กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

Highlight ผู้จัดการกองทุนขายทำกำไรในหุ้นที่ราคาปรับตัวขึ้นมามาก และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่ราคายังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และเห็นโอกาสในหุ้นวัฎจักรที่ undervalued เนื่องจากราคาปรับตัวลงจากผลของโควิด แม้ว่าราคาของหุ้นกลุ่มวัฎจักรเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้ว แต่ยังมีบางตัวที่น่าสนใจลงทุน กลยุทธ์ปัจจุบัน เน้นลงทุนในหุ้นที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง เพราะสามารถทนต่อแรงกระทบเชิงลบ ได้ อีกทั้งยังพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อบริษัทในหลายด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านการเมือง สงครามการค้า กฎระเบียบจากรัฐ การถูก Disrupt และ ประเด็นด้าน ESG เป็นต้น ภาพรวมตลาด ภาพรวมของตลาดเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีมูลค่า P/B (Price per Book Value) สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี สะท้อนว่า โดยรวมหุ้นเอเชียไม่ถูกแล้ว แต่เมื่อดูรายประเทศกลุ่มประเทศที่มี P/B สูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี จะเป็นกลุ่มเอเชียเหนือ เช่น จีน ไต้หวัน เกาหลี รวมทั้งอินเดีย เมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมในเอเชีย พบว่า […]

กองทุนบัวหลวงเปิดโผ B-Select แนะนำกองทุนที่ควรมีในพอร์ตประจำไตรมาสที่ 3 ชี้นักลงทุนควรจัดพอร์ตกระจายลงทุนหลากหลายกองทุนเพื่อรับมือความท้าทาย

กองทุนบัวหลวงเปิดโผ B-Select แนะนำกองทุนที่ควรมีในพอร์ตประจำไตรมาสที่ 3 ชี้นักลงทุนควรจัดพอร์ตกระจายลงทุนหลากหลายกองทุนเพื่อรับมือความท้าทาย

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                    Press Release กองทุนบัวหลวงแนะนำกระจายลงทุนผ่าน 6 กองทุน ที่ B-Select แนะนำมีไว้ในพอร์ตในไตรมาสที่ 3 นี้ ทั้ง Theme การลงทุนหลัก ได้แก่ BTP  และ  B-HY(UH) AI หรือ  B-HY(H75) AI และ Theme การลงทุนเสริม ซึ่งมี 4 กองทุน คือ B-INNOTECH, B-SIP, B-ASIA และ B-CHINE-EQ มองการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสไป เพียงแต่ต้องสร้างสมดุลให้พอร์ต นายสันติ ธนะนิรันดร์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจัดทำ B-Select เพื่อให้คำแนะนำในการเลือกกองทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วงเวลา (Tactical […]

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

HIGHLIGHT การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังคงมีปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในระบบ และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ที่ผ่านมาตลาดผันผวนจากการรับรู้ปัจจัยลบเรื่องการลดวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ของเฟดแล้วบางส่วน เริ่มเห็นเม็ดเงินลงทุนเข้ากลุ่ม Defensive เช่น เฮลธ์แคร์มากขึ้น ขณะที่เงินไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีเบาบางลง ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนเข้าลงทุนใน B-SIP /B-BHARATA/B-NIPPON นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังมีการถือเงินสดหรือกองทุนสภาพคล่องไว้บางส่วน เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มหากตลาดหุ้นปรับฐานในช่วงที่ FED ออกมาสื่อสารเรื่องวงเงินการซื้อสินทรัพย์ และการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้นี้  การทำ Asset Allocation มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเช่นปีนี้ กองทุน BMAPS ทั้ง 3 กองทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 และค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน ภาพรวมตลาด การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังคงมีปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในระบบ  และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ที่ผ่านมาตลาดผันผวนจากการรับรู้ปัจจัยลบเรื่องการลดวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ของเฟดแล้วบางส่วน เริ่มเห็นเม็ดเงินลงทุนเข้ากลุ่ม Defensive เช่น เฮลธ์แคร์มากขึ้น ขณะที่เงินไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีเบาบางลง ตลาดสหรัฐฯ มีปัจจัยบวกจากความรวดเร็วในการฉีดวัคซีน และเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดจีนปรับลดลงตั้งแต่ตรุษจีนที่ผ่านมา ด้วยนโยบายของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจลดลง และมาตรการเข้มงวดกับบริษัทเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันความกังวลในเรื่องดังกล่าวผ่อนคลายลงมากแล้ว และมีปัจจัยบวกจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากโควิดได้เร็วกว่าประเทศอื่น ตลาดญี่ปุ่น […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

HIGHLIGHT ผู้จัดการกองทุนมองหาหุ้นที่ราคายังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และจะผสมผสานกันระหว่างหุ้นเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต กับหุ้นกลุ่มที่มีความยืดหยุ่นต่อประเด็นโควิด-19 (Virus- Sensitive) แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้า เงินลงทุนส่วนใหญ่ของตลาดจะเน้นไปทางหุ้นวัฏจักร  ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ายังคงมีหุ้นที่ราคายังไม่สมเหตุสมผลที่น่าลงทุนอยู่ และเชื่อว่าการผสมผสานพอร์ตการลงทุนให้มีหุ้นที่หลากหลายจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ดี มุมมองเชิงบวกกับจีนด้านการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และอินเดียว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ดังนั้นการเติบโตมีแนวโน้มเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมตลาด ภาพการลงทุนตลาดโลกยังคงเป็นไปด้วยดี ซึ่งส่งผลต่อตลาดเอเชียด้วย ตั้งแต่ต้นปีจึนถึงพฤษภาคม ตลาดเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ประเทศที่โดดเด่น คือ ไต้หวันที่มีหุ้นส่งออกชิ้นส่วนด้านเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้นำตลาด ดัชนีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของโลกสูงที่สุดในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา และยังมีแนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่อง ตลาดฮ่องกงและเกาหลีมีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นเดียวกัน  หุ้นจีนยังได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามประเทศที่ยังมีประเด็นเรื่องโควิด-19 ตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับตัวขึ้นช้ากว่าประเทศอื่นๆ พอร์ตการลงทุน การลงทุนที่ให้ผลเชิงบวกกับพอร์ตการลงทุน คือ การลงทุนในหุ้นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานที่ดี หรือหุ้นด้านการผลิตเหล็ก รวมทั้งหุ้นจีนในกลุ่มประกันและการเงินซึ่งมีการเติบโตที่ดี กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของจีน และ กลุ่มขนส่งสินค้าของจีนก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกัน ในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนขายทำกำไรบางส่วนในหุ้นไต้หวัน ทั้งหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นมามาก และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นที่ราคายังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ เช่น หุ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านพลังงานสะอาด และหุ้นยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้จัดการกองทุนมองหาหุ้นที่ราคายังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และจะผสมผสานกันระหว่างหุ้นเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต […]

BUALUANG FUND Virtual Investment Insight 2021 (ตอนที่ 4)

BUALUANG FUND Virtual Investment Insight 2021 (ตอนที่ 4)

สรุปความสัมภาษณ์ คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา CFA® ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ คุณสันติ ธนะนิรันดร์  ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) ในตอนที่ 1-3 มีการกล่าวถึงการลงทุนหลังผ่านพ้นอุปสรรคที่น่าสนใจ โดยวิเคราะห์มุมมองการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับความยั่งยืน หุ้นเทคโนโลยี หุ้นสหรัฐฯ และหุ้นจีนกันมาแล้ว ในตอนนี้ เราจะมากล่าวถึงโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทย รวมถึงมีคำแนะนำการจัดพอร์ตลงทุนมาฝากด้วย คำถาม – มุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทย คุณพีรพงศ์ – โควิดที่เกิดขึ้นทำให้ภาคท่องเที่ยวบอบช้ำมากที่สุด ปรับลดลงมา ซึ่งภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คิดเป็น 20% ของจีดีพี ขณะที่นักลงทุนกำลังคาดหวังกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่า ปีนี้จะเติบโตได้ 2.5-4% ขึ้นอยู่กับการกระจายวัคซีนทั่วถึงว่า เร็วแค่ไหน รวมถึงการเปิดประเทศ โดยนักลงทุนกำลังคาดหวังไปถึงมูลค่าหุ้นในปี 2022 แล้ว ถ้ามอง P/E 20 เท่าในปีนี้ ก็ถือว่า ไม่ถูก แต่ถ้ามองไปถึงปี 2022 ก็ถือว่า ไม่แพง […]

ช่วงนี้ลงทุนอะไรดี คำถามนี้ B-SELECT มีคำตอบ

ช่วงนี้ลงทุนอะไรดี คำถามนี้ B-SELECT มีคำตอบ

สรุปความสัมภาษณ์ เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน การลงทุนในปัจจุบันมีความยากขึ้น เนื่องจากวิธีการลงทุน หรือรูปแบบการลงทุนมีให้เลือกมากมาย มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในต่างประเทศ ที่มีทางเลือกมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้นักลงทุนเริ่มไม่แน่ใจว่าจะต้องติดตามดูอย่างไร จัดสัดส่วนการลงทุนอย่างไร กองทุนบัวหลวงจึงมีการออกคำแนะนำให้ผู้ลงทุน ที่ชื่อว่า B-SELECT ออกมา เป็นการสะท้อนมุมมองของผู้จัดการกองทุนว่า ในช่วงเวลานั้นๆ มี Theme หลักของการลงทุนเป็นอย่างไร และมี Theme การลงทุนอะไรเป็นส่วนเสริม เพื่อให้ผู้ลงทุนพิจารณาตามแนวคิดนี้ และสามารถนำไปจัดพอร์ตลงทุนตามความต้องการของตนเองได้ ทั้งนี้ B-SELECT จะมีออกมาเป็นรายไตรมาส ส่วนคำแนะนำที่ให้นั้นมีกรอบระยะเวลานานแค่ไหน ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เนื่องจากการลงทุนในกองทุนแต่ละกอง เป็นการลงทุนระยะยาว การที่เราให้คำแนะนำว่า การลงทุนในกองทุนใดเป็น Theme หลัก จากนั้นอีก 3 เดือนก็มีการเปลี่ยนกองทุนแนะนำ ก็ไม่ได้หมายความว่า กองทุนเดิมไม่ดี เพียงแต่เป็นการให้คำแนะนำว่า กองทุนใหม่ที่แนะนำมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมา การทำงานของผู้จัดการกองทุน อย่างเช่น กลุ่มกองทุน Bualuang Multi Asset […]

LTF ครบกำหนดแล้ว ลงทุนอะไรต่อดี?

LTF ครบกำหนดแล้ว ลงทุนอะไรต่อดี?

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® หลายคนคุ้นเคยกันดีกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย ที่ช่วยให้เราเก็บเงินได้ ประหยัดภาษี แถมยังช่วยให้มีโอกาสได้กำไรกันอีก และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆ คนที่ไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมมาก่อน เรียกว่าประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมครั้งแรก ก็คือการได้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) นั่นเอง มาในปี 2021 นี้ เริ่มมีคำถามถามกันเข้ามาว่า แล้วที่เคยลงทุนในกองทุนรวม LTF ต้องทำยังไงต่อ ต้องบอกแบบนี้ค่ะ สำหรับใครที่ลงทุนในกองทุนรวม LTF ตั้งแต่ปี 2016 (พ.ศ. 2559) – 2019 (พ.ศ. 2562) จะยังไม่สามารถขายคืนได้ในปี 2021 นี้ เพราะต้องถือ 7 ปีปฏิทิน จะสามารถขายคืนได้เร็วสุดคือปี 2022 (พ.ศ. 2565) สำหรับคนที่ลงทุนในปี 2016 ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลกันไป กลุ่มนี้ต้องถือต่อไปค่ะ ส่วนใครที่มีการลงทุนในกองทุนรวม LTF ก่อนปี […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

Highlight ตลาดเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก มุมมองเชิงบวกกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและวัคซีน หุ้นกลุ่มวัฎจักร (Cyclical) เช่น กลุ่มการเงิน และสินค้าวัสดุอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเป็นอันดับต้นๆ พอร์ตให้น้ำหนักในหุ้นอินเดีย และไต้หวันมากกว่าเกณฑ์มาตราฐาน (Overweight) และจีนน้อยกว่าเกณฑ์มาตราฐาน (Underweight) โดยให้น้ำหนักกับกลุ่มเทคโนโลยีและการเงิน ผู้จัดการกองทุนค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (undervalued) และมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั้งหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตของจีน เน้นลงทุนในหุ้นที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ได้ประโยชน์จาก 5G และการเปลี่ยนแปลงการบริการบริโภค เช่น Work from home และ การซื้อของออนไลน์ เป็นต้น ภาพรวมตลาด ตลาดเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากขึ้นและมีการล็อคดาวน์เพิ่มขึ้นในบางประเทศ แต่นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และความหวังในการเปิดประเทศจากการใช้วัคซีนที่เพิ่มขึ้น ทำให้หุ้นกลุ่มวัฎจักร (Cyclical) เช่น กลุ่มการเงิน และสินค้าวัสดุอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ไต้หวันปรับตัวได้ดีขึ้นมากจากราคาของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดัคเตอร์ ซึ่งได้ประโยชน์อย่างมากจากดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น อินเดียปรับตัวเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง และการที่เศรษฐกิจฟื้นตัว ในขณะที่ตลาดหุ้นจีนเผชิญแรงกดดันหลายปัจจัย หลังจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนประเทศอื่นหลังการแพร่ระบาดโควิด ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงมีอยู่ และปัจจัยภายในประเทศที่ภาครัฐเข้มงวดกับบริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA)และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA)และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

Highlight ประจำไตรมาส 4Q2020 1. ระดับมูลค่าดัชนี MSCI AC Asia ex Japan Index ปัจจุบันเทรดที่ระดับ FW P/E 18 x จากผลกำไรสุทธิ ปี 2020 ที่ออกมาไม่ดีอาจทำให้ดูเหมือนว่าจะไม่น่าลงทุน แต่หากท่านผู้ถือหน่วยรอที่จะกลับมาลงทุนเมื่อผลกำไรสุทธิเร่งตัวหลังก้าวเวลาเข้าสู่ปี 2021 นั้นอาจช้าเกินไป เพราะ 1.1 ในรอบนี้ภูมิภาคเอเชียเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ ช่วงที่หนี้สินภาครัฐอยู่ในระดับต่ำ ทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายการคลังได้อย่างคล่องตัว ไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะต้องรีบรัดเข็มขัดด้านใช้จ่ายหลังวิกฤตครั้งนี้จบสิ้นลง 1.2 การฟื้นตัวโดยลำพังของจีนที่ไม่ต้องรอลุ้นว่าประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วจะออกมาตรการทางการคลังออกมาอย่างไรหรือปริมาณเท่าไร ในจังหวะที่มุมมองต่อผลประกอบการสดใส จะช่วยให้หุ้นกลุ่ม Cyclical/Value กลับมาสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน 1.3 นักลงทุนต่างชาติขายเอเชียไปมากถึง 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่ซื้อกลับเพียง 42% ของเงินที่หายไป ท่ามกลางการลงทุนแบบ Risk-On ทำให้ภูมิภาคเอเชียเป็น Asset Class ที่ต่างชาติเข้าลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดพัฒนาแล้วเช่น สหรัฐฯ ยุโรป […]

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

จากผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่ โจ ไบเดน ได้เป็นประธานาธิบดี ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองบวกต่อตลาดจีนและเอเชีย (B-CHINE-EQ และ B-ASIA) แม้ว่าตลาดได้ปรับตัวขึ้นรับข่าวนี้ไปบ้างแล้ว แต่แนวโน้มเชิงบวกยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุผล ดังนี้ นโยบายกับจีน : แม้ว่า ไบเดน จะมีนโยบายร่วมมือกับประเทศอื่นเพื่อกดดันจีน แต่จะเป็นการใช้แนวทางการทูตมากกว่าสมัย ทรัมป์ ตลาดสามารถคาดเดานโยบายเหล่านี้ได้ และดีต่อภาพรวมของการลงทุน นโยบายของ ไบเดน ในการสนับสนุนพลังงานสะอาด (Clean Energy) ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง และต้องการความร่วมมือจากจีน ดังนั้นการประนีประนอมกับจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับ ไบเดน แล้ว นโยบายที่สำคัญอันดับแรกๆ คือ การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่านโยบายระหว่างประเทศ ดังนั้นแรงกดดันกับประเทศจีนจึงอาจยังไม่เกิดขึ้น เป็นผลบวกกับตลาดหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) นอกจากนี้ B-ASIA มีน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่ที่ จีน (36%) ไต้หวัน (18%) เกาหลี (16%) […]