เจาะจุดเด่นกองทุนหุ้นต่างประเทศ theme ต่างๆ ของกองทุนบัวหลวง

เจาะจุดเด่นกองทุนหุ้นต่างประเทศ theme ต่างๆ ของกองทุนบัวหลวง

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ปัจจุบันกองทุนที่ลงทุนตาม theme มีหลากหลายให้เลือก ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดเด่นของกองทุนแต่ละ theme ของกองทุนบัวหลวงว่ามีอะไรบ้าง เริ่มกันที่ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี  (B-INNOTECH) เป็นกองทุนที่ระบุชัดว่าเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาจจะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า เทคโนโลยีที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังกิจการต่างๆ เป็นกองทุนเฉพาะหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ที่เน้นเฉพาะอุตสาหกรรมดังนั้นก็จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป เนื่องจากเน้นอุตสาหกรรมเดียว ไม่ได้มีการกระจายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ นัก สำหรับ B-INNOTECH ไปลงทุนอยู่ในกองทุนหลัก ซึ่งผู้จัดการกองทุนนั้นมองเห็นประโยชน์และการเติบโตของเทคโนโลยีในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบต่างๆ โดยเขามี 3-4 มุมมองที่น่าสนใจ อย่างแรกคือ ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ซึ่งเขามองว่าการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลง พลิกโฉม จะมีการเติบโตไปอีกมาก เขาจึงให้น้ำหนักกับการลงทุนในส่วนนี้ มุมมองต่อมาคือ การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ใหม่ๆ เช่น เครือข่าย 5G อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่นำเสนอให้เราในปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นระบบเบื้องหลังที่เกี่ยวข้อง เช่น คลาวด์ คอมพิวติ้ง ระบบฐานข้อมูล […]

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100) ภาพรวมตลาดภาพรวมตลาด การดำเนินนโยบายการเงินการคลังที่ผ่อนคลายทั่วโลกส่งผลให้สภาพคล่องล้นตลาด เป็นแรงผลักดันให้ราคาสินทรัพย์ต่างๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยง และยังมีปัจจัยเชิงบวกต่างๆ ทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การพัฒนาวัคซีน การผ่อนคลายเรื่องสงครามการค้า อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยี  ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาสินทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย กลยุทธ์การลงทุน ตั้งแต่ต้นไตรมาส 4 ปี 2020  ผู้จัดการกองทุนทยอยเพิ่มน้ำหนักในกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) เพราะมองว่าได้ปัจจัยหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ความต้องการสินค้าเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น การบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวของเอเชียเหนือ และสถานการณ์เรื่องสงครามการค้าที่ผ่อนคลายลง ปลายปี 2020 ในช่วงที่หุ้นไทยปรับฐาน ผู้จัดการกองทุนเพิ่มน้ำหนักในกองทุนเปิดบัวแก้ว (BKA) และลดน้ำหนักตราสารหนี้ลง ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับกองทุนดังต่อไปนี้ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) กองทุนลงทุนแบบ Value Investing ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) ในระยะยาวจีนจะมีการพัฒนาได้อีกมาก แต่ตลาดอาจจะผันผวนในระยะสั้น ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลง กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ […]

อยากลงทุนต่างประเทศ ควรเริ่มต้นด้วยเงินแค่ไหนดี

อยากลงทุนต่างประเทศ ควรเริ่มต้นด้วยเงินแค่ไหนดี

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน ปัจจุบันกองทุนที่ไปลงทุนต่างประเทศมีมากขึ้น มีความหลากหลายและหลายกองทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าตลาดหุ้นไทย ไม่ว่าจะเป็นหุ้นจีน หุ้นเทคโนโลยี หุ้นในตลาดอเมริกา ทำให้เกิดคำถามว่า แนวคิดเดิมทีควรลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลัก และกระจายลงต่างประเทศเพียงบางส่วนเพราะเสี่ยงกว่า เป็นการให้ลงทุนเพื่อความหลากหลาย และแสวงหาโอกาส ยังถูกต้องหรือไม่ การลงทุนทุกวันนี้ไร้ขอบเขต เทคโนโลยีข่าวสาร อินเทอร์เน็ตแทบจะเชื่อมทุกตลาดเข้าด้วยกัน แต่ก่อน เราแนะนำให้กระจายไปลงทุนต่างประเทศแต่จำนวนไม่มาก เพราะเรามีข้อมูลน้อยกว่า เรารู้จักตลาดหุ้นไทย หุ้นไทย บริษัทต่างๆ มากกว่า เพราะนี่เป็นบ้านเรา เราคุ้นเคย แต่เดี๋ยวนี้ ข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้น แม้เราจะยังไม่รู้จักมากกว่าเดิมเท่าไร แต่กองทุนรวมมีผู้จัดการกองทุนที่หาข้อมูลแทนเรา ทุกวันนี้ ผู้จัดการกองทุน รู้จักการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นระหว่างตลาดหุ้นไทยกับต่างประเทศ รวมถึงความไม่รู้ ลดน้อยลง เพราะข้อมูลมีมากขึ้น ทั้งยังมีประเด็นเรื่องกฎเกณฑ์การควบคุมเงินไหลเข้า-ไหลออกที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะเงินไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ที่ถูกควบคุมเพื่อเสถียรภาพของค่าเงิน แต่ปัจจุบันภาครัฐก็ผ่อนคลายไปมากแล้ว มีการให้อิสระในการลงทุนมากขึ้น เปิดโอกาสให้นักลงทุนไปแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนทีดีขึ้นในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการมีระบบลงทุนผ่านกองทุนในต่างประเทศ ให้ผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศที่เก่งๆ มีข้อมูลมากกว่า ทำงานแทนให้ โดยในการลงทุนจะยังมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

จากผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่ โจ ไบเดน ได้เป็นประธานาธิบดี ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองบวกต่อตลาดจีนและเอเชีย (B-CHINE-EQ และ B-ASIA) แม้ว่าตลาดได้ปรับตัวขึ้นรับข่าวนี้ไปบ้างแล้ว แต่แนวโน้มเชิงบวกยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุผล ดังนี้ นโยบายกับจีน : แม้ว่า ไบเดน จะมีนโยบายร่วมมือกับประเทศอื่นเพื่อกดดันจีน แต่จะเป็นการใช้แนวทางการทูตมากกว่าสมัย ทรัมป์ ตลาดสามารถคาดเดานโยบายเหล่านี้ได้ และดีต่อภาพรวมของการลงทุน นโยบายของ ไบเดน ในการสนับสนุนพลังงานสะอาด (Clean Energy) ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง และต้องการความร่วมมือจากจีน ดังนั้นการประนีประนอมกับจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับ ไบเดน แล้ว นโยบายที่สำคัญอันดับแรกๆ คือ การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่านโยบายระหว่างประเทศ ดังนั้นแรงกดดันกับประเทศจีนจึงอาจยังไม่เกิดขึ้น เป็นผลบวกกับตลาดหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) นอกจากนี้ B-ASIA มีน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่ที่ จีน (36%) ไต้หวัน (18%) เกาหลี (16%) […]

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

จากสภาวการณ์การลงทุุนที่ผันผวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุน BMAPS มีความระมัดระวังในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนตราสารทุน ปัจจุบัน (2 พ.ย. 2563) กองทุนยังมีสภาพคล่องพอสมควร เพื่อลงทุนเพิ่มในกรณีที่ตลาดปรับตัวลดลง โดยผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ฺB-CHINE-EQ : เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดอย่างแข็งแกร่ง ทั้งภาคการผลิตและการบริการ ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มเติบโตดีในระยะยาว B-ASIA : การส่งออกฟื้นตัว การบริโภคมีแนวโน้มเติบโตดี และ ตลาดหุ้นมี Valuation น่าสนใจ อย่างไรก็ตามต้องติดตามการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ฺB-GLOBAL : ลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงในหลาย Sector ทั่วโลก เพราะในช่วงหลังเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจจะมี Sector Rotation จากกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วไปยังกลุ่มอื่นๆ

มา Rebalancing ปรับสมดุลพอร์ตลงทุนกันไหม

มา Rebalancing ปรับสมดุลพอร์ตลงทุนกันไหม

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM กองทุนบัวหลวง ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจลงทุนกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ต่างๆ และการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยมักได้รับคำแนะนำให้จัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) ด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเภทกัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ใด สินทรัพย์หนึ่งมากจนเกินไป ตามประโยคยอดฮิตที่ว่า “อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตระกร้าเดียวกัน (Don’t put all eggs in one basket)” ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้นักลงทุนเริ่มจัดพอร์ตการลงทุนกันมากขึ้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มักจัดพอร์ตการลงทุนแค่เพียงครั้งแรกเท่านั้น โดยเริ่มต้นจากกำหนดเป้าหมายในการลงทุน ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเอง จากนั้นก็จัดพอร์ตการลงทุน ด้วยการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกัน ยกตัวอย่างนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางและมีเป้าหมายลงทุนระยะยาว สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำสำหรับนักลงทุนกลุ่มนี้คือ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นหรือกองทุนหุ้นได้ประมาณ 50% ประเด็นสำคัญก็คือ เมื่อจัดพอร์ตลงทุนไปแล้ว นักลงทุนส่วนใหญ่กลับมาดูความคืบหน้าของผลตอบแทน  แต่ไม่ทันได้สังเกตถึงมูลค่าของเงินที่ เติบโต หรือ ลดลง   จนทำให้สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทของพอร์ตลงทุนที่จัดไว้ก่อนหน้าเปลี่ยนแปลงไป   ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ยกตัวอย่างนักลงทุนรับความเสี่ยงได้ปานกลาง  เริ่มต้นจัดพอร์ตลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาท จึงกำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 50% เป็นเงิน […]

จัด Asset Allocation ง่ายๆ ได้ด้วย BMAPS

จัด Asset Allocation ง่ายๆ ได้ด้วย BMAPS

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนได้ เนื่องจากลดการกระจุกตัว ที่จะทำให้พอร์ตของเราขึ้นลงไปในทางเดียวกันทั้งหมด ขาขึ้นก็ไม่เป็นไร เราห่วงขาลง จากความเสี่ยง เรียกว่าความเสี่ยงนึงมีผลต่อพอร์ตเราทั้งหมด แบบนั้นอันตราย ทั้งนี้ การทำ Asset Allocation จัดสัดส่วนพอร์ตการลงทุน ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความจำเป็นว่า เราควรบริหารพอร์ตให้ได้ผลตอบแทนอยู่ระดับไหน ซึ่งการที่เราไม่ระบุตัวเลขเป็นค่าออกมา เพราะความจริงในชีวิตไม่มีใครระบุได้ว่าตัวเลขผลตอบแทนแบบไหนถึงเหมาะกับเรา และคนเรามีเป้าหมายหลายอย่าง ไม่ได้มีความต้องการเดียว ตรงนี้จะช่วยบอกได้ว่าเราควรมีสัดส่วนหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงมากแค่ไหน เพราะเป็นตัวที่จะทำผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวม และบอกถึงระดับความเสี่ยง พอร์ตที่มีหุ้นมีทองคำมาก ก็มีโอกาสและความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่มีน้อย สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลา แล้วต้องการทำ Asset Allocation ล่าสุดกองทุนบัวหลวงเปิดตัวกองทุน BMAPS ทั้งหมด 3 กองทุนในลักษณะกองทุนหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการทำ Asset Allocation ให้นักลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และตามความคาดหวังของผลตอบแทนการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ประกอบด้วย กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ […]