กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF) Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF) Q2/2023

ภาพรวมตลาดภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยในเดือนเมษยน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยช่วงอายุไม่เกิน 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-8 bps. ในขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น 9 -18 bps. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ด้านธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25 ต่อปี จาก 1.50% เป็น 1.75% ต่อปี ตามคาด ผลจากท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ส่งสัญญาณโทน Hawkish ทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักโอกาสที่จะเห็นการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นสู่ระดับ 2.00% โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งถัดไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 31 พ.ค. 2566 กนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ขณะที่ การส่งออกจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ด้านเงินเฟ้อยังคงมองมีแนวโน้มกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในกลางปีนี้ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (MM-RMF) Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ (MM-RMF) Q2/2023

ภาพรวมตลาดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 bps สู่ระดับ 5.00-5.25% ตามคาด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง รวมถึงปัญหาเพดานหนี้ (Debt Ceiling) ที่สหรัฐฯ อาจเผชิญการผิดนัดชำระหนี้ภายในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ โดยเฟดยังคงเน้นย้าถึงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ในระยะยาว ทำให้สัญญาณที่ส่งออกมาไม่ชัดเจนว่า ครั้งนี้จะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายหรือไม่ ล่าสุด แพคเวสต์ แบงคอร์ป บริษัทแม่ของธนาคารแปซิฟิก เวสเทิร์น แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารประจำภูมิภาคของสหรัฐ ออกแถลงการณ์ว่า ธนาคารกำลังสำรวจทางเลือกด้านกลยุทธ์ โดยได้ติดต่อผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนหรือนักลงทุนเพื่อเจรจา ข่าวนี้ยิ่งสร้างความกังวลต่อระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกามากขึ้นไปอีก ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 4 พ.ค. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 bps ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อยู่ที่ระดับ 3.75% […]

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED) Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน (B-ENHANCED) Q2/2023

ภาพรวมตลาดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 bps สู่ระดับ 5.00-5.25% ตามคาด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง รวมถึงปัญหาเพดานหนี้ (Debt Ceiling) ที่สหรัฐฯ อาจเผชิญการผิดนัดชาระหนี้ภายในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ โดยเฟดยังคงเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ในระยะยาว ทำให้สัญญาณที่ส่งออกมาไม่ชัดเจนว่า ครั้งนี้จะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายหรือไม่ ล่าสุด แพคเวสต์ แบงคอร์ป บริษัทแม่ของธนาคารแปซิฟิก เวสเทิร์น แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารประจำภูมิภาคของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ว่า ธนาคารกำลังสำรวจทางเลือกด้านกลยุทธ์ โดยได้ติดต่อผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนหรือนักลงทุนเพื่อเจรจา ข่าวนี้ยิ่งสร้างความกังวลต่อระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกามากขึ้นไปอีก ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 4 พ.ค. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 bps ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อยู่ที่ระดับ 3.75% […]

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) Q2/2023

ภาพรวมตลาดด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 bps สู่ระดับ 5.00-5.25% ตามคาด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง รวมถึงปัญหาเพดานหนี้ (Debt Ceiling) ที่สหรัฐฯ อาจเผชิญการผิดนัดชาระหนี้ภายในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ โดยเฟดยังคงเน้นย้าถึงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ในระยะยาว ทำให้สัญญาณที่ส่งออกมาไม่ชัดเจนว่า ครั้งนี้จะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายหรือไม่ ล่าสุด แพคเวสต์ แบงคอร์ป บริษัทแม่ของธนาคารแปซิฟิก เวสเทิร์น แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารประจาภูมิภาคของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ว่า ธนาคารกาลังสารวจทางเลือกด้านกลยุทธ์ โดยได้ติดต่อผู้ที่อาจเป็นหุ้นส่วนหรือนักลงทุนเพื่อเจรจา ข่าวนี้ยิ่งสร้างความกังวลต่อระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกามากขึ้นไปอีก ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 4 พ.ค. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 bps ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อยู่ที่ระดับ 3.75% […]

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) Q2/2023

ภาพรวมตลาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยช่วงอายุไม่เกิน 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-8 bps. ในขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น 9 -18 bps. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 bps สู่ระดับ 5.00-5.25% ตามคาด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง รวมถึงปัญหาเพดานหนี้ (Debt Ceiling) ที่สหรัฐฯ อาจเผชิญการผิดนัดชำระหนี้ภายในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ โดยเฟดยังคงเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ในระยะยาว ทำให้สัญญาณที่ส่งออกมาไม่ชัดเจนว่า ครั้งนี้จะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายหรือไม่ ล่าสุด แพคเวสต์ แบงคอร์ป บริษัทแม่ของธนาคารแปซิฟิก เวสเทิร์น แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารประจาภูมิภาคของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ว่า […]

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY) Q2/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY) Q2/2023

ภาพรวมตลาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยช่วงอายุไม่เกิน 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-8 bps. ในขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น 9 -18 bps. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 3 พ.ค. มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 25 bps สู่ระดับ 5.00-5.25% ตามคาด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาที่กลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง รวมถึงปัญหาเพดานหนี้ (Debt Ceiling) ที่สหรัฐฯ อาจเผชิญการผิดนัดชำระหนี้ภายในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ โดยเฟดยังคงเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ในระยะยาว ทำให้สัญญาณที่ส่งออกมาไม่ชัดเจนว่า ครั้งนี้จะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายหรือไม่ ล่าสุด แพคเวสต์ แบงคอร์ป บริษัทแม่ของธนาคารแปซิฟิก เวสเทิร์น แบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารประจำภูมิภาคของสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ว่า […]

กองทุน B-USALPHA, B-USALPHARMF และ B-USALPHASSF Q1/2023

กองทุน B-USALPHA, B-USALPHARMF และ B-USALPHASSF Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA)กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-USALPHARMF)กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่า เพื่อการออม (B-USALPHASSF) “กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบดี ได้แก่ กลุ่ม Real Estate และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย” “ผู้จัดการกองทุน JP Morgan US Growth Fund ยังคงให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจและรายได้ของบริษัท รวมไปถึงความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น เงินเฟ้อ สภาพคล่องที่ตึงตัว ข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนได้ใช้โอกาสที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวนี้ในการเข้าซื้อหุ้นที่น่าสนใจลงทุน” พอร์ตการลงทุนในช่วงเดือน ก.พ. กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด โดยกลุ่มที่ให้ผลตอบดี ได้แก่ กลุ่ม Real Estate และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย โดยให้น้ำหนักการลงทุนใน Auto Zone : ที่ปรับตัวขึ้น หลังมีคาดการณ์ตัวเลขรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นสำหรับไตรมาส 2/2566 จากการเติบโตของส่วนต่างผลกำไรและยอดขาย Meta Platforms เป็นหุ้นที่ช่วยหนุนผลการดาเนินงานกองทุน หลังราคาหุ้นปรับตัวขึ้นจากรายงานตัวเลขรายได้ไตรมาส 4/2566 และตัวเลขยอดผู้ใช้งานเกือบ […]

กองทุน B-GLOBAL และ B-GLOBALRMF Q1/2023

กองทุน B-GLOBAL และ B-GLOBALRMF Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL)กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GLOBALRMF) “กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าดัชนีและให้น้ำหนักกลุ่มวัสดุและกลุ่มพลังงานน้อยกว่าดัชนี” “ผู้จัดการกองทุน Wellington Global Quality Growth มองว่า อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะชะลอลง สำหรับประเทศจีน ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นทางการคลังและการเงิน รวมถึงการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง หลังการสิ้นสุดของนโยบาย Zero Covid” พอร์ตการลงทุนกองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าดัชนีและให้น้ำหนักกลุ่มวัสดุและกลุ่มพลังงานน้อยกว่าดัชนี ทั้งนี้ หุ้นที่ส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานกองทุน ได้แก่• Standard Chartered ผู้ดำเนินธุรกิจด้านธนาคารและการเงิน ปรับตัวขึ้น หลังบริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นและรายรับในไตรมาสที่สี่ที่มากกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ พร้อมทั้งประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์• Publicis Group e หนึ่งในบริษัทการตลาดและการสื่อสารที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้น Anglo American plc ซึ่งเป็นผู้ผลิตแพลทตินั่มรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีผลผลิตประมาณ 40% ของโลก อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตเพชรรายใหญ่ทองแดง นิกเกิล แร่เหล็ก โลหะและถ่านหิน ได้กดดันผลการดาเนินงาน เนื่องจากราคาที่ปรับตัวลงหลังเหมือง Woodsmith ซึ่งเป็นเหมืองโพลิฮาไลต์แห่งใหม่ประกาศเพิ่มมูลค่าการลงทุนเพื่อพัฒนาอีก […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON) Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON) Q1/2023

“หุ้นกลุ่มเติบโต (Growth Stock) ปรับตัวลง เนื่องจากการคาดการณ์ของตลาดเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง” “กลุ่มที่ผู้จัดการกองทุนให้น้ำหนักมากกว่าตลาด เช่น Chemical, Service, Machinery และ Retail Trade ในขณะที่กลุ่มที่ให้น้ำหนักน้อยกว่าตลาด คือ Electric Appliances และ Transportation Equipment” ภาพรวมตลาดหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth Stock) ปรับตัวลง เนื่องจากการคาดการณ์ของตลาดเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง หลังดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสูงกว่าการคาดการณ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นและเงินเยนที่อ่อนค่าลง ทำให้นักลงทุนสนใจหุ้นญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมากขึ้น พอร์ตการลงทุน• กองทุนมีการขายหุ้น เช่น Nihon M&A Center, M3, Recruit Holdings และ Shimano หลังจากรายงานผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ หุ้นที่มีมูลค่า Price to Book สูง เช่น GMO Payment, […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF) Q1/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INDIAMRMF) Q1/2023

“ตลาดหุ้นอินเดียได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2023 มีเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนในประเทศ 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากปี 2022 ทั้งปีมีเงินไหลเข้าจากนักลงทุนในประเทศกว่า 35 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ นักลงทุนต่างชาติเป็นเงินไหลออกสุทธิ ตั้งแต่ต้นปีไหลออกกว่า 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพราะมีการขายทำกำไรจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2022” “ปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้นอินเดียอยู่ที่นักลงทุนในประเทศที่มีอัตราการออมสูงขึ้นจากช่วงโควิด ปีที่แล้วอัตราการออมอยู่ที่ 30.2% (เพิ่มจากปี 2021 ซึ่งอยู่ที่ 28.8%) และยังมีสัดส่วนการออมในกองทุนรวมอยู่ไม่มากนัก” • ตลาดหุ้นอินเดียได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2023 มีเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนในประเทศ 6.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากปี 2022 ทั้งปีมีเงินไหลเข้าจากนักลงทุนในประเทศกว่า 35 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ นักลงทุนต่างชาติเป็นเงินไหลออกสุทธิ ตั้งแต่ต้นปีไหลออกกว่า 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพราะมีการขายทากาไรจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี 2022• Valuation ของตลาดหุ้นอินเดียเริ่มกลับมาสู่ในระดับค่าเฉลี่ยระยะยาวอีกครั้ง โดย Price / […]