เปิดมุมมองน่าคิดด้านวางแผนการเงิน-ลงทุน จากตัวแทนนักศึกษา ม.อุบลราชธานี

เปิดมุมมองน่าคิดด้านวางแผนการเงิน-ลงทุน จากตัวแทนนักศึกษา ม.อุบลราชธานี

ทีมงานกองทุนบัวหลวง เดินสายจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” ถึงถิ่นอีสานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆ ตัวแทนนักศึกษาที่ ม.อุบลฯ ว่า พวกเขามีแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและลงทุนอย่างไรบ้าง สำหรับน้องนักศึกษาคนแรก “ธีระวัช แดงชาติ” ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงิน เล่ามุมมองที่น่าคิด ว่า การวางแผนทางการเงินเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเอง เพราะเราไม่รู้ว่า อะไรจะเกิดกับชีวิตบ้าง ดังนั้น การวางแผนทางการเงินจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้ว่า จะต้องจัดการอย่างไรกับชีวิต เช่น วางแผนการลงทุน วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ถ้าสามารถวางแผนการเงินให้ตัวเองได้ ก็จะนำพาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ในอนาคต สำหรับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้น ธีระวัช มองว่า เป็นการนำเงินของคนหลายๆ คนมารวมกัน เพื่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญบริหารให้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลเงินลงทุนเอง หากเรามีเป้าหมายทางการเงิน กองทุนรวมก็จะเป็นตัวช่วยในการนำไปจัดพอร์ตลงทุน อาจประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยในกรณีที่เรามีเป้าหมายที่ต้องการผลตอบแทนค่อนข้างสูง อาจลงทุนในกองทุนรวมที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงได้ด้วยเช่นกัน ส่วนตัวแทนนักศึกษาอีกคน ได้แก่ “นภาพร เชาวรัตน์” ชั้นปีที่ […]

ประธานเขตฯ ธนาคารกรุงเทพ เผยความสนใจลงทุนของคนอุบลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

ประธานเขตฯ ธนาคารกรุงเทพ เผยความสนใจลงทุนของคนอุบลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

กองทุนบัวหลวง ยึดมั่นในพันธกิจหลัก “ทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน” ทีมงานของเรา จึงเดินสายไปจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” ต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของประเทศ และล่าสุดที่ จ.อุบลราชธานี ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทีมงานกองทุนบัวหลวงลงพื้นที่ในปีนี้ เพื่อให้ความรู้ทางการเงินกับนักศึกษา ม.อุบลราชธานี ในโอกาสนี้ สัมภาษณ์ คุณวัยชนะ จรัสศรีธรรัตน์ ประธานเขตจังหวัดอุบลราชธานี-ยโสธร-อำนาจเจริญ ธนาคารกรุงเทพ เกี่ยวกับการลงทุนของคนในพื้นที่ด้วย คุณวัยชนะ เล่าให้ฟังว่า ลูกค้าในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ยังเน้นเก็บออมด้วยการฝากเงินกับธนาคาร เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ผู้ค้าขายทั่วไป ที่อาจยังมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนน้อย เป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องการปกป้องเงินต้น ไม่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยง และไม่ได้มองเรื่องกระจายการลงทุน ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มวิชาชีพที่ให้ความสนใจกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษี ทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อีกทั้งก็มีกลุ่มนักธุรกิจที่ลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อหมุนเวียนเป็นสภาพคล่องของธุรกิจ หากเป็นนักธุรกิจรายใหญ่จะเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐบาล โดยรวมแล้ว การลงทุนผ่านกองทุนรวม ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเกษตรกร ที่ยังเข้าใจกองทุนรวมน้อย จึงไม่กล้าเข้าไปลงทุนนัก แต่ก็มีบางส่วนที่ลงทุน […]

2 นักศึกษา ม.อ. ตรัง เผยแนวคิดวางแผนการเงิน…เรื่องต้องรู้ ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งดีต่อใจ

2 นักศึกษา ม.อ. ตรัง เผยแนวคิดวางแผนการเงิน…เรื่องต้องรู้ ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งดีต่อใจ

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ “วางแผนทางการเงิน” พอได้ยินคำนี้แล้ว หลายคนมองเป็นเรื่อง “ยุ่ง ยาก เยอะ” จึงบอกกับตัวเองว่า “เอาไว้ก่อนก็แล้วกัน” แต่จริงๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ยุ่งยากเลย และยิ่งวางแผนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี วันนี้ทีมงานกองทุนบัวหลวง ซึ่งมีโอกาสลงไปจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับ กองทุนบัวหลวง” ให้ความรู้เรื่องวางแผนทางการเงินและกองทุนรวมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ม.อ.ตรัง) เมื่อช่วงที่ผ่านมา จึงถือโอกาสนี้ขอสัมภาษณ์ตัวแทนน้องๆ นักศึกษาว่า มีมุมมองเรื่องการวางแผนการเงินรวมถึงกองทุนรวมอย่างไรบ้าง เริ่มกันที่ “นิตยา มะโนภักดิ์” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ที่ให้คำตอบดีๆ กลับมาว่า การวางแผนทางการเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เราวางแผนอนาคตได้ อย่างเช่นตัวเธอเอง อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวในอนาคต จึงรู้สึกว่า หากรู้จักวางแผนตั้งแต่ต้นก็จะทราบว่าต้องมีเงินสำหรับลงทุนธุรกิจเท่าไหร่ในอนาคต และที่สำคัญคือ ตอนเกษียณอายุแล้ว จะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่ เมื่อวางแผนและทราบยอดเงินที่แน่ชัดแล้ว ก็จะทำให้ออมเงินและลงทุนได้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตที่มีอยู่ นิตยา ระบุว่า เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงินมานานแล้ว และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงจังตั้งแต่ครั้งศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 […]

ธนาคารกรุงเทพ เผยเทรนด์คนขอนแก่นยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ เผยเทรนด์คนขอนแก่นยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องลงทุน

  ทีมงานกองทุนบัวหลวง มีโอกาสเดินสายจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งระหว่างการจัดกิจกรรม ทีมงานมีโอกาสไปสัมภาษณ์ คุณวายุธิดา ชาบรรทม ผู้จัดการเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ธนาคารกรุงเทพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนในพื้นที่ มาติดตามคำตอบกันว่า การออมและลงทุนของคนขอนแก่นยุคนี้เป็นอย่างไรบ้าง คุณวายุธิดา กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้แนะนำลูกค้า สังเกตได้ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารการลงทุนมากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้น และยังเปรียบเทียบข้อมูลการลงทุนกับเงินฝากด้วย โดยนักลงทุนมีการลงทุนในตราสารทางเลือกต่างๆ มากขึ้น สำหรับแนวโน้มการลงทุนในกองทุนรวมนั้น พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ สนใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม โดยผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง จะมองหากองทุนรวมที่มีความเสี่ยงไม่มาก เช่น ตราสารหนี้ หรือตราสารทางการเงิน (money market) คุณวายุธิดา กล่าวเสริมว่า เมื่อก่อน หากลูกค้าเดินเข้ามาที่สาขาธนาคาร จะถามว่ามีผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำประเภทใดดีบ้าง พนักงานก็ต้องเตรียมข้อมูลเงินฝากประจำไว้ แต่ปัจจุบันนักลงทุนจะเดินมาถามว่า ให้ธนาคารแนะนำการลงทุน ว่าลงทุนอะไรได้บ้าง กองทุนรวมมีหรือไม่ ความเสี่ยงเป็นอย่างไรบ้าง เรียกว่า อยากให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้ามากขึ้น […]

“กองทุนรวมผสม” หลากหลายและลงตัว พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

“กองทุนรวมผสม” หลากหลายและลงตัว พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

วศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution กองทุนบัวหลวง ตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลก กำลังเผชิญความท้าทายและความไม่แน่นอนของวงจรเศรษฐกิจโลก ที่ถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดเดาได้ ไม่ว่าจะเป็น ศึกสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีน ความกลัวของภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่แน่นอนของ Brexit ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย การประท้วงวุ่นวายในฮ่องกง ซึ่งก็มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก รวมไปถึงตลาดบ้านเราที่กำลังอยู่ในช่วงการมีรัฐบาลใหม่หลังจากการเลือกตั้ง ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ หรือเกิดความกังวลที่จะลงทุน แต่ในความจริงแล้ว การอยู่เฉยๆ ไม่ลงทุนเลยในสถานการณ์ผันผวน ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน เพราะอัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้เงินสดที่เราถืออยู่นั้น จะด้อยค่าลงทุกวัน การเก็บเงินก้อนไว้เฉยๆ หรือฝากเงินกับธนาคารก็ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมาก ซึ่งมองแล้ว ไม่น่าจะใช่ทางออกในการบริหารจัดการการเงินที่ดี ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนในสถานการณ์เช่นนี้ คือ การลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Stay Invested) ด้วยการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และในสัดส่วนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องรอจังหวะเวลาที่จะลงทุน เพราะว่า การเดาทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุนเพื่อซื้อถูก ขายแพง เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้ ทุกคนก็รวยกันหมดแล้ว หลายครั้งที่นักลงทุนรอคอยจังหวะเวลาการลงทุน […]

กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง

กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง

นักลงทุนกำลังเผชิญสถานการณ์แวดล้อมในโลกที่ทำให้จับจังหวะลงทุนได้ยากขึ้น หลายคนมองว่า สถานการณ์ไม่ดี ทำไมต้องลงทุน แต่การอยู่เฉยๆ ไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยง เนื่องจากเงินที่เราถืออยู่จะด้อยค่าลงจากอัตราเงินเฟ้อ วิธีที่ดี คือ กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตามความเสี่ยงที่รับได้ แล้วปล่อยให้เงินลงทุนเติบโต โดยกองทุนผสม หรือ mixed fund เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งกองทุนบัวหลวงแนะนำทางเลือก 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (B-INCOME) กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) และกองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า (B-SENIOR-X) ส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้น ติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้

ตามติดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “รุกขกร” ภายใต้โครงการ สายไฟใจดี ของกองทุน ‘BKIND’

ตามติดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “รุกขกร” ภายใต้โครงการ สายไฟใจดี ของกองทุน ‘BKIND’

โครงการ สายไฟใจดี เป็นหนึ่งในโครงการที่ กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND) เข้าไปสนับสนุน ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดย บริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม Big Trees โดยในช่วงเดือน ก.พ. 2561 – ม.ค. 2562 BKIND สนับสนุนงบประมาณโครงการนี้ไปทั้งสิ้น 494,400 บาท โดยหนึ่งในกิจกรรมที่โครงการนี้ทำ และทีมงานกองทุนบัวหลวงได้ลงพื้นที่ไปร่วมสังเกตการณ์ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งต้นไม้ (รุกขกรรมขั้นต้น) ในโอกาสนี้จึงได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนของบริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ และผู้เข้าร่วมอบรมด้วย เริ่มจาก คุณอรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ Big Trees ผู้รับผิดชอบโครงการสายไฟใจดี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของกลุ่ม Big Trees และเครือข่าย […]

เปิดแนวคิด “คุณวรวรรณ ธาราภูมิ” กับการลงทุนของคนในแต่ละเจนเนอเรชั่น

เปิดแนวคิด “คุณวรวรรณ ธาราภูมิ” กับการลงทุนของคนในแต่ละเจนเนอเรชั่น

คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง หรือ กองทุนบัวหลวง เจนเนอเรชั่นมีผลอย่างไรต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน? จริงๆ เจนเนอเรชั่นไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเท่านั้น แต่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เงิน การออมเงินด้วย โดยแต่ละเจนเนอเรชั่นก็ต่างกัน อย่างคนในยุคของพี่ ยุค “เบบี้ (บูมเมอร์)” คือ เราเกิดมา อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราต้องมีความพยายามทำงานหนัก อดทนสูง มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ต่อคน ต่อองค์กร แต่พอรุ่นหลังเรา คือรุ่นเจนเอ็กซ์ สิ่งแวดล้อมเริ่มเปลี่ยน มีความทันสมัยเข้ามา ก็ต้องการอิสระบ้างในตัวเขาแต่ยังทำงานหนักอยู่ แล้วพอมาเจนวาย ที่มีหนี้เยอะที่สุดในเวลานี้ เขาเกิดท่ามกลางอินเทอร์เน็ต มีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามา พฤติกรรมการใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ค ทำให้เขาไม่เหมือนกับคนรุ่นอื่นๆ ดังนั้นถ้าพูดถึงการออมและการลงทุน เบบี้บูมเมอร์ ถ้าตามทฤษฎีส่วนใหญ่เบบี้บูมเมอร์ก็จะระวังความเสี่ยงเพราะกลัวเงินหาย แต่ไม่ใช่ทุกคน อย่างเช่นพี่ ถ้านับตามปีเกิดก็จะเป็นเจนเบบี้ แต่ถ้านับตามความประพฤติ ก็จะเป็นเจนแซด กล้าจะลงทุน กล้าจะเสี่ยง อายุ 64 ปีแล้วยังมีพอร์ตโฟลิโอที่เป็นกองทุนหุ้นครึ่งหนึ่ง ช่วงปี 2010 เคยถอย […]

เจาะเทคนิคการออมดีๆ ของคนรุ่นใหม่

เจาะเทคนิคการออมดีๆ ของคนรุ่นใหม่

  ทีมงานกองทุนบัวหลวงมีโอกาสร่วมลงพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง และธนาคารกรุงเทพ ภายใต้โครงการ The Stock Master University ในระหว่างกิจกรรมครั้งนี้ เราลองสอบถามเทคนิคที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออมเงินของน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพามาฝากกัน เผื่อใครมองว่า ดี ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ เจ้าของเทคนิค มีชื่อว่า “ธนวัฒน์ สัตยวงศ์” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา น้องธนวัฒน์ ระบุว่า เทคนิคการออม คือ เมื่อได้เงินค่าขนมมา 100% เขาจะหักเพื่อเก็บออมก่อนเลย 25% ส่วนอีก 75% จะเหลือไว้ใช้จ่ายทั้งเดือน แต่ถ้าเกิดเงินที่ใช้จ่ายไม่เพียงพอจริงๆ  ก็จะนำเงินเก็บมาใช้ โดยมีข้อแม้ว่า จะต้องมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายคืนให้เงินเก็บของตัวเองในอัตราเดือนละ 10% เมื่อถามว่า ทำไมเราควรเก็บออม ธนวัฒน์ ระบุว่า คนส่วนใหญ่ใช้เงินกันไม่เป็น ต่อให้หาเงินมาได้แค่ไหนก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และสิ่งของที่อยากได้ […]

เผยแนวคิดเด็กรุ่นใหม่ เริ่มวางแผนลงทุนตั้งแต่วัยศึกษา

เผยแนวคิดเด็กรุ่นใหม่ เริ่มวางแผนลงทุนตั้งแต่วัยศึกษา

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ คนจำนวนหนึ่งมักจะเข้าใจว่า การลงทุน เป็นเรื่องของคนที่ทำงานหารายได้ และมีเงินเก็บ แล้วจึงค่อยมานึกถึงเรื่องนี้ โดยในช่วงที่ยังอยู่ในวัยศึกษา หาความรู้ จึงไม่ได้สนใจการลงทุนเท่าใดนัก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะยังรู้สึกเป็นเรื่องไกลตัว แต่ว่า การลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่เริ่มต้นได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น เมื่อปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา กองทุนบัวหลวง ไปจัดกิจกรรมเวิร์คชอปและสัมมนา “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” ที่จ.เชียงใหม่ ในระหว่างการจัดกิจกรรม มีเวลาพูดคุยกับนักศึกษาหลายๆ คน และพบว่า บางคนมีแนวคิดที่น่าสนใจ น่าจะเป็นตัวอย่างดีๆ ให้กับคนรุ่นเดียวกันได้ จึงชวนมาพูดคุยเพื่อนำเรื่องราวดีๆ ของพวกเขาเหล่านั้นมานำเสนอ  เผื่อน้องๆ คนไหน ที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันจะได้นำแนวคิดดีๆ ไปปรับใช้ได้ น้องโก้ – บริรักษ์ วัฒนพานิช นักศึกษา ปี 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกว่า เขาเป็นคนที่ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสม่ำเสมอ เริ่มจากการจดใส่กระดาษ แล้วยกระดับมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายบันทึกไว้ในสมาร์ทโฟน ข้อดีของการทำบัญชี คือ […]