กองทุนบัวหลวงเสนอขาย ‘TRIGGER1-22’ ครั้งแรก ครั้งเดียว วันที่ 29-30 มิ.ย. นี้  จับจังหวะลงทุนช่วงหุ้นปรับฐาน เพื่อพิชิตเป้าหมายผลตอบแทน 5% ใน 6 เดือน

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย ‘TRIGGER1-22’ ครั้งแรก ครั้งเดียว วันที่ 29-30 มิ.ย. นี้ จับจังหวะลงทุนช่วงหุ้นปรับฐาน เพื่อพิชิตเป้าหมายผลตอบแทน 5% ใน 6 เดือน

กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO  กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์  1-22  หรือ  TRIGGER1-22 ระหว่างวันที่ 29-30  มิถุนายน 2564  โดยกำหนดระยะเวลาการลงทุนไม่เกิน  6  เดือน  เพื่อเป้าหมายผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า 5% มองหุ้นไทยอยู่ในช่วงปรับฐาน เป็นโอกาสให้จับจังหวะลงทุนในหุ้นที่ได้รับอานิสงส์จากวาระแห่งชาติสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และมาตรการเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจ นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยอยู่ในช่วงของการปรับฐานโดยมีปัจจัยสนับสนุนให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทั้งจากนโยบายภาครัฐและการขานรับของภาคเอกชนที่เร่งระดมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนได้กลับมาดำเนินชีวิตตามวิถีปกติ อันเป็นวาระแห่งชาติ มาตรการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยและการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานและการกลับมาดำเนินกิจกรรมพื้นฐานทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านค้าที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลนำร่องด้วยโครงการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ นำไปสู่ความพยายามที่จะเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งเป้าภายในกลางเดือนตุลาคม 2564 ในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกช่วยส่งผลให้บริษัทผู้ส่งออกของไทยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอีกภาคส่วนหนึ่ง กองทุนบัวหลวงวิเคราะห์และเห็นถึงโอกาสการลงทุนในหมวดหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากนโยบายและมาตรการต่างๆ เช่น การแพทย์ การท่องเที่ยว การเดินทาง ร้านอาหาร และค้าปลีก จึงจับจังหวะลงทุนช่วงหุ้นปรับฐาน […]

จับจังหวะลงทุนหุ้นไทยกับกองทุน TRIGGER1-22

จับจังหวะลงทุนหุ้นไทยกับกองทุน TRIGGER1-22

สรุปความสัมภาษณ์ เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 1-22 หรือ TRIGGER1-22 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. 2564 โดยกองทุนนี้มีระยะเวลาการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 5% โดยปกติแล้วกองทุนทริกเกอร์ที่กองทุนบัวหลวงจัดตั้งมา จะไม่ได้นำเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นทันที แต่จะเป็นการดูจังหวะ ดูความผันผวนของตลาด เพื่อทยอยเข้าไปซื้อขายหุ้น เพราะกองทุนนี้มีลักษณะเป็น Absolute Return ซึ่งก็คือกองทุนที่ลงทุนโดยคาดหวังเรื่องผลตอบแทนเป็นสำคัญ เป้าหมายก็คือ 5% ซึ่งจะไม่เหมือนกองทุนรวมทั่วไปอื่นๆ ของกองทุนบัวหลวง ที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาว วิธีการจับจังหวะลงทุนในกองทุนทริกเกอร์ของกองทุนบัวหลวงคือ จะคัดเลือกหุ้นรายตัว เลือกจังหวะ โดยค้นหาหุ้นที่มีโอกาสปรับขึ้น จากนั้นก็จะทยอยซื้อขายเพื่อทำกำไรเก็บสะสม สมมติว่ามีเงิน 100 บาทในพอร์ตลงทุน ไม่ได้หมายความว่าเงินทั้ง 100 บาท จะอยู่ในหุ้น แต่จะเป็นการถือเงินสดไว้ แล้วเข้าซื้อในจังหวะที่คิดว่าเหมาะสม ซึ่งจำนวนเงินที่ใส่เข้าไปลงทุนในช่วงนั้นๆ อาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน ด้วยเหตุนี้กองทุนทริกเกอร์ของกองทุนบัวหลวงจะมีความผันผวนค่อนข้างน้อยกว่าตลาดหุ้น แม้ว่าเป็นการลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนจากหุ้น […]