กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA) Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA) Q4/2022

“ตลาดหุ้นอินเดียในปี 2565 มีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา (Emerging Market)” “การเติบโตของการบริโภคของคนเมืองเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่การบริโภคในชนบทยังอ่อนแอ ซึ่งการบริโภคในเมืองจะมีลักษณะ Premiumization ส่งผลบวกต่อกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย ยานยนต์ กลุ่มการชาระเงิน และกลุ่มเดินทางท่องเที่ยว” “ไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนขายกำไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หุ้นขนาดกลางและเล็กบางตัวที่ราคาถึงเป้าหมายแล้ว โดยเพิ่มน้ำหนักในหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของพอร์ตที่จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มามุ่งเน้นที่การเติบโตของการบริโภคภายในประเทศ” “ผู้จัดการกองทุนเห็นโอกาสในการลงทุนในหุ้น 2 ธุรกิจหลัก ดังนี้ กลุ่ม Pharma Outsourcing และ Online Food Delivery” • ตลาดหุ้นอินเดียในปี 2565 มีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market) โดยเมื่อดูย้อนหลัง 12 เดือน Nifty ปรับตัวลดลง -7.74% และ Sensex ลดลง -7.23% ในขณะที่ MSCI EM […]

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA) Q3/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA) Q3/2022

“ผู้จัดการกองทุนลงทุนแบบผสมผสานกัน ทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยมองว่า หุ้นขนาดใหญ่เป็นผู้นำของตลาดในปัจจุบัน และหุ้นขนาดกลางและเล็ก มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในอนาคต ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นรายตัว (Bottom Up) และปีนี้ผู้จัดการกองทุนให้น้ำหนักกับหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้น เพราะมองว่าแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก เพราะหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กปรับตัวขึ้นมากในปีที่แล้ว” • เศรษฐกิจอินเดียได้แรงกดดันจากปัญหาเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ธนาคารกลางอินเดียต้องลดความร้อนแรงเงินเฟ้อลงด้วยการทยอยปรับอัตราดอกเบี้ย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2565 ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจาก 4.0% เป็น 4.40% เมื่อ 8 มิ.ย. 2565 มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 50 bps เป็น 4.90% และล่าสุด 5 ส.ค. 2565 ปรับเพิ่มอีก 50 bps มาอยู่ที่ 5.4%• GDP ในไตรมาส 2/2022 หรือไตรมาสแรกของปีงบประมาณของอินเดียขยายตัว 13.5% YoY จากที่ขยายตัว […]

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

Highlight กิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นสู่ระดับก่อนวิกฤตการณ์โควิด และมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มจ้างงาน ซึ่งจะทำให้กลุ่มพลังงานสะอาด คมนาคมขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นถนน ท่าเรือ รถไฟ และขนส่งสาธารณะได้ประโยชน์ ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่า GDP ปี 2022 จะอยู่ที่ 9% และ ปี 2023 ที่ 7.1% ผู้จัดการกองทุนหลักมองว่า หุ้นขนาดใหญ่มีแนวโน้มจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก เพราะหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กปรับตัวขึ้นมากในปีที่แล้ว   ปี 2021 ตลาดหุ้นอินเดียให้ผลตอบแทนที่ดี MSCI India +26.2% นำโดยหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาส 4/2021 ตลาดหุ้นอินเดียได้รับผลกระทบจากการส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยและการลดขนาดงบดุลของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา จึงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนถึงเดือนมกราคมปี 2022 สถานการณ์โควิดของอินเดียอยู่ภายใต้การควบคุม แม้ว่าจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เห็นสัญญาณน่ากังวล มีการฉีดวัคซีนประมาณ 4-5 ล้านโดสต่อวัน ประชากรผู้ใหญ่กว่า 75% ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อัตราการเสียชีวิตต่ำ 1.18% […]

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

Highlight ปัจจัยบวกที่สำคัญของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากมาตรการทางการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การ IPO ของหุ้นใหม่ และการเปิดเมืองที่มีทิศทางดีขึ้น ในขณะที่แรงกดดันของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียนในทิศทางที่แตกต่างกันไป และประเด็นเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลก การประชุม UN Climate Change Conference (COP26) ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศว่าอินเดียจะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการใช้พลังงาน โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และลดสัดส่วนพลังงานดั้งเดิมลง มีเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2070  ธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเป็นสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนให้ความสนใจ ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน และกลุ่มค้าปลีก นอกจากนี้ยังมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่มการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรม มีการลงทุนผสมผสานกันทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยมองว่าหุ้นขนาดใหญ่เป็นผู้นำของตลาดในปัจจุบัน และหุ้นขนาดกลางและเล็ก มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในอนาคต ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นรายตัว (Bottom Up)  สถานการณ์โควิดของอินเดียดีขึ้นมาก จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ 12,000 ต่อวัน การฉีดวัคซีนอยู่ที่ 4-5 ล้านคนต่อวัน ประชากรผู้ใหญ่กว่า 35% ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว และกว่า 78% […]

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

Highlight ปัจจัยบวกที่สำคัญของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากมาตรการทางการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การ IPO ของหุ้นใหม่ และ อัตราการฉีดวัคซีนที่น่าพอใจ สำหรับมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศแผนการลงทุนในมูลค่า  100 ล้านล้านรูปี หรือประมาณ 1.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างงาน เพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถแข่งขันระดับโลกและเป็นช่องทางใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังมีมาตรการก่อนหน้าเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อีก  6 ล้านล้านรูปี (82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2022-2025 กองทุนหลักมีการผสมผสานกันทั้งหุ้นขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยมองว่าหุ้นขนาดใหญ่เป็นผู้นำของตลาดในปัจจุบัน และหุ้นขนาดกลางและเล็ก มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในอนาคต ซึ่งต้องใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นรายตัว (Bottom Up) ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นอินเดียให้ผลตอบแทนที่ดี ตั้งแต่ต้นปี หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กราคาปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ จนกระทั่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หุ้นขนาดใหญ่ราคาปรับตัวขึ้นมามากกว่าหุ้นขนาดกลางและเล็ก ปัจจัยบวกที่สำคัญของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากมาตรการทางการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การ IPO ของหุ้นใหม่ และ อัตราการฉีดวัคซีนที่น่าพอใจ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของอินเดียอยู่ที่ประมาณวันละ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25), กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

HIGHLIGHT การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังคงมีปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในระบบ และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ที่ผ่านมาตลาดผันผวนจากการรับรู้ปัจจัยลบเรื่องการลดวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ของเฟดแล้วบางส่วน เริ่มเห็นเม็ดเงินลงทุนเข้ากลุ่ม Defensive เช่น เฮลธ์แคร์มากขึ้น ขณะที่เงินไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีเบาบางลง ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนเข้าลงทุนใน B-SIP /B-BHARATA/B-NIPPON นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังมีการถือเงินสดหรือกองทุนสภาพคล่องไว้บางส่วน เพื่อเข้าลงทุนเพิ่มหากตลาดหุ้นปรับฐานในช่วงที่ FED ออกมาสื่อสารเรื่องวงเงินการซื้อสินทรัพย์ และการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้นี้  การทำ Asset Allocation มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเช่นปีนี้ กองทุน BMAPS ทั้ง 3 กองทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 และค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน ภาพรวมตลาด การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกยังคงมีปัจจัยบวกจากสภาพคล่องในระบบ  และการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ที่ผ่านมาตลาดผันผวนจากการรับรู้ปัจจัยลบเรื่องการลดวงเงินเข้าซื้อสินทรัพย์ของเฟดแล้วบางส่วน เริ่มเห็นเม็ดเงินลงทุนเข้ากลุ่ม Defensive เช่น เฮลธ์แคร์มากขึ้น ขณะที่เงินไหลออกจากกลุ่มเทคโนโลยีเบาบางลง ตลาดสหรัฐฯ มีปัจจัยบวกจากความรวดเร็วในการฉีดวัคซีน และเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลาดจีนปรับลดลงตั้งแต่ตรุษจีนที่ผ่านมา ด้วยนโยบายของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจลดลง และมาตรการเข้มงวดกับบริษัทเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันความกังวลในเรื่องดังกล่าวผ่อนคลายลงมากแล้ว และมีปัจจัยบวกจากพื้นฐานเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากโควิดได้เร็วกว่าประเทศอื่น ตลาดญี่ปุ่น […]

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

Highlight ตลาดหุ้นอินเดีย ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงกลางไตรมาสที่ 1/2021 ดัชนีปรับตัวขึ้น เงินไหลเข้าตลาดอินเดียมากเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่ เม.ย. 2020 ถึง มี.ค. 2021 (FY2021) มีเงินไหลเข้าประมาณ 37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 1/2021 ผลตอบแทนดัชนี Nifty เพิ่มขึ้น 5.19% ขณะที่ MidCap Index เพิ่มขึ้น 13.81%  กองทุนลงทุนมากกว่าดัชนีในกลุ่ม Industrials สถาบันการเงินและการแพทย์ มีมุมมองเชิงบวกกับบริษัทประกัน และเชื่อว่าธนาคารจะฟื้นตัวได้ดี ไม่กังวลเรื่องหนี้เสีย เพราะธนาคารมีการตั้งสำรองที่ดีตั้งแต่โควิดรอบแรก  ผลการดำเนินงานที่ดีของกองทุนส่วนหนึ่งมาจากการเลือกหุ้นใน Mid-Small Cap เพราะช่วงที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนดีกว่า Large Cap  ปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นอินเดีย มีหลายปัจจัย ได้แก่ นโยบายการเงินการคลังที่พร้อมจะกระตุ้นเศรษฐกิจ การแจกจ่ายวัคซีนที่เร่งตัวขึ้นรวมถึงการที่ผู้ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันเองด้วย และกำไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มดีซึ่งจะรับอานิสงส์จากดีมานด์โลกที่เพิ่มขึ้น ภาพรวมตลาด การระบาดของโควิด-19 ระลอกสองในอินเดียเริ่มตั้งแต่กลาง มี.ค. […]

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

Highlight ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดอินเดียมีผลการดำเนินงานดี โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้หุ้นอินเดียกลับมาอยู่ในความสนใจของนักลงทุนต่างชาติอีกครั้งได้แก่ 1) การอัดฉีดเงินจำนวน 98,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2) การขายรัฐวิสาหกิจกลุ่มธนาคารและประกันภัย 3) รัฐจะกระตุ้นการผลิตในประเทศด้วยการขึ้นอัตราภาษีนำเข้า ผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอินเดีย จากแนวทางการเติบโตของเศรษฐกิจเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น และค่าเงินรวมถึงเงินเฟ้อของอินเดียที่มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยสนุนสนุนตลาดด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

Domestic Macro & Markets ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมาตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายรายการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น จำนวนเคสที่ติด COVID-19 เริ่มลดลงจากจุดสูงสุดกลางเดือน ก.ย. ทำให้ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ 62,000 คน เทียบกับ 87,000 คนในเดือน ก.ย. ทั้งที่การตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 1.12 ล้านราย เป็น 1.06 ล้านราย ตลาดหุ้นอินเดียยังทรงตัว โดยเป็นครั้งแรกในสามเดือนที่ดัชนี Sensex (+4.1%) ของหุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทน outperform ดัชนี Mid (+1.4%) และ Small cap (+0.1%) ที่เป็นหุ้นขนาดกลางและเล็ก เมื่อเปรียบเทียบแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่ากลุ่มธนาคาร (BSE Bankex index +12.5%) อสังหาฯ (+8%) ไอที (+5.4%) พลังงาน (-7%) เฮลธ์แคร์ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)

Highlight หุ้นอินเดีย ณ ปัจจุบันอยู่ในระดับ Fair value โดยดัชนีตลาดได้สะท้อนผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงไปมากพอควร ด้วยความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก กองทุนหลักจึงเพิ่มฐานะการลงทุนในหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินและหุ้นวัฏจักร (Cyclical stock) เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และค้าปลีก การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่มีนัยยะต่อกิจการหรือธุรกิจของอินเดีย อินเดียได้พัฒนาโครงสร้างด้านคมนาคมด้วยการสร้างถนนหลวงเพิ่มอีก 23 สาย คิดเป็นระยะทาง 7,800 กิโลเมตร ในอีก 5 ปีข้างหน้า แผนก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือน มี.ค. 2025