กองทุน B-GLOBAL และ B-GLOBALRMF Q3/2023

กองทุน B-GLOBAL และ B-GLOBALRMF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF) “ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดได้รับแรงหนุนจากการลดอัตราเงินเฟ้อ” ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดได้รับแรงหนุนจากการลดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางรายใหญ่กำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุด การประชุม FOMC ครั้งล่าสุดในวันที่ 19-20 ก.ย. 2566 เฟดมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ พอร์ตการลงทุน ด้าน Sector Allocation กองทุนได้ผลบวกเล็กน้อยจากการเลือกลงทุนแบบ Bottom-Up โดยได้ผลบวกในจากการให้น้ำหนักกลุ่มบริการสารสนเทศและกลุ่มการเงินมากกว่าดัชนี และให้น้ำหนักในกลุ่มสินค้าจำเป็นน้อยกว่าดัชนี ขณะที่การให้น้ำหนักกลุ่มพลังงานน้อยกว่าดัชนี การที่กองทุนไม่ได้ลงทุนในกลุ่มวัสดุ และการให้น้ำหนักกลุ่มสุขภาพมากกว่าดัชนีกดดันผลการดำเนินงานกองทุน ด้านการคัดเลือกหุ้นรายตัว กองทุนได้แรงกดดันจากการเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มสุขภาพ แต่ได้รับการชดเชยด้วยการลงทุนในกลุ่มพลังงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสินค้าฟุ้มเฟือย หุ้นที่ให้ผลบวกกับกองทุน 2 อันดับแรก ได้แก่ การให้น้ำหนัก Airbnb ผู้ดำเนินธุรกิจตลาดออนไลน์สำหรับโฮมสเตย์ที่รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่สูงกว่าคาดการณ์และมีแนวโน้มเติบโตต่อในอนาคต และ Uber Technologies บริษัทเครือข่ายคมนาคม มากกว่าดัชนี […]

กองทุน B-USALPHA, B-USALPHARMF และ B-USALPHASSF Q3/2023

กองทุน B-USALPHA, B-USALPHARMF และ B-USALPHASSF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF) กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการออม (B-USALPHASSF) “ ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดได้รับแรงหนุนจากการลดอัตราเงินเฟ้อ” ภาพรวมเศรษฐกิจ ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดได้รับแรงหนุนจากการลดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าธนาคารกลางรายใหญ่กำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดของวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุดการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดในวันที่ 19-20 ก.ย. 2566 เฟดมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ พอร์ตการลงทุน กองทุนได้ผลบวกจากการคัดเลือกหุ้นรายตัว โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนได้แรงหนุนจากการให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้น Meta Platforms ซึ่งรายงานผลประกอบการที่เหนือกว่าคาดการณ์มากกว่าดัชนี พร้อมคำแนะนำเชิงบวก รวมถึงการที่หุ้นได้รับประโยชน์จากการลงทุนในเทคโนโลยี AI และมีแนวโน้มการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ หุ้นที่ส่งผลบวกต่อกองทุนมากที่สุด คือ Uber Technologies ที่รายงานรายงานผลประกอบการสูงกว่าคาด จากอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและได้ประโยชน์จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หุ้นที่ส่งผลกดดันผลการดำเนินงานกองทุน คือ กลุ่มสินค้าจำเป็นและกลุ่มสุขภาพ โดยหุ้น HCA Healthcare […]

กองทุน B-ASIA, B-ASIARMF และ B-ASIASSF Q3/2023

กองทุน B-ASIA, B-ASIARMF และ B-ASIASSF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย เพื่อการออม (B-ASIASSF) “กองทุน Invesco Asian Equity Fund ได้แรงหนุนจากการลงทุนในหุ้นจีนและอินเดีย โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของจีนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น” ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นโดยได้ผลบวกจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ส่งสัญญาณการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวตามวัฏจักรในจีนยังคงอยู่ พอร์ตการลงทุน ผลการดำเนินงานกองทุน Invesco Asian Equity Fund ได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของจีนที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มเกมส์ต่อสู้ลงไป ขณะที่กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็มีผลการดำเนินงานที่ดี จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและการเติบโตของตลาดต่างประเทศ สำหรับอินเดีย ราคาหุ้นของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลปรับตัวขึ้นเป็นประวัติการณ์ รวมถึงหุ้นบริษัทยาที่ปรับตัวขึ้นจากแรงกดดันด้านราคายาของสหรัฐฯ และต้นทุนการผลิตที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กองทุนได้รับแรกกดดันจากยอดขายที่ลดลงของกลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติกแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวในช่วงเดือน ก.ค. จากคาดการณ์คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นก็ตาม ขณะที่หุ้นสนามบินนานาชาติของจีนย่อตัวลง เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวเศรษฐกิจ ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนไม่มีการเพิ่มหุ้นใหม่เข้ามาในกองทุน ขณะที่มีการขายทำกำไรในหุ้นบริษัทค้าเหล็กของเกาหลีใต้ จากผลประกอบการที่ปรับตัวขึ้นมากในช่วงที่มีการประเมินมูลค่าลิเธียมของบริษัท รวมถึงมีการขายหุ้นเหมืองแร่ของออสเตรเลีย ตามข้อตกลงในการถือครอบครอง โดยบริษัทเหมืองทองของอเมริกาในข้อตกลงมูลค่า 19.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ […]

กองทุน B-INNOTECH, B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF Q3/2023

กองทุน B-INNOTECH, B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)  กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี เพื่อการออม (B-INNOTECHSSF)   “ กองทุนได้ประโยชน์จากการเลือกลงทุนในกลุ่ม Interactive Media & Services Hotels กลุ่ม restaurants & leisure และกลุ่ม entertainment” ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาถึงเดือน ก.ค. กองทุนได้ประโยชน์จากการเลือกลงทุนในกลุ่ม Interactive Media & Services Hotels กลุ่ม restaurants & leisure และกลุ่ม entertainment ขณะที่มีการให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นรายตัว ดังนี้ กองทุนให้น้ำหนักกลุ่ม Software โดยเฉพาะ Microsoft น้อยกว่าดัชนี ได้ส่งผลดีกับกองทุน หลังจาก Microsoft รายงานตัวเลขการเติบโตที่ชะลอลงเนื่องจากรายได้ของธุรกิจ Cloud Service Azure ชะลอลง แม้ว่าจะมีการลงทุนใน OpenAI […]

กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค (B-FINTECH) Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค (B-FINTECH) Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค (B-FINTECH) “การประชุม FOMC ครั้งล่าสุดในวันที่ 19-20 ก.ย. 66 เฟดมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาด” “ ผู้จัดการกองทุน Black Rock Fintech Fund ยังคงเชื่อมั่นว่าการลงทุนของกองทุนนี้จะเป็นผู้ชนะระยะยาวและคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นเมื่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เริ่มผ่อนคลายนโยบาย ” ภาพรวมตลาด การประชุม FOMC ครั้งล่าสุดในวันที่ 19-20 ก.ย. 66 เฟดมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.25-5.50% ตามที่ตลาดคาด ขณะที่ คาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า (Fed Dot Plot) ยังคงส่งสัญญาณว่า เฟดมีความเป็นไปได้ที่อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งภายในปีนี้ ในขณะที่ ในปีหน้า เฟดมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยสูงนานขึ้นกว่าจากประมาณการครั้งที่ผ่านมา พอร์ตการลงทุน กองทุน BlackRock Fintech Fund ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม Financial […]

กองทุน B-GTO, B-GTORMF และ B-GTOSSF Q3/2023

กองทุน B-GTO, B-GTORMF และ B-GTOSSF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการออม (B-GTOSSF) พอร์ตการลงทุนในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาจนถึง เดือน ก.ค. กองทุน Wellington Global Innovation ให้ผลตอบแทนเป็นบวก โดยหุ้นที่ช่วยหนุนผลการดำเนินงานกองทุน ได้แก่ Roku และ Airbnb • Roku : บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ และให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิง จากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ราคาปรับตัวขึ้นหลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ จากแรงหนุนของความต้องการผู้บริโภคที่มีบัญชีใช้งานถึง 73.5 ล้านบัญชี โดยเป็นบัญชีใหม่ที่เปิดใช้งงานในช่วงไตรมาสก่อนหน้าถึง 1.9 ล้านบัญชี • Airbnb : แพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของห้องพักและผู้ที่ต้องการจะพัก และเก็บเงินค่าธรรมเนียมจากทั้งผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่า ที่รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ปี 2023 มีมูลค่าการจองในแพลตฟอร์ม (Gross Booking) เพิ่มขึ้น 13% เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนเป็น 19.1 พันล้านดอลลาร์ […]

กองทุน B-VIETNAM, B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF Q3/2023

กองทุน B-VIETNAM, B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม (B-VIETNAM) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-VIETNAMRMF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม (B-VIETNAMSSF)  “ผู้จัดการกองทุนมองว่า ในอนาคตนโยบายภาครัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดความเสี่ยงจากภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตลาดตราสารหนี้ได้ และมีแนวโน้มจะเห็นผลการดาเนินงานไตรมาส 4/2023 ของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้น ผู้จัดการกองทุนเห็นโอกาสเข้าลงทุนในหลากหลายบริษัทที่ราคาปรับตัวลงมา โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย” การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจเวียดนาม เพราะเป็นการลดดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง และทำให้มีสภาพคล่องในตลาดหุ้นมากขึ้น อัตราการเติบโตของสินเชื่อและธุรกรรมมีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับไตรมาสที่ 2 ยังมีความอ่อนแออยู่บ้างโดยการเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ 4.14% yoy ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ 6.5% และผลประกอบการของบริษัทที่อาจจะอ่อนแอในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการส่งออก ในด้านตลาดหุ้นนักลงทุนรายย่อยได้ลงทุนในตลาดมากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นและสภาพคล่องในตลาดสูงขึ้น นอกจากนี้มีแนวโน้มว่าสภาพคล่องในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กอาจปรับเพิ่มขึ้น จากการปรับน้ำหนักของ MSCI Vietnam ที่ให้น้ำหนักกับหุ้นขนาดกลางและเล็กมากขึ้นด้วย ผู้จัดการกองทุนมองว่า ในอนาคตนโยบายภาครัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากภาคอสังหาริมทรัพย์รวมถึงตลาดตราสารหนี้ได้และมีแนวโน้มจะเห็นผลการดำเนินงานไตรมาส4/2023 ของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวดีขึ้นผู้จัดการกองทุนเห็นโอกาสเข้าลงทุนในหลากหลายบริษัทที่ราคาปรับตัวลงมา โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย […]

กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q3/2023

กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF) ภาพของราคาทองคำยังคงเชื่อมโยงกับการคาดการณ์ถึงระยะเวลาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของ Fed และระดับTerminal Rate ซึ่ง ณ ปัจจุบัน (25 กันยายน 2566) ตลาดมองว่ามีโอกาสที่ Fed จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นได้อีกครั้งในช่วงการประชุมเดือน พ.ย. และจะคงระดับไว้จนถึงช่วงปีหน้า เพื่อยังคงต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังคงค้างอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้น รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้ปรับเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกับที่ ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ออกมาในเชิงแข็งแกร่งและตลาดสินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีแนวโน้มที่ดีส่งผลให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง สำหรับมุมมองในระยะถัดไป ตลาดจะยังคงให้ความสำคัญกับทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ และการคาดการณ์ในเรื่องการอัตราดอกเบี้ยของ Fed อย่างไรก็ตาม ด้วยความไม่แน่นอนทั้งจากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ และสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการถือครองทองคำเพิ่มของธนาคารกลางต่างๆ อย่างต่อเนื่องจะช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงของราคาทองคำ โดยคาดการณ์ราคาทองคำในระยะถัดไปมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในระดับเฉลี่ยที่ 1,850 – 2,000 ดอลลาร์ฯต่อออนซ์ Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ […]

กองทุน B-GLOB-INFRA, B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF Q 3/2023

กองทุน B-GLOB-INFRA, B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF Q 3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ (B-GLOB-INFRA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOB-INFRARMF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม (B-GLOB-INFRASSF)  “ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กองทุนทยอยเพิ่มน้ำหนักในหุ้น Defensive โดยเฉพาะในกลุ่มสาธารณูปโภค เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีรายได้สม่ำเสมอ โดยมีสัดส่วนมากกว่า 70% แต่สำหรับกลุ่มที่เน้นการสื่อสารและเดินทาง กองทุนให้น้ำหนักน้อยกว่า อยู่ที่ประมาณ 20% เนื่องจากมีเป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับเชิงลบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวแบบ Soft Landing ทำให้ราคาหุ้นเติบโต รวมทั้งหุ้นสื่อสารปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงทำให้พอร์ตการลงทุนไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่”  ในช่วง12 เดือนที่ผ่านมา กองทุนทยอยเพิ่มน้ำหนักในหุ้น Defensive โดยเฉพาะในกลุ่มสาธารณูปโภค เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีรายได้สม่ำเสมอ โดยมีสัดส่วนมากกว่า 70% แต่สำหรับกลุ่มที่เน้นการสื่อสารและเดินทาง กองทุนให้น้ำหนักน้อยกว่า อยู่ที่ประมาณ 20% เนื่องจากมีเป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับเชิงลบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจะชะลอตัวแบบ Soft Landing […]

กองทุน B-DYNAMIC BOND, B-DYNAMICRMF และ B-DYNAMICSSF Q3/2023

กองทุน B-DYNAMIC BOND, B-DYNAMICRMF และ B-DYNAMICSSF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ (B-DYNAMIC BOND) กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-DYNAMICRMF) กองทุนเปิดบัวหลวง ไดนามิก บอนด์ เพื่อการออม (B-DYNAMICSSF) “แนวโน้มเศรษฐกิจมีความเสี่ยงมากขึ้น จากดัชนี Composite PMI ของทั้งสหรัฐฯ และยุโรป ที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนที่ผ่านมา เป็นปัจจัยที่ทำให้คาดว่าธนาคารกลางต่างๆ อาจเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้ว” การปรับตัวขึ้นของ US Treasury Yield ในช่วงนี้มาจาก การคาดการณ์เรื่องที่ว่า Fed ยังมีโอกาสที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นได้อีกหนึ่งครั้งในปีนี้ซึ่งตลาดให้น้ำหนักที่การประชุมเดือนพฤศจิกายน จากความเสี่ยงที่อาจจะมาจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน และอาจจะคงดอกเบี้ยยาวนานกว่าที่ตลาดเคยประมาณการณ์ไว้ (Stay High for Longer) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังออกมาในเชิงแข็งแกร่ง สะท้อนความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจจะไม่ลดลงอย่างรวดเร็ว Supply พันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าหลังจากสภาคองเกรสสามารถบรรลุข้อตกลงขยายเพดานหนี้ได้ เมื่อพิจารณาจาก Duration ปัจจุบันของพอร์ตที่ประมาณ 5 ปี ภายใต้สมมติฐานว่าหาก Bond Yield […]