กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

จากผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่ โจ ไบเดน ได้เป็นประธานาธิบดี ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองบวกต่อตลาดจีนและเอเชีย (B-CHINE-EQ และ B-ASIA) แม้ว่าตลาดได้ปรับตัวขึ้นรับข่าวนี้ไปบ้างแล้ว แต่แนวโน้มเชิงบวกยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุผล ดังนี้ นโยบายกับจีน : แม้ว่า ไบเดน จะมีนโยบายร่วมมือกับประเทศอื่นเพื่อกดดันจีน แต่จะเป็นการใช้แนวทางการทูตมากกว่าสมัย ทรัมป์ ตลาดสามารถคาดเดานโยบายเหล่านี้ได้ และดีต่อภาพรวมของการลงทุน นโยบายของ ไบเดน ในการสนับสนุนพลังงานสะอาด (Clean Energy) ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง และต้องการความร่วมมือจากจีน ดังนั้นการประนีประนอมกับจีนจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม สำหรับ ไบเดน แล้ว นโยบายที่สำคัญอันดับแรกๆ คือ การรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่านโยบายระหว่างประเทศ ดังนั้นแรงกดดันกับประเทศจีนจึงอาจยังไม่เกิดขึ้น เป็นผลบวกกับตลาดหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) นอกจากนี้ B-ASIA มีน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่ที่ จีน (36%) ไต้หวัน (18%) เกาหลี (16%) […]

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100)

จากสภาวการณ์การลงทุุนที่ผันผวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้จัดการกองทุน BMAPS มีความระมัดระวังในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนตราสารทุน ปัจจุบัน (2 พ.ย. 2563) กองทุนยังมีสภาพคล่องพอสมควร เพื่อลงทุนเพิ่มในกรณีที่ตลาดปรับตัวลดลง โดยผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นโกลบอล (B-GLOBAL) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ฺB-CHINE-EQ : เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดอย่างแข็งแกร่ง ทั้งภาคการผลิตและการบริการ ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มเติบโตดีในระยะยาว B-ASIA : การส่งออกฟื้นตัว การบริโภคมีแนวโน้มเติบโตดี และ ตลาดหุ้นมี Valuation น่าสนใจ อย่างไรก็ตามต้องติดตามการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ฺB-GLOBAL : ลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยงในหลาย Sector ทั่วโลก เพราะในช่วงหลังเลือกตั้งสหรัฐฯ อาจจะมี Sector Rotation จากกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นมาสูงแล้วไปยังกลุ่มอื่นๆ

มา Rebalancing ปรับสมดุลพอร์ตลงทุนกันไหม

มา Rebalancing ปรับสมดุลพอร์ตลงทุนกันไหม

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM กองทุนบัวหลวง ปัจจุบันคนรุ่นใหม่สนใจลงทุนกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ต่างๆ และการลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยมักได้รับคำแนะนำให้จัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) ด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเภทกัน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ใด สินทรัพย์หนึ่งมากจนเกินไป ตามประโยคยอดฮิตที่ว่า “อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตระกร้าเดียวกัน (Don’t put all eggs in one basket)” ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้นักลงทุนเริ่มจัดพอร์ตการลงทุนกันมากขึ้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มักจัดพอร์ตการลงทุนแค่เพียงครั้งแรกเท่านั้น โดยเริ่มต้นจากกำหนดเป้าหมายในการลงทุน ประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตัวเอง จากนั้นก็จัดพอร์ตการลงทุน ด้วยการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทให้สอดคล้องกัน ยกตัวอย่างนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางและมีเป้าหมายลงทุนระยะยาว สัดส่วนการลงทุนที่แนะนำสำหรับนักลงทุนกลุ่มนี้คือ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นหรือกองทุนหุ้นได้ประมาณ 50% ประเด็นสำคัญก็คือ เมื่อจัดพอร์ตลงทุนไปแล้ว นักลงทุนส่วนใหญ่กลับมาดูความคืบหน้าของผลตอบแทน  แต่ไม่ทันได้สังเกตถึงมูลค่าของเงินที่ เติบโต หรือ ลดลง   จนทำให้สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทของพอร์ตลงทุนที่จัดไว้ก่อนหน้าเปลี่ยนแปลงไป   ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ยกตัวอย่างนักลงทุนรับความเสี่ยงได้ปานกลาง  เริ่มต้นจัดพอร์ตลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาท จึงกำหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 50% เป็นเงิน […]

จัด Asset Allocation ง่ายๆ ได้ด้วย BMAPS

จัด Asset Allocation ง่ายๆ ได้ด้วย BMAPS

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน การจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) โดยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนได้ เนื่องจากลดการกระจุกตัว ที่จะทำให้พอร์ตของเราขึ้นลงไปในทางเดียวกันทั้งหมด ขาขึ้นก็ไม่เป็นไร เราห่วงขาลง จากความเสี่ยง เรียกว่าความเสี่ยงนึงมีผลต่อพอร์ตเราทั้งหมด แบบนั้นอันตราย ทั้งนี้ การทำ Asset Allocation จัดสัดส่วนพอร์ตการลงทุน ควรคำนึงถึงความเสี่ยงและความจำเป็นว่า เราควรบริหารพอร์ตให้ได้ผลตอบแทนอยู่ระดับไหน ซึ่งการที่เราไม่ระบุตัวเลขเป็นค่าออกมา เพราะความจริงในชีวิตไม่มีใครระบุได้ว่าตัวเลขผลตอบแทนแบบไหนถึงเหมาะกับเรา และคนเรามีเป้าหมายหลายอย่าง ไม่ได้มีความต้องการเดียว ตรงนี้จะช่วยบอกได้ว่าเราควรมีสัดส่วนหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงมากแค่ไหน เพราะเป็นตัวที่จะทำผลตอบแทนของพอร์ตโดยรวม และบอกถึงระดับความเสี่ยง พอร์ตที่มีหุ้นมีทองคำมาก ก็มีโอกาสและความเสี่ยงมากกว่าพอร์ตที่มีน้อย สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลา แล้วต้องการทำ Asset Allocation ล่าสุดกองทุนบัวหลวงเปิดตัวกองทุน BMAPS ทั้งหมด 3 กองทุนในลักษณะกองทุนหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีการทำ Asset Allocation ให้นักลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และตามความคาดหวังของผลตอบแทนการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงิน ประกอบด้วย กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ […]