ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีที่น่าลงทุนในรอบนี้ Healthcare/ Biotech ก็เช่นกัน

ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีที่น่าลงทุนในรอบนี้ Healthcare/ Biotech ก็เช่นกัน

โดย มทินา วัชรวราทร กองทุนบัวหลวง โควิด -19 ถึงแม้จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมหาศาล แต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจเช่นกันว่า ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนการมีสุขภาพที่ดีได้เลย ดังนั้น เราจึงเชื่อว่า คนจะให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้หนึ่งในแนวโน้มหลักในอนาคต คือ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความรู้ด้านการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การป้องกัน หรือรักษาโรค ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การคิดค้นยาใหม่ๆ การให้บริการทางด้านการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยทุกขั้นตอน นำไปสู่การเติบโตใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการแพทย์ Citi ออกรายงานเรื่อง 10 themes for the New Decades และหนึ่งในนั้น คือ การนำ AI มาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และเราเชื่อว่า ธีมนี้ก็หนีไม่พ้นการนำ AI มาใช้ในการแพทย์ ในยุคต่อไปที่เทคโนโลยีกับการแพทย์คือเรื่องเดียวกัน เราเชื่อว่า ไม่มีช่วงเวลาไหนที่น่าลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่เกี่ยวกับการแพทย์ โรงพยาบาล หรือ biotech ได้เท่าช่วงเวลานี้ โรงพยาบาลจะเปลี่ยนไปอย่างไร ในขณะที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในช่วงที่ปิดเมืองหรือกำลังซื้อที่แย่ลง ธุรกิจโรงพยาบาลจากที่นักลงทุนคิดว่า […]

ผลสำรวจระบุคนอเมริกันรุ่นใหม่พร้อมแชร์ข้อมูล-จ่าย-ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ  

ผลสำรวจระบุคนอเมริกันรุ่นใหม่พร้อมแชร์ข้อมูล-จ่าย-ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ  

“รัฐบาลจีนอาจจะตอบโต้สหรัฐ หลังจากทางการแคนาดาได้จับกุมตัวนางเหม็ง ว่านโจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ตามคำขอของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ” ดีลอยท์ ศูนย์บริการด้าน เฮลท์ โซลูชั่น ได้จัดผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคในสหรัฐ 4,530 ราย เกี่ยวกับการเลือก หรือตัดสินใจด้านประกันสุขภาพ บริการเฮลท์แคร์ และความอยู่ดีมีสุขของแต่ละคนว่ามีทัศนคติอย่างไร โดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็น 4 ประเภทที่สะท้อนถึงความแตกต่างในความต้องการจัดการสุขภาพ ได้แก่ ผู้บุกเบิก (Trailblazers) คิดเป็น 16% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนอายุน้อยที่สุด มีรายได้สูงที่สุด ส่วนใหญ่มักมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว มีความเชี่ยวชาญใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพแทบทุกชนิด ยินดีแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพให้แพทย์ พร้อมที่จะทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และพร้อมเปลี่ยนแพทย์ทันทีหากรู้สึกไม่พอใจ ผู้สำรวจ (Prospectors) สัดส่วน 30% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มนี้อายุเฉลี่ยจะน้อย และเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงเป็นอันดับสอง เป็นกลุ่มที่ยินดีจะเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพจากอุปกรณ์สวมใส่เคลื่อนที่ให้กับแพทย์ และเป็นกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีติดตามผลด้านสุขภาพ พฤติกรรมที่แตกต่างคือคนกลุ่มนี้จะเชื่อการบอกต่อจากเพื่อนประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้านสุขภาพ และให้ความสำคัญประกันสุขภาพ บริการเฮลท์แคร์ที่มีคุณภาพ ผู้สังเกตการณ์ (Bystanders) สัดส่วน […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

เหตุที่หุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ขึ้นมา New high “บริษัทในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์สบช่องหาจังหวะควบรวมกิจการเพื่อรวมศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่อุบัติขึ้นใหม่ในโลก เช่น ยีนเทอราพี (Gene Therapy) และยาชีววัตถุคล้ายคลึง(Biosimilars)ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแสวงหาโอกาสเติบโตของกิจการ” กระแสของการควบรวมกิจการ (M&A) กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักกับหุ้นของบริษัทในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพราะบริษัทเหล่านี้ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดของกิจการ หลังผู้จ่ายเงิน (ได้แก่ บริษัทประกันสุขภาพ นายจ้าง และผู้บริโภค) กดดันบริษัทผู้ผลิตยา บริษัทผู้ขายสินค้าการแพทย์ เพื่อสกัดกั้นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ในเวลาเดียวกันกับนักลงทุนซึ่งชื่นชอบธุรกิจในหุ้นกลุ่มนี้ก็พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจเนื่องจากมีประวัติผลตอบแทนดีเยี่ยม จากสาเหตุข้างต้นเราจึงเห็นบริษัทในกลุ่มเฮลธ์แคร์พยายามใช้เครื่องมือ M&A ต่อเนื่องทำสถิติสูงสุดทั้งทางด้านมูลค่าและดีลควบรวม โดยมีเหตุปัจจัย 4 อย่าง ซึ่ง ได้แก่ ต้องการดำรงความเป็นผู้นำ รักษาส่วนแบ่งตลาด ด้านการรักษาโรค ต้องการใช้ประโยชน์งานวิจัยและพัฒนาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ยีนเทอราพีและยาชีววัตถุคล้ายคลึง ซื้อบริษัท IT ที่ทำเฮลธ์แคร์เพื่อช่วยลดต้นทุน แสวงหาธุรกิจย่อยที่สร้างกำไร สรุปภาวะตลาดหุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ในไตรมาส 2Q2018 ไตรมาส 2Q หุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์แทบจะไม่ตกเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับกระแสการเมืองหรือนโยบายรัฐเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้น เนื่องจากถูกกระแสข่าวอื่นกลบ อาทิ การค้าสหรัฐฯ-จีน การรั่วไหลของข้อมูลผู้ใช้งานของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดีย […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก Wellington Global Healthcare Equity Portfolio กองทุนหลัก Wellington Global Healthcare สร้างผลตอบแทนในไตรมาสแรก 2.3% (เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน MSCI World Health Care Net -1.2%) ปัจจุบันพอร์ตลงทุนหลักลงทุนใน 132 บริษัททั่วโลก แบ่งเป็น Sub-sector กลุ่มย่อยดังนี้ 1.Major Pharmaceutical สัดส่วน 15.01% อาทิ บริษัท Bristol Myer Squibb สัดส่วน 3.87% บริษัท AstraZeneca PLC สัดส่วน 2.92% 2. Special Pharmaceutical and Biotechnology สัดส่วน 25.11% อาทิ บริษัท […]

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ จิ๋วแต่แจ๋ว

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ จิ๋วแต่แจ๋ว

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ไปมาก ประกอบกับกระแสรักสุขภาพเป็นที่นิยมแพร่หลาย คนเราต้องการมีชีวิตที่ยืนยาว และเริ่มหันมาดูแล เอาใจใส่ตัวเองมากขึ้น จนทำให้เทคโนโลยีด้านการแพทย์และสุขภาพ หรือที่อาจจะคุ้นหูกันในนาม  ‘HealthTech’  กลายเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เติบโตแบบก้าวกระโดด เห็นได้จากเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอุปกรณ์ Gadget เพื่อการดูแลสุขภาพ เรียกได้ว่า ทั้งสตาร์ทอัพ และขาใหญ่ต่างกระโจนเข้ามาหยิบฉวยโอกาสในสนามประลองแห่งนี้ ข้อมูลจาก Boss magazine ระบุว่า 70% ของบริษัทเกี่ยวกับสุขภาพคาดว่าจะลงทุนในผลิตภัณฑ์จำพวก Wearable, Mobile applications, Virtual care ให้กับลูกค้าภายในปี 2018 ด้วยการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้มีไว้เพื่อการออกกำลังกายเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ปัจจุบันยังพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น คอยเป็นเสมือนผู้ช่วยดูแลด้านสุขภาพอีกด้วย ล่าสุด งานแสดงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี CES 2018 ผู้ผลิตทั้งขนาดใหญ่และเล็กต่างงัดนวัตกรรมมาโชว์ฝีมือ ภายในงานอย่างล้นหลาม ยกตัวอย่างจาก 2 อุปกรณ์ที่น่าสนใจ ถึงจะมีขนาดเล็ก แต่คุณภาพไม่จิ๋วตามขนาด เริ่มด้วยอุปกรณ์ช่วยเตือนในกรณีที่ผิวหนังของเราได้รับแสงแดดมากเกินไป คงไม่มีใครคาดคิดว่า L’Oreal ผู้นำด้านเครื่องสำอาง […]