กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

Highlight ผู้จัดการกองทุนเพิ่มน้ำหนักหุ้นวัฏจักร (Cyclical) ได้แก่ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ เช่น กลุ่มโรงแรมและสนามบิน ด้านรายประเทศ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับเวียดนามและเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในเวียดนาม ปีที่แล้วเป็นปีที่หุ้นเทคโนโลยีมีผลการดำเนินงานโดดเด่น ในขณะที่หุ้นวัฏจักรไม่ได้รับการสนใจ ซึ่งในปีนี้จะเห็นภาพย้อนกลับเมื่อนักลงทุนหันมาสนใจหุ้นมูลค่าและวัฏจักร  (Value and Cyclical) จากการกระตุ้นทางการคลังอย่างมากจากรัฐบาลทั่วโลก ความคาดหวังของเงินเฟ้อจึงเพิ่มสูงขึ้น สินค้าโภคภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และธนาคารจะได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น เงินลงทุนต่างประเทศออกจากหุ้นอาเซียนอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  หากตลาดอาเซียนมีเสถียรภาพมากขึ้นอาจเป็นปัจจัยบวกให้เงินทุนไหลกลับเข้ามาได้

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

Key Takeaways ตลาดหุ้นอาเซียนปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยบวกหลายประการ ได้แก่ ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการ คือ นายโจ ไบเดน ทำให้ลดความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศลง ความคืบหน้าของวัคซีนโควิด-19 ที่คาดว่าจะใช้ได้ในกลางปีหน้า (อินโดนีเซียจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ใช้วัคซีนในปีนี้) และ นโยบายการเงินการคลังที่ผ่อนคลายของประเทศในอาเซียนยังคงมีต่อเนื่อง นอกจากนี้การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยทำให้ตลาดหุ้นอาเซียนน่าสนใจมากขึ้นด้วย ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน มีเงินทุนไหลเข้าตลาดอาเซียน เนื่องจากที่ผ่านมาหุ้นอาเซียนถูกเทขายไปมาก ประกอบกับการที่นักลงทุนทั่วโลกย้ายเงินลงทุนจากหุ้นเติบโตมายังหุ้นคุณค่า (Sector Rotation) ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เงินไหลเข้ามากขึ้น เพราะส่วนใหญ่หุ้นในอาเซียนเป็นหุ้นคุณค่า เช่น สถาบันการเงิน และ พลังงาน  โดยเงินทุนไหลเข้าในตลาดไทยและอินโดนีเซียมากที่สุด แนวโน้มตลาดหุ้นอาเซียน อาจมีความผันผวนได้ในระยะสั้น แต่มองภาพรวมแล้วยังมีแนวโน้มเชิงบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีผลจากการนำวัคซีนมาใช้ในปีหน้า โดยประเทศที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศให้สามารถเดินทางได้มากขึ้น ได้แก่ ไทยและสิงคโปร์ ในขณะที่ประเทศที่พึ่งพาการบริโภคในประเทศจะมีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในประเทศมากขึ้น ได้แก่ อินโดนีเซียและมาเลเซีย เวียดนามเป็นตลาดที่โดดเด่นมากในปีนี้  ทั้งในด้านเศรษฐกิจพื้นฐานและตลาดหุ้น กล่าวคือเศรษฐกิจเวียดนามได้รับผลกระทบจากน้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เพราะมีการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี และเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกชิ้นส่วนโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในสัดส่วนที่สูง และมีตลาดส่งออกกระจายตัวทั่วโลก จึงได้รับผลบวกจากการ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

Key Takeaways ผลการดำเนินงานของตลาดอาเซียนเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแล้วทำได้ไม่ดีนัก เนื่องจากอาเซียนมีหุ้นในกลุ่ม Old Economy เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร พลังงาน และสื่อสาร ในขณะที่นักลงทุนให้ความสนใจกับ New Economy ที่เป็น Technology ของตลาดที่พัฒนาแล้วมากกว่า ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองบวกต่ออินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพราะเป็นประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีในระยะยาว  ปัจจัยบวกตลาดอาเซียน ได้แก่ ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนที่คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในปลายปีนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นจากการผ่อนคลายการ Lockdown ในหลายประเทศ และนโยบายการเงินการคลังที่ผ่อนคลาย ปัจจัยเสี่ยงของตลาดอาเซียน ยังคงเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดว่าหากยืดเยื้ออาจมีผลกระทบต่อการปรับลดคาดการณ์ GDP ในปี 2021 และ ข้อจำกัดด้านการใช้งบประมาณขาดดุลอย่างต่อเนื่องของแต่ละประเทศ 

ธุรกิจร้านอาหารในอาเซียนกับจุดเปลี่ยนหลัง Covid-19

ธุรกิจร้านอาหารในอาเซียนกับจุดเปลี่ยนหลัง Covid-19

    การเข้ามาของการจัดส่งอาหารออนไลน์ผ่าน Application บนมือถือในตลาดผู้บริโภคอาเซียนนั้น มีมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวงการอาหารในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าจะเร่งตัวมากขึ้นในช่วงระยะหลังๆ แต่เหตุการณ์ล็อกดาวน์ในประเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ได้ทำให้ผู้บริโภคแทบทุกคน จำเป็นที่จะต้องรู้จักกับการใช้บริการจัดส่งอาหารออน์ไลน์นี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ร้านอาหารเองก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวในทันที โดยร้านที่ยังไม่เคยขายผ่านออนไลน์ก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้เช่นกัน สถานการณ์ดังกล่าวเปรียบเสมือนการเร่งเวลาไปข้างหน้า ราว 1-2 ปี มาในวันที่ Platform ต่างๆ มีร้านอาหารให้เลือกมากมาย ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย มีตัวเลือกมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาด้วยก็คือ การแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร การแข่งขันจากทางด้านผู้ให้บริการ Food Apps ก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ที่ผ่านมาจะเห็นผู้เล่นรายใหม่พยายามเข้ามาในตลาด แต่ผู้เล่นที่ยังเป็นผู้นำอยู่ในหลายตลาดอยู่คงหนีไม่พ้น Gojek และ Grab เนื่องจากมีจุดแข็งจากฐานผู้ใช้ในการบริการรถรับส่ง (Ride-sharing) โดย GoJek Startup จากอินโดนีเซียนั้น มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ Tencent และ Google ในขณะที่ Grab จากสิงคโปร์นั้น […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นอาเซียน ภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากจุดต่ำสุดในกลางเดือนมีนาคม จากความหวังในการค้นพบวัคซีนเพื่อการรักษา COVID-19 และการผ่อนคลายมาตรการ Lockdown  ในประเทศต่างๆ  และปัจจัยสำคัญ คือ นักลงทุนมีความมั่นใจในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของหน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศ นำโดยสหรัฐที่ Fed มีนโยบายอัดฉีดสภาพคล่องอย่างไม่จำกัด (QE Infinity) รวมถึงการเข้าซื้อตราสารหนี้เอกชน และการปล่อยกู้ให้กับเอกชนโดยตรง  ซึ่งทำให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว นักลงทุนมองข้ามตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีนัก รวมถึงข่าวร้าย ๆ ต่าง ไม่ว่าจะเป็น GDP ที่ติดลบในไตรมาส 1 และคาดการณ์ว่าจะติดลบในไตรมาส 2 ตัวเลขคนว่างงานสหรัฐที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สถานการณ์การประท้วงการเหยียดสีผิวในสหรัฐ  ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีน เป็นต้น สถานการณ์ในตลาดหุ้นอาเซียน ฟื้นตัวเช่นเดียวกับตลาดหุ้นโลก ปัจจัยการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในแต่ละประเทศมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และ ความคืบหน้าของตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศนั้นๆ โดยตลาดให้มุมมองเชิงบวกกับประเทศที่ภาครัฐมีนโยบายอัดฉีดเงินเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง และ ประเทศที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ซึ่งแสดงถึงสัญญาณการผ่อนคลายการ Lockdown เพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุด เมื่อพิจารณา Fund Flow ที่เข้าในตลาดอาเซียน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดอาเซียนรวม –USD […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

สรุปภาพรวมตลาดหุ้นอาเซียน ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนอย่างมากในปีนี้ และปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากประเทศจีนกลายเป็นการแพร่ระบาดทั่วโลก แม้ว่าประเทศจีนจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนอกประเทศจีนกลับมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี เกาหลีใต้ อิหร่าน รวมทั้งสหรัฐอเมริกา ทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างๆ อยู่ในโหมด Risk-off  นักลงทุนขายสินทรัพย์เพื่อถือครองเงินสด จากความกังวลต่อผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลก ถึงแม้ว่า Fed มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นการเร่งด่วนลง 2 ครั้ง ครั้งแรกปรับลดลง 0.5% สู่ระดับ 1.00-1.25% และครั้งที่สอง ปรับลดลง 1% สู่ระดับ 0-0.25% และมีมาตรการอัดฉีดเงินเพิ่มเติมด้วยการซื้อคืนพันธบัตร (QE) วงเงิน 7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ตลาดยังคงตอบรับในเชิงลบ   ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงแนวโน้มความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลานี้ และอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่ง คือ สถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลงอย่างแรงและรวดเร็ว หลังจากที่ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับลดกำลังการผลิตร่วมกันได้ กลายเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามราคาน้ำมันเข้ามาเพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นในประเทศอาเซียนเผชิญกับความกดดันอย่างมากในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง ภาคการส่งออกชะลอตัวจากห่วงโซ่การผลิตของจีน รวมถึงภาคการบริโภคในประเทศชะลอตัวลงจากมาตรการปิดเมืองบางเมืองเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด และวิกฤตการณ์ในครั้งนี้กระทบต่อ […]

ส่องทิศทางเศรษฐกิจอาเซียนปี 2020 ตอน สิงคโปร์

ส่องทิศทางเศรษฐกิจอาเซียนปี 2020 ตอน สิงคโปร์

BF Economic Research ปีที่แล้ว สิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน มากที่สุดในอาเซียน เพราะมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดในอาเซียน ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ปีที่แล้วค่อนข้างซบเซา ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โต 0.7% เมื่อปลายปี 2019 กองทุนบัวหลวงมองว่าเริ่มเห็นสัญญาณของภาคก่อสร้างและภาคบริการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ดังนั้นปี 2020 น่าจะมีการฟื้นตัว เศรษฐกิจเติบโตได้สูงกว่าปี 2019 ทั้งนี้ เมื่อมีเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 มา ทำให้รัฐบาลสิงคโปร์ปรับประมาณการจีดีพีลง เดิมมองไว้ 0.5 ถึง 2.5% ก็ปรับเป็น -0.5 ถึง 1% จะเห็นว่า มีการปรับให้ความเสี่ยงด้านขาลงเป็นติดลบของปี 2020 ทำให้กองทุนบัวหลวง มองว่า ปี 2020 จีดีพีสิงคโปร์น่าจะโตได้ 1% จากปีที่แล้วที่ 0.7% คือไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมามากอย่างที่เคยคาดการณ์ไว้ตอนแรก จากผลของโควิด-19 เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากติดอันดับ 3 ของโลก ทำให้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก […]

ส่องทิศทางเศรษฐกิจอาเซียนปี 2020 ตอน ฟิลิปปินส์

ส่องทิศทางเศรษฐกิจอาเซียนปี 2020 ตอน ฟิลิปปินส์

BF Asean Corner ปี 2019 ถือว่าฟิลิปปินส์มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อเทียบปี 2018 แต่เนื่องจากมีประเด็นความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณปี 2019 เลยทำให้เรื่องงบประมาณเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ปี 2019 ไว้ เมื่อมองที่นโยบายการคลังของฟิลิปปินส์ ปีนี้ถือเป็นธีมหลัก เพราะการใช้จ่ายภาครัฐจะกลับมาเติบโตดี โดยงบประมาณปี 2020 มีการอนุมัติไปปลายปีที่แล้ว เมื่อรวมกับงบประมาณปี 2019 ที่ยังเหลืออยู่ จากการอนุมัติงบล่าช้า ทำให้ปีนี้มีงบประมาณเสริมเข้ามาค่อนข้างมาก เป็นตัวที่รัฐบาลนำมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดี จึงมองว่า ปี 2020 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์น่าจะเติบโตดีขึ้นเทียบปี 2019 ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ มีโครงการชื่อว่า “Build, Build, Build” ซึ่งเราพูดกัน 2-3 ปีแล้ว เพราะโครงการนี้ออกมาตั้งแต่ปี 2017 แต่โครงการล่าช้าค่อนข้างมาก โดยตอนแรกมีถึง 75 โครงการ แต่ที่ทำแล้วเสร็จมีเพียง 2 โครงการ จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ที่ทำได้เสร็จมีน้อยมาก ทำให้รัฐบาลต้องกลับมาทบทวนและแก้กระบวนการต่างๆ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

สรุปภาวะตลาดหุ้นอาเซียนในช่วง ต.ค. 2019 ในช่วงเดือน ต.ค. ต่อมาถึงเดือน พ.ย. บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกผ่อนคลายมากขึ้น จากปัจจัยความเสี่ยงต่างๆที่ตลาดจับตามองนั้น มีพัฒนาการออกมาในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงเฟสแรกร่วมกันได้ รวมถึง Brexit ที่สามารถเลื่อนกำหนดเส้นตายออกไปได้อีก 3 เดือน และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ การผ่อนคลายของนโยบายการเงินจากธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะ FED ที่ในปีนี้ได้ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วถึง 3 ครั้ง ท่ามกลางความเสี่ยงจากพัฒนาการเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันเงินเฟ้อที่อ่อนแอ ด้านตลาดหุ้นอาเซียน ในเดือน ต.ค. เมื่อพิจารณาจากดัชนี MSCI AC ASEAN Index กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ +2.35% เมื่อเทียบรายเดือน นำโดยตลาดหุ้นสิงคโปร์ที่ +3.5% ด้วยสถานการณ์เรื่องการค้าโลกที่ดีขึ้น รองลงมาได้แก่ ฟิลิปปินส์ที่ +2.6% หนุนโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรวมถึงปรับลดอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (RRR) ของธนาคารพาณิชย์ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นอาเซียนในเดือน […]

เศรษฐกิจเวียดนามยังเติบโตดี แล้วเหตุใดเวียดนามจึงลดดอกเบี้ย ?

เศรษฐกิจเวียดนามยังเติบโตดี แล้วเหตุใดเวียดนามจึงลดดอกเบี้ย ?

BF Asean Corner ธนาคารกลางเวียดนาม เพิ่งประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% นับเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี สร้างความเซอร์ไพร์สให้กับตลาด เนื่องจากไม่มีใครคาดคิดว่าเวียดนามจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพราะเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดีอยู่ หากถามเหตุผลว่า ทำไม เวียดนามจึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 6.25% เป็น 6% มีอยู่ 2 เหตุผลหลัก ได้แก่ 1.เศรษฐกิจโลกชะลอตัว จึงต้องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อพยุงเศรษฐกิจในประเทศเอาไว้ 2.ขณะนี้อยู่ในวงจรที่ธนาคารกลางทั่วโลกต่างกลับมาปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง ทำให้เวียดนาม ไม่ต้องการ behind the curve หรือปรับดอกเบี้ยช้าเกินไป จึงเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามเช่นกัน ทั้งนี้ มี 2 ปัจจัยสนับสนุนให้เวียดนามสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ โดยปัจจัยแรก ก็คือ อัตราเงินเฟ้อของเวียดนามยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก คือ ต่ำกว่า 3% อีกปัจจัยคือ ค่าเงินดองค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา เวียดนามเป็นประเทศที่ใช้นโยบายการเงินต่างจากประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ที่จะใช้การเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเป็นหลักเพื่อไปกระทบกับอัตราเงินเฟ้อ อย่างเช่น ไทย อินโดนีเซีย […]