หุ้น Domestic Play

หุ้น Domestic Play

หุ้น Domestic Play ได้แก่ บริษัทที่ผลิตสินค้าทั้งที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบและส่วนประกอบ เพื่อตอบสนองผู้บริโภคหรือตลาดภายในประเทศเป็นหลัก ไม่ได้ผลิตเพื่อส่งขายต่างประเทศ ขณะที่ยอดขายและกำไรจะไม่ถูกกระทบจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศหรือภาวะเศรษฐกิจโลก แต่จะขึ้นอยู่กับกำลังซื้อและภาวะเศรษฐกิจในประเทศมากกว่า ธุรกิจประเภทนี้จะได้รับผลประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล หรือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย(ลดดอกเบี้ย)ของธนาคารกลาง หากเศรษฐกิจเติบโตดีจากการส่งออก กลุ่ม Domestic stock จะได้รับผลดีน้อยกว่า