กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF) HighLight “เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มตั้งแต่ต้นปี  จะเห็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานและเงินปันผลของกลุ่มนี้ทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์  มาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้มากขึ้น” ภาพรวมตลาด ดัชนีของกลุ่ม Property Fund / REIT (SETPREIT) ปรับตัวลดลง -6.4% ในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2565 เป็นการปรับตัวลดลงมากกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET Index ที่เพิ่มขึ้น 3% เมื่อดูตามรายอุตสาหกรรมย่อยกลุ่มโรงแรมเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น +6.6% ในขณะที่กลุ่มอื่นปรับลดลง ได้แก่ Exhibition Centre -6.3%, Office -5.0%, Retail -4.4%, Industrial -13.0% นอกจากนี้ราคาของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% ตั้งแต่ต้นปี ปัจจัยกดดันกลุ่มนี้ยังมีหลายประเด็น เช่น ความกังวลในการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาด […]

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

Highlight ปัจจัยหลักที่ทำให้นักลงทุนหันมาสนใจหุ้นกลุ่มนี้ คือ จากความกังวลเรื่องรัสเซียและยูเครนทำให้ลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งหุ้นกลุ่มนี้ราคาปรับลดลงอย่างมาในช่วง Lockdown รายได้และกำไรของกลุ่มน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงฟื้นตัว อีกทั้ง หุ้นกลุ่มนี้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลในสำหรับงวด Q4/2564 หลังจากที่ได้ประกาศงดจ่ายเงินปันผลในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ระดับมากกว่า 4% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับเพิ่มขึ้นก็ตาม ทำให้ REITs สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ ภาพรวมตลาด ดัชนีของกลุ่ม Property Fund / REIT (SETPREIT) ปรับเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 5.8% จากที่ลดลงในเดือนก่อนหน้า (เดือนมกราคม -7.7%)  ทำให้ตั้งแต่ต้นปี ดัชนีลดลง -2.4% โดยในเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ Exhibition Centre, retail และ industrial ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้นักลงทุนหันมาสนใจหุ้นกลุ่มนี้ คือ จากความกังวลเรื่องรัสเซียและยูเครนทำให้ลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า หุ้นกลุ่มนี้ราคาปรับลดลงอย่างมาในช่วง Lockdown รายได้และกำไรของกลุ่มน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงฟื้นตัว […]

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

Highlight การปลดล็อคของภาครัฐจะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่ม Retail, Exhibition Center แล IFF-Transportation และหากสถานการณ์ดีขึ้นหลายธุรกิจจะค่อยๆ กลับมาดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้ง Property Fund / REIT ด้วย แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะอยู่ในช่วงทรงตัวถึงขาขึ้น แต่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้ความผันผวนของ REITs ไม่สูงมากนัก และด้วยส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังค่อนข้างสูง REITs จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ ภาพรวมตลาด  ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 ดัชนีของกลุ่ม Property Fund / REIT (SETPREIT) ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.7% น้อยกว่า SET ที่เพิ่มขึ้น +13.1% เมื่อรวมผลตอบแทนจากเงินปันผล (Total Return) กลุ่ม Property Fund/REIT มี Total Return +7.55% […]

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

HIGHLIGHT แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกจะอยู๋ในช่วงทรงตัวถึงขาขึ้น แต่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้ความผันผวนของกลุ่ม Property Fund / REIT ไม่สูงมากนัก และด้วยส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังค่อนข้างสูง สินทรัพย์กลุ่มนี้ จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ ปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์กลุ่ม PF&REITs มี 3 ปัจจัย ได้แก่  ปัจจัยแรก ระดับราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ Valuation อยู่ในระดับน่าสนใจมากขึ้น ปัจจัยที่สอง ด้วยระดับราคาที่ปรับลงมา ทำให้ Dividend Yield  น่าจูงใจ และสุดท้าย ผลบวกจากมาตรการเปิดเมืองที่ผ่อนคลายมากขึ้น ตามการพัฒนาของวัคซีน และการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของรัฐบาล ทำให้ REITs เริ่มกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่ง Global REIT สามารถปรับตัวได้ดีจากการเร่งฉีดวัคซีนในหลายประเทศและการเปิดประเทศอย่างไรก็ตาม การระบาดของโควิดระลอกใหม่ในไทย สิงคโปร์และอาเซียน ทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเป็นไปได้ช้าลง โดยเฉพาะภาคบริการ ซึ่งกระทบกับ Property Fund / REIT กลุ่ม […]

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

Highlight PF&REITs ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ ในสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์กลุ่ม PF&REITs มี 3 ปัจจัย ได้แก่  ปัจจัยแรก ระดับราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ Valuation อยู่ในระดับน่าสนใจมากขึ้น ปัจจัยที่สอง ด้วยระดับราคาที่ปรับลงมา ทำให้ Dividend Yield  น่าจูงใจ และสุดท้าย ผลบวกจากมาตรการเปิดเมืองที่ผ่อนคลายมากขึ้น ตามการพัฒนาของวัคซีน และการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของรัฐบาล ทำให้ REITs เริ่มกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่ง

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

ภาพรวม Thailand REIT ดัชนีของกลุ่ม (Price Return) ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่น้อยกว่าตลาดในเดือน พ.ย. 2563 : ในเดือนพ.ย. 2563 ดัชนี PropertyFund/REIT เพิ่มขึ้น +8.9% m-o-m แต่แพ้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET Index โดยรวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น +17.9% m-o-m เรามองว่าตลาดโดยรวมตอบสนองต่อข่าวดีการประกาศการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 ที่คาดว่าจะเริ่มมีการใช้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นไป รวมถึงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เป็นปัจจัยบวกและส่งสัญญาณที่ดีต่อตลาดหุ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดีช่วงปลายเดือน พ.ย. มีประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมในประเทศไทยที่อาจเกิดเป็นระลอกที่ 2ได้ ในเดือน พ.ย. นี้ หุ้นทุกกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น m-o-m หุ้นกลุ่ม Exhibition centre ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุด +17.7% m-o-m ตามด้วยกลุ่ม retail ปรับตัวเพิ่มขึ้น +16.7% m-o-m (จากที่ปรับลดลงมากที่สุด […]

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

ภาพรวมกลุ่ม Property fund และ REITs ในไทย ดัชนี SET Property Fund & REITs Price Return ในเดือนสิงหาคม 2563 คงตัวอยู่ที่ +0.1% m-o-m หลังจากที่ปรับตัวลดลงในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการระบาดระลอกที่ 2 ได้อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว และไม่มีปัจจัยบวกที่ชัดเจน ภาพรวมธุรกิจยังคงเป็นลบเนื่องจาก การเดินทางข้ามพรมแดนในหลายประเทศที่ยังคงมีข้อจำกัด และไม่มีปัจจัยบวกที่ฟื้นชัดเจน ภาพรวมธุรกิจยังคงเป็นลบเนื่องจาก การเดินทางข้ามพรมแดนในหลายประเทศยังคงมีข้อจำกัด ทำให้ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างต่อถูกชะลอออกไป ปริมาณการซื้อขายของกลุ่ม ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 146 ล้านบาทต่อวันในเดือนสิงหาคม 2563 จาก 116 ล้านบาทต่อวัน ในเดือนกรกฎาคม 2563 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 285 ล้านบาทต่อวัน ผลตอบแทนโดยรวมของกลุ่ม […]

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF)และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOFRMF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF)และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOFRMF)

ภาพรวมกลุ่ม Property fund และ REITs ในไทย ดัชนี SET Property Fund & REITs Price Return ปรับตัวเพิ่มขึ้น +4.5% ในเดือน พ.ค. 2563 (เทียบกับเดือนเม.ย. ที่เพิ่มขึ้น +12.4% และเทียบกับ 5 เดือนแรกของปีที่ยังคงปรับตัวลดลง -11.2%; YTD) สาเหตุหลักที่ทำให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพ.ค. เป็นผลมาจากการคลายความวิตกกังวลของตลาดต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันปรับลดลงอย่างมากหรือบางวันไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายภาวะฉุกเฉินของมาตรการเคอร์ฟิว การกลับมาเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้าและสถานบริการต่างๆ อีกทั้งการทยอยกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ แต่หลายธุรกิจยังคงได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจาก COVID-19 ซึ่งธุรกิจโดยรวมยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ หากมีการแพร่ระบาดเป็นระลอกที่ 2 อีกทั้งมีปัจจัยเสี่ยงภายนอกคือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่อาจส่งผลกระทบในทางลบกับภาวะตลาดโดยรวม ด้านปริมาณการซื้อขายของกลุ่ม ปรับลดลงเป็น 185 ล้านบาทต่อวันในเดือน พ.ค. 2563 จาก […]

โอกาสดีๆ กับ B-IR-FOF ในยุคดอกเบี้ยต่ำ

โอกาสดีๆ กับ B-IR-FOF ในยุคดอกเบี้ยต่ำ

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ในยุคดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (ฺB-IR-FOF) ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะในสภาวะนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อคาดหวังดอกเบี้ยรับที่สม่ำเสมอก็จะน้อยลงไป หากนักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น ก็อาจจะต้องลองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ด้วยการลงทุนในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพราะที่มาของผลตอบแทนค่อนข้างชัดเจน มีที่มาที่ไป และรูปแบบของรายได้สม่ำเสมอ กองทุน B-IR-FOF เป็นกองทุนที่ไปลงทุนผ่านหน่วยลงทุน (ฟันด์ออฟฟันด์) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจก่อนคือ กองทุนรวมประเภทนี้ มีระดับความเสี่ยงมากกว่าตราสารหนี้ แต่เนื่องจากกองทุนนี้ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ก็ถือว่ามีการกระจายตัวของการลงทุน และมีรายได้เก็บกินค่อนข้างชัดเจน ทั้งนี้ นักลงทุนหลายคนมักจะมีคำถามเข้ามาว่า แล้วการลงทุนผ่านกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์ (กองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุน) แตกต่างจากการนำเงินไปลงทุนกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไร ทำไมจึงต้องมาลงทุนผ่านฟันด์ออฟฟันด์ […]

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

สรุปความเคลื่อนไหวกองทุน ราคาหน่วยลงทุน B-IR-FOF ตั้งแต่จดทะเบียนจนถึงช่วงต้นเดือน พ.ย. ทรงตัวอยู่ในช่วง 9.8426 – 10.0702 บาท/หน่วย และเริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. จากปัจจัย ความไม่ชัดเจนของกองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF: Sustainable Equity Fund) ที่จะมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เดิม SEF ระบุว่า ให้ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หุ้นยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาลดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65% ส่งผลต่อแรงเก็งกำไรที่ว่าจะได้อานิสงค์จากการถูกเพิ่มน้ำหนักต้องหยุดชะงัก ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (บอนด์ยิลด์) ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยบอนด์ยิลด์รุ่นอายุ 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.46% มาอยู่ที่ 1.70% ทำให้ดัชนีราคาดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SET PF&REIT Index) ลดลงประมาณ -8% จาก 260 จุด สู่ระดับ […]