กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON)

Highlight ญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการฉุกเฉินคุมการระบาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาอย่างเห็นได้ชัด และรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมออกงบกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหม่เพื่อหนุนให้เศรษฐกิจฟื้ตัวเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจปี 2565 ดีกว่าคาดได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยกดดันเศรษฐกิจและตลาดหุ้นญี่ปุ่น ยังคงเป็นปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ และความล่าช้าในการขนส่ง อีกทั้งรัฐบาลส่งสัญญาณว่าในระยะปานกลางรัฐบาลมีแผนจะขึ้นภาษีสำหรับ Capital Gain และ ภาษีเงินปันผลด้วย กองทุนหลักเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีความยั่งยืน (Sustainable ROE) มีแนวโน้มเติบโตสูง และมีความสามารถในการทำกำไรสูง ภาพรวมตลาด ญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการฉุกเฉินคุมการระบาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาอย่างเห็นได้ชัด และรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมออกงบกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหม่เพื่อหนุนให้เศรษฐกิจฟื้ตัวเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจปี 2565 ดีกว่าคาดได้ อย่างไรก็ตามปัจจัยกดดันเศรษฐกิจและตลาดหุ้นญี่ปุ่น ยังคงเป็นปัญหาด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ และความล่าช้าในการขนส่ง อีกทั้งรัฐบาลส่งสัญญาณว่าในระยะปานกลางรัฐบาลมีแผนจะขึ้นภาษีสำหรับ Capital Gain และ ภาษีเงินปันผลด้วย พอร์ตการลงทุน กองทุนหลักเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีความยั่งยืน (Sustainable ROE) มีแนวโน้มเติบโตสูง และมีความสามารถในการทำกำไรสูง ในช่วงต้นไตรมาส 4/2564 กองทุนเข้าลงทุนเพิ่มใน Daikin Industries ผู้ผลิตแอร์คอนดิชั่นเนอร์รายใหญ่ของโลก , […]

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  B-HY (UH) AI กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  B-HY (H75) AI

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (UH) AI กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย B-HY (H75) AI

Highlight พอร์ต ณ สิ้นตุลาคม มี yield to worst ที่ 4.52% (ไม่รวมเงินสด) ซึ่งสูงกว่า Benchmark ที่ 4.30% กองทุนมีกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือระยะสั้น โดยมีอายุตราสารเฉลี่ย (Duration) 2.8 ปี ต่ำกว่า Benchmark ที่ 4.0 ปี US High Yield Bonds เป็นตราสารที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระดับจำกัด และยังมีส่วนต่างจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระดับที่น่าจูงใจ ภาพรวมตลาด การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงครั้งหลังของปี 2564  ประเด็นการขาดแคลน Supply Chain และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ เป็นแรงกดดัน High Yield Bond ในเชิงปัจจัยพื้นฐานของตราสารหนี้กลุ่ม High Yield สหรัฐฯ โดยรวมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ US High […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์ฟันด์ (BGOLD) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BGOLDRMF)

ราคาทองเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ เนื่องจากนักลงทุนกังวลประเด็นอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้ Fed ปรับลดวงเงินในสินทรัพย์ลง การปรับทิศทางนโยบายการเงินจาก FED และธนาคารกลางอื่นๆ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่น่าจะยังคงมีทิศทางเชิงแข็งค่า ประกอบกับนักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ มากกว่า จะส่งผลเชิงลบต่อราคาทองคำ ความต้องการทองคำจากฝั่งผู้บริโภคและธนาคารกลางจะยังคงแข็งแกร่งในช่วงปีหน้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้ Downside Risk ของราคาทองคำไม่มาก แนวโน้มค่าเงินราคาทองคำระยะสั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวในระดับประมาณ 1,750 – 1,830 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ผลการดำเนินงานของกองทุน BGOLD และ BGOLDRMF ณ 30 พฤศจิกายน 2564 Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF)

Highlight ถึงแม้จะมีการระบาดของไวรัส COVID มากขึ้นเมื่อมีการเปิดเมือง แต่เชื่อว่าการที่ประเทศต่างๆ จะกลับไปใช้นโยบายล็อคดาวน์เต็มรูปแบบอย่างที่เคยทำน่าจะมีไม่มาก ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงน่าจะมีค่อนข้างจำกัด ผู้จัดการกองทุนหลักยังคงมุ่งรักษาความสมดุลของพอร์ตการลงทุนระหว่างหุ้นวัฎจักรและหุ้นเติบโต (Cyclical and Growth) การคัดเลือกหุ้นรายตัวเป็นสิ่งที่สำคัญ ในจังหวะที่นโยบายเชิงมหภาคของแต่ละประเทศมีความสำคัญกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้เห็นโอกาสการลงทุนในช่วงที่ตลาดอาจเกิดความผันผวนจากนโยบายดังกล่าว ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน นำโดยตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯและยุโรปที่สามารถปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือน จากปัจจัยกดดันจากไวรัสกลายพันธุ์ Omicron ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดเป็น สายพันธุ์ที่น่ากังวล อย่างไรก็ตาม ความที่ประเด็นความกังวลในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เชื่อว่า ความเสี่ยงด้านลบของตลาดหุ้นจะมีอยู่จำกัด ขณะที่ในเดือนธันวาคมนี้จะมีการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ซึ่งตลาดคาดการณ์ถึงแผนการเริ่มลดขนาด QE เป็นอีกปัจจัยที่ตลาดรอดูความชัดเจนของการลดการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนั้น แม้ว่าการฟื้นตัวจากแรงส่งจากภาคการผลิตในสหรัฐฯและยูโรโซนจะเริ่มชะลอตัวลง แต่การผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนั้น ส่งผลให้ดัชนีภาคการบริการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเป็นลำดับ รวมถึงแรงส่งจากหลายประเทศในวงกว้างช่วยเป็นแรงหนุนต่อโมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยภาพรวมได้ ดังนั้น Fed ยังคงเดินหน้าลดความผ่อนคลายทางการเงินต่อไป และถึงแม้จะมีการระบาดของไวรัส COVID มากขึ้นเมื่อมีการเปิดเมือง แต่เชื่อว่าการที่ประเทศต่างๆ จะกลับไปใช้นโยบายล็อคดาวน์เต็มรูปแบบอย่างที่เคยทำน่าจะมีไม่มาก ผลกระทบต่อเศรษฐกิจจึงน่าจะมีค่อนข้างจำกัด พอร์ตการลงทุน เมื่อดูรายกลุ่มอุตสาหกรรม กองทุนได้รับผลเชิงบวกจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เฮลธ์แคร์ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม จากการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ในขณะเดียวกันความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนและจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่ลดลงช่วยหนุนให้หลายประเทศมีการปลดล็อกและอนุญาตให้มีการเดินทางได้ ทั้งนี้ หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตของโครงสร้าง (structural growth) และแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของรายได้ พอร์ตการลงทุน ในเดือนตุลาคมกองทุนมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและกลุ่มบริการไอทีที่ปรับตัวลดลง กองทุนมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น Workday บริษัทจำหน่ายซอฟต์แวร์การจัดการด้านการเงินและทุนมนุษย์แบบออนดีมานด์ของสหรัฐฯ ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของตลาดการจ้างงาน รวมถึงเพิ่มน้ำหนักหุ้น Alphabet ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2564 ของ Google ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Alphabet ที่มีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ จากการโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาออนไลน์ การโฆษณาใน YouTube และบริการคลาวด์มีการเติบโตของรายได้ปีต่อปีสูงกว่า 40% รวมถึงกองทุนมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น Microsoft ที่กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนน้อยกว่าดัชนีหลังบริษัทประกาศผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและเติบโตเร็วที่สุดในรอบทศวรรษ หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตของโครงสร้าง โดยได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของรายได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นลงทุนแบบ Bottom up พร้อมทั้งพิจารณาปัจจัยพื้นฐานประกอบกัน โดยกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนคือ กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า ระบบคลาวด์จะมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้น มุมมองในอนาคต ผู้จัดการกองทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อในแนวโน้มของหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกในปี 2565 จากความต้องการของผู้บริโภคและองค์กรที่ยังคงแข็งแกร่ง […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

ภาพรวมตลาด ภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นจากมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจและการเงิน ขณะที่ ประชากรทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกทยอยลดลง ขณะที่ความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนในหลายประเทศชะลอตัวลงเนื่องจากขาดวัคซีน จึงคาดว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จะยังคงมีอยู่ พอร์ตการลงทุน ในภาพรวม กองทุน Wellington Global Health Care Equity Fund มีแรงกดดันในช่วงที่ผ่านมาจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) ขนาดกลางและเล็ก (Mid-small cap.) และให้น้ำหนักกลุ่มไบโอฟาร์มาขนาดใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นมากน้อยกว่าดัชนี อย่างไรก็ตามในแง่ Subsector มีรายละเอียดังนี้ กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) : ดัชนี NASDAQ Biotech ให้ผลตอบแทน +5.4% ซึ่งน้อยกว่า MSCI World Health Care Index ที่ให้ผลตอบแทน 15.7% โดยแรงกดดันหลักๆ มาจากหุ้นขนาดขนาดกลางและเล็ก (Mid-small cap.) ในกลุ่มนี้ รวมถึงได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับราคายาเนื่องจากอาจมีกฎหมายเพื่อควบคุมราคายาเกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อราคาหุ้นที่กำลังเติบโต อย่างไรก็ตาม […]

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

Highlight ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน นำโดยตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯและยุโรปที่สามารถปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือน  จากปัจจัยกดดันจากไวรัสกลายพันธุ์ Omicron ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดเป็น สายพันธุ์ที่น่ากังวล  ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนเพิ่มน้ำหนักใน BCARE B-NIPPON B-SIP และ B-USALPHA ผู้จัดการกองทุนมองว่า ปี 2565 สินทรัพย์เสี่ยงยังน่าสนใจ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสหรัฐฯ ยังคงติดลบ และดอกเบี้ยนโยบายของประเทศหลักๆ ทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำมาก อีกทั้งตลาดหุ้นได้แรงหนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง กำไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากการขยายตัวของดีมานด์โลก กองทุน BMAPS ทั้ง 3 กองทุน ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 และค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน ภาพรวมตลาด ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน นำโดยตลาดหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯและยุโรปที่สามารถปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือน  จากปัจจัยกดดันจากไวรัสกลายพันธุ์ Omicron ซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดเป็น สายพันธุ์ที่น่ากังวล อย่างไรก็ตาม ความที่ประเด็นความกังวลในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เชื่อว่า ความเสี่ยงด้านลบของตลาดหุ้นจะมีอยู่จำกัด ขณะที่ในเดือนธันวาคมนี้จะมีการประชุมนโยบายการเงินของ Fed ซึ่งตลาดคาดการณ์ถึงแผนการเริ่มลดขนาด QE […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ(B-CHINAARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ(B-CHINAARMF)

Highlight ตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัว แต่อีกด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่าเงินลงทุนได้มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเป็นผู้นำในอนาคตนอกเหนือจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ตัวอย่างของอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ไบโอเทค หุ่นยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย แม้ว่าตลาดหุ้นจีนจะมีความผันผวนในช่วงปีที่ผ่านมา เงินลงทุนไหลยังคงเข้า A-Shares อย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิใน A-Share ติดต่อกัน 11 เดือน (ข้อมูล ณ ก.ย. 2564) ด้านการลงทุนตรงก็เช่นกัน บริษัทต่างชาติที่มีโรงงานในจีนส่วนใหญ่ยังคงมีแผนขยายกิจการในจีน รวมถึงกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์จากต่างชาติรายใหม่ก็สนใจที่จะลงทุนในจีนเช่นกัน  นโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Common Prosperity) ซึ่งเป็นนโยบายหลักของภาครัฐ ทำให้การพัฒนาประเทศจีนมีความชัดเจนมากขึ้น ประเด็นสำคัญ คือ การทำให้คุณภาพของคนจีนดีขึ้นในทุกด้าน การลงทุนจึงต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐ และลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะได้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  ตั้งแต่ไตรมาส 3 ตลาดหุ้นจีนมีทิศทางเชิงบวก นักลงทุนมองว่าจุดเลวร้ายที่สุดที่เกี่ยวกับกฎระเบียบผ่านไปแล้ว (เช่น เทคโนโลยีขนาดใหญ่) ในขณะที่สถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้มีมาตรการช่วยเหลือบ้าง จึงน่าจะทำให้เหตุการณ์ไม่น่าจะบานปลาย อีกทั้งตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงมามากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในโลก ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามอง ราคาบ้านปรับตัวลดลงในหลายจังหวัด มีมาตรการจากภาครัฐในการผ่อนคลายความตึงเครียดและเพิ่มสภาพคล่องให้อุตสาหกรรม แม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัว […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม (B-CHINESSF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม (B-CHINESSF)

Highlight ตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัว แต่อีกด้านหนึ่งจะเห็นได้ว่าเงินลงทุนได้มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเป็นผู้นำในอนาคตนอกเหนือจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ตัวอย่างของอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ ไบโอเทค หุ่นยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย แม้ว่าตลาดหุ้นจีนจะมีความผันผวนในช่วงปีที่ผ่านมา เงินลงทุนไหลยังคงเข้า A-Shares อย่างต่อเนื่อง โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิใน A-Share ติดต่อกัน 11 เดือน (ข้อมูล ณ ก.ย. 2564) ด้านการลงทุนตรงก็เช่นกัน บริษัทต่างชาติที่มีโรงงานในจีนส่วนใหญ่ยังคงมีแผนขยายกิจการในจีน รวมถึงกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์จากต่างชาติรายใหม่ก็สนใจที่จะลงทุนในจีนเช่นกัน  นโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Common Prosperity) ซึ่งเป็นนโยบายหลักของภาครัฐ ทำให้การพัฒนาประเทศจีนมีความชัดเจนมากขึ้น ประเด็นสำคัญ คือ การทำให้คุณภาพของคนจีนดีขึ้นในทุกด้าน การลงทุนจึงต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายรัฐ และลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มจะได้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต  ตั้งแต่ไตรมาส 3 ตลาดหุ้นจีนมีทิศทางเชิงบวก นักลงทุนมองว่าจุดเลวร้ายที่สุดที่เกี่ยวกับกฎระเบียบผ่านไปแล้ว (เช่น เทคโนโลยีขนาดใหญ่) ในขณะที่สถานการณ์ภาคอสังหาริมทรัพย์ได้มีมาตรการช่วยเหลือบ้าง จึงน่าจะทำให้เหตุการณ์ไม่น่าจะบานปลาย อีกทั้งตลาดหุ้นจีนปรับตัวลดลงมามากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในโลก ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามอง ราคาบ้านปรับตัวลดลงในหลายจังหวัด มีมาตรการจากภาครัฐในการผ่อนคลายความตึงเครียดและเพิ่มสภาพคล่องให้อุตสาหกรรม แม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัว […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF)

Highlight ปัจจัยบวกที่สำคัญของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากมาตรการทางการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจ การ IPO ของหุ้นใหม่ และการเปิดเมืองที่มีทิศทางดีขึ้น ในขณะที่แรงกดดันของตลาดหุ้นอินเดีย มาจากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียนในทิศทางที่แตกต่างกันไป และประเด็นเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลก การประชุม UN Climate Change Conference (COP26) ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศว่าอินเดียจะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการใช้พลังงาน โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด และลดสัดส่วนพลังงานดั้งเดิมลง มีเป้าหมายที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2070  โครงสร้างประชากรของอินเดียที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานสูงกว่า 67% สนับสนุนให้การบริโภคมีแนวโน้มเติบโต ธุรกิจการเงินและโครงสร้างพื้นฐาน ยังคงเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีต่อเนื่อง นอกจากนี้ การที่ตลาดโลกมองอินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตนอกเหนือจากจีน ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนในด้านภาษีและนโยบายอื่นๆ ทำให้บริษัทขนาดกลางและเล็กได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าครัวเรือน ยาและเคมีภัณฑ์  สถานการณ์โควิดของอินเดียดีขึ้นมาก จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณ 12,000 ต่อวัน การฉีดวัคซีนอยู่ที่ 4-5 ล้านคนต่อวัน ประชากรผู้ใหญ่กว่า 35% ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว และกว่า 78% ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็ม อัตราการเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำประมาณ […]