเราจะตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ทัน แต่จริงซะที่ไหนล่ะ นอกจากจะตามติดเทคโนโลยีแล้ว ยังเข้าใจและใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น แถมยังช่วยให้สุขภาพดีได้อีก อย่างเช่นการใช้ Smart Phone ถ่ายรูปลง Social ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line group การใช้ Smart Watch สำหรับการตั้งปลุก แถมยังบอกคุณภาพการหลับได้ด้วย เวลาเดินก็วัดจำนวนก้าว หากรู้สึกว่าหัวใจเต้นไม่ปกติ เพียงแค่เลือกฟังก์ชั่นการใช้งานวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า (ECG) สัมผัสปุ่ม และรอ ก็มีผลออกมาพร้อมส่งให้กับคุณหมอได้อย่างทันท่วงที เรียกว่าเทคโนโลยีช่วยให้วัยว้าวุ่นใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนมาก นอกจากนี้ ในเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันวัยว้าวุ่นก็ปรับตัวให้ทันสมัยมากขึ้น เพียงแค่เปิดแอป สั่งซื้อออนไลน์ ตัดบัตรเครดิต ของก็ส่งถึงหน้าบ้าน […]

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย IPO กองทุน B-GTORMF และ B-FUTURERMF วันที่ 21-27 เม.ย. นี้  เสริมความแข็งแกร่งผู้นำกองทุนประหยัดภาษี ที่ต้องการให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกหลากหลาย

กองทุนบัวหลวงเปิดขาย IPO กองทุน B-GTORMF และ B-FUTURERMF วันที่ 21-27 เม.ย. นี้ เสริมความแข็งแกร่งผู้นำกองทุนประหยัดภาษี ที่ต้องการให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกหลากหลาย

กองทุนบัวหลวงเสริมแกร่งฐานะผู้นำกองทุนประหยัดภาษี ที่มีการบริหารเงินลงทุน RMF มากกว่า 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรม เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้หลากหลายมากขึ้น โดยจะเปิดขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF) ที่ไปลงทุนผ่านกองทุนของ Wellington เน้นกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลกหลากหลายอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการเติบโต และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-FUTURERMF) ที่ผู้จัดการกองทุนเฟ้นเลือกกองทุนและลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเทรนด์อนาคตโดยตรง วันที่ 21-27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ได้ นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเปิดขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-FUTURERMF) […]

ลงทุนเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตระยะยาว กับ B-GTORMF และ B-FUTURERMF

ลงทุนเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตระยะยาว กับ B-GTORMF และ B-FUTURERMF

สรุปความสัมภาษณ์ คุณ มทินา วัชรวราทร, CFA® AVP, Portfolio Management กองทุนบัวหลวง กองทุนบัวหลวงเตรียมออกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 2 กองทุนด้วยกัน คือ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-FUTURERMF) เสนอขายครั้งแรก 21-27 เม.ย. 2564 ซึ่งวันนี้เราจะมีอธิบายให้นักลงทุนทราบกันว่า ทั้ง 2 กองทุนนี้ มีจุดเด่นอย่างไร และจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตระยะยาวได้อย่างไรบ้าง Q : ทำไมนักลงทุนจำเป็นต้องมี 2 กองทุนนี้ในพอร์ต A : กองทุนนี้ออกมาในเวลาที่เหมาะสมมากๆ กองทุนที่เราจะเลือกมาอยู่ในพอร์ต RMF ของเรา ต้องเป็นกองทุนที่อยู่ในเทรนด์ระยะยาว และเมกะเทรนด์ ซึ่งที่กล่าวมานี้ ก็หนีไม่พ้น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เราอยากจะชี้ให้เห็นว่า Future is faster than […]