รู้จักกองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม

รู้จักกองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงออกกองทุนใหม่ กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม หรือ BM70SSF โดยกองทุนนี้ ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) พิเศษ ได้ และใช้สิทธิพิเศษจากการลงทุนใน SSF สิทธิปกติ ได้เช่นกัน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้นาน 10 ปีขึ้นไป รับความเสี่ยงได้ในระดับลงทุนในหุ้น 70% ของเงินลงทุน และกองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล สำหรับการลงทุนใน SSF เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนั้น เงื่อนไขก็คือต้องลงทุน 10 ปีเต็ม ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนนาน 10 ปี ได้ แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่า ระยะเวลา 10 ปีนั้นนาน หากลงทุนไปแล้ว ในช่วงท้ายๆ ของการลงทุนอาจเป็นเวลาที่ใกล้เกษียณแล้ว หรืออยากลงทุนแต่ไม่อยากรับความเสี่ยงมากๆ ดังนั้น นอกจากออกกองทุน SSF ที่ลงทุนในหุ้นจริงๆ […]

ลงทุนหุ้นไทย มองไกลไปกับ BEQSSF กองทุนบัวหลวง

ลงทุนหุ้นไทย มองไกลไปกับ BEQSSF กองทุนบัวหลวง

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center SSF หรือ Super Saving Fund คือกองทุนรวมเพื่อการออม เป็นกองทุนประเภทใหม่ ซึ่งสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ วัตถุประสงค์ก็คือ ต้องการให้เกิดการออมระยะยาว เดิมทีเรามี SSF ธรรมดาออกมา เงื่อนไขก็คือให้ลงทุนระยะยาว เป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารประเภทไหนก็ได้ แต่ว่าระยะเวลาการลงทุน 10 ปี แบบวันชนวัน ก็คือ 10 ปีเต็ม โดยการลงทุนใน SSF ธรรมดา ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และถ้าไปรวมกับการออมหรือการสะสมเพื่อเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้ารากชาร (กบข.) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือว่าเบี้ยประกันบำนาญ และเงินออมเพื่อเกษียณที่กฎหมายกำหนดต่างๆ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาทด้วย สิ่งเหล่านี้คือเงื่อนไข SSF […]

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘BEQSSF’ 1-8 เม.ย. นี้ สำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยระยะยาว พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘BEQSSF’ 1-8 เม.ย. นี้ สำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยระยะยาว พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

กองทุนบัวหลวงเตรียมเสนอขาย IPO “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม” หรือ BEQSSF ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2563 นี้ สำหรับผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสจากการลงทุนในหุ้นไทย ช่วงเวลา 10 ปีนับจากนี้ไป อีกทั้งต้องการจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ด้วยวงเงินลงทุนพิเศษ ไม่เกิน 200,000 บาท นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง จะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม” หรือ BEQSSF ในระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2563 โดยจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมติคณะรัฐมนตรี […]

บลจ. เตรียมความพร้อมรองรับการเสนอขายกองทุน SSF วันแรก 1 เมษายนนี้

บลจ. เตรียมความพร้อมรองรับการเสนอขายกองทุน SSF วันแรก 1 เมษายนนี้

บลจ. สนับสนุนมาตรการภาครัฐแก้ปัญหาสถานการณ์ COVID-19 เชื่อมั่นรัฐแก้ปัญหาลุล่วง พร้อมให้การดูแลและคำปรึกษาแก่ผู้ถือหน่วยในการบริหารจัดการด้านการเงิน เตรียมการส่งเสริมกลไกการออมระยะยาว เสนอขายกองทุน SSF พร้อมกันวันแรก 1 เมษายน 2563 จำนวน 13 บลจ. เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนไทย ลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 2 แสนบาท เน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย เชื่อมั่นหุ้นไทยพื้นฐานดี ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผยว่า สถานการณ์ COVID-19 ในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้การสนับสนุน SSF วงเงินพิเศษ สถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น กระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคมฯ ) เข้าใจถึงภาวะความยากลำบากในการประกอบกิจการ การหารายได้ที่เป็นไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์และมีความลำบากยิ่ง ดังนั้นภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจึงไม่ใช่ภารกิจเร่งด่วนที่ควรทำแต่เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตามนโยบายของรัฐบาล กระตุ้นเตือนให้มีการบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อรอรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ สำหรับผู้ถือหน่วยที่ลงทุนไปแล้วหรือไม่ก็ตาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำอื่นใด ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ บุคคลากรขององค์กรนั้นโดยตรง พวกเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและคำปรึกษาให้กับทุกๆท่าน นายกสมาคมฯ […]

SSF แตกต่างอย่างไรจาก LTF และ RMF

SSF แตกต่างอย่างไรจาก LTF และ RMF

  โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF : Super Savings Fund)   กองทุนลดหย่อนภาษีแบบใหม่ออกมา รวมถึงแนวทางเกี่ยวกับกองทุน LTF ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีนี้ได้เป็นปีสุดท้าย และมีการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับ RMF บางส่วน ในวันนี้เราจะมาคุยกันว่าความคืบหน้าของกองทุนทั้ง  3  เป็นอย่างไร วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF : Super Savings Fund SSF   จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทยรู้จักออมเงินระยะยาว  โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องรู้จักออมระยะยาวเพื่อประโยชน์ของตนเองในอนาคต   SSF  เน้นให้ลงทุนระยะยาว ซึ่งกำหนดไว้ที่  10  ปี  นับแบบวันชนวัน  ทำให้มีนโยบายลงทุนที่หลากหลายได้มากกว่า  LTF  ที่ต้องการสนับสนุนตลาดหุ้นไทย  จึงทำให้เน้นลงทุนในหุ้นไทยเพียงอย่างเดียว SSF  ส่งเสริมให้เกิดการเก็บออมระยะยาว   โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเกษียณชัดๆ แบบ RMF   ทำให้ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี  […]

คลังคลอดกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ส่งเสริมคนไทยออมเงินระยะยาว

คลังคลอดกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ส่งเสริมคนไทยออมเงินระยะยาว

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) (กองทุน SSF) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) (กองทุน RMF) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและผู้ที่เริ่มต้นวัยทำงานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเริ่มต้นการออมระยะยาวโดยเร็ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุน SSF ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการออมระยะยาว ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยกำหนด ดังนี้ 1.1 ให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุน RMF […]