Technology Infrastructures เพื่อรองรับชีวิตดิจิทัล

Technology Infrastructures เพื่อรองรับชีวิตดิจิทัล

โดย…ชนาทิพย์ เตียวตรานนท์ กองทุนบัวหลวง โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  เราได้เห็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจนต้องปิดกิจการไปเลยก็มี ก่อนหน้านี้ เราเคยกล่าวถึงยอดขายของออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเกิดโควิด-19 ยอดการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อทำ video conference เพิ่มขึ้น ไปจนถึงการใช้ e-signature แทนการเซ็นเอกสารเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกในช่วง work from home (WFH) ขณะ lockdown ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนได้จากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ (NYSE, NASDAQ) เช่น หุ้น FANG+ (Facebook, Amazon, Netflix, Google, อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพราะเป็นตลาดที่หุ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจึงให้ผลตอบแทน outperform ตลาดอื่น คอลัมน์นี้ เราจะกล่าวถึงความสำคัญและแนวโน้มของการเติบโตที่ดีของเทคโนโลยี และ infrastructures ที่จำเป็นเพื่อรองรับชีวิต new normal เนื่องจากช่วง lock down ทำให้มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น […]

Technology Infrastructures เพื่อรองรับชีวิตดิจิทัล

Technology Infrastructures เพื่อรองรับชีวิตดิจิทัล

โดย…ชนาทิพย์ เตียวตรานนท์ กองทุนบัวหลวง โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  เราได้เห็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์และธุรกิจที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงจนต้องปิดกิจการไปเลยก็มี คอลัมน์บัวหลวงก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวถึงยอดขายของออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเกิดโควิด-19  ยอดการใช้แอปพลิเคชันเพื่อทำ video conference เพิ่มขึ้น ไปจนถึงการใช้ e-signature แทนการเซ็นต์เอกสารเพิ่มขึ้นเพื่อความสะดวกในช่วง work from home (WFH) ขณะ lockdown ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนได้จากการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ (NYSE, NASDAQ) เช่น หุ้น FANG+ (Facebook, Amazon, Netflix, Google, อื่นๆที่เกี่ยวข้อง) เพราะเป็นตลาดที่หุ้นส่วนใหญ่เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจึงให้ผลตอบแทน outperform ตลาดอื่น คอลัมน์นี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญและแนวโน้มของการเติบโตที่ดีของ เทคโนโลยี และ infrastructures ที่จำเป็นเพื่อรองรับชีวิต new normal เนื่องจากช่วง lock down ทำให้มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น  ผู้บริโภคสั่งซื้อของ มี delivery […]

ชีวิตดิจิทัลหลังโควิด

ชีวิตดิจิทัลหลังโควิด

โดย… พิชา  เลียงเจริญสิทธิ์ กองทุนบัวหลวง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของปี 2020 ซึ่งประเทศของเราได้มีการล็อคดาวน์เมืองบางส่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะมีประสบการณ์เช่นเดียวกันว่า รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน การบริโภคสินค้า หรือการทำงานนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลย คือ การซื้อสินค้าออนไลน์ที่พุ่งขึ้นชัดเจน เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ยอดขายสินค้าออนไลน์ของ Amazon.com ในทวีปอเมริกาเหนือของไตรมาสแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น  32% y-y เมื่อเทียบกับที่ขยายตัวประมาณ 24% y-y ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ซึ่งนี่ยังไม่สะท้อนถึงผลของ Traffic ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเดือนช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยหลังจากหลายประเทศทยอยเปิดเมืองในช่วงเดือนพฤษภาคม ได้ส่งผลให้ยอดขายออนไลน์ของสินค้าบางกลุ่มชะลอลงมาก เช่น ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ ที่ได้รับผลบวกเป็นพิเศษในช่วงล็อคดาวน์ กลับมี traffic ที่ลดลงชัดเจน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถกลับไปซื้อสินค้าได้ที่สาขาของร้านค้าคู่แข่งขนาดใหญ่ได้ แต่ธุรกิจออนไลน์หลายแห่งยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง (ชะลอลงเพียงเล็กน้อย) แม้ว่าสถานการณ์จะทยอยกลับสู่ภาวะปกติ เช่น marketplace สำหรับการหาคนทำงานฟรีแลนซ์ หรือ การบริการส่งอาหาร online […]

ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีที่น่าลงทุนในรอบนี้ Healthcare/ Biotech ก็เช่นกัน

ไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีที่น่าลงทุนในรอบนี้ Healthcare/ Biotech ก็เช่นกัน

โดย มทินา วัชรวราทร กองทุนบัวหลวง โควิด -19 ถึงแม้จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมหาศาล แต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจเช่นกันว่า ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนการมีสุขภาพที่ดีได้เลย ดังนั้น เราจึงเชื่อว่า คนจะให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้หนึ่งในแนวโน้มหลักในอนาคต คือ การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความรู้ด้านการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การป้องกัน หรือรักษาโรค ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การคิดค้นยาใหม่ๆ การให้บริการทางด้านการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยทุกขั้นตอน นำไปสู่การเติบโตใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมการแพทย์ Citi ออกรายงานเรื่อง 10 themes for the New Decades และหนึ่งในนั้น คือ การนำ AI มาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง และเราเชื่อว่า ธีมนี้ก็หนีไม่พ้นการนำ AI มาใช้ในการแพทย์ ในยุคต่อไปที่เทคโนโลยีกับการแพทย์คือเรื่องเดียวกัน เราเชื่อว่า ไม่มีช่วงเวลาไหนที่น่าลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่เกี่ยวกับการแพทย์ โรงพยาบาล หรือ biotech ได้เท่าช่วงเวลานี้ โรงพยาบาลจะเปลี่ยนไปอย่างไร ในขณะที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในช่วงที่ปิดเมืองหรือกำลังซื้อที่แย่ลง ธุรกิจโรงพยาบาลจากที่นักลงทุนคิดว่า […]

เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วย “Agile”

เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วย “Agile”

โดย…เศรณี นาคธน กองทุนบัวหลวง “Agile” คือ แนวคิดในการทำงานที่สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงรวมถึงความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัทเทคโนโลยีที่ตระหนักได้ว่า ระบบการทำงานแบบเดิมไม่สามารถก้าวทันต่อความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้น แทนที่ระบบการทำงานจะเป็นลำดับขั้นที่เริ่มต้นด้วยการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงไปดำเนินการปฏิบัติงานจนออกมาเป็นผลลัพธ์ และหากผลงานหรือผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตอบโจทย์ตามความต้องการหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ปฏิบัติงานจึงกลับไปแก้ไขอีกรอบ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจของทุกฝ่าย แต่ระบบการ Agile จะเน้นการทำงานร่วมกัน มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่นในแผนการปฏิบัติงาน ทำให้ผลงานที่ออกมาสามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายและทันต่อสถาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อให้ทราบถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ แนวคิด Agile ในอาเซียนยังไม่แพร่หลายมากนัก โดยธุรกิจที่นำมาปรับใช้ส่วนใหญ่จะได้แก่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีและโดยเฉพาะธุรกิจ Start Up ด้วยเหตุผลด้านวัฒนธรรม ระบบการศึกษา กรอบความคิด (Mindset) และมุมมอง โดยธุรกิจส่วนใหญ่ในเอเชีย รวมถึงอาเซียน จะให้ความสำคัญกับลำดับขั้นตอนการทำงาน ลำดับความอาวุโส ลำดับตำแหน่งงาน หลายองค์กรที่อำนาจการตัดสินใจถูกกระจุกอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาทำให้ไม่เกิดความยืดหยุ่นเท่าที่ควร รวมไปถึงลักษณะนิสัยของชาวอาเซียนที่มักหลีกเลี่ยงความขัดแย้งจนกระทั่งไม่เกิดการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม นับเป็นเรื่องที่ดีที่ในปัจจุบันธุรกิจขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมของอาเซียนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของ Agile มากขึ้น และพยายามที่จะนำมาปรับใช้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และเก่าแก่นั้นการปฏิวัติองค์กรจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งหลายองค์กรเริ่มด้วยการเสริมทักษะและพยายามปรับเปลี่ยนกรอบความคิดของกับพนักงานในองค์กร ทั้งนี้ […]

ความท้าทายของสินค้าแบรนด์หรูในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

ความท้าทายของสินค้าแบรนด์หรูในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

โดย ณัฐพล ปรีชาวุฒิ กองทุนบัวหลวง หลายคนคงคิดว่า สินค้าแบรนด์หรูระดับโลกจะมีความทนทานต่อวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ อัตรากำไรที่สูง รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซบเซาลงมากนัก ซึ่งเจ้าของแบรนด์หรูยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเองก็คิดเช่นเดียวกันในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 และพวกเค้ายิ่งมั่นใจมากขึ้น เมื่อในช่วง 6 เดือนแรกของวิกฤตเศรษฐกิจ ยอดขายของพวก เขาได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่วิกฤตเศรษฐกิจไม่เคยปราณีใคร เพราะหลังจากนั้นไม่นาน ยอดขายของอุตสาหกรรมแบรนด์หรูที่เคยเติบโต 10% ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน กลับต้องหดตัวลงกว่า 4% ในปี 2009 ส่งผลให้มูลค่าหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมแบรนด์หรูปรับตัวลดลงกว่า 40% ในช่วงปีดังกล่าว ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2008 แบรนด์ดังทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบและต้องปรับกลยุทธ์กันทั้งสิ้น อาทิ ยักษ์ใหญ่อย่างกลุ่ม LVMH ที่มีอัตราการเติบโตลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนเกิดวิกฤตแบรนด์ Chanel ต้องปรับลดพนักงานกว่า 200 ตำแหน่งทั่วโลก เช่นเดียวกับแบรนด์เนมดังของอังกฤษอย่าง Burberry ที่ปรับลดพนักงานทั่วโลกกว่า 500 ตำแหน่ง นอกจากนี้ แบรนด์รถหรูอย่าง Bentley […]

นวัตกรรมรับมือกับฝุ่นพิษ

นวัตกรรมรับมือกับฝุ่นพิษ

โดย … ณัฐคม ธีรโรจนวงศ์ กองทุนบัวหลวง อย่างที่ทราบกันดีว่า ในหลายประเทศทั่วโลก เผชิญกับปัญหามลพิษและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่ประสบปัญหาอย่างหนักในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อันเป็นผลมาจากหลากหลายปัจจัย เช่น การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ การเผาขยะ รวมไปถึงสภาพอากาศที่ปิด จนทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศขึ้น ล่าสุด องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ประชากร 9 ใน 10 ของโลก สูดดมอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษ และพบว่า ปัญหามลพิษดังกล่าวได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 7 ล้านคนต่อปี โดยเกิดขึ้นกับประเทศที่กำลังพัฒนามากกว่า 90% และในส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จากการสูดดมและสะสมของมลพิษเป็นเวลานานติดต่อกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ รวมไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชน จึงทำให้รัฐบาลในหลายประเทศให้ความสำคัญที่จะเร่งแก้ไขปัญหานี้แบบจริงจัง ประเทศจีน ถือว่า เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยมีการขยายตัวของเมือง และเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม จนกลายเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ในขณะเดียวกัน การขยายตัวอย่างรวดเร็วของจีน […]

เปิดมุมมองนักวิเคราะห์ กองทุนบัวหลวง…10 ปีผ่านไป ‘จีน’ มีอะไรมากกว่าที่คิด

เปิดมุมมองนักวิเคราะห์ กองทุนบัวหลวง…10 ปีผ่านไป ‘จีน’ มีอะไรมากกว่าที่คิด

ถ้าใครไปเมืองจีน 10 ปีก่อน แล้วกลับไปเมืองจีนเวลานี้จะเห็นว่าจีนเปลี่ยนไปมากจริงๆ วันนี้เราจึงขอนำเสนอเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองจีน ตามมุมมองที่นักวิเคราะห์ของกองทุนบัวหลวงไปเจอมา จะเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในคลิปวิดีโอนี้

E-Sports ธุรกิจมาแรงท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

E-Sports ธุรกิจมาแรงท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

By…พูนสิน เพ่งสมบูรณ์ Portfolio Management หากจะกล่าวถึงกระแสความนิยมที่มาแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราจะไม่พูดถึง E-Sport ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนได้รับการจับตามองเป็นพิเศษในเวลานี้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ว่า E-Sports ไม่ถือเป็นกีฬา เพราะไม่มีการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย และอาจทำให้ผู้เล่นเสียสุขภาพ หากไม่ทำการจัดสรรเวลาฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวโน้มความนิยมใน E-Sports กลับตรงกันข้าม โดยสำนักวิจัย Newzoo ระบุว่า ในปี 2017 มีผู้ชมการแข่งขัน E-Sports ทั่วโลกรวมกว่า 192 ล้านคน สร้างรายได้โดยรวมให้กับวงการกว่า 665 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตถึง 33% จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกสถิติผู้ชมการแข่งขัน E-Sports สูงสุดถึง 43 ล้าน viewers ในรอบ Final round ของการแข่งขัน League […]

Initial Coin Offering (ICO)

Initial Coin Offering (ICO)

By…อรุณี ศิลปการประดิษฐ ทีมจัดการกองทุน บลจ.บัวหลวง ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กระแสการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้น ตัวอย่างที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือ สกุลเงินดิจิทัลที่ชื่อว่า Bitcoin ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักลงทุนหันมาสนใจการลงทุนประเภทนี้ จนเกิดการเสนอขายเงินสกุลดิจิทัลใหม่ๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก แม้การระดมทุนผ่าน ICO มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการระดมทุนผ่าน IPO หุ้นสามัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนได้รับจะเปลี่ยนจากหุ้นสามัญ เป็นการได้รับเหรียญสกุลดิจิทัลแทน โดยบริษัทที่ต้องการระดมทุนโดยออกเหรียญสกุลดิจิทัลจะกำหนดราคาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เอาไว้ เช่น การมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของหรือได้ลิขสิทธิ์จากโครงการนั้น ซึ่งนักลงทุนก็มีความคาดหวังว่าเหรียญดิจิทัลจะมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จ เหรียญสกุลดิจิทัลถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์และการถอดสมการคณิตศาสตร์ ในขณะที่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain จะเป็นส่วนสนับสนุนให้การทำธุรกรรมออนไลน์ที่ปราศจากคนกลาง มีความสะดวกและน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจาก Blockchain เป็นการเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ มีการบันทึกข้อมูลการทำรายการของทั้งระบบพร้อมๆ กันทุกครั้งที่มีการทำรายการ และส่งข้อมูลไปยังทุกๆ คน ทำให้การแก้ไขปลอมแปลงเป็นได้ยาก การระดมทุนผ่าน ICO เปิดโอกาสให้นักพัฒนาระบบมากมายที่ต้องการพัฒนาโครงการต่างๆ สามารถระดมทุนได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่ต้องผ่านกลไกของตลาดหลักทรัพย์ ลดเงื่อนไขที่ซับซ้อนยุ่งยาก อีกทั้งยังสามารถระดมทุนได้จากนักลงทุนทั่วโลก ประกอบกับการที่บริษัทต่างๆ ประสบความสำเร็จในระดมทุนมากขึ้น ยิ่งส่งผลให้ความต้องการลงทุนใน ICO […]