เจาะภารกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิด ‘SET Investment Center’ ในภูมิภาค ให้เรียนรู้เรื่องลงทุนได้เอง 

เจาะภารกิจตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิด ‘SET Investment Center’ ในภูมิภาค ให้เรียนรู้เรื่องลงทุนได้เอง 

“ความรู้” คือ หัวใจสำคัญที่จะทำให้คนไทยเข้าถึงเครื่องมือทางการเงินมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา เรามักจะได้ยินบ่อยครั้งว่า สาเหตุหนึ่งที่คนไม่ลงทุน ก็เพราะไม่มีความรู้ ความเข้าใจ จึงไม่กล้าเริ่มต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่มีความสำคัญในตลาดทุน ก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้อย่างมาก ทั้งยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงผลักดันให้บริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ร่วมให้ความรู้กับประชาชนด้วย สำหรับ กองทุนบัวหลวง นับเป็นองค์กรหนึ่งของภาคตลาดทุน ที่เดินหน้าให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน และการลงทุนกับประชาชนอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งให้ความสำคัญที่จะให้ทีมงานกองทุนบัวหลวงเดินสายไปจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุนกับกองทุนบัวหลวง” และในการจัดกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทีมงานมีโอกาสพบกับ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เดินทางไปเปิด ‘Set Investment Center (SET IC)’ หรือ ศูนย์เรียนรู้การลงทุนขึ้นอีกแห่งที่นั่น จึงใช้โอกาสนี้ สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการให้ความรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร.กฤษฎา กล่าวว่า การเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน หรือ SET IC เป็นความตั้งใจของตลาดหลักทรัพย์ […]

อาจารย์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักศึกษาใส่ใจการออมก่อนเรียนจบ

อาจารย์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักศึกษาใส่ใจการออมก่อนเรียนจบ

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทีมงานกองทุนบัวหลวง นำโดย BF Knowledge Center ซึ่งเป็น ศูนย์ความรู้กองทุนบัวหลวง ที่ทำหน้าที่สื่อสารแนวคิด ปรัชญาและกระบวนการลงทุน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุน มีโอกาสเดินทางไปจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาแล้วทั้งหมด 2 ครั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน พร้อมเริ่มต้นการเก็บออมและลงทุนกันเนิ่นๆ ตามพันธกิจของกองทุนบัวหลวง คือ “ทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน”  การไปจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทีมงานกองทุนบัวหลวง มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณชรินทร์ ฉวาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับการสอนเรื่องการออมและลงทุนให้เด็กๆ ด้วย ลองมาติดตามกันว่า อาจารย์ชรินทร์ จะมีแนวคิดเกี่ยวกับการสอนเรื่องการออมและลงทุนอย่างไรบ้าง อาจารย์ชรินทร์ เล่าว่า เป็นอาจารย์สอนนักศึกษามากว่า 20 ปีแล้ว โดยสอนเกี่ยวกับหลักการลงทุน แต่ยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะเป็นอาจารย์ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาเป็นอาจารย์ จนกระทั่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งผลักดันให้ลองไปเป็นอาจารย์สอนหนังสือเด็กๆ ดู ซึ่งเมื่อได้ทดลอง […]

ประธานเขต ตรัง-พัทลุง ธนาคารกรุงเทพ เผยคนตรังใส่ใจลงทุนผ่านกองทุนรวม

ประธานเขต ตรัง-พัทลุง ธนาคารกรุงเทพ เผยคนตรังใส่ใจลงทุนผ่านกองทุนรวม

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงานกองทุนบัวหลวงมีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดตรัง ไปจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” เพื่อให้ความรู้น้องๆ นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อีกทั้งสัมภาษณ์ คุณกฤษณา วรดิษฐ์ ประธานเขตจังหวัดตรังและพัทลุง ธนาคารกรุงเทพ เพื่อพูดคุยถึงความสนใจเรื่องการออม การลงทุนของคนในพื้นที่เมืองตรังด้วย คุณกฤษณา ระบุว่า ค่อนข้างดีใจที่ลูกค้าในจ.ตรัง มีความรู้ ความเข้าใจการลงทุนผ่านกองทุนรวมพอสมควร เมื่อพิจารณาจากมูลค่าเงินที่ลูกค้าลงทุนผ่านกองทุนรวมกับสาขาธนาคารกรุงเทพในตรังโดยรวมแล้วก็เป็นตัวเลขมากพอสมควร แม้ลูกค้าในตรังจะมีความเข้าใจเรื่องกองทุนรวมพอสมควรแล้ว แต่ว่า สาขาธนาคารกรุงเทพในตรังทั้งหมด ก็พร้อมที่จะเดินหน้าให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า พนักงานที่มีใบอนุญาตแนะนำการลงทุนมากถึง 70% ของพนักงานทั้งหมดทุกสาขาในตรัง ส่วนใหญ่จะมีความเข้าใจเรื่องการลงทุนอย่างดี จึงสามารถแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ สาขาของเราในตรัง ยังให้ความสำคัญกับการจัดตั้งทีม Wealth Management ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากน้องๆ ที่มีประสบการณ์แนะนำการลงทุน โดยน้องๆ ในทีมจะเดินทางไปตามสาขาต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำกับลูกค้า โดยเฉพาะในอำเภอรอบนอก ไม่ว่าจะเป็น ปะเหลียน กันตัง นอกจากนี้ ยังไปร่วมออกบูธ จัดงาน […]

เปิดมุมมองน่าคิดด้านวางแผนการเงิน-ลงทุน จากตัวแทนนักศึกษา ม.อุบลราชธานี

เปิดมุมมองน่าคิดด้านวางแผนการเงิน-ลงทุน จากตัวแทนนักศึกษา ม.อุบลราชธานี

ทีมงานกองทุนบัวหลวง เดินสายจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” ถึงถิ่นอีสานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆ ตัวแทนนักศึกษาที่ ม.อุบลฯ ว่า พวกเขามีแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและลงทุนอย่างไรบ้าง สำหรับน้องนักศึกษาคนแรก “ธีระวัช แดงชาติ” ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงิน เล่ามุมมองที่น่าคิด ว่า การวางแผนทางการเงินเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเราเอง เพราะเราไม่รู้ว่า อะไรจะเกิดกับชีวิตบ้าง ดังนั้น การวางแผนทางการเงินจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้ว่า จะต้องจัดการอย่างไรกับชีวิต เช่น วางแผนการลงทุน วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ถ้าสามารถวางแผนการเงินให้ตัวเองได้ ก็จะนำพาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ในอนาคต สำหรับการลงทุนผ่านกองทุนรวมนั้น ธีระวัช มองว่า เป็นการนำเงินของคนหลายๆ คนมารวมกัน เพื่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญบริหารให้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลเงินลงทุนเอง หากเรามีเป้าหมายทางการเงิน กองทุนรวมก็จะเป็นตัวช่วยในการนำไปจัดพอร์ตลงทุน อาจประกอบด้วย ตราสารหนี้ และตราสารทุน โดยในกรณีที่เรามีเป้าหมายที่ต้องการผลตอบแทนค่อนข้างสูง อาจลงทุนในกองทุนรวมที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงได้ด้วยเช่นกัน ส่วนตัวแทนนักศึกษาอีกคน ได้แก่ “นภาพร เชาวรัตน์” ชั้นปีที่ […]

ประธานเขตฯ ธนาคารกรุงเทพ เผยความสนใจลงทุนของคนอุบลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

ประธานเขตฯ ธนาคารกรุงเทพ เผยความสนใจลงทุนของคนอุบลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

กองทุนบัวหลวง ยึดมั่นในพันธกิจหลัก “ทำให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงิน” ทีมงานของเรา จึงเดินสายไปจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” ต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของประเทศ และล่าสุดที่ จ.อุบลราชธานี ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทีมงานกองทุนบัวหลวงลงพื้นที่ในปีนี้ เพื่อให้ความรู้ทางการเงินกับนักศึกษา ม.อุบลราชธานี ในโอกาสนี้ สัมภาษณ์ คุณวัยชนะ จรัสศรีธรรัตน์ ประธานเขตจังหวัดอุบลราชธานี-ยโสธร-อำนาจเจริญ ธนาคารกรุงเทพ เกี่ยวกับการลงทุนของคนในพื้นที่ด้วย คุณวัยชนะ เล่าให้ฟังว่า ลูกค้าในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ยังเน้นเก็บออมด้วยการฝากเงินกับธนาคาร เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ผู้ค้าขายทั่วไป ที่อาจยังมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในการลงทุนน้อย เป็นกลุ่มที่เน้นเรื่องการปกป้องเงินต้น ไม่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยง และไม่ได้มองเรื่องกระจายการลงทุน ขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มวิชาชีพที่ให้ความสนใจกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษี ทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อีกทั้งก็มีกลุ่มนักธุรกิจที่ลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อหมุนเวียนเป็นสภาพคล่องของธุรกิจ หากเป็นนักธุรกิจรายใหญ่จะเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐบาล โดยรวมแล้ว การลงทุนผ่านกองทุนรวม ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเกษตรกร ที่ยังเข้าใจกองทุนรวมน้อย จึงไม่กล้าเข้าไปลงทุนนัก แต่ก็มีบางส่วนที่ลงทุน […]

2 นักศึกษา ม.อ. ตรัง เผยแนวคิดวางแผนการเงิน…เรื่องต้องรู้ ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งดีต่อใจ

2 นักศึกษา ม.อ. ตรัง เผยแนวคิดวางแผนการเงิน…เรื่องต้องรู้ ยิ่งเริ่มเร็ว ยิ่งดีต่อใจ

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ “วางแผนทางการเงิน” พอได้ยินคำนี้แล้ว หลายคนมองเป็นเรื่อง “ยุ่ง ยาก เยอะ” จึงบอกกับตัวเองว่า “เอาไว้ก่อนก็แล้วกัน” แต่จริงๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ยุ่งยากเลย และยิ่งวางแผนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี วันนี้ทีมงานกองทุนบัวหลวง ซึ่งมีโอกาสลงไปจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับ กองทุนบัวหลวง” ให้ความรู้เรื่องวางแผนทางการเงินและกองทุนรวมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ม.อ.ตรัง) เมื่อช่วงที่ผ่านมา จึงถือโอกาสนี้ขอสัมภาษณ์ตัวแทนน้องๆ นักศึกษาว่า มีมุมมองเรื่องการวางแผนการเงินรวมถึงกองทุนรวมอย่างไรบ้าง เริ่มกันที่ “นิตยา มะโนภักดิ์” นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง ที่ให้คำตอบดีๆ กลับมาว่า การวางแผนทางการเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้เราวางแผนอนาคตได้ อย่างเช่นตัวเธอเอง อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวในอนาคต จึงรู้สึกว่า หากรู้จักวางแผนตั้งแต่ต้นก็จะทราบว่าต้องมีเงินสำหรับลงทุนธุรกิจเท่าไหร่ในอนาคต และที่สำคัญคือ ตอนเกษียณอายุแล้ว จะต้องมีเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่ เมื่อวางแผนและทราบยอดเงินที่แน่ชัดแล้ว ก็จะทำให้ออมเงินและลงทุนได้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตที่มีอยู่ นิตยา ระบุว่า เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงินมานานแล้ว และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงจังตั้งแต่ครั้งศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 […]

ธนาคารกรุงเทพ เผยเทรนด์คนขอนแก่นยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ เผยเทรนด์คนขอนแก่นยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องลงทุน

  ทีมงานกองทุนบัวหลวง มีโอกาสเดินสายจัดกิจกรรม “เปิดโลกลงทุน กับกองทุนบัวหลวง” ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งระหว่างการจัดกิจกรรม ทีมงานมีโอกาสไปสัมภาษณ์ คุณวายุธิดา ชาบรรทม ผู้จัดการเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ธนาคารกรุงเทพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนในพื้นที่ มาติดตามคำตอบกันว่า การออมและลงทุนของคนขอนแก่นยุคนี้เป็นอย่างไรบ้าง คุณวายุธิดา กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้แนะนำลูกค้า สังเกตได้ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารการลงทุนมากขึ้น เปิดกว้างมากขึ้น และยังเปรียบเทียบข้อมูลการลงทุนกับเงินฝากด้วย โดยนักลงทุนมีการลงทุนในตราสารทางเลือกต่างๆ มากขึ้น สำหรับแนวโน้มการลงทุนในกองทุนรวมนั้น พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ สนใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม โดยผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง จะมองหากองทุนรวมที่มีความเสี่ยงไม่มาก เช่น ตราสารหนี้ หรือตราสารทางการเงิน (money market) คุณวายุธิดา กล่าวเสริมว่า เมื่อก่อน หากลูกค้าเดินเข้ามาที่สาขาธนาคาร จะถามว่ามีผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำประเภทใดดีบ้าง พนักงานก็ต้องเตรียมข้อมูลเงินฝากประจำไว้ แต่ปัจจุบันนักลงทุนจะเดินมาถามว่า ให้ธนาคารแนะนำการลงทุน ว่าลงทุนอะไรได้บ้าง กองทุนรวมมีหรือไม่ ความเสี่ยงเป็นอย่างไรบ้าง เรียกว่า อยากให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้ามากขึ้น […]

“กองทุนรวมผสม” หลากหลายและลงตัว พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

“กองทุนรวมผสม” หลากหลายและลงตัว พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

วศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution กองทุนบัวหลวง ตลาดเงิน ตลาดทุนทั่วโลก กำลังเผชิญความท้าทายและความไม่แน่นอนของวงจรเศรษฐกิจโลก ที่ถูกซ้ำเติมด้วยสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดเดาได้ ไม่ว่าจะเป็น ศึกสงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีน ความกลัวของภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความไม่แน่นอนของ Brexit ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย การประท้วงวุ่นวายในฮ่องกง ซึ่งก็มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก รวมไปถึงตลาดบ้านเราที่กำลังอยู่ในช่วงการมีรัฐบาลใหม่หลังจากการเลือกตั้ง ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจ หรือเกิดความกังวลที่จะลงทุน แต่ในความจริงแล้ว การอยู่เฉยๆ ไม่ลงทุนเลยในสถานการณ์ผันผวน ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน เพราะอัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้เงินสดที่เราถืออยู่นั้น จะด้อยค่าลงทุกวัน การเก็บเงินก้อนไว้เฉยๆ หรือฝากเงินกับธนาคารก็ให้ดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมาก ซึ่งมองแล้ว ไม่น่าจะใช่ทางออกในการบริหารจัดการการเงินที่ดี ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนในสถานการณ์เช่นนี้ คือ การลงทุนอย่างต่อเนื่อง (Stay Invested) ด้วยการกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย และในสัดส่วนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องรอจังหวะเวลาที่จะลงทุน เพราะว่า การเดาทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดเงิน ตลาดทุนเพื่อซื้อถูก ขายแพง เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้ ทุกคนก็รวยกันหมดแล้ว หลายครั้งที่นักลงทุนรอคอยจังหวะเวลาการลงทุน […]

กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง

กองทุนบัวหลวงชู 3 กองทุนผสมเด่นรับมือทุกสถานการณ์ เป็นทางเลือกลงทุนต่อเนื่อง

นักลงทุนกำลังเผชิญสถานการณ์แวดล้อมในโลกที่ทำให้จับจังหวะลงทุนได้ยากขึ้น หลายคนมองว่า สถานการณ์ไม่ดี ทำไมต้องลงทุน แต่การอยู่เฉยๆ ไม่ลงทุนก็มีความเสี่ยง เนื่องจากเงินที่เราถืออยู่จะด้อยค่าลงจากอัตราเงินเฟ้อ วิธีที่ดี คือ กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตามความเสี่ยงที่รับได้ แล้วปล่อยให้เงินลงทุนเติบโต โดยกองทุนผสม หรือ mixed fund เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งกองทุนบัวหลวงแนะนำทางเลือก 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม (B-INCOME) กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR) และกองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า (B-SENIOR-X) ส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้น ติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้

ตามติดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “รุกขกร” ภายใต้โครงการ สายไฟใจดี ของกองทุน ‘BKIND’

ตามติดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “รุกขกร” ภายใต้โครงการ สายไฟใจดี ของกองทุน ‘BKIND’

โครงการ สายไฟใจดี เป็นหนึ่งในโครงการที่ กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND) เข้าไปสนับสนุน ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดย บริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม Big Trees โดยในช่วงเดือน ก.พ. 2561 – ม.ค. 2562 BKIND สนับสนุนงบประมาณโครงการนี้ไปทั้งสิ้น 494,400 บาท โดยหนึ่งในกิจกรรมที่โครงการนี้ทำ และทีมงานกองทุนบัวหลวงได้ลงพื้นที่ไปร่วมสังเกตการณ์ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตัดแต่งต้นไม้ (รุกขกรรมขั้นต้น) ในโอกาสนี้จึงได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนของบริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงวิทยากรที่มาให้ความรู้ และผู้เข้าร่วมอบรมด้วย เริ่มจาก คุณอรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท รักษ์ไม้ใหญ่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ Big Trees ผู้รับผิดชอบโครงการสายไฟใจดี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของกลุ่ม Big Trees และเครือข่าย […]