BBLAM เปิดตัวบริการใหม่ต้อนรับปีเสือ ให้ผู้ลงทุนซื้อขายกองทุนโดยตรงง่ายๆ ผ่านแอป BFT

BBLAM เปิดตัวบริการใหม่ต้อนรับปีเสือ ให้ผู้ลงทุนซื้อขายกองทุนโดยตรงง่ายๆ ผ่านแอป BFT

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีเสือนี้ BBLAM พร้อมมุ่งหน้าสู่ Digital First เต็มตัว เพื่อให้สอดรับกับยุควิถีปกติใหม่ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมมากขึ้น สามารถซื้อกองทุนรวมได้ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้วมือ ผ่านสมาร์ทโฟนของตัวเอง BBLAM ได้เริ่มเปิดตัวบริการใหม่ไป วันที่ 24 มกราคม 2565 ให้นักลงทุนสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ และทำธุรกรรม ซื้อขาย สับเปลี่ยน รวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย (DCA) กองทุนรวม ได้โดยตรงกับ BBLAM ได้ผ่านแอปพลิเคชัน BF Fund Trading (BFT) ของ BBLAM เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกสบาย จากการมีช่องทางการลงทุนที่เข้าถึงการซื้อขายกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ BBLAM ได้ง่ายยิ่งขึ้น […]