กองทุน JASIF เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 11 ต.ค.นี้ กำหนดอัตราส่วนจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ ที่ 2.2 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ ในราคาเสนอขายที่ 9 บาทต่อหน่วย

กองทุน JASIF เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 11 ต.ค.นี้ กำหนดอัตราส่วนจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ ที่ 2.2 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ ในราคาเสนอขายที่ 9 บาทต่อหน่วย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (‘กองทุนฯ’ หรือ ‘JASIF’) เดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง มูลค่ารวมไม่เกิน 38,000 ล้านบาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ (ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่ 10 ต.ค. นี้) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ (Record Date) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 พร้อมกำหนดอัตราส่วนจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิจองซื้อ ในอัตรา 2.2 หน่วยลงทุนเดิม ต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่ ในราคาเสนอขายที่ 9 บาทต่อหน่วย นายพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director, Head of Real Estate […]

ผู้ถือหน่วยกองทุน JASIF อนุมัติลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มูลค่ารวมไม่เกิน 3.8 หมื่นล้านบาท

ผู้ถือหน่วยกองทุน JASIF อนุมัติลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มูลค่ารวมไม่เกิน 3.8 หมื่นล้านบาท

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (‘กองทุนฯ’ หรือ ‘JASIF’) ได้รับไฟเขียวจากผู้ถือหน่วยเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จาก ‘ทริปเปิลที บรอดแบนด์’ มูลค่ารวมไม่เกิน 38,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 24,629 ล้านบาท เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน เพื่อรองรับการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ พร้อมขยายเวลาสัญญาเช่าหลักของสินทรัพย์เดิม ช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้จากค่าเช่าที่ยาวนานขึ้น    นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนฯ หรือ Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 […]

JASIF ประกาศจ่ายปันผลผู้ถือหน่วยลงทุน 0.23 บาท กำหนดจ่าย 4 ก.ย. นี้

JASIF ประกาศจ่ายปันผลผู้ถือหน่วยลงทุน 0.23 บาท กำหนดจ่าย 4 ก.ย. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 18 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท (คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,265 ล้านบาท) ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 21 ส.ค. นี้ พร้อมกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 4 ก.ย. นี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนของกองทุน JASIF ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนกระทั่งล่าสุด JASIF จ่ายเงินปันผลไปแล้วรวมทั้งสิ้น […]