Sovereign Green Bond อีกหนึ่งการลงทุนที่สร้างสรรค์

Sovereign Green Bond อีกหนึ่งการลงทุนที่สร้างสรรค์

น.ส.ศิรารัตน์ อรุณจิตต์ Fund Management ตลาด Green Bond มีความเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2018 มีมูลค่าประมาณ 5.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตถึง 4 เท่าจากปี 2014 และในปี 2020 ที่จะถึงมีการคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาด Green Bond จะสามารถทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แรงสนับสนุนสำคัญนอกเหนือจากความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการตระหนักถึงปัญหาต่างๆ จากนักลงทุนและผู้ออกตราสารแล้ว ยังมีแรงขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งจากการจัดทำเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อมุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ อาทิเช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข โดยวางเป้าหมายว่าจะทำสำเร็จได้ภายในปี 2030 แรงตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวได้มีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการเน้นการทำนโยบายด้าน ESG การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดมลภาวะ การแก้ปัญหาสภาพวิกฤติทางภูมิอากาศ ขณะที่ทางด้านการลงทุนก็ได้มีการออกตราสารหนี้แบบเฉพาะเพื่อนำเงินทุนไปใช้ในโครงการที่มุ่งพัฒนาและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้ง […]

Luxury brands กับ ESG

Luxury brands กับ ESG

By…พัสกร ตรีวัชรีกร Fund Management Group เมื่อพูดถึงแบรนด์หรู สำหรับสินค้าต่างๆ อย่างเครื่องประดับ เสื้อผ้าแฟชั่น รถสปอร์ต หรือน้ำหอม ซึ่งเป็นเรื่องของคุณภาพ ความหรูหรา ดารา และความประทับใจส่วนบุคคลแล้ว สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่า สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลเลย แม้ว่าคำเหล่านี้จะกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่ในทั่วไปในทุกวงการ และมีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ช่องว่างดังกล่าวนั้น ดูเหมือนกำลังถูกลดทอนลงไปแล้ว งานนิวยอร์คแฟชั่นวีคเมื่อไม่นานมานี้ มีสิ่งหนึ่งที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจมากขึ้น นั่นก็คือคำว่า “ความยั่งยืน” ผู้ที่ได้รับรางวัลกลับไม่ใช่ผลงานแฟชั่นที่ทันสมัย หรูหรา แต่เป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ไม่คุ้นหูอย่าง Studio 189 องค์กรนี้เป็นองค์กรแฟชั่นเพื่อสังคมในประเทศกานา โดยผลงานนั้นเป็นงานที่มาจากการย้อมสีธรรมชาติด้วยมือและวาดด้วยมือของคนกานา รวมถึงรายได้จากกิจการยังนำไปช่วยสนับสนุนการศึกษาในประเทศอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ว่า คำว่า “ความยั่งยืน” นั้น มาเกี่ยวกับวงการแฟชั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ อุตสาหกรรมแฟชั่นนั้น มีขนาดใหญ่มหาศาลและมีการสร้างการจ้างงานทั่วโลก ทว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตมลพิษทางอุตสาหกรรมต่อโลกมากเป็นอันดับสองรองจากอุตสาหกรรมน้ำมัน และจากข้อมูลของ United Nations อุตสาหกรรมแฟชั่นผลิต 20% […]

Millennial Investors พลังขับเคลื่อน ESG

Millennial Investors พลังขับเคลื่อน ESG

By…พัสกร ตรีวัชรีกร Fund Management Group ดูเหมือนว่า การลงทุนโดยมุ่งหวังผลตอบแทนสูงสุดในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียวนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอและล้าสมัยไปแล้วสำหรับการลงทุนในยุคปัจจุบัน ทุกคนต่างกำลังพูดถึงการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความหมายไกลไปกว่าการทำกำไรสูงสุด แต่รวมถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลเชิงบวกต่อสังคมโดยรวมให้ได้อีกด้วย แนวโน้มการลงทุนอย่างยั่งยืนดังกล่าวนี้ ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สะท้อนผ่านการเติบโตของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของ ETF ที่ใช้ธีมการลงทุน ESG ที่เพิ่มขึ้น จากราว 2 พันล้านเหรียญสหรัฐเมื่อ 5 ปีที่ก่อน เป็น 11 พันล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของสังคม การกำกับดูแลกิจการที่เข้มงวดขึ้น และสิ่งหนึ่งที่มีส่วนสำคัญก็คือ ความเข้าใจและตระหนักในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นของ นักลงทุนยุคมิลเลนเนียล งานวิจัยจาก Morgan Stanley ในปี 2017 จากกลุ่มลูกค้านักลงทุน เปิดเผยผลสำรวจว่า ผู้ลงทุนที่เป็น มิลเลนเนียลนั้นมีความตระหนักและความสนใจในการลงทุน ESG มากขึ้นเรื่อยๆ โดยใส่ใจถึงคุณค่าของกิจการต่อผลกระทบทางสังคม โดยมากเป็นสองเท่าสำหรับการลงทุนและเป็นสามเท่าสำหรับการเลือกที่เข้าทำงาน สำหรับการจัดพอร์ตการลงทุน นักลงทุนมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับผลตอบแทนที่มั่นคงและนำแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนมาใช้เพิ่มขึ้นจาก 32% ในปี 2015 เป็น 38% […]

เมื่อเทคโนโลยีผสานกับ ESG

เมื่อเทคโนโลยีผสานกับ ESG

By…ณัฐพล ปรีชาวุฒิ Portfolio Management ทุกวันนี้ เราได้เห็นข่าวภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น พายุที่รุนแรง อุทกภัยหนัก หรือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ โดยในประเทศไทยเรา ก็ได้เห็นข่าวอุทกภัยแทบทุกปี จนเป็นข่าวที่ชินตา ซึ่งสิ่งที่ตามมาจากข่าวเหล่านี้ คือ ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ ในการนี้เอง ในฐานะของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี เราได้เห็นผู้ประกอบการหลายรายตระหนักถึงสถานการณ์และยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละครั้งไม่น้อย ซึ่งสิ่งที่เราเห็นในไทยโดยส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในรูปแบบของการบริจาคเงินและสิ่งของ แต่ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น เราจะได้เห็นบริษัทชั้นนำในต่างประเทศนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ ESG เพื่อผู้ประสบภัยได้อย่างน่าสนใจทีเดียว เมื่อปลายเดือนกันยายน 2560 เกิดพายุเฮอริเคนหลายลูก พัดถล่มรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในแถบทะเลคาริเบียน มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายร้อยคน ส่วนผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบนั้นมีนับหลายแสนคน ในครั้งนั้นเอง เราได้เห็นความช่วยเหลือจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งซิคอน วัลเลย์ อย่าง แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) อูเบอร์ (Uber) ลิฟท์ (Lyft) เฟสบุ๊ค (Facebook) เทสลา (Tesla) และอีกมากมาย เอื้อเฟื้อเทคโนโลยีที่ตัวเองมีอยู่ เข้ามาช่วยทดแทนโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหาย Airbnb […]

ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะกับอนาคตประเทศไทย

ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะกับอนาคตประเทศไทย

By…จันทร์เพ็ญ กิตติเวทย์วิทยา ท่านผู้อ่านคุ้นหูกับคำว่าระบบสมาร์ทกริด (Smart Grid) กันบ้างไหม? รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาระบบสมาร์ทกริดนี้มาสักพักใหญ่แล้ว แม้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐ แต่ในอนาคตเชื่อว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีจะทำให้พวกเราทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องไปด้วยกันทั้งสิ้น ความจริง แนวคิดระบบสมาร์ทกริด เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1999 ในรูปแบบของแนวคิดระบบไมโครกริด ภายใต้ The Consortium for Electric Reliability Technology Solutions, (CERTS) โดย Lawrence Berkeley National Laboratory ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยหลักสังกัดกระทรวงพลังงาน (Department of Energy, DOE) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งการทำงานของระบบไมโครกริดประกอบด้วย แหล่งกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย เช่น แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ พลังลม  ชีวมวล เป็นต้น อุปกรณ์สะสมพลังงานไฟฟ้า แบตเตอรี่ ผู้ใช้ไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมไมโครกริดจะเชื่อมต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้ากําลังภายนอกด้วยสวิทช์ปิดเปิดอีกทีหนึ่ง เพื่อให้ระบบนี้สามารถทำงานได้ใน 2 โหมด นั่นคือ […]

Green Building: Office แนวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Green Building: Office แนวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 By…วนาลี ตรีสัมพันธ์ Portfolio Management ไม่ว่าคุณจะคิดว่า การทำงานในอาคารที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่ แต่การทำงานในสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น จะช่วยสร้างบรรยากาศและสุขภาพพลานามัยที่ดีระหว่างทำงานอย่างไม่ต้องสงสัย ข้อมูลจาก The Green Business Bureau website อ้างว่า บริษัทที่สนับสนุนสำนักงานสีเขียว (green office) นั้น จะทำให้จำนวนพนักงานที่ลาป่วยลดลงร้อยละ 20 และนอกจากช่วยให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว บริษัทยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย medical benefits มากขึ้นด้วย Green Office คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ผ่านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางกำจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการสิ่งแวดล้อมภายในและนอกอาคารในด้านอากาศ ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรคต่างๆ แสง เสียง กำหนดพื้นที่ใช้งานและพักผ่อนอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย จากแนวคิดเหล่านี้เราจึงเห็น office developers ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการสร้างอาคารรูปแบบใหม่ ที่สร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิตของตัวอาคาร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกพื้นที่ทำเล […]

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ แหล่งพลังงานสะอาดแห่งอนาคตของจีน

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ แหล่งพลังงานสะอาดแห่งอนาคตของจีน

By…พัสกร ตรีวัชรีกร Fund Management ประเทศจีน นับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมลพิษทางอากาศเลวร้ายมากที่สุดในโลก มีหมอกควันหนาปกคลุมเป็นบริเวณกว้างและมีค่ามลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานไปมากกว่า 50 เท่าในกรุงปักกิ่ง เป็นต้น สาเหตุอย่างหนึ่งนั้น มาจากปัญหามลพิษทางอากาศจากการใช้พลังงานจากถ่านหินที่สะสมมาเป็นเวลานาน รัฐบาลจีนจึงตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จึงได้ให้คำมั่นที่จะใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยวางแผนการลงทุน 3.6 แสนล้านเหรียญเพื่อโครงการพลังงานทดแทนและสร้างงานใหม่ถึง 13 ล้านตำแหน่ง ภายในปี 2020 ทำให้ประเทศจีนได้กลายเป็นผู้ที่ลงทุนด้านพลังงานสะอาดมากที่สุดในโลก ปัจจุบันประเทศจีนได้ผลิกโฉมวิธีที่จะหาพื้นที่สำหรับการสร้างโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ด้วยการสร้างฟาร์มแบบลอยน้ำ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ฟาร์มนี้ถูกสร้างขึ้นบนทะเลสาบที่เคยเป็นเหมืองถ่านหินในอดีต ตั้งในมณฑลอานฮุย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างจนน้ำท่วมมานาน การสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำนั้น ไม่เพียงแต่รักษาการเบียดเบียนที่ดินการเกษตรและระบบนิเวศน์แล้ว ยังช่วยลดความร้อนไม่ให้แผงโซลาร์นั้นร้อนมากเกินไป ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแผงได้ด้วย โครงการนี้เริ่มในปี 2017 โดยบริษัท Sungrow Power Supply มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 40 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถให้พลังงานแก่ครัวเรือนได้ถึง 15,000 หลัง และในเดือนกรกฎาคมปี 2018 นี้ บริษัท […]