กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) Q4/2022

กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) Q4/2022

กองทุนรวมบัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย (B-THAICG) “ในระยะข้างหน้า เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยสภาพัฒน์ฯ คาดการณ์ปี 2566 เติบโตต่อปี 3.7% สูงกว่าเศรษฐกิจโลกที่ IMF คาดการณ์ล่าสุดที่ 2.7% ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยที่ยังคงมีแนวโน้มที่ดีตามปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยยังคงกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการกลับมาของภาคการท่องเที่ยว” ตลาดหุ้นโลก• ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนที่ 5.3% ปรับขึ้นรวมสองเดือนจากจุดต่ำสุดของปีมา 14.7% และลดช่วงลบจากจุดสูงสุดต้นปีเหลือ -18.9% กลับมายืนเหนือระดับ Bear Market โดยความกังวลต่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วในปีหน้าเริ่มเป็นกรณีฐานของการคาดการณ์ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ Bond Yield สหรัฐฯ 10 ปี กลับมาปรับลดลงต่ำกว่าระดับ 4.0% ช่วยสนับสนุนระดับ Valuation ของตลาดหุ้น ขณะที่ตลาดก็เริ่มคาดหวังถึงสัญญาณความเข้มงวดนโยบายการเงินที่ลดลง หลังโมเมนตัมทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวลงมากขึ้น และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯเดือนต.ค.ออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการผ่านจุดสูงสุดและสนับสนุนการชะลอนโยบายการเงินจาก Fed เป็นผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง • ปัจจัยจากนโยบายการเงินและเศรษฐกิจโลก Bond Yield ระยะยาวของสหรัฐฯ […]

กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) Q4/2022

กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) Q4/2022

กองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) “ในระยะข้างหน้า เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยสภาพัฒน์ฯ คาดการณ์ปี 2566 เติบโตต่อปี 3.7% สูงกว่าเศรษฐกิจโลกที่ IMF คาดการณ์ล่าสุดที่ 2.7% ขณะที่ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยที่ยังคงมีแนวโน้มที่ดีตามปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจ ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยยังคงกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้น ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการกลับมาของภาคการท่องเที่ยว” ตลาดหุ้นโลก• ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนที่ 5.3% ปรับขึ้นรวมสองเดือนจากจุดต่ำสุดของปีมา 14.7% และลดช่วงลบจากจุดสูงสุดต้นปีเหลือ -18.9% กลับมายืนเหนือระดับ Bear Market โดยความกังวลต่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วในปีหน้าเริ่มเป็นกรณีฐานของการคาดการณ์ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ Bond Yield สหรัฐฯ 10 ปี กลับมาปรับลดลงต่ำกว่าระดับ 4.0% ช่วยสนับสนุนระดับ Valuation ของตลาดหุ้น ขณะที่ตลาดก็เริ่มคาดหวังถึงสัญญาณความเข้มงวดนโยบายการเงินที่ลดลง หลังโมเมนตัมทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวลงมากขึ้น และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯเดือนต.ค.ออกมาต่ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงการผ่านจุดสูงสุดและสนับสนุนการชะลอนโยบายการเงินจาก Fed เป็นผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง • ปัจจัยจากนโยบายการเงินและเศรษฐกิจโลก Bond Yield […]

กองทุน B-VIETNAM, B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF Q4/2022

กองทุน B-VIETNAM, B-VIETNAMRMF และ B-VIETNAMSSF Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนาม (B-VIETNAM)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-VIETNAMRMF)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อการออม (B-VIETNAMSSF) “กลยุทธ์หลักยังคงเน้น selective buy หุ้นรายตัวที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและราคายังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง โดยในช่วงที่ผ่านมา ได้ทยอยปรับเพิ่มการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ได้ประโยชน์จากการเร่งตัวของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปีหน้า รวมถึงทยอยเพิ่มสัดส่วนกลุ่มธนาคารที่ควบคุมความเสี่ยง NPL ได้ดีและสินเชื่อยังมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งในอนาคต” “ปัจจัยเสี่ยงหลักในระยะสั้นสำหรับตลาดหุ้นเวียดนาม คือ การชะลอตัวของภาคการส่งออกและการจ้างงานซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคในประเทศ” “ทั้งนี้ มองว่า มูลค่า (valuation) ของ VN index ใน 12 เดือนข้างหน้าที่ P/E Ratio ระดับ 9 เท่า ได้สะท้อนความเสี่ยงประเด็นดังกล่าวไปค่อนข้างมาก และตลาดหุ้นเวียดนามมีโอกาสปรับขึ้นอย่างช้าๆ ในอนาคต” ภาพรวมตลาดตลาดหุ้นเวียดนามปรับฐานลงแรงในช่วงที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ต้นปี VN Index ปรับตัวลงแรงกว่า 35% (ณ ปลาย พ.ย.) และเป็นหนึ่งในตลาดที่ให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดในโลกในปีนี้ สาเหตุหลัก ดังนี้ 1) ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) […]

กองทุน B-IR-FOF และ B-IR-FOFRMF Q4/2022

กองทุน B-IR-FOF และ B-IR-FOFRMF Q4/2022

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF)กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF) “ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวก (Overweight) กับกลุ่ม Industrial เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวและให้เงินปันผลที่สม่าเสมอ แต่ได้ลดน้ำหนักลงเล็กน้อย โดยไปเพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม Retail มากขึ้น จากการที่ให้ส่วนลดกับผู้เช่าที่ลดลง และเห็นกิจกรรมกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ Underweight ในกลุ่ม Office เนื่องจากกังวลแนวโน้ม Work-from-home และหรือการลดขนาดสำนักงาน อีกทั้งยังมีอุปทานส่วนเกิน (Oversupply) ในกลุ่มนี้” “ผู้จัดการกองทุนมองว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยจะยังคงมีอยู่ในปีหน้า แต่จะไม่รุนแรงเท่าปีนี้ ดังนั้น การลงทุนของกองทุน B-IR-FOR มีแนวโน้มว่า จะปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่ถือเงินสดประมาณ 10% เนื่องจากเงินปันผลและการเติบโตของกำไรของสินทรัพย์ประเภท REIT น่าจะเติบโตได้ดีในปีหน้า โดยเฉพาะ REIT ไทยที่มีอัตราเงินปันผลในปีหน้าประมาณ 7.5% ส่วน REIT สิงคโปร์มีอัตราเงินปันผลประมาณ 6%” ภาพรวมตลาด• ดัชนีของกลุ่ม Property Fund […]

กองทุน B-HY (UH) AI และ B-HY (H75) AI Q4/2022

กองทุน B-HY (UH) AI และ B-HY (H75) AI Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AIกองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI “ตั้งแต่ปลายปี 2021 กองทุนมีกลยุทธ์ให้น้ำหนักกับตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่า Benchmark มาโดยตลอด และมีอายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ต (Duration) น้อยกว่า Benchmark เพื่อลดผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมองว่า แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า 2023 จะชะลอตัวลงและลดแรงกดดันกับตลาด จึงปรับเพิ่ม Duration ให้ใกล้เคียงกับ Benchmark มากขึ้น” “การชะลอตัวของเศรษฐกิจไม่ทำให้อัตราการ Default ของตราสารหนี้ประเภท High Yield เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ และมองว่า ตราสารหนี้ High Yield มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจในอีก 12 เดือนข้างหน้า” ภาพรวมตลาดตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนตุลาคม มีเงินลงทุนไหลเข้าตลาด High Yield 2 […]

กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q4/2022

กองทุน BGOLD และ BGOLDRMF Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD)กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF) • ราคาทองคำในเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวขึ้นกว่า 7% และขึ้นไปอยู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือน ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์ และการลดลงของอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield)• ความต้องการของนักลงทุนด้าน Investment Demand เริ่มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ ความต้องการแบบ Physical Demand ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง• ปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางราคาทองคา ยังอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์ และการคาดการณ์ในเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ• ความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจที่น่าจะชะลอตัวในปีหน้าจะทำให้ความต้องการถือครองทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยงปรับตัวดีขึ้น โดยข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่า ราคาทองคาในช่วงเกิดภาวะ Recession สามารถปรับตัวขึ้นได้• คาดการณ์ทองคาเคลื่อนไหวในระดับช่วงประมาณ 1,700-1,850 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน […]

กองทุน B-GLOB-INFRA, B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF Q4/2022

กองทุน B-GLOB-INFRA, B-GLOB-INFRARMF และ B-GLOB-INFRASSF Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ (B-GLOB-INFRA)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOB-INFRARMF)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการออม (B-GLOB-INFRASSF) “ในปีหน้า 2023 ตลาดหุ้นมีแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งอาจจะกระทบถึงกำไรของบริษัทจดทะเบียนในครึ่งหลังของปี 2023อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมองว่า การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะมีแรงกดดันที่จำกัด โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Regulated Asset หรือหุ้นที่มีผู้แข่งขันน้อยรายและมีการกำกับดูแลจากรัฐ เช่น กลุ่มไฟฟ้า น้ำ พลังงาน เป็นต้น เพราะบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่มีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแน่นอน ทำให้มีกำไรและเงินปันผลไม่ผันผวนมากนัก” พอร์ตการลงทุน • ในไตรมาส 3 จนถึงเดือนตุลาคม ผู้จัดการกองทุนได้เข้าลงทุนใน Pennon บริษัทการจัดการน้ำของสหราชอาณาจักร, West Japan Railway (JR West) ผู้ให้ดำเนินการด้านรถไฟในฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชู, Edison International บริษัทพลังงานของสหรัฐ, Constellation Energy บริษัทก๊าซของสหรัฐ และ Eletrobras บริษัทไฟฟ้าของบราซิล […]

กองทุน B-CHINE-EQ และกองทุน B-CHINESSF Q4/2022

กองทุน B-CHINE-EQ และกองทุน B-CHINESSF Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม (B-CHINESSF) “นโยบายรัฐมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาประเทศโดยเน้นการพึ่งพิงตนเองในหลายๆ ด้าน ที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยี เซมิคอนดัคเตอร์ อาหาร และพลังงาน ทำให้ตลาดหุ้น Onshore มีความได้เปรียบมากกว่าตลาด Offshore อีกทั้งนักลงทุนในตลาด Offshore ยังมีความกังวลกับนโยบายรัฐ จึงอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา” “กองทุนลงทุนโดยรักษาสมดุลย์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเก่าและใหม่ของจีน เพื่อครอบคลุมทุกโอกาสในการลงทุน และเน้นลงทุนหุ้นที่อยู่ในแนวคิด ดังนี้ 1) การพึ่งพาการเติบโตในประเทศ 2) พลังงานสะอาด 3) การเปิดเมืองและไลฟ์สไตส์ด้านสุขภาพที่ดี 4) การกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ และ 5) การปฏิรูปภาคการเงิน” มุมองการลงทุน• ปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจจีน มี 2 เรื่องหลัก คือ 1) นโยบายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด ซึ่งผู้จัดการกองทุนมองว่าจีนผ่อนคลายมากขึ้น และจะยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่รัฐจะทำควบคู่กัน คือ การกระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีน และพัฒนานวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ การเปิดประเทศจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป […]

กองทุน B-CHINAARMF Q4/2022

กองทุน B-CHINAARMF Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-CHINAARMF) “นโยบายรัฐมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาประเทศโดยเน้นการพึ่งพิงตนเองในหลายๆ ด้าน ที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยี เซมิคอนดัคเตอร์ อาหาร และพลังงาน ทำให้ตลาดหุ้น Onshore มีความได้เปรียบมากกว่าตลาด Offshore อีกทั้งนักลงทุนในตลาด Offshore ยังมีความกังวลกับนโยบายรัฐ จึงอาจใช้เวลาระยะหนึ่งในการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา” “กองทุนลงทุนโดยรักษาสมดุลย์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเก่าและใหม่ของจีน เพื่อครอบคลุมทุกโอกาสในการลงทุน และเน้นลงทุนหุ้นที่อยู่ในแนวคิด ดังนี้ 1) การพึ่งพาการเติบโตในประเทศ 2) พลังงานสะอาด 3) การเปิดเมืองและไลฟ์สไตส์ด้านสุขภาพที่ดี 4) การกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ และ 5) การปฏิรูปภาคการเงิน” มุมมองการลงทุน• ปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจจีน มี 2 เรื่องหลัก คือ 1) นโยบายเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด ซึ่งผู้จัดการกองทุนมองว่าจีนผ่อนคลายมากขึ้น และจะยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่รัฐจะทำควบคู่กัน คือ การกระตุ้นให้มีการฉีดวัคซีน และพัฒนานวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ทั้งนี้ การเปิดประเทศจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ […]

กองทุน B-ASEAN และกองทุน B-ASEANRMF Q4/2022

กองทุน B-ASEAN และกองทุน B-ASEANRMF Q4/2022

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF) “ผู้จัดการกองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธนาคาร โดยเลือกหุ้นที่มีผลประกอบการแข็งแกร่ง มีรายได้ดอกเบี้ย (Net Interest Margin: NIM) มากขี้น มีการเติบโตของสินเชื่อ และสามารถควบคุมต้นทุนการให้สินเชื่อได้ดี”“มุมมองต่อเศรษฐกิจของอาเซียนยังเห็นว่า มีทิศทางที่สดใสกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ซึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ นโยบายของ FED และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสำคัญ” ภาพรวมตลาดตลาดหุ้นในอาเซียนเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ และค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงก็ยิ่งเป็นตัวช่วยลดความกดดันในเรื่องค่าเงิน ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 bps เป็น 5% ในเดือนพฤศจิกายน และยังมีแนวโน้มปรับขึ้นได้อีก ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 50 bps เป็น 5.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พอร์ตการลงทุน• ผู้จัดการกองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธนาคาร โดยเลือกหุ้นที่มีผลประกอบการแข็งแกร่ง มีรายได้ดอกเบี้ย (Net Interest Margin: NIM) มากขี้น มีการเติบโตของสินเชื่อ และสามารถควบคุมต้นทุนการให้สินเชื่อได้ดี• ด้านรายประเทศ ผู้จัดการมีมุมมองเชิงบวกต่อเวียดนาม จึงให้น้ำหนักมากกว่า […]