กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF) HighLight “เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มตั้งแต่ต้นปี  จะเห็นการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานและเงินปันผลของกลุ่มนี้ทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์  มาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาได้มากขึ้น” ภาพรวมตลาด ดัชนีของกลุ่ม Property Fund / REIT (SETPREIT) ปรับตัวลดลง -6.4% ในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2565 เป็นการปรับตัวลดลงมากกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ SET Index ที่เพิ่มขึ้น 3% เมื่อดูตามรายอุตสาหกรรมย่อยกลุ่มโรงแรมเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น +6.6% ในขณะที่กลุ่มอื่นปรับลดลง ได้แก่ Exhibition Centre -6.3%, Office -5.0%, Retail -4.4%, Industrial -13.0% นอกจากนี้ราคาของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4% ตั้งแต่ต้นปี ปัจจัยกดดันกลุ่มนี้ยังมีหลายประเด็น เช่น ความกังวลในการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่ออกมาสูงกว่าคาด […]

กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)

กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND)

Highlight “ตลาดหุ้นไทย เศรษฐกิจไทยอยู่ในโหมดของการฟื้นตัว หนุนโดยการบริโภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถึงภาคการส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวก่อนและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง” “นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ 2 หมื่นล้านบาท เป็นอีกปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวได้”   ตลาดหุ้นโลก ปรับตัวผันผวน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคม ตลาดแตะระดับ Bear Market หรือลดลงจากสูงสุดช่วงต้นปีที่ 20% ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงินเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ดี ตลาดก็เริ่มรับรู้ปัจจัยด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นไปมากแล้ว รวมถึงสัญญาณจากภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มชะลออัตราการปรับขึ้นลง ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปิดทรงตัวได้ในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุ้น ให้อยู่ในระดับ Multiple ที่ต่ำลง ในระยะข้างหน้า ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อกำไรบริษัทจดทะเบียน ท่าทีของนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกิจ ยังคงปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง ในด้านเศรษฐกิจนั้น สงครามยูเครน รัสเซียที่ยืดเยื้อ การคว่ำบาตรทางการค้า และการ Lockdown เศรษฐกิจในจีน […]

กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG)

กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG)

Highlight “ตลาดหุ้นไทย เศรษฐกิจไทยอยู่ในโหมดของการฟื้นตัว หนุนโดยการบริโภคภาครัฐและเอกชนจากการผ่อนคลายมาตรการ รวมถึงภาคการส่งออกที่ได้รับประโยชน์จากประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวก่อนและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง” “นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อสุทธิตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ 2 หมื่นล้านบาท เป็นอีกปัจจัยหนุนตลาดหุ้นไทยให้ปรับตัวได้” ตลาดหุ้นโลก ปรับตัวผันผวน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคม ตลาดแตะระดับ Bear Market หรือลดลงจากสูงสุดช่วงต้นปีที่ 20% ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ประเด็นที่เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนยังคงมาจากแรงกดดันเงินเฟ้อในหลายประเทศที่อยู่ในระดับสูงในรอบหลายปี แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอลง อย่างไรก็ดี ตลาดก็เริ่มรับรู้ปัจจัยด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นไปมากแล้ว รวมถึงสัญญาณจากภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มชะลออัตราการปรับขึ้นลง ส่งผลให้ตลาดโดยรวมปิดทรงตัวได้ในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นสูงในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นปัจจัยกดดันระดับ Valuation ของตลาดหุ้น ให้อยู่ในระดับ Multiple ที่ต่ำลง ในระยะข้างหน้า ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อกำไรบริษัทจดทะเบียน ท่าทีของนโยบายการเงินจากธนาคารกลาง และประเด็นการถดถอยของเศรษฐกิจ ยังคงปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง ในด้านเศรษฐกิจนั้น สงครามยูเครน รัสเซียที่ยืดเยื้อ การคว่ำบาตรทางการค้า และการ Lockdown เศรษฐกิจในจีน เป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมปัญหาอุปทาน […]

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF) ภาพรวมตลาด แม้ว่าตลาดยังมีแรงกดดันหลายประเด็น ทั้งสงครามระหว่างประเทศ ความกังวลเงินเฟ้อ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ทำให้ตลาดโดยรวมปรับตัวลง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเติบโต ซึ่งราคาอยู่ในระดับที่สูงเมื่อต้นปี ในขณะที่หุ้นกลุ่ม Defensive และ กลุ่มพลังงานมีการปรับตัวได้ดีกว่ากลุ่มอื่น    นอกจากนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้น คือ นักลงทุนให้ความสำคัญกับมูลค่าแท้จริงของกิจการมากขึ้น บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่กว่า 72% มีรายได้ไตรมาส 1/2565 ออกมาดี และกว่า 70% มีกำไรออกมาเป็นไปตามคาดการณ์  อย่างไรก็ตาม สำหรับบริษัทที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ ราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงไม่ว่าจะเป็น Sector ใดก็ตาม พอร์ตการลงทุน ในรายกลุ่มอุตสาหกรรม พอร์ตลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าฟุ่มเฟือยน้อยกว่าดัชนี พอร์ตยังคงน้ำหนักกับกลุ่มการเงินตั้งแต่ปีที่แล้ว และเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มเฮลธ์แคร์  โดยเฉพาะหุ้นชีวเภสัชภัณฑ์ และการจัดจำหน่ายยา ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต McKesson : ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายยา ผู้จัดการกองทุนเริ่มลงทุนในหุ้นนี้ตั้งแต่เมษายนปี 2563 ในสัดส่วนไม่มากนัก  และทยอยเพิ่มน้ำหนัก […]

กองทุนรวมหุ้นไทย (แบบมีนโยบายจ่ายปันผล)

กองทุนรวมหุ้นไทย (แบบมีนโยบายจ่ายปันผล)

กองทุนเปิดบัวแก้วปันผล (BKD) กองทุนเปิดบัวหลวงร่วมทุน (BCAP) กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 (BBASIC) ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ถึง 31 พ.ค. 2565 ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นโลกโดยทรงตัว 0% เทียบกับ S&P500 -13.0%, NASDAQ -23.0%, VIETNAM -14.0% HONG KONG -7.0% เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา หุ้นไทยเผชิญกับ Sell in May เช่นเดียวกับตลาดอื่น แต่ดัชนีปรับตัวลดลงเพียง -0.8% ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเลข GDP งวด 1Q2565 โต 2.2% ดีกว่าคาด กำไรงวด 1Q2565 เท่ากับ 2.74 แสนล้านบาท เติบโต […]

กองทุนรวมหุ้นไทย (เน้นการเติบโต)

กองทุนรวมหุ้นไทย (เน้นการเติบโต)

กองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) กองทุนเปิดบัวแก้ว 2 (BKA2) กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน (B-INFRA) กองทุนเปิดบัวหลวงธนคม (BTK) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล (BTP) กองทุนเปิดบัวหลวง Small Mid Equity (B-SMEQ) ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ถึง 31 พ.ค. 2565 ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นโลกโดยทรงตัว 0% เทียบกับ S&P500 -13.0%, NASDAQ -23.0%, VIETNAM -14.0% HONG KONG -7.0% เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา หุ้นไทยเผชิญกับ Sell in May เช่นเดียวกับตลาดอื่น แต่ดัชนีปรับตัวลดลงเพียง -0.8% ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเลข GDP งวด 1Q2565 โต 2.2% […]

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (BEQSSF)

กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม (BM70SSF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (BEQSSF)

ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ถึง 31 พ.ค. 2565 ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นโลกโดยทรงตัว 0% เทียบกับ S&P500 -13.0%, NASDAQ -23.0%, VIETNAM -14.0% HONG KONG -7.0% เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา หุ้นไทยเผชิญกับ Sell in May เช่นเดียวกับตลาดอื่น แต่ดัชนีปรับตัวลดลงเพียง -0.8% ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเลข GDP งวด 1Q2565 โต 2.2% ดีกว่าคาด กำไรงวด 1Q2565 เท่ากับ 2.74 แสนล้านบาท เติบโต 10% YoY สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพบริษัทจดทะเบียนไทยที่แข็งแกร่งในยามที่ปัจจัยภายนอกผันผวน โดย Fund flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเดือนพ.ค. เกิน 1 […]

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในหุ้นไทย

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ลงทุนในหุ้นไทย

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BERMF) กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพv(IN-RMF)  กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-SM-RMF) กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (BSIRIRMF)  กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ (BBASICRMF) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-TOPTENRMF) ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ถึง 31 พ.ค. 2565 ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นโลกโดยทรงตัว 0% เทียบกับ S&P500 -13.0%, NASDAQ -23.0%, VIETNAM -14.0% HONG KONG -7.0% เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา หุ้นไทยเผชิญกับ Sell in May เช่นเดียวกับตลาดอื่น แต่ดัชนีปรับตัวลดลงเพียง -0.8% ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเลข GDP งวด 1Q2565 โต 2.2% […]

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล (BBASICDLTF) กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว (B-TOPTENLTF) “การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้” ตั้งแต่ต้นปี (YTD) ถึง 31 พ.ค. 2565 ตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นโลกโดยทรงตัว 0% เทียบกับ S&P500 -13.0%, NASDAQ -23.0%, VIETNAM -14.0% HONG KONG -7.0% เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา หุ้นไทยเผชิญกับ Sell in May เช่นเดียวกับตลาดอื่น แต่ดัชนีปรับตัวลดลงเพียง -0.8% ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเลข GDP งวด […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ (B-GLOB-INFRA)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ (B-GLOB-INFRA)

Highlight ตั้งแต่ต้นปี 2022 หุ้นในสหรัฐและแคนาดาส่งผลบวกกับพอร์ตการลงทุน ในขณะที่หุ้นที่ส่งผลเชิงลบกับพอร์ต จะอยู่ในกลุ่มสื่อสาร ซึ่งได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ การขึ้นดอกเบี้ย และ Sector Rotation ออกจากหุ้นกลุ่มเติบโต ในภาวะที่มีความผันผวนเช่นนี้ การลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก เน้นบริษัทที่มีกระแสเงินสดรับสม่ำเสมอ และ/หรือ มีรายรับที่มีความมั่นคงจากสัญญาระยะยาว และยังเป็นสินทรัพย์เพื่อป้องกันเงินเฟ้อได้ จึงมีความน่าสนใจ พอร์ตการลงทุน ตั้งแต่ต้นปี 2022 หุ้นในสหรัฐฯ และแคนาดาส่งผลบวกกับพอร์ตการลงทุน เช่น Pembina Pipeline ผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันในแคนาดา บริษัทมีการแต่งตั้ง CEO และ COO  ซึ่งตลาดตอบรับเชิงบวก ราคาปรับตัวขึ้น 31% จากต้นปี และ Williams Companies บริษัทท่อส่งก๊าซธรรมชาติและผลิตกระแสไฟฟ้าของสหรัฐ   ราคาปรับตัวขึ้น 39% จากต้นปี ในขณะที่หุ้นที่ส่งผลเชิงลบกับพอร์ต จะอยู่ในกลุ่มสื่อสาร ซึ่งได้รับแรงกดดันจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ การขึ้นดอกเบี้ย และ Sector Rotation […]