โอกาสที่ต้องไม่ปล่อยผ่านกับ FIF

โอกาสที่ต้องไม่ปล่อยผ่านกับ FIF

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ปัจจุบันมีกองทุนรวมที่ไปลงทุนยังต่างประเทศมากมาย  โดยมีเม็ดเงินของผู้ลงทุนในกองทุนเหล่านี้ถึง 1 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว     นโยบายการลงทุนของกองทุน Foreign investment fund หรือ FIF มีหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้น  กองทุนตราสารหนี้  หรือแม้แต่กองทุนผสม     โดยมีทั้งที่ไปลงทุนเองโดยตรงและลงทุนผ่านกองทุนที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศ นักลงทุนอาจมีคำถามว่า การลงทุนในต่างประเทศน่าสนใจยังไง?   และที่หลายคนพูดกันว่าลงทุนต่างประเทศเสี่ยงกว่าลงทุนในไทยนั้นจริงหรือไม่?  ขอให้คำอธิบายดังนี้ สาเหตุที่กองทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศได้รับความนิยมมากเพราะเป็นอะไร? การลงทุนในต่างประเทศ คือ การเปิดโอกาสในการลงทุน     เพราะปัจจุบันมีโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย  โดยเฉพาะการลงทุนเพื่ออนาคต การลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโต   โดยธุรกิจหลายอย่างที่ว่านี้ ในบ้านเรายังไม่มี หรือ มีน้อย  เช่น  ธุรกิจเฮลธ์แคร์ ในไทยมีแค่โรงพยาบาล ซึ่งมีอยู่ไม่กี่แห่ง    หรือจะเป็นธุรกิจอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี  ในไทยก็ยังไม่มีหุ้นพวกนี้    ดังนั้น ถ้าอยากลงทุนก็ต้องมองหาการลงทุนในต่างประเทศ​​​​​​​ โอกาสการลงทุนสำคัญแค่ไหน? สำหรับนักลงทุนสำคัญมาก   เพราะทำให้เรามีโอกาสมากกว่าเดิม ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน  […]