กองทุน B-GLOBAL และ B-GLOBALRMF Q2/2023

กองทุน B-GLOBAL และ B-GLOBALRMF Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF) “กองทุนให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มบริการทางการสื่อสารมากกว่าดัชนีมากที่สุดตามลำดับและให้น้ำหนักกลุ่มสินค้าจำเป็นน้อยกว่าดัชนีที่สุด” ภาพรวมตลาดในช่วงเดือน พ.ค. ตลาดหุ้นย่อตัวลง อย่างไรก็ตาม หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นจากการเติบโตของ Ai ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ยังไม่ชัดเจน พอร์ตการลงทุนในด้าน Sector กองทุนได้แรงผลดีจากการที่ไม่ลงทุนหุ้นหุ้นกลุ่มสินค้าจำเป็น และให้น้ำหนักกลุ่มพลังงานและกลุ่มวัสดุน้อยกว่าดัชนี ขณะที่การให้น้ำหนักกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าดัชนีและให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มสุขภาพและกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าดัชนีกดดันผลการดาเนินงานในแง่ของการคัดเลือกหุ้นรายตัว กองทุนถูกกดันจากกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่ส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานกองทุน ได้แก่ BuildersFirstSource บริษัทผู้ผลิตและซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างสาเร็จรูปรายใหญ่ที่ปรับตัวขึ้น หลังบริษัทรายงานยอดขายสุทธิและกำไรขึ้นต้นในไตรมาสแรกของปีที่เหนือความคาดหมายจากยอดขายผลิตภัณฑ์หน้าต่าง ประตู และอุปกรณ์โรงสี และหุ้น Uber Technology บริษัทเครือข่ายคมนาคม ที่ใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อรับคำขอโดยสารแล้วส่งคำขอโดยสารเหล่านั้นไปยังคนขับของตนที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานกองทุนได้รับแรงกดดันจากการที่ไม่มีหุ้น NVIDIA เนื่องจากหุ้นมีการปรับตัวขึ้นจากความต้องการชิพประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์จำนวนมาก และรายงานรายได้ในไตรมาสนี้และแนวโน้มอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าประมาณการ โดยเมื่อปลายเดือน พ.ค. บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตชิปรายแรกที่มีมูลค่าตลาดแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ มุมมองในอนาคตผู้จัดการกองทุน Wellington Global Quality Growth มีมุมมองเชิงบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังและการเงิน […]

กองทุน B-GLOB-INFRA, B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF Q2/2023

กองทุน B-GLOB-INFRA, B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ (B-GLOB-INFRA)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOB-INFRARMF)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม (B-GLOB-INFRASSF) พอร์ตการลงทุน • ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายน หุ้นที่ส่งผลบวกให้กองทุนส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นในยุโรป เช่น Energias de Portugal (EDP) บริษัทพลังงานรายใหญ่ในคาบสมุทรไอบีเรีย บริษัทได้ประโยชน์จากการถือหุ้นกว่า 83% ใน EDPR ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และ EDP ยังเป็นผู้จำหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่ในบราซิลผ่านการถือหุ้นในบริษัท EDP Brazil และ Enagas บริษัทขนส่งและกักเก็บก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของสเปน และมีท่อส่งก๊าซในสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30%• หุ้นที่ส่งผลเชิงลบกับกองทุน ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นสหรัฐ เช่น Crown Castle ซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าเสาสัญญาณสื่อสารรายใหญ่ในสหรัฐ • หุ้นน่าสนใจที่ได้ลงทุนเพิ่มในไตรมาส 1/2 022 ได้แก่ West Japan Railway ซึ่งมีน้ำหนักการลงทุนอันดับ 10 […]

กองทุน B-GLOBAL และ B-GLOBALRMF Q1/2023

กองทุน B-GLOBAL และ B-GLOBALRMF Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF) “กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าดัชนีและให้น้ำหนักกลุ่มวัสดุและกลุ่มพลังงานน้อยกว่าดัชนี” “ผู้จัดการกองทุน Wellington Global Quality Growth มองว่า อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะชะลอลง สำหรับประเทศจีน ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังและการเงิน รวมถึงการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังการสิ้นสุดของนโยบาย Zero Covid” พอร์ตการลงทุนกองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าดัชนีและให้น้ำหนักกลุ่มวัสดุและกลุ่มพลังงานน้อยกว่าดัชนี ทั้งนี้ หุ้นที่ส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานกองทุน ได้แก่• Standard Chartered ผู้ดำเนินธุรกิจด้านธนาคารและการเงิน ปรับตัวขึ้น หลังบริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นและรายรับในไตรมาสที่สี่ที่มากกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ พร้อมทั้งประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์• Publicis Group e หนึ่งในบริษัทการตลาดและการสื่อสารที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้น Anglo American plc ซึ่งเป็นผู้ผลิตแพลทตินั่มรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีผลผลิตประมาณ 40% ของโลก อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ทองแดง นิกเกิล แร่เหล็ก โลหะและถ่านหิน ได้กดดันผลการดาเนินงาน เนื่องจากราคาที่ปรับตัวลงหลังเหมือง Woodsmith ซึ่งเป็นเหมืองโพลิฮาไลต์แห่งใหม่ประกาศเพิ่มมูลค่าการลงทุนเพื่อพัฒนาอีก […]

BF Knowledge Tips: ทำไม? B-GLOBAL ต้องเปลี่ยนกองทุนหลัก

BF Knowledge Tips: ทำไม? B-GLOBAL ต้องเปลี่ยนกองทุนหลัก

โดย เสกสรร โตวิวัฒน์  CFP®  BBLAM ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 นี้ บลจ.บัวหลวง ได้เปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของกอง B-GLOBAL และ B-GLOBALRMF ใหม่ครับ โดยสาเหตุเกิดจากกองทุนหลักเดิม มีปัญหาข้อจำกัดในการลงทุนต่อในอนาคต โดยไม่ได้มีปัญหาด้านการดำเนินงานของกองทุนหรือปัญหาอะไร เดิม กองทุนบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) และบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารทุนต่างประเทศประเภท feeder fund ได้นำเงินไปลงทุนผ่านกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว คือ Wellington Global Opportunities Equity Fund ซึ่งบริหารจัดการโดย Wellington Management Company ซึ่งก็เป็นบริษัทที่เราไว้ใจและมีการนำเงินไปลงทุนด้วยหลายกองทุน อย่าง BCARE, B-GTO กองทุนหลักก็บริหารโดย Wellington เช่นกัน เมื่อปลายปีที่แล้ว มีนักลงทุนต่างประเทศรายใหญ่ที่ลงทุนในกองทุนหลักได้ไถ่ถอนเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาของกองทุนหลัก ทำให้สัดส่วนการลงทุนของ B-GLOBAL […]

BBLAM Weekly Investment Insights 6-10 กุมภาพันธ์ 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 6-10 กุมภาพันธ์ 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM สัปดาห์นี้ คุณศิวกร มิตรสันติสุข CFA, Investment strategist จาก BBLAM มาเปิดมุมมองว่า Q1 2023 นี้ BBLAM แนะนำกองทุนอะไรบ้างที่น่าลงทุน BBLAM แนะนำกองทุน The Rise of Asia : B-ASIA, B-CHINE-EQ หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF, B-CHINAARMF และ B-ASIASSF, B-CHINESSF สหรัฐฯ ยังต้อง Defensive : BCARE, B-GLOB-INFRA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BCARERMF, B-GLOB-INFRARMF  และ BCARESSF, B-GLOBINFRASSF B-PREMIUM มาชมกันว่า “ทำไมสินค้าแบรนด์เนมยังขายดี ? แม้ใครว่าเศรษฐกิจจะถดถอย” ได้ที่ BBLAM.Fanpage วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 20.30 น. B-PREMIUM จาก BBLAM […]

BBLAM Weekly Investment Insights 16-20 มกราคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 16-20 มกราคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM สัปดาห์นี้ ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา จาก BBLAM พานักลงทุนที่กำลังมองกันว่า ปีนี้จะวางแผนการลงทุนอย่างไรดี โดยการมองผ่าน Timeline ปี 2023 ของประเทศที่สำคัญๆ ว่าโอกาสอยู่ตรงไหน BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนเอเชีย : B-ASIA, B-CHINE-EQ หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-ASIARMF, B-CHINAARMF และ B-ASIASSF, B-CHINESSF กองทุนลงทุน Defensive stock สู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย : BCARE หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BCARERMF และ BCARESSF กองทุนรับเงินเฟ้อสูง : B-GLOB-INFRA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.bblam.co.th/bualuang-insights/bblam-investment-insights/16-20-2023

BBLAM Weekly Investment Insights 9-13 มกราคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 9-13 มกราคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงกันไปแล้วว่า การลงทุนในปี 2022 นั้น ไม่ว่าเราจะพยายามจัดสรร หรือกระจายความเสี่ยงอย่างไร พอร์ตลงทุนก็ยังให้ผลตอบแทนที่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไร ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนกังวลถึงอนาคตข้างหน้าว่า ในปี 2023 นี้ เราควรเตรียมแผนรับมืออย่างไรดี คลิปนี้ คุณมทินา วัชรวราทร CFA®, Head of Investment Strategy จาก BBLAM มีคำแนะนำที่น่าสนใจมาฝากนักลงทุน BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนตราสารหนี้ : BFIXED หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BFRMF หรือกองทุนกระจายลงทุน ได้แก่ B-INCOMESSF กองทุนลงทุน Defensive stock สู้ภาวะเศรษฐกิจถดถอย : BCARE หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ BCARERMF และ BCARESSF กองทุนรับเงินเฟ้อสูง : B-GLOB-INFRA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF Market & […]

BBLAM Weekly Investment Insights 26-30 ธันวาคม 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 26-30 ธันวาคม 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY By BBLAM คุณมทินา วัชรวราทร CFA, Head of Investment Strategy, BBLAM มาตอบคำถาม 4 เรื่องในปีนี้ แต่ถือเป็นการเปิดมุมมองข้ามไปปีหน้า มีเรื่องอะไรบ้างมาดูกัน เรื่องแรก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Q : ไทม์ไลน์เศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ในปีหน้าที่ควรจับตา และมีผลต่อทิศทางการลงทุน A : BBLAM ยังคงมองว่า การประชุมเฟดในทุกครั้งยังเป็นตัวกำหนดทิศทางการลงทุน แต่หากเฟดส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ย หรือหยุดขึ้นดอกเบี้ย ปัจจัยที่จะเข้ามามีผลต่อตลาดหุ้น คือ กำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมาแต่ละไตรมาส ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวมากแค่ไหน Q : การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปีหน้ามีโอกาสรีบาวด์ หรือหลุดพ้นจากตลาดหมีได้หรือไม่ A : BBLAM มองว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดสหรัฐฯเป็น Bear market […]

BBLAM Weekly Investment Insights 14-18 พฤศจิกายน 2022

BBLAM Weekly Investment Insights 14-18 พฤศจิกายน 2022

2022 – Opportunities are never lost INVESTMENT STRATEGY “BBLAM” ชวนจัดทัพลงทุน RMF/SSF ส่งท้ายปลายปี เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนยามเศรษฐกิจผันผวน โดยปรับพอร์ต “สู้เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสูง” ควบคู่กับ แบ่งเงินลงทุน “เพื่อรอจังหวะตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นใน กลุ่มเทคฯ และ กลุ่มรักษ์โลก และสะสมเพิ่ม หุ้นเวียดนาม” ปรับพอร์ต “สู้เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสูง” BBLAM ชวนปรับพอร์ตลงทุนกองทุน RMF/SSF ส่งท้ายปลายปี 2565 “สู้เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยสูง” รับประโยชน์ 2 ต่อ ลดหย่อนภาษีประจำปี และรับผลตอบแทนดีๆ ถึงแม้ว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังอยู่ในช่วงผันผวนอยู่มาก แนะนำ กองทุน MM-RMF ลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ช่วยพักเงินรอโอกาสสดใส กองทุน B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานผลตอบแทนดี เพิ่มโอกาสเอาชนะ “เงินเฟ้อ” รวมทั้ง กองทุน BCARERMF และ BCARESSF สร้างผลตอบแทนระยะยาว ทุกสถานการณ์ มีความต้องการใช้จากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกปัจจุบันอยู่ในภาวะผันผวน ประเทศอุตสาหกรรมหลักหลายประเทศมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ “ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ” ในปีหน้า ขณะที่ การต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

Highlight ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมุ่งรักษาความสมดุลย์ของพอร์ตการลงทุนระหว่างหุ้นวัฎจักรและหุ้นเติบโต (Cyclical and Growth) การคัดเลือกหุ้นรายตัวเป็นสิ่งที่สำคัญ ในจังหวะที่นโยบายเชิงมหภาคของแต่ละประเทศมีความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้เห็นโอกาสการลงทุนในช่วงที่ตลาดอาจเกิดความผันผวนจากนโยบายดังกล่าว ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นโลกยังคงปรับตัวผันผวนต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี  จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครน ซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน ส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะ สินทรัพย์ดิจิทัล ทองคำ และน้ำมัน ขณะที่ตลาดหุ้นนั้น ถือเป็นการเพิ่มปัจจัยกดดันการลงทุน เพิ่มเติมจากความกังวลที่มีก่อนหน้าในเรื่องนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed ทั้งนี้ Fed ถูกคาดการณ์ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง 6 ครั้งในปีนี้ จากแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่สูง ดังนั้น ปัจจัยจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเร็วในช่วงหลัง และสินค้า Commodity หลายรายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกของรัสเซีย จึงอาจสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อคาดการณ์เงินเฟ้อและท่าทีของ Fed ในระยะข้างหน้า พอร์ตการลงทุน กองทุนได้รับผลกระทบเชิงบวกจากลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มวัสดุ ในขณะที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากกลุ่มเทคโนโลยี และ กลุ่มเฮลธ์แคร์ หุ้นที่ส่งผลเชิงบวก เช่น Marvell Technology  บริษัทโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์  มีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการซื้อกิจการของ Innovium […]