เพราะเหตุใดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีโอกาสเติบโต

เพราะเหตุใดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีโอกาสเติบโต

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ที่กำลังเปิดขาย IPO อยู่ในช่วงวันที่ 22-31 ก.ค. นี้ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนบัวหลวง ที่ปัจจุบันบริหารจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอยู่ทั้งหมด 3 กองทุน จากทั้งหมด 7 กองทุนในอุตสาหกรรม และเมื่อนับรวมกองทุน SUPEREIF แล้ว จะส่งผลให้กองทุนบัวหลวงมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบริหารทั้งหมด 4 กองทุน จาก 8 กองทุนในอุตสาหกรรม หรือครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ วันนี้ กองทุนบัวหลวง จะมาเล่าเรื่องราวเพิ่มเติมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทุกคนได้รับทราบ ผ่านมุมมองที่ได้จากการสัมภาษณ์ คุณจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SUPER ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ขายทรัพย์สินให้กองทุน และจะเป็นบริษัทที่เข้ามาทำหน้าที่ดูแลสินทรัพย์ของกองทุนนี้ด้วย คุณจอมทรัพย์ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าทั้งหมด 19 แห่งที่กองทุน SUPEREIF จะเข้าลงทุนในรายได้สุทธินั้น […]

พลังงานแสงอาทิตย์…เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนลงไปอีก

พลังงานแสงอาทิตย์…เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนลงไปอีก

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์  ปัจจุบันพลังงานทางเลือกที่มีต้นทุนถูกที่สุด คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยเหตุนี้ จึงมีนักลงทุนจำนวนมากสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และในอนาคตมีแนวโน้มว่า ต้นทุนของพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกลงยิ่งกว่านี้ไปอีก เมื่อไม่นานมานี้ สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (SEIA) และมูลนิธิพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งชาติ (NREL) บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยหลายๆ แห่ง รวมถึงองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่น พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการกระจายและจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และประหยัดทรัพยากรสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นและผู้จ่ายภาษี NREL ได้รับเงินทุน 685,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากสำนักงานเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน รวมทั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการค้า เพื่อพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มในการประมวลผลพลังงานแสงอาทิตย์อัตโนมัติ (SolarAPP) จุดประสงค์ของการพัฒนาครั้งนี้ คือ ลดระยะเวลาและต้นทุนของกระบวนการทำงานสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนลูกค้าที่ยกเลิกการใช้งาน รวมทั้งขยายการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ และการเติบโตของงานที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ (ที่มา : https://www.seia.org/news/new-solar-permit-software-reduce-costs-and-expand-residential-markets) นี่คือ หนึ่งในความเคลื่อนไหวล่าสุด ที่สะท้อนว่า การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ยังจะสามารถก้าวหน้าได้อีกไกล อันจะเป็นผลดีที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในวงกว้างยิ่งขึ้นในอนาคต  

ตามติดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในไทย…เหตุใดจึงเติบโต

ตามติดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในไทย…เหตุใดจึงเติบโต

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หรือ Solar Energy จัดเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ประกอบกับทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทำให้มีความต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพผลิตพลังงานมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทย หากจะขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คงต้องอ้างอิงถึงกระทรวงพลังงาน ที่วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 ไว้ โดยมี 3 ด้านหลักที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน – เน้นการตอบสนองปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ – คำนึงถึงต้นทุนพลังงานที่เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม – เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จากแผนพัฒนาฯ นี้เอง กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2579 จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมด 6,000 […]

โอกาสและศักยภาพของเอไอ

โอกาสและศักยภาพของเอไอ

รายงานของ Allianz Global Investors ระบุว่า จะมีสิ่งต่างๆ นับหลายหมื่นล้านชิ้นที่จะเชื่อมโยงกันเป็นอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) ภายในปี 2020 การใช้เทคโนโลยีที่พึ่งพาปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) จะทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโตนับเท่าตัวในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศภายในปี 2035 เอไอจะผลักดันจีดีพีของโลกให้โต 15.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2030 ทำให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุคปัจจุบันของเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เอไอไม่ได้เป็นเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่เอไอเป็นพลังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (disrupt) ในแทบทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโฆษณา การบิน การเกษตร รถยนต์ การศึกษา พลังงาน การเงิน กฎหมาย สื่อ การผลิต ค้าปลีก เทคโนโลยี การขนส่ง สุขภาพ บริษัทเหล่านี้คือ Square, Tesla, LendingTree, Amazon.com, Deere & Co นอกจากนี้ ยังมีเอไอแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ฉลาด […]

(ซีรีส์ ตอนที่ 4) กองทุน BKIND กับภารกิจ “การลงทุนเพื่อสังคม”

(ซีรีส์ ตอนที่ 4) กองทุน BKIND กับภารกิจ “การลงทุนเพื่อสังคม”

ตอน: โครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบการแนะแนวอาชีพ สำหรับนักเรียนที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อค้นพบตัวเอง เด็กในวันนี้ คือ อนาคตของชาติในวันข้างหน้า การลงทุนกับอนาคตของชาติ จึงเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุนี้ กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND) จึงเลือกเข้าไปสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบการแนะแนวอาชีพ สำหรับนักเรียนที่มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อค้นพบตัวเอง ที่ดำเนินการโดย บริษัท อาชีพ โซเชียล เอนเทอไพรส์ จำกัด โครงการนี้จัดทำขึ้นตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน BKIND ไปทั้งสิ้น 616,600 บาท เป็นการพัฒนาหลักสูตรแนะแนวอาชีพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์และเนื้อหาใน  Workshop ที่ “อาชีพ โซเชียล เอนเทอไพรส์” ดำเนินการมาตลอด 8 ปี เพื่อจัดทำเป็นแผนการสอน รวมทั้งกำหนดคุณลักษณะของผู้นำกระบวนการ ก็คือ “ครู” ประเด็นและทักษะสำคัญที่นักเรียนควรได้ทดลองและเรียนรู้จากเนื้อหา เพื่อขยายผลกระทบทางสังคมผ่านการส่งต่อให้ครูแนะแนวตามโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่มีครูแนะแนว ต้องใช้ครูประจำชั้นทำหน้าที่นี้แทน […]

วางแผนการเงินอย่างครอบคลุม เพื่อความสบายใจยามเกษียณ

วางแผนการเงินอย่างครอบคลุม เพื่อความสบายใจยามเกษียณ

การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล (personal finance planning) ช่วยให้บุคคลและครอบครัวสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในด้านการเงิน เพื่อให้มีรายได้อย่างพอเพียงหลังเกษียณ ด้วยการวางแผนการเงินที่ดี คนส่วนใหญ่พบว่า พวกเขาสามารถบรรลุมาตรฐานการครองชีพที่ต้องการ ทั้งยังบรรลุเป้าหมายทางการเงินในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อย หลายคนดำเนินการวางแผนทางการเงินแบบเฉพาะเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองอาจจะตะเกียกตะกายในการเก็บเงิน เพื่อการศึกษาของลูกที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อตอนที่ลูกกำลังเรียนอยู่ปีสุดท้ายของชั้นมัธยม บางครอบครัวอาจจะเริ่มออมเพื่อการซื้อบ้าน แต่ต้องนำเงินออมไปใช้จ่ายอย่างอื่นในชีวิตประจำวัน เนื่องจากหัวหน้าครอบครัวต้องออกจากงานอย่างกะทันหัน พ่อที่มีลูกเล็กอาจจะไม่พร้อมในการวางแผนทางการเงิน ในกรณีที่คู่สมรสเกิดเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการดูแลบุตรที่เดย์แคร์ การวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของสถานการณ์เหล่านี้ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมจะมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรทรัพยากรไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินอย่างเป็นระบบ สำหรับเป้าหมายแล้ว ควรจะต้องตั้งเป้าหมายขึ้นมาก่อน แล้วค่อยจัดลำดับความสำคัญ เมื่อกำหนดลำดับความสำคัญแล้ว พวกเราจึงจะดำเนินการตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามรูปแบบที่ต้องการ เป้าหมายทางการเงินมักจะสร้างความขัดแย้ง เพราะว่าโดยปกติแล้ว เราจะมีทรัพยากรทางการเงินที่จำกัดในการทำให้บรรลุเป้าหมาย เงินที่ใช้บริโภคในปัจจุบันจะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการบริโภคในอนาคต การใช้จ่ายไปกับการท่องเที่ยวในปีนี้ จะเป็นการนำเงินที่จะใช้เพื่อการเกษียณอายุไปใช้ก่อน การวางแผนทางการเงินเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป้าหมายและการจัดลำดับความสำคัญอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป เราอาจจะบรรลุแผนการเงินสำหรับเป้าหมายหนึ่งก่อนกำหนด ทำให้สามารถใช้เงินส่วนเกินไปเพื่อสิ่งอื่น ในขณะเดียวกัน เราอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการจัดลำดับความสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวหนึ่งที่มีการออม 20% ของรายได้ทุกเดือน เพื่อใช้ในยามเกษียณ อาจจะต้องนำเงินบางส่วนออกมาใช้ก่อน เพื่อดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วย เรื่องนี้ทำให้การจัดอันดับความสำคัญ […]

(ซีรีส์ ตอนที่ 3) กองทุน BKIND กับภารกิจ “การลงทุนเพื่อสังคม”

(ซีรีส์ ตอนที่ 3) กองทุน BKIND กับภารกิจ “การลงทุนเพื่อสังคม”

ตอน โครงการ “พัฒนาศักยภาพและรูปแบบโหนดการจ้างงานคนพิการในระดับพื้นที่” ปีที่ผ่านมา “กองทุนรวม คนไทยใจดี” หรือ กองทุน BKIND ให้การสนับสนุนโครงการ “พัฒนาศักยภาพและรูปแบบโหนดการจ้างงานคนพิการในระดับพื้นที่” มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะให้แก่คนพิการได้มีงานทำ สร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้อย่างแท้จริง โดยโครงการนี้จะมุ่งพัฒนาศักยภาพในเชิงคุณภาพของผู้พิการที่ทำงานในแต่ละพื้นที่ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในองค์กร เช่น ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และการบริหารจัดการ เป็นต้น ด้วยเงินสนับสนุนที่กองทุน BKIND มอบให้โครงการนี้ จำนวนเงินกว่า 5.14 แสนบาท สามารถนำไปจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพคนทำงาน รวม 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ หลักสูตร “วิชาชีวิตการเป็นฉันคนใหม่” ช่วยให้เข้าใจความสุขต่อการใช้ชีวิตของคนพิการครอบคลุมภาวะทั้ง 5 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางปัญญา สุขภาวะทางเพศ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หลักสูตร “ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม” อันส่งผลให้ 80% ของผู้เข้าอบรม มีบทบาทในการกำหนดภารกิจหลักของโหนดเพิ่มการจ้างงาน […]

(ซีรีส์ ตอนที่ 2) กองทุน BKIND กับภารกิจ “การลงทุนเพื่อสังคม”

(ซีรีส์ ตอนที่ 2) กองทุน BKIND กับภารกิจ “การลงทุนเพื่อสังคม”

ตอน โครงการพัฒนาต่อยอดระบบยากับคุณเพื่อประชาชน การที่ประชากรมีสุขภาพดี จะเป็นรากฐานสำคัญช่วยพัฒนาประเทศให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคง เรื่องของ “ยา” เป็นหนึ่งในปัจจัยเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้น กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND) จึงเล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะสนับสนุนงบประมาณให้กับ “โครงการพัฒนาต่อยอดระบบยากับคุณเพื่อประชาชน” เพราะการมีส่วนสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ก็น่าจะเป็น “การลงทุนเพื่อสังคม” อย่างหนึ่งที่คุ้มค่า โครงการพัฒนาต่อยอดระบบยากับคุณเพื่อประชาชน ดำเนินการโดย “มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา” หรือ วพย. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน BKIND จำนวนเงิน 400,000 บาท ในช่วงเดือน ก.พ. 2561- ม.ค. 2562 โดยมี รศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ สำหรับโครงการนี้ คือ โครงการจัดทำเว็บไซต์ “ยากับคุณ” (http://yaandyou.net/) รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่ วพย. เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปฟรี เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ โดยในระยะแรกได้รับสนับสนุนทางการเงินและด้านเทคนิคจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อย่างไรก็ตาม ตลอด […]

(ซีรีส์ ตอนที่ 1) กองทุน BKIND กับภารกิจ “การลงทุนเพื่อสังคม”

(ซีรีส์ ตอนที่ 1) กองทุน BKIND กับภารกิจ “การลงทุนเพื่อสังคม”

หากพูดถึงการลงทุนแล้ว จุดประสงค์หลักของผู้ลงทุน ก็คือ แสวงหาผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่คงจะดีมากกว่า ถ้าการลงทุนนั้นได้ กลับคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมไปพร้อมๆ กับการสร้างผลตอบแทน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เป็นผู้ริเริ่มของประเทศไทยที่นำแนวคิด “การลงทุนเพื่อสังคม” มาใช้ในการจัดตั้ง “กองทุนรวม คนไทยใจดี” หรือ กองทุน BKIND นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาเกือบ 5 ปี กองทุน BKIND สนับสนุนโครงการทำดีเพื่อสังคมไปแล้ว รวม 46 โครงการ เม็ดเงินรวมทั้งสิ้น 36.94 ล้านบาท (ณ สิ้นปี 2561) โดยโครงการสนับสนุนเพื่อสังคม แบ่งเป็น 3 ระดับ กล่าวคือ ระดับแรก ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ระดับที่สอง คือ โครงการที่สามารถขยายผล และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้ […]

เพิ่มพลังให้หัวใจสูบฉีดมากขึ้นด้วยกองทุนในตระกูล “บัวหลวงทศพล”

เพิ่มพลังให้หัวใจสูบฉีดมากขึ้นด้วยกองทุนในตระกูล “บัวหลวงทศพล”

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ “บัวหลวงทศพล” เป็นกองทุนเรือธงของกองทุนบัวหลวง ที่ได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนดี ซึ่งปัจจุบัน กองทุนในตระกูลบัวหลวงทศพล รวม 3 กองทุนด้วยกัน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-TOPTENRMF) และน้องใหม่ล่าสุด กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว (B-TOPTENLTF) ที่เพิ่งเปิดเสนอขาย IPO เมื่อวันที่ 11-19 มี.ค. 2562 ใครที่ยังไม่แน่ใจว่า ตัวเองเหมาะกับการลงทุนในกองทุนตระกูลบัวหลวงทศพลหรือไม่ วันนี้ เรามีคำแนะนำดีๆ จาก คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution กองทุนบัวหลวง มาฝากกัน คุณวศิน ให้คำแนะนำว่า กองทุนในตระกูลบัวหลวงทศพล มีนโยบายเหมือนกัน คือ เน้นลงทุนในหุ้น 10 บริษัท สำหรับคนที่เหมาะกับการลงทุนกองทุนในตระกูลนี้ ควรจะเคยลงทุนในหุ้น หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว อีกทั้งกำลังมองหากองทุนหุ้นที่โฟกัสมากขึ้น […]