กองทุน B-USALPHA, B-USALPHARMF และ B-USALPHASSF Q2/2023

กองทุน B-USALPHA, B-USALPHARMF และ B-USALPHASSF Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF)กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการออม (B-USALPHASSF) “ในช่วงเดือน ก.พ. กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบดี ได้แก่ กลุ่มสินค้าจำเป็นและหุ้นเทคโนโลยี” ภาพรวมเศรษฐกิจในเดือน พ.ค. ตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯ อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างดี ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อดีดตัวขึ้นในเดือน เม.ย. โดย CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน และ 4.9% เมื่อเที่ยบเป็นรายปี ขณะที่ อัตราการว่างงานลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.4% จากการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น 253,000 ราย พอร์ตการลงทุนในช่วงเดือน ก.พ. กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบดี ได้แก่ กลุ่มสินค้าจำเป็นและหุ้นเทคโนโลยี• ในกลุ่มเทคโนโลยีกองทุนได้ให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้น NVIDIA ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าคาดจากรายได้ในไตรมาสแรกของปี โดยมีรายได้หลักมาจากกลุ่ม Data Center และความต้องการชิปที่ใช้ในกลุ่ม Ai ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมองว่า […]

กองทุน B-USALPHA, B-USALPHARMF และ B-USALPHASSF Q1/2023

กองทุน B-USALPHA, B-USALPHARMF และ B-USALPHASSF Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF)กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการออม (B-USALPHASSF) “กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบดี ได้แก่ กลุ่ม Real Estate และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย” “ผู้จัดการกองทุน JP Morgan US Growth Fund ยังคงให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจและรายได้ของบริษัท รวมไปถึงความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น เงินเฟ้อ สภาพคล่องที่ตึงตัว ข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนได้ใช้โอกาสที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวนี้ในการเข้าซื้อหุ้นที่น่าสนใจลงทุน” พอร์ตการลงทุนในช่วงเดือน ก.พ. กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบดี ได้แก่ กลุ่ม Real Estate และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย โดยให้น้ำหนักการลงทุนใน Auto Zone : ที่ปรับตัวขึ้น หลังมีคาดการณ์ตัวเลขรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นสำหรับไตรมาส 2/2566 จากการเติบโตของส่วนต่างผลกำไรและยอดขาย Meta Platforms เป็นหุ้นที่ช่วยหนุนผลการดาเนินงานกองทุน หลังราคาหุ้นปรับตัวขึ้นจากรายงานตัวเลขรายได้ไตรมาส 4/2566 และตัวเลขยอดผู้ใช้งานเกือบ […]

กองุทน B-USALPHA, B-USALPHASSF และ B-USALPHARMF Q3/2022

กองุทน B-USALPHA, B-USALPHASSF และ B-USALPHARMF Q3/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการออม (B-USALPHASSF)กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF) “ผู้จัดการกองทุนลงทุนให้น้ำหนักในกลุ่มสินค้าจำเป็นและมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่มสถาบันการเงิน สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงให้น้ำหนักน้อยกว่าดัชนีชี้วัด อีกทั้งมีน้ำหนักในเงินสดในสัดส่วนที่สูงตั้งแต่ไตรมาสที่แล้ว โดยสัดส่วนเงินสด ณ สิ้นสิงหาคมอยู่ที่ 7% เทียบกับสิ้นปีที่ 1%” พอร์ตการลงทุน• ผู้จัดการกองทุนลงทุนให้น้ำหนักในกลุ่มสินค้าจำเป็นและมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่มสถาบันการเงิน สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงให้น้ำหนักน้อยกว่าดัชนีชี้วัด อีกทั้งมีน้ำหนักในเงินสดในสัดส่วนที่สูงตั้งแต่ไตรมาสที่แล้ว โดยสัดส่วนเงินสด ณ สิ้นเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 7% เทียบกับสิ้นปีที่ 1%• การลงทุนที่ส่งผลเชิงบวกกับกองทุน เช่น หุ้นกลุ่มสินค้าจำเป็น หุ้น Mckesson ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายยา ที่ผู้จัดการกองทุนทยอยลงทุนตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2563 ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นจากรายได้การขายยา และบริการด้านการผ่าตัด บริษัทยังได้กำไรจากวัคซีนโควิดที่จะส่งมอบให้รัฐบาลด้วย• หุ้น ConocoPhillips บริษัทด้านพลังงานรายใหญ่ราคาปรับเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ดีในไตรมาส 2/2565 บริษัทได้ประโยชน์จากการที่ราคาก๊าซของโลกเพิ่มมากขึ้น• อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่ส่งผลเชิงลบกับกองทุนอยู่ในกล่มเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ เช่น Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ราคาหุ้นปรับตัวลงจากผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 ที่ไม่น่าพอใจ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF) ภาพรวมตลาด แม้ว่าตลาดยังมีแรงกดดันหลายประเด็น ทั้งสงครามระหว่างประเทศ ความกังวลเงินเฟ้อ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ทำให้ตลาดโดยรวมปรับตัวลง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเติบโต ซึ่งราคาอยู่ในระดับที่สูงเมื่อต้นปี ในขณะที่หุ้นกลุ่ม Defensive และ กลุ่มพลังงานมีการปรับตัวได้ดีกว่ากลุ่มอื่น    นอกจากนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้น คือ นักลงทุนให้ความสำคัญกับมูลค่าแท้จริงของกิจการมากขึ้น บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่กว่า 72% มีรายได้ไตรมาส 1/2565 ออกมาดี และกว่า 70% มีกำไรออกมาเป็นไปตามคาดการณ์  อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงไม่ว่าจะเป็น Sector ใดก็ตาม พอร์ตการลงทุน ในรายกลุ่มอุตสาหกรรม พอร์ตลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าฟุ่มเฟือยน้อยกว่าดัชนี พอร์ตยังคงน้ำหนักกับกลุ่มการเงินตั้งแต่ปีที่แล้ว และเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มเฮลธ์แคร์  โดยเฉพาะหุ้นชีวเภสัชภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายยา ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต McKesson : ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายยา ผู้จัดการกองทุนเริ่มลงทุนในหุ้นนี้ตั้งแต่เมษายนปี 2563 ในสัดส่วนไม่มากนัก  และทยอยเพิ่มน้ำหนัก […]

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF)

Highlight ผู้จัดการกองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่เห็นโอกาสเติบโตในระยะยาว เช่น หุ้นกลุ่มการเงินที่มีเครือข่ายแข็งแกร่ง ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืน หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรม และมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ และหุ้นด้านการบริโภคที่ได้เปรียบคู่แข่ง มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นผันผวนด้วยปัจจัยหลายประการ โดยเริ่มต้นปีด้วยแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งได้มีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ประเด็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งมีหลายประเทศเกี่ยวข้อง รวมทั้งสหรัฐฯ ก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นทั่วโลก โดยถ้านับตั้งแต่ต้นปี ดัชนี S&P500 ปรับตัวลดลง -8% และ ดัชนี Nasdaq ปรับตัวลงลง -12% (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2022) พอร์ตการลงทุน หุ้นกลุ่มที่ส่งผลเชิงบวกคือกลุ่มการเงิน ซึ่งกองทุนได้ให้น้ำหนักมากกว่าดัชนีมาตรฐานอยู่ประมาณ 8% โดยหุ้นที่กองทุนหลักมีมุมมองเชิงบวก เช่น Blackstone Group (กองทุนมีสัดส่วน 3.4%) สถาบันการเงินที่มีจุดเด่นด้าน private equity  ผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าที่กว่าที่คาดการณ์ และมีการขยายตัวของสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร คาดว่าจะโตได้ถึง […]

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)

Highlight ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่มการเงินและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งกองทุนให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าดัชนีอยู่ และยังคงให้กลุ่มเทคโนโลยีน้อยกว่าดัชนี  อย่างไรก็ตามกองทุนทยอยเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยีมากขึ้นอย่างระมัดระวัง ผู้จัดการกองทุนจะยังคงเน้นคุณภาพหุ้นที่ลงทุน ลงทุนในหุ้นที่มีความมั่นใจว่าจะสามารถเติบโตได้ และหาโอกาสลงทุนในหุ้นที่น่าสนใจในจังหวะราคาที่เหมาะสม  ในปี 2565 ผู้จัดการกองทุนมองว่าเศรษฐกิจโลกยังคงขยายตัวได้ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะเป็นผลบวกกับตลาดหุ้น นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะน้อยลงจากปีนี้ แต่ประเด็นเงินเฟ้อจะมีความสำคัญอย่างมากปีหน้า กำไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำจุดสุงสุดใหม่กลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะปรับตัวลงมาจากความกังวลเรื่อง Covid สายพันธุ์ Omicron อย่างไรก็ตามความกังวลนี้ไม่ใช่ประเด็นใหม่ และตลาดคลายความกังวลในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้านผลประกอบการไตรมาสสามที่ผ่านมาของสหรัฐฯ บริษัทส่วนใหญ่ยังคงรักษาอัตราการทำกำไรที่ดีกว่าคาด ท่ามกลางความกังวลต่อผลกระทบจากเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความต้องการสินค้าที่ยังมีอยู่สูงทำให้บริษัทสามารถส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าได้ พอร์ตการลงทุน การลงทุนที่ส่งผลเชิงบวกกับกองทุน คือ กลุ่มการเงินและกลุ่มวัสดุ ซึ่งกองทุนให้น้ำหนักมากกว่าดัชนี  ในด้านหุ้นที่ลงทุน กองทุนได้ประโยชน์การลงทุนใน Blackstone มากกว่าดัชนี บริษัทเป็นสถาบันการเงินที่มีจุดเด่นด้าน private equity  ผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ หุ้น Freeport-McMoRan เหมืองแร่ทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ส่งผลเชิงบวกกับกองทุนเช่นกัน การลงทุนที่ส่งผลเชิงลบกับกองทุน […]

ส่งข่าวดีเดือนธันวาคมนี้ B-USALPHA เปิดมาไม่นาน ก็มีข่าวดีถึงผู้ถือหน่วยกันแล้วครับ กับปันผลครั้งที่ 1

ส่งข่าวดีเดือนธันวาคมนี้ B-USALPHA เปิดมาไม่นาน ก็มีข่าวดีถึงผู้ถือหน่วยกันแล้วครับ กับปันผลครั้งที่ 1

จากผลการดำเนินงานระหว่าง 26 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 โดยปันผลหน่วยละ 0.15 บาท ปิดสมุดทะเบียน 8 ธันวาคมนี้ และรับเงินปันผล 16 ธันวาคมนี้ ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ดูข้อมูลกองทุน B-USALPHA ได้ที่นี่ สำหรับท่านสนใจกองทุนประเภท RMF และ SSF สามารถเลือกดูข้อมูลได้ที่นี่ B-USALPHARMF ข้อมูลเพิ่มเติม B-USALPHASSF ข้อมูลเพิ่มเติม B-USALPHARMF และ B-USALPHASSF สามารถนำเงินลงทุนนำมาลดหย่อนภาษีได้ และสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้ ทั้งสามกองทุนสามารถลงทุนง่าย ผ่าน “โมบายแบงก์กิ้ง จาก ธนาคารกรุงเทพ” และชำระเงินลงทุนผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้ หรือผ่าน “แอพพลิเคชั่นลงทุน” ของตัวแทนขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 บมจ.หลักทรัพย์ […]

กองทุนบัวหลวงปันผล B-USALPHA และ BM70SSF พร้อมกัน 16 ธ.ค. นี้

กองทุนบัวหลวงปันผล B-USALPHA และ BM70SSF พร้อมกัน 16 ธ.ค. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Release   กองทุนบัวหลวงประกาศข่าวดีส่งท้ายปีว่า กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า หรือ B-USALPHA เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งแรก ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วยลงทุน และกองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม หรือ BM70SSF จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.0662 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยทั้ง 2 กองทุนจะจ่ายเงินปันผลพร้อมกันวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นี้   รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า หรือ B-USALPHA ที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ จ่ายเงินปันผลครั้งแรก ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วยลงทุน จากผลการดำเนินงานในช่วงวันที่ […]

วางแผนการลงทุนอย่างไร ให้ไปถึง “วัยเกษียณ” แต่ก็ยังตาม “เทรนด์โลก” ได้

วางแผนการลงทุนอย่างไร ให้ไปถึง “วัยเกษียณ” แต่ก็ยังตาม “เทรนด์โลก” ได้

RMF เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการลงทุนระยะยาว เพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ และหากเราจะขายกองทุนได้โดยไม่ผิดเงื่อนไข ก็ต้องถือไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และตัวเราก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขายหน่วยลงทุนออกไป ลองนึกภาพดูว่า กว่าจะถึงเวลาที่สามารถขายกองทุนได้ โลกของเราจะก้าวล้ำไปมากแค่ไหน และเทรนด์การลงทุนจะแปรเปลี่ยนไปเท่าไร ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนในระยะยาว ก็ควรคำนึงถึงนโยบายลงทุนที่สามารถเติบโตไปพร้อม ๆ กับเทรนด์โลกในระยะยาวได้ แล้วเราจะวางแผนการลงทุนไปให้ถึง “วัยเกษียณ” แต่ก็ยังตาม “เทรนด์โลก” ทันได้อย่างไร ? หาคำตอบได้ที่ บทความเรื่อง ลงทุนตามเทรนด์โลกไปกับ B-USALPHARMF ได้ที่นี่ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!

มามีกันให้ครบเพื่อเติบโตไปกับประเทศที่เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

มามีกันให้ครบเพื่อเติบโตไปกับประเทศที่เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

1 กองทุน SSF และ 2 กองทุน RMF รวม 3 กองทุนใหม่ จากกองทุนบัวหลวง ได้แก่ B-USALPHASSF, B-USALPHARMF และ B-VIETNAMRMF เปิดขายครั้งแรก 23-30 พฤศจิกายน 2564 คลิก!!  เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม