กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

มุมมองต่อประเด็นทางการเมืองต่อระบบเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ กองทุนหลักมองว่าโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่โครงสร้างเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ จะเปลี่ยนจากปัจจุบันไปสู่ระบบที่รัฐเข้าดูแลจัดการสวัสดิภาพของพลเมืองทั้งหมดหรือที่เรียกว่า Universal or government run healthcare system หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากจะใช้งบประมาณประเทศที่สูงเกินจะแบกจะรับไหว ข้อเสนอระบบประกันสุขภาพที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้บริการเท่าเทียมกันหรือ Medical for all ของพรรคเดโมแครทนั้น ใช้งบประมาณสูงถึง 30 -50 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานรวม 10 ปี ตัวเลขนี้อยู่สูงกว่าขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในตอนนี้ที่คิดเป็นมูลค่า 21 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่ฝั่งนักการเมืองผู้เสนอยังไม่ได้ประเมินคือ มีชาวอเมริกันจำนวน 180 ล้านครัวเรือนที่ใช้บริการประกันสุขภาพภาคเอกชน ผู้ให้บริการประกันสุขภาพภาคเอกชนดังกล่าว เมื่อนับรวมกับความร่วมมือภาครัฐผ่านสวัสดิการโอบามาแคร์แล้ว ก็แทบจะครอบคลุมคนสหรัฐฯ ในกลุ่มอยู่แล้ว หากจะเหลือก็มีเพียงแค่ พลเมืองสหรัฐฯ อีก 10 ล้านคน ซึ่งยังไม่มีหลักประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล ณ จุดนี้ ทำให้ดูเหมือนว่าการที่รัฐจะเข้ามาดูแลกลุ่มคนเพียง 10 ล้านคน ด้วยการรื้อถอนโครงสร้างระบบประกันสุขภาพของประเทศใหม่หมดไม่เมคเซนซ์เอาเสียเลย ด้วยเงินจำนวนมหาศาลที่ต้องใช้ ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการบริหารประเทศ จึงเป็นไปได้ยาก […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์เหมาะสำหรับการลงทุนในทุกภาวะเศรษฐกิจ 1.หุ้นในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ มีลักษณะเป็นหุ้นปลอดภัย (Defensive Stocks) กล่าวคือ กำไรสุทธิบริษัทยังเติบโตได้แม้จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย โดย 25 ปีที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอย โกลบอลเฮลธ์แคร์ ยังมีกำไรสุทธิที่เป็นบวก ณ ปัจจุบัน หากพิจารณาระดับราคาหุ้นเฮลธ์แคร์ในสหรัฐฯ ถือว่าได้สะท้อนปัจจัยลบจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปีค.ศ. 2020 ไปพอสมควร เห็นได้จากกราฟซึ่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระดับราคา Valuation หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ เทียบกับกลุ่มอื่น ด้วยเหตุที่ราคาหุ้นในปีนี้ปรับตัวขึ้นน้อย ทำให้หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ในสหรัฐฯ ซื้อขาย ณ ระดับราคาเพียง 6 เท่า (FW Price-to-Earnings) ยกเว้นเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มธนาคาร ที่เผชิญกับภาวะดอกเบี้ยต่ำ ทำให้เมื่อว่ากันโดยเปรียบเทียบแล้วเฮลธ์แคร์มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนเชิงเปรียบเทียบหรือเรียกว่า Relative Performance ได้ดีกว่ากลุ่มอื่น ในช่วงที่ตลาดวกกลับเข้าสู่โหมดหลีกหนีความเสี่ยง (Risk Aversion) 2.ธุรกิจเฮลธ์แคร์ ขับเคลื่อนจากปัจจัยที่มีความจำเป็น และเป็นเทรนด์ที่มีความชัดเจนมากจนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย อาทิ กลุ่มโครงสร้างประชากรสูงอายุ (ตั้งแต่ 65+ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

Global Healthcare Update Source: Wellington Management, September 2019 ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ในปีนี้ (YTD) พบว่า แข็งแกร่งขึ้นจากสองประเด็น คือ ยอดขายยาทั่วโลกเติบโตขึ้น (Volume Growth) จากความต้องการปัจจัย 4 ด้านการรักษาโรค การถือกำเนิดของแนวทางแบบใหม่ที่ใช้รักษาผู้ป่วย (Groundbreaking Innovation in therapeutic) เช่น Gene therapy / Robotic surgery / Immunotherapy สิ่งที่ผู้ถือหน่วย BCARE/BCARERMF ต้องเฝ้าติดตาม คือ นโยบายด้านสุขภาพของสหรัฐ (Healthcare policy) เป็นสิ่งที่รัฐบาลวอชิงตัน ดีซี และสื่อมวลชน จะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในช่วงโค้งแห่งการเลือกตั้ง (คาดว่าเดือน พ.ย. 2020) ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อราคาหุ้นเฮลธ์แคร์โดยตรง อาจทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น แต่ก็เป็นสิ่งนักลงทุนคงคุ้นชินกันดีอยู่แล้ว เพราะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

สรุปภาวะตลาดโกลบอลเฮลธ์แคร์และผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ภาวะตลาดโกลบอลเฮลธ์แคร์ในปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2019 เมื่อวัดจากดัชนี MSCI World Healthcare Net เพิ่มขึ้น 8.5% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นในช่วงหกเดือนแรกของปีและลดลงเล็กน้อยในเดือน ก.ค. ขณะที่กองทุนหลัก Wellington Global Healthcare Equity Fund ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 13.7% (มากกว่าดัชนี) กองทุนหลักยังคงให้น้ำหนักมากกับหุ้นในกลุ่ม Biopharma mid to small cap 38.4% มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีน้ำหนักหุ้นในกลุ่มนี้เพียง 5.1% และให้น้ำหนักกับหุ้นในกลุ่ม Biopharma Large Cap 16.1% ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 51.3% การที่กองทุนหลักไม่ถือครองหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มผู้ผลิตยาสัญชาติสหรัฐฯ เช่น บริษัท Johnson & Johnson บริษัท Roche รวมถึงมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัท Pfizer น้อยมาก […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต BCARE และ BCARERMF : Allergan

อัพเดทหุ้นในพอร์ต BCARE และ BCARERMF : Allergan

“Biggest M&A deal in Global Pharmaceutical Industry” Allergan หุ้น Top holdings ของกองทุนหลัก กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์  (BCARE) และ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF) ราคาเพิ่มขึ้น +25.36% ในวันอังคารที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 2019 AbbVie Inc. และ Allergan ประกาศร่วมกันว่ากำลังจะก้าวเข้าสู่ข้อตกลงร่วมกันทางยุทธ์ศาสตร์ โดย Abbvie เสนอซื้อกิจการ (M&A) Allergan ด้วยการใช้ทั้งเงินสดและหุ้น รวมมูลค่า 63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงโดยหากใช้ราคาปิดของ Abbvie ที่ 78.45 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 24 มิ.ย. […]

กองทุนบัวหลวงมั่นใจ “BCARE” พร้อมเติบโตต่อเนื่อง จากธุรกิจสุขภาพที่ยังคงมาแรง เผยผลดำเนินงาน 10 ปี เติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปี

กองทุนบัวหลวงมั่นใจ “BCARE” พร้อมเติบโตต่อเนื่อง จากธุรกิจสุขภาพที่ยังคงมาแรง เผยผลดำเนินงาน 10 ปี เติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปี

กองทุนบัวหลวง มั่นใจกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่มองหากองทุนรวมเพื่อลงทุนระยะยาว จากการเติบโตของธุรกิจดูแลสุขภาพในอนาคต ด้วยผลการดำเนินงาน 10 ปีย้อนหลังเป็นเครื่องพิสูจน์ เติบโตเฉลี่ย 14.02% ต่อปีเหนือเกณฑ์มาตรฐาน นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนอุตสาหกรรมสุขภาพกองทุนแรกในไทย เมื่อ 12 ปีก่อน จนถึงล่าสุด ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 กองทุน BCARE มีผลการดำเนินงานเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง ถึง 14.01% ต่อปี สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานดัชนี MSCI World Health Care Index Net […]

BCARE Product special : นโยบาย “Medicare-for-all” ของสหรัฐ

BCARE Product special : นโยบาย “Medicare-for-all” ของสหรัฐ

US healthcare update “Medicare-for-all” ราคาหุ้นในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์เผชิญแรงกดดัน จากข้อเสนอ Medicare-for-all ของพรรคเดโมแครตที่ครองเสียงข้างมากใน House of representative (สภาล่าง) สหรัฐฯ ตลาดมีแนวโน้มว่าจะสนใจ/ไม่ใยดี (Punished) กับราคาหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์สหรัฐฯ โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ (sub-sector: Healthcare service) ในหมวดประกันสุขภาพ เพราะหากข้อเสนอได้ผ่านร่างออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้เมื่อไร่ ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทเอกชนผู้ให้บริการด้านประกันสุขภาพจะถูกแทนที่โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ในฐานะผู้ให้บริการสุขภาพพื้นฐานที่ครอบคลุมชาวอเมริกันทุกคน ปัจจัยนี้จะทำให้อุปสงค์/หรือความต้องการทำประกันกับบริษัทเอกชนลดลงอย่างรุนแรง เพราะผู้รับประกัน (Issuer) จะไม่มีส่วนร่วมในประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานเลย Wellington Management มองว่า โอกาสที่ “Medicare-for-All” จะผ่านเป็นไปได้น้อย จากเหตุผลดังนี้ ด้านต้นทุน – เป็นข้อเสนอที่ไม่มีการระบุถึงงบประมาณของค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ แม้ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Mason and Emory ได้ระบุต้นทุนของโครงการนี้อยู่ระหว่าง 24-30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 10 ปี แต่ก็ยังไม่นับรวมต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่ยังไม่มีการประเมินที่ครอบคลุมในส่วนนี้ ปัจจุบัน กลุ่มเฮลธ์แคร์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯเนื่องจากสร้างงานให้กับชาวอเมริกันถึง […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

สรุปภาวะตลาดหุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ หุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ในปีนี้เมื่อพิจารณาจากดัชนี MSCI World Healthcare เพิ่มขึ้นน้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่น อาทิ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มพลังงาน กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มสาธารณูปโภค เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเฮลธ์แคร์เคยสร้างผลตอบแทนเป็นอันดับหนึ่งในปีที่แล้ว (แท่งสีฟ้า) โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี MSCI AC World Net ถึง 11% ในปีก่อนหน้า (2018) กราฟแสดงผลตอบแทนดัชนี MSCI จำแนกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรมในปีนี้ถึงสิ้นเดือน มี.ค. (แท่งสีน้ำเงิน) เทียบปีที่แล้ว (แท่งสีฟ้า) ตามลำดับ กองทุนหลัก Wellington Global Healthcare Equity Fund ปิดไตรมาสแรกผลตอบแทนเพิ่มขึ้น +14.3% สูงกว่าดัชนี MSCI World Healthcare Net ที่ทำได้เพียง +8.1% ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีนั้น มาจากหุ้นส่วนใหญ่ที่กองทุนหลักลงทุนในกลุ่มชีวเภสัชกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีสัดส่วนประมาณ 35-40% ราคาหุ้นฟื้นตัว […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต BCARE : Novartis

อัพเดทหุ้นในพอร์ต BCARE : Novartis

Novartis (Bloomberg code: NOVN: SW, ราคาหุ้น 83.54 CHF) บริษัทยาที่มีสำนักงานใหญ่อยู่เมืองบาเซิล เมืองเล็กๆ น่ารักทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หุ้นถือครองอันดับ 7 ของกองทุนหลัก กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)  Novartis ตั้งเป้าซื้อกิจการบริษัทยา ด้วยมูลค่าดีลควบรวมในปีนี้ที่ไม่เกิน 5% ของมูลค่าตลาดบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ หรือไม่เกิน 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปัจจุบัน Market cap = 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s return) ไปพร้อมๆ กับปูแผนอนาคตบริษัทไปสู่บริษัทที่เน้นนวัตกรรมมากขึ้น นายวาส นาราซิมฮันส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Novartis มีแนวคิดที่จะสละ (Spin off) ธุรกิจ eyecare ออกไป โดยหันมาเน้นธุรกิจหลัก คือ การพัฒนานวัตกรรมยาใหม่ๆ […]

ลงทุนรับเทรนด์รักสุขภาพไปกับ BCARE

ลงทุนรับเทรนด์รักสุขภาพไปกับ BCARE

โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center ปัจจุบันหลายประเทศกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีสัดส่วนและจำนวนคนสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์การสหประชาชาติประมาณการไว้ว่าในปี 2030 โลกจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 8.5% หรือ 600 ล้านคน เป็น 13% หรือ 1 พันล้านคน เฉพาะทวีปอเมริกาเหนือจะมีสัดส่วนผู้สูงวัยถึง 30% ในปี 2050 และจีนจะมีเกือบ 200 ล้านคนในปี 2026 ความต้องการด้านการรักษาโรคและดูแลสุขภาพจึงเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น จีน อินเดีย และกลุ่มอาเซียน ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ก่อให้เกิดชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น เกิดการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จึงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ต้องการใช้สินค้าบริการที่ดีขึ้น รวมทั้งด้านสุขภาพ ประกอบกับรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นได้พัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบประกันสุขภาพขึ้นมารองรับ จึงเป็นที่มาของอุปสงค์ด้านยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทางด้านผู้ผลิต ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีตัวยาที่ผ่านการวิจัยและได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) เพิ่มสูงขึ้นมาก เช่น ยารักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม […]