กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA)และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA)และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

Highlight กองทุนหลักมองหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียมีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวัน ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ไต้หวันอยู่ในสถานะที่ได้ประโยชน์จากสงครามแห่งความอยู่รอดทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน แม้ตลาดหุ้นเอเชียได้ปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดมาตั้งแต่เดือน เม.ย. แต่ก็ยังคงมีระดับมูลค่าตลาดที่ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลกเมื่อวัดจากดัชนี MSCI World Index การแยกกันระหว่างสองขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และจีน ทำให้มีแนวโน้มที่ประเทศในกลุ่มเอเชียจะทำมาค้าขายระหว่างกันในสัดส่วนที่สูงขึ้น ลดการพึ่งพาจากประเทศตะวันตก

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

ทิศทางการการลงทุนตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักประเมินเศรษฐกิจเอเชียหลังผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ว่าจะออกมาไม่ดีในปีนี้ โดยจะฟื้นตัวได้ในครึ่งหลังของปี ค.ศ. 2021 เพราะเอเชียเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการส่งออกสินค้าไปยังชาติตะวันตกในสัดส่วนที่สูงหากชาติตะวันตกยังไม่ฟื้นตัว ก็คงยากที่การค้าการขายสินค้าของบริษัทฝั่งเอเชียจะออกมาดี ในแง่การบริหารกองทุนกองทุนหลักสร้างผลตอบแทน (-24.34%) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (-18.38%) ในไตรมาสแรกเนื่องจากพอร์ตมีสไตล์เอนเอียงไปทางหุ้น value ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อตอนต้นปี ค.ศ. 2020 ผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่นว่าหุ้น Value น่าจะได้ประโยชน์จากการนโยบายการเงินผ่อนคลายทั่วโลก การฟื้นตัวของกำไรขั้นต้นบริษัท การผ่อนคลายลงของสงครามการค้า โมเมนตัมดังกล่าวน่าจะช่วยให้หุ้น Value ที่กองทุนหลักถือครองสร้างผลตอบแทนโดดเด่นในปีนี้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับมีทิศทางตรงกันข้าม หลังเกิดสถานการณ์ COVID-19 หุ้นของบริษัทที่อยู่กลุ่มสถาบันการเงินซึ่งกองทุนหลักถือครองประมาณหนึ่งในสี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลตอบแทนออกมาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แม้ว่าหุ้นที่ถือครองในกลุ่มเทคโนโลยี สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น เฮลธ์แคร์ มีส่วนช่วยแต่ไม่มากพอ ช่วงที่ราคาหุ้นเอเชียร่วงลงระหว่างเดือนมี.ค.- เม.ย. กองทุนหลักเพิ่มน้ำหนักหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินของประเทศจีนชื่อ บริษัท ICBC แม้จะเพิ่มหุ้นจีนแต่กองทุนหลักยังคงมีน้ำหนักประเทศจีนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มุมมองรายประเทศที่กองทุนหลักได้ให้ความสำคัญและมีน้ำหนักลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าดัชนี เกาหลีใต้ (น้ำหนักในกองทุนหลัก 16.98% น้ำหนักในดัชนี 13.05%) หลังจากที่เกาหลีใต้เผชิญปัญหาแบบ Perfect Storm ในปี […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

ทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักมองว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ควรประเมินเศรษฐกิจเอเชียด้วยการหยิบตัวเลขในการผลิตที่ฟื้นตัวภายหลังข้อตกลงทางการค้าเฟสหนึ่ง เนื่องจากยังไม่ได้รวมผลกระทบจากระบาดของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ที่ปะทุขึ้นในเดือน ม.ค. ซึ่งมองว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะส่งผลกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆ แล้วหลังจากนั้นภาคการผลิตจะกลับมาฟื้นตัวได้ต่อหลังจากนี้ ด้วยแนวทางการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ธุรกิจของบริษัทที่กองทุนหลักถือครองอยู่นั้น ไม่ค่อยไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัส ห้วงเวลาดังกล่าว ทีมจัดการกองทุนหลัก เริ่มมองเห็นว่า ราคาหุ้นเอเชียที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่อุปทานในตลาดรถยนต์ มีราคาหุ้นลดลงมามากจากการชะลอตัวลงของยอดขายรถยนต์ในประเทศจีนช่วงก่อนหน้า คาดว่า หลังจากที่ทีมงานได้หารือและประเมินสถานการณ์แล้วจะเข้าลงทุนในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าถัดจากนี้ ในปี 2020 หุ้นในพอร์ตลงทุนของกองทุนหลัก น่าจะสร้างผลอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้หากผลลัพธ์ทางการค้าออกมาในเชิงบวก เพราะหุ้นรายตัวที่ถือครองมีรายได้เติบโตไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า Cyclical Stock เสียส่วนใหญ่ มุมมองรายประเทศที่กองทุนหลักได้ให้ความสำคัญและมีน้ำหนักลงทุนมากกว่าดัชนี เกาหลีใต้ (น้ำหนักในกองทุนหลัก 18.46%, น้ำหนักในดัชนี 13.79%) กองทุนหลัก ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ช่วงปี 2019 ที่ผ่านว่า เป็น Perfect Storm เกาหลีใต้ประสบกับปัญหาการเมืองภายในประเทศ จากการที่รัฐบาลประกาศเพิ่มรายได้จ้างงานขั้นต่ำ โดยหวังว่าผู้บริโภคจะบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นคือ บริษัทส่วนใหญ่ไม่สามารถจะจ้างงานเพิ่ม เนื่องจากต้นทุนการดำเนินธุรกิจสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนหลัก (Master Fund) ชื่อ:  Invesco Asian Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะ ดังนี้ 1.) จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย 2.) จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียแต่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย 3.) บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียดังกล่าวไม่รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ วันจดทะเบียน: 10 ก.ย. 2018 (สำหรับ Share Class ใหม่) ประเทศที่จดทะเบียน: ลักเซมเบิร์ก สกุลเงิน: USD เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark): MSCI AC Asia (ex Japan) Index Net TR USD Morningstar […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนหลัก (Master Fund) ชื่อ: Invesco Asian Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะ ดังนี้ 1) จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย 2) จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียแต่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย 3) บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียดังกล่าวไม่รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ วันจดทะเบียน: 10 ก.ย. 2018 (สำหรับ Share Class ใหม่) ประเทศที่จดทะเบียน: ลักเซมเบิร์ก สกุลเงิน: USD เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark): MSCI AC Asia (ex Japan) Index Net TR USD Morningstar […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนหลัก (Master Fund) ชื่อ:  Invesco Asian Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD นโยบายการลงทุน: ลงทุนใน 1.) หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน ดำเนินธุรกิจหลักในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 2.) หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียแต่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย 3.) หุ้นของบริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย โดยไม่รวมถึงญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ วันจดทะเบียน: 10 ก.ย. 2018 (สำหรับ Share Class ใหม่) ประเทศที่จดทะเบียน: ลักแซมเบิร์ก สกุลเงิน: USD เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark): MSCI AC Asia ex Japan Index Morningstar Category: Asia ex Japan […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA)

กองทุนหลัก (Master Fund) ชื่อ : Invesco Asain Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD วัตถุประสงค์การลงทุน : ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน ดำเนินธุรกิจหลักในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย หรือบริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย โดยไม่รวมถึงญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ วันจดทะเบียน : 10 ก.ย. 2018 (สำหรับ Share Class ใหม่) ประเทศที่จดทะเบียน : ลักแซมเบิร์ก สกุลเงิน : USD เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark) : MSCI AC Asia ex Japan Index Morningstar Category : Asia ex Japan Equity Morningstar Rating : 4 […]

จีนประกาศหลายมาตรการหนุนภาคเอกชนหลังเศรษฐกิจชะลอตัว–เจอพิษสงครามการค้า

จีนประกาศหลายมาตรการหนุนภาคเอกชนหลังเศรษฐกิจชะลอตัว–เจอพิษสงครามการค้า

รัฐบาลจีนเตรียมยกระดับการสนับสนุนภาคเอกชนในปี 2019 โดยคณะรัฐมนตรีจีนประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง รวมถึงปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน แถลงการณ์จากการประชุมคณะรัฐมนตรีจีนซึ่งมีนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานการประชุม ระบุว่า จะทำการปรับปรุงนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชน โดยธนาคารกลางจีน (PBOC) จะปรับลดอัตรากันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) แบบมีเป้าหมาย และส่งเสริมให้การเข้าถึงบริการทางการเงินครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนบริษัทเอกชน นอกจากนี้รัฐบาลจีนจะเพิ่มการปรับลดภาษี และเร่งกระบวนการตรวจสอบการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอกชน รวมถึงขั้นตอนการรีไฟแนนซ์ อีกทั้งจะหามาตรการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและกองทุนประกัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อของหุ้นที่นำมาวางประกันสำหรับบริษัทเอกชน รัฐบาลพร้อมให้คำมั่นที่จะปฏิบัติต่อบริษัทต่างๆ อย่างเท่าเทียมในด้านการประมูลราคาและการใช้ที่ดิน โดยไม่จำกัดว่าบริษัทจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน เพื่อความเป็นกลางทางการแข่งขัน ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะปกป้องสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการภาคเอกชนตามหลักกฎหมาย

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA)

สรุปภาวะตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นในช่วง ก.ค. – ต.ค. 2018 ตลาดหุ้นเอเชียในช่วงไตรมาสสามต่อเนื่องมายังเดือน ต.ค. ยังคงเผชิญกับความผันผวนและมีการปรับฐานอย่างต่อเนื่อง จากความกังวลของนักลงทุนในประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีการใช้มาตรการตอบโต้กันเป็นระลอก สัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมไปถึงความกังวลเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนับเป็นปัจจัยและความท้าทายสำคัญที่ทำให้กระแสเงินทุนไหลออกจากภูมิภาค ด้านดัชนีตลาดหุ้น KOSPI ของเกาหลีใต้ถือว่าปรับตัวลดลงแรงที่สุด กองทุนหลักมีน้ำหนักลงทุนในประเทศนี้ประมาณ 20% เหตุจากความเสี่ยงต่างประเทศและปัจจัยภายในประเทศทางด้านผลประกอบการที่ประกาศออกมาต่ำกว่าคาดของบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการบริโภค ทางด้านตลาดหุ้นอาเซียนซึ่งกองทุนหลักมีน้ำหนักลงทุนประมาณ 10% นั้น ปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดอื่นในเอเชีย แม้ว่าบางประเทศจะพบกับปัญหาเงินอ่อนค่าและปัญหาเงินเฟ้อก็ตาม แต่ด้วยความที่ประเทศกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบของปัญหาสงครามการค้าอย่างค่อนข้างจำกัด ประกอบกับราคาหุ้นที่ระดับมูลค่าปรับลดลงมาจนใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในอดีต จึงทำให้ระดับดัชนีตลาดหุ้นกลุ่มประเทศอาเซียนทรงตัว สรุปภาพรวมการลงทุนของกองทุนหลักในไตรมาสสาม ในไตรมาสสาม ผลการดำเนินงานกองทุนหลักลดลง -1.5% (เมื่อคิดเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ) ตามสถานการณ์ของตลาด แต่ถือว่าลดลงน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง -3.7% หุ้นในพอร์ตลงทุนที่มีราคาเพิ่มสูงขึ้นและสร้างผลกำไรให้พอร์ตลงทุนมากที่สุดในไตรมาสสาม คือ บริษัท China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ราคาหุ้นที่สูงขึ้นเพราะบริษัทได้รับอานิสงค์จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น อีกทั้งบรรดาหุ้นของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ พากันปรับตัวขึ้นหลังจากปรับฐานกันในช่วงก่อนหน้า […]

คว้าโอกาสการเติบโตของภูมิภาคเอเชียไปกับ B-ASIA

คว้าโอกาสการเติบโตของภูมิภาคเอเชียไปกับ B-ASIA

คว้าโอกาสการเติบโตของภูมิภาคเอเชียไปกับ B-ASIA โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย หรือ B-ASIA เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศประเภท Feeder Fund ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Invesco Asian Equity Fund โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทดังนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่ในเอเชีย บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกเอเชียแต่ดำเนินธุรกิจหลักในเอเชีย บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่ในเอชีย ทั้งนี้ไม่รวม ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จุดเด่นของหุ้นเอเชีย เอเชียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะจีนและอินเดีย รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ นโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายประเทศมีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาซึ่งนำไปสู่การเติบโตในระยะยาว เช่นการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตและการเปิดเสรีทางการเงินของจีน การปฏิรูประบบภาษี ระบบการเงินและกฏหมายเศรษฐกิจของอินเดีย ขนาดของประชากรที่มีจำนวน 4200 ล้านคนและสัดส่วนของคนในวัยทำงานที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญทั้งในด้านการผลิต และเป็นตลาดผู้บริโภคที่แข็งแกร่งที่มีอำนาจซื้อสูงขึ้นตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีบริษัทที่โดดเด่นซึ่งสินค้าและแบรนด์เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เช่น Sumsung Electronic, Taiwan Semiconductor, Alibaba. Tencent ความเสี่ยง กองทุนนี้กระจายการลงทุนในหลายประเทศทำให้ได้ประโยชน์ในเรื่องกระจายความเสี่ยง แต่ยังมีความเสี่ยงที่สำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณา […]