กองทุนบัวหลวง IPO ทริกเกอร์ต่างประเทศ ‘WTRIGGER12-21’ วันที่ 26-28 เม.ย. นี้ จับจังหวะลงทุนทั่วโลก เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน

กองทุนบัวหลวง IPO ทริกเกอร์ต่างประเทศ ‘WTRIGGER12-21’ วันที่ 26-28 เม.ย. นี้ จับจังหวะลงทุนทั่วโลก เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน

กองทุนบัวหลวงส่งท้ายเดือนเมษายน เสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์เวิลด์ 12-21 หรือ WTRIGGER12-21 เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 นี้ โดยกองทุนนี้เป็นทริกเกอร์ต่างประเทศกองแรกของกองทุนบัวหลวงในปีนี้ จับจังหวะลงทุนทั่วโลก รับ Theme เปิดประเทศ เพื่อเป้าหมายผลตอบแทน 8% ใน 8 เดือน นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ช่วงนี้เป็นโอกาสดีสำหรับการลงทุนในกองทุน WTRIGGER12-21 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงต้นของวัฎจักรเศรษฐกิจขาขึ้น หลังจากที่ผ่านจุดต่ำสุดในปีที่ผ่านมาแล้ว แต่เนื่องจากว่าตลาดหุ้นทั่วโลกยังมีความผันผวนในระดับสูง กองทุนบัวหลวงจึงจะใช้กลยุทธ์จับจังหวะลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนจากตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะหุ้นในตลาดพัฒนาแล้วที่มีการเติบโตค่อนข้างดี ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์เวิลด์ 12-21 หรือ WTRIGGER12-21 โดยตั้งเป้าหมายการลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทน 8% ภายในระยะเวลาลงทุนไม่เกิน […]

จับจังหวะลงทุนทั่วโลกกับ WTRIGGER12-21

จับจังหวะลงทุนทั่วโลกกับ WTRIGGER12-21

สรุปความสัมภาษณ์ คุณศุภกร ตุลยธัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Investment Research & Strategy กองทุนบัวหลวง กองทุนบัวหลวง เตรียมที่จะออกกองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์เวิลด์ 12-21 เป็นกองทุนรวมผสม ที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยมีอัตราผลตอบแทนคาดหวัง 8% ภายในอายุโครงการ 8 เดือน เสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. นี้ ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วย โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการซื้ออยู่ที่ 10,000 บาท กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนนี้จะเป็นอย่างไร คุณศุภกร ตุลยธัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Investment Research & Strategy กองทุนบัวหลวง จะมาอธิบายให้เราฟังกัน Q : เราเล็งเห็นสัญญาณอะไรจึงเลือกออกกองทุนทริกเกอร์ที่ลงทุนทั่วโลกในช่วงจังหวะเวลานี้ A : ตลาดหุ้นโลกอยู่ในขาขึ้น ธนาคารกลางทั่วโลกดำเนินนโยบายอัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว […]