กองทุนต่างประเทศ ทำไมน่าลงทุน

กองทุนต่างประเทศ ทำไมน่าลงทุน

โดย อรพรรณ บัวประชุม CFP® พูดถึงกองทุนต่างประเทศแล้ว โอ้โห มีหลากหลายกองมากๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่เจาะจงลงทุนเฉพาะประเทศ หรือตามทวีป เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ยุโรป เอเชีย หรือเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี นวัตกรรม กลุ่มเฮลธ์แคร์ ซึ่งสามารถลงทุนกระจายทั่วโลก หรือจะลงทุนเฉพาะบางประเทศก็ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายลงทุนของกองทุนนั้นๆ แล้วความน่าสนใจกองทุนต่างประเทศอยู่ตรงไหน มาติดตามกันค่ะ ความน่าสนใจของกองทุนต่างประเทศอยู่ตรงไหน หุ้นไทยไม่น่าสนใจแล้วหรือยังไง? ความน่าสนใจของกองทุนต่างประเทศอยู่ที่กองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ในไทยอาจจะไม่มี อย่างเช่นเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ พลังงานสะอาด ที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของเรา และเป็นเทรนด์ในอนาคต ซึ่งการลงทุนในไทยจะเน้นไปที่กลุ่มพลังงาน ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ฯ ยังไม่มีหุ้นในกลุ่มที่เป็นอินโนเวชั่น หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ดังนั้น การกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศจึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน ทำให้เราสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ลงทุนตอนนี้แพงไปแล้วหรือยัง? การลงทุนในกองทุนรวม ไม่เหมือนกับการซื้อหุ้นเองรายตัว การซื้อหุ้นรายตัวเราจะประเมินราคาหุ้นว่าควรมีราคาเท่าไหร่ หากปัจจุบันราคาสูงถึงราคานั้นแล้ว เราก็คงขายทิ้ง และไปหาหุ้นตัวใหม่แทน แต่การลงทุนในกองทุนรวม จะมีผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่เลือกลงทุนหุ้นเข้ากองทุน […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

Highlight  ในไตรมาส2/2021  ดัชนี MSCI World Health Care NET ปิดบวกที่ 9.1% เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย 4 ใน 5 กลุ่มของดัชนีอ้างอิงมีผลดำเนินการที่ดีขึ้น เมื่อวัดผลงานตามหมวดอุตสาหกรรมย่อยพบว่าหุ้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ (medical technology) และหุ้นชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดใหญ่ (biopharma large cap) ทำผลงานได้ดีที่สุด ในขณะที่หุ้นชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดเล็ก (biopharma small cap) และหุ้นบริการด้านสุขภาพทำผลงานได้น้อยที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมา กองทุนเน้นลงทุนในบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมการแพทย์ที่ยังมีอุปทานไม่เพียงพอ โดยในระยะยาวเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาขึ้น สังคมสูงวัย และความต้องการด้านการแพทย์แผนตะวันตกที่ทันสมัยจะเป็นปัจจัยหนุนทำให้อุตสาหกรรมการแพทย์เติบโต ภาพรวมตลาด ในไตรมาส 2/2021  ดัชนี MSCI World Health Care NET ปิดบวกที่ 9.1% จากกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย 4 ใน 5 กลุ่มของดัชนีอ้างอิงมีผลดำเนินการที่ดีขึ้น เมื่อวัดผลงานตามหมวดอุตสาหกรรมย่อยพบว่าหุ้นเทคโนโลยีทางการแพทย์ (medical […]

กองทุน Theme อนาคต ของกองทุนบัวหลวง แต่ละกองต่างกันยังไง

กองทุน Theme อนาคต ของกองทุนบัวหลวง แต่ละกองต่างกันยังไง

สรุปความสัมภาษณ์ เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน ปัจจุบันมีกองทุนรวมใหม่ๆ ออกมานำเสนอกับผู้ลงทุนจำนวนมาก ซึ่งกองทุนบัวหลวงก็มีกองทุนตาม Theme อนาคตให้เลือกหลากหลาย วันนี้จึงขอรวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบแต่ละกองทุนให้เห็นภาพว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง สำหรับ Theme การลงทุนใหม่ๆ ส่วนมากล้วนเกิดขึ้นมาจากรากฐานเดียวกันคือ “เทคโนโลยี” เนื่องจากเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน การทำธุรกิจ หรือการลงทุน โดยเทคโนโลยีทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่และโอกาสใหม่ที่มาพร้อมกับความท้าทายที่ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัว ซึ่งเมื่อพูดถึงโอกาสทางธุรกิจก็จะพบว่า มีบริษัทหรือแนวคิดมากมายที่เกิดขึ้นและถูกต่อยอดเป็นโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่มาจากเทคโนโลยี ทำให้เกิด Theme การลงทุนต่างๆ ในกองทุนรวมที่มีให้เลือกหลากหลาย Theme สุขภาพ เริ่มกันที่เทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์ ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจเฮลธ์แคร์และขยายโอกาสการลงทุนใน Theme สุขภาพ ซึ่งกองทุนบัวหลวงก็มี กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)  ที่ไปลงทุนในต่างประเทศกองแรกของกองทุนบัวหลวงที่ตั้งขึ้นมาในยุคที่มองว่าเรื่องการดูแลสุขภาพหรือเฮลธ์แคร์จะเป็นเมกะเทรนด์ของโลก เดิมกลุ่มสุขภาพมี 4 กลุ่มย่อยหลักๆ ได้แก่ Pharmacy คือ กิจการร้านขายยา Bio Technology หรือเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ Equipment เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ และ Service สถานบริการ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

Highlight จากการลงทุนโดยเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up ทำให้กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าดัชนีชี้วัด ในขณะที่น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดใหญ่น้อยกว่าดัชนีชี้วัด  ซึ่งเป็นผลให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงเมษายนต่ำกว่าดัชนี  หุ้นที่กองทุนลงทุน โดยเฉพาะบริษัทวิจัยยาที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ราคาหุ้นกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากแรงขายหุ้นเติบโต (Growth Stock) ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทเหล่านี้มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และเมื่อเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ หุ้นกลุ่มนี้จะส่งผลดีต่อกองทุน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว  ผู้จัดการกองทุนแสวงหาบริษัทที่มีนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์การรักษาแบบใหม่ และมั่นใจว่าในระยะยาวแล้ว ปัจจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ  การเป็นสังคมสูงอายุ และดีมานด์ต่อยาที่ทันสมัยอยู่เสมอ จะเป็นแรงผลักดันให้การลงทุนด้านสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พอร์ตการลงทุน จากการลงทุนโดยเลือกหุ้นแบบ Bottom-Up ทำให้กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าดัชนีชี้วัด ในขณะที่น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดใหญ่น้อยกว่าดัชนีชี้วัด  ซึ่งเป็นผลให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงเมษายนต่ำกว่าดัชนี หุ้นที่กองทุนลงทุน โดยเฉพาะบริษัทวิจัยยาที่ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ราคาหุ้นกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากแรงขายหุ้นเติบโต (Growth Stock) ในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทเหล่านี้มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และเมื่อเหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ หุ้นกลุ่มนี้จะส่งผลดีต่อกองทุน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว กลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ การวิจัยและรักษาโดยใช้รหัสพันธุกรรม (Genomics) เป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีแนวโน้มขยายผลได้อีกมาก เช่น Neogenomics เชี่ยวชาญในการตรวจคัดกรองมะเร็งและวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ และ Exact Sciences ที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ […]

วิธีลงทุนของ FIF เดี๋ยวนี้แตกต่างจากยุคเริ่มแรกอย่างไร

วิธีลงทุนของ FIF เดี๋ยวนี้แตกต่างจากยุคเริ่มแรกอย่างไร

สรุปความ เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน แต่เดิมกองทุนที่ไปลงทุนยังต่างประเทศ หรือ FIF  นั้นไม่สามารถจัดตั้งได้อย่างอิสระเหมือนปัจจุบัน เนื่องจากในช่วงหนึ่งมีการควบคุมเงินทุนไหลเข้าไหลออกของประเทศ โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เป็นผู้ทำหน้าที่กำหนดว่า ในช่วงเวลานั้นจะเปิดวงเงินให้สามารถนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศได้ในระดับใด ต่อมาเมื่อเสถียรภาพทางการเงินของประเทศดีขึ้น ประกอบกับโอกาสการลงทุนที่เปิดกว้างขึ้น จึงมีการอนุญาตให้นำเงินจากประเทศไทยไปลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้น และเป็นอิสระอย่างเช่นที่เห็นกันในปัจจุบัน ทั้งนี้ ย้อนกลับไปในช่วงแรกที่มีการจัดตั้งกองทุน FIF จะมีรูปแบบหลักๆ คือ บริษัทจัดการจะเลือกกองทุนต่างประเทศที่น่าสนใจ จากนั้นก็จัดตั้งกองทุนรวมในไทยเพื่อไปลงทุนในกองทุนนั้น หรือเรียกว่า Feeder fund ตามประเทศหรือภูมิภาคที่ได้เลือกไว้ ต่อมารูปแบบของ Theme การลงทุนเริ่มน่าสนใจมากขึ้น กล่าวคือ กองทุนจะไม่เน้นว่าจะลงทุนในประเทศ หรือภูมิภาคใด แต่เลือกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม หรือแนวคิดอื่นๆ เช่น เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งกองทุนบัวหลวงก็มีการจัดตั้ง  กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนตาม Theme กองแรกของกองทุนบัวหลวง และปัจจุบันเราจะเห็นกองทุนที่มีลักษณะของ Theme การลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากกองทุน FIF ที่เป็นรูปแบบ […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

Highlight สภาพคล่องทั่วโลกอยู่ในระดับสูง และธนาคารกลางหลายประเทศ มีท่าทีพร้อมอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีกับการลงทุน กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าดัชนีชี้วัด ผู้จัดการกองทุนแสวงหาบริษัทที่มีนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์การรักษาแบบใหม่ และมั่นใจว่าในระยะยาวนวัตกรรมและปัจจัยสังคมสูงอายุ จะเป็นแรงผลักดันให้การลงทุนด้านสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมตลาด ตลาดเปิดต้นปี 2021 ด้วยความข่าวดีด้านวัคซีน ความชัดเจนด้านการเมืองของสหรัฐฯ และการผ่อนคลายเรื่องสงครามการค้า นักลงทุนส่วนใหญ่มีมุมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้น จนกระทั่งปลายเดือน ม.ค. มีประเด็นการขายชอร์ตหุ้นบางตัวในสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนเกรงว่าจะกระทบกับภาพรวมการลงทุนทั้งหมด ประกอบกับเริ่มมีความกังวลว่า Fed อาจจะลดขนาดงบดุลเร็วกว่ากำหนด หากเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดโควิด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ในช่วงก.พ. ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ตลาดหุ้นปรับฐานลง อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องทั่วโลกอยู่ในระดับสูงและธนาคารกลางหลายประเทศ มีท่าทีพร้อมจะอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีกับการลงทุน กระแสเงินไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และกลุ่ม Emerging Market ขณะที่ออกจากยุโรป โดยเข้าหุ้นคุณค่า (Value) มากกว่าหุ้นเติบโต (Growth) หากพิจารณาด้านกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าเงินทุนไหลเข้ากลุ่มเทคโนโลยี การเงิน Material และ Healthcare พอร์ตการลงทุน กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าดัชนีชี้วัด ในขณะที่ให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ขนาดใหญ่น้อยกว่าดัชนีชี้วัด […]

เจาะจุดเด่นกองทุนหุ้นต่างประเทศ theme ต่างๆ ของกองทุนบัวหลวง

เจาะจุดเด่นกองทุนหุ้นต่างประเทศ theme ต่างๆ ของกองทุนบัวหลวง

สรุปความสัมภาษณ์ เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน ปัจจุบันกองทุนที่ลงทุนตาม theme มีหลากหลายให้เลือก ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดเด่นของกองทุนแต่ละ theme ของกองทุนบัวหลวงว่ามีอะไรบ้าง เริ่มกันที่ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี  (B-INNOTECH) เป็นกองทุนที่ระบุชัดว่าเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาจจะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า เทคโนโลยีที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังกิจการต่างๆ เป็นกองทุนที่เน้นเฉพาะหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนั้นจะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนหุ้นทั่วไป เนื่องจากเน้นอุตสาหกรรมเดียว ไม่ได้มีการกระจายไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ นัก สำหรับ B-INNOTECH ไปลงทุนอยู่ในกองทุนหลัก ซึ่งผู้จัดการกองทุนนั้นมองเห็นประโยชน์และการเติบโตของเทคโนโลยีในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือระบบต่างๆ โดยเขามี 3-4 มุมมองที่น่าสนใจ อย่างแรกคือ ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ซึ่งมองว่าการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการเปลี่ยนแปลง พลิกโฉม จะมีการเติบโตไปอีกมาก จึงให้น้ำหนักกับการลงทุนในส่วนนี้ มุมมองต่อมาคือ การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ใหม่ๆ เช่น เครือข่าย 5G อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่นำเสนอให้เราในปัจจุบัน หรืออาจจะเป็นระบบเบื้องหลังที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

Highlight ประจำไตรมาส 4Q2020 1.โกลบอลเฮลธ์แคร์เป็นธุรกิจซึ่งมี Universe ที่ประกอบไปด้วยบริษัทศักยภาพหลายพันบริษัทกระจายตัวอยู่ใน Sub-industries อาทิ Biotechnology, Medical technology, Healthcare services สร้างโอกาสให้กับ Active fund ในการแสวงหาตัวเลือกที่ดีเลิศ และช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 2.โกลบอลเฮลธ์แคร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ คือจะต้องลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้ชนะในการแข่งขันด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ที่อาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญพิเศษ จึงจะสามารถอยู่รอดและสร้างรายได้กลับมาอย่างมหาศาล ดังนั้นการลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเป็น Active Fund เท่านั้นที่ช่วยแสวงหาผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วย ธุรกิจในกลุ่มนี้มีตัวเลือกของการลงทุนที่กว้างขวางหลายพันบริษัทที่กระจายตัวอยู่ใน Sector ย่อยๆอีกกว่า 10 กลุ่ม แต่กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เข้ามาท้าทาย เช่น สิทธิบัตรยาที่หมดอายุลงของบริษัทยาขนาดใหญ่ การคิดค่าใช้จ่ายที่แพงเกินไปกับกลุ่มยาที่ใช้ในการบำบัด ประเด็นที่เกี่ยวพันกับกฏระเบียบ ด้วยเหตุผลที่ว่านี้จึงเป็นบรรยากาศการลงทุนที่เหมาะกับ Active Fund ที่จะใช้ทักษะในการเลือกหุ้นซึ่งมีราคาที่ไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานของกิจการ 3.ปัจจุบันมีประชากรบนโลกมีเพียง 8.5% บนโลกที่มีอายุเกินกว่า 65 ปีแต่อีก 25 ปีข้างหน้าตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็น 17.0% สร้างความต้องการแท้จริงและกระตุ้นการปฎิรูปโครงสร้างด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชากร กราฟ: […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ธุรกิจโกลบอลเฮลธ์แคร์โดยเฉพาะกลุ่มไบโอเทคโนโลยี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ใน 3 ส่วนคือ 1. สถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนการทดลองยาทางคลีนิคและการอนุมัติให้ใช้ยาที่ว่านี้ถูกเลื่อนออกไป 2. ยอดขายยาและการเปิดตัวของยาใหม่ ก่อนเข้าสู่ตลาด ไม่ได้ร้อนแรงเท่ากับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 3. ดีลควบรวมกิจการของบริษัทยาลดลงเพราะข้อจำกัดของการเดินทางทางธุรกิจ (Business Travel) ผลกระทบ 3 ประการข้างต้นเป็นปัจจัยชั่วคราว ไม่ได้ส่งผลต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจของหุ้นในกลุ่มนี้ในระยะยาว หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์เป็นกลุ่มที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเนื่องจาก 1. เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวเข้าสู่วัฏจักรของนวัตกรรมใหม่ (New Innovation Cycle) อันเป็นผลมาจากการศึกษาจีโนมมนุษย์ต่อเนื่องมายาวนานเกินกว่า 20 ปี จีโนมเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติของมนุษย์ ข้อมูลนี้มีประโยชน์ตรงที่นำไปสู่การบำบัดด้วยยีน (Gene therapy) มีการนำยีนไปผลิตโปรตีนรักษาโรคเช่น โรคมะเร็ง บาดแผลเรื้อรังรักษาไม่หาย  และนำไปสู่วิธีการตรวจ การผลิตวัคซีนใหม่ๆ สำหรับโรคที่ไม่เคยรักษาได้มาก่อน เช่น 1.1 เทคนิคตรวจหามะเร็งระยะแรกจากเลือด (Liquid Biopsy) เทคโนโลยีใหม่ของการพยายามตรวจวินิจฉัยโรคจากตัวอย่างเลือดแทนการตรวจด้วยตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อแบบเก่าเพื่อหาความผิดปกติที่บ่งชึ้ถีงโรคมะเร็ง 1.2 เทคนิคโปรตีโอมิกส์ (Proteomic […]

บริษัทยา AstraZeneca เตรียมพร้อมจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 จำนวน 400 โดสในยุโรปปลายปีนี้

บริษัทยา AstraZeneca เตรียมพร้อมจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 จำนวน 400 โดสในยุโรปปลายปีนี้

บริษัทยา AstraZeneca เตรียมพร้อมจำหน่ายวัคซีน 400 โดสในยุโรปภายในปลายปีนี้ ซึ่งกองทุนหลัก Wellington Global Healthcare Equity Fund มีฐานะลงทุนในบริษัทนี้เป็น Top 10 Holdings มาโดยตลอด  บริษัท AstraZeneca เป็นผู้ผลิตยาสัญชาติอังกฤษ มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเคมบริดจ์ มีข้อตกลงร่วมกันกับพันธมิตรผู้ผลิตวัคซีน เพื่อจำหน่ายวัคซีนที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองใน University of Oxford ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของเยอรมัน อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ โดยเป็นการดำเนินการวิจัยแบบไม่แสวงหากำไร การทดลองที่ว่านี้ปัจจุบันอยู่ในระยะเฟส 2 ถึงเฟส 3 โดยเตรียมทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 10,000 คน ข้อตกลงที่ว่านี้เกิดขึ้นเพราะเพื่อเป็นหลักประกันให้กับชาวยุโรปหลายร้อยล้านคนให้สามารถเข้าถึงวัคซีนหากผ่านการอนุมัติใช้ได้ การร่วมมือกันแบบห่วงโซ่อุปทานระหว่างพันธมิตรนี้ช่วยให้วัคซีนจำหน่ายจ่ายแจกไปได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีการผลิควัคซีนของบริษัท AstraZeneca มีชื่อเรียกว่า AZD1222 ไม่เคยถูกปรับนำมาใช้กับมนุษย์มาก่อนแต่ระหว่างการทดลองได้ทำให้โปรตีนในตัวไวรัสโคโรนาอ่อนแอลงจากการทดลองกับลิงชิมแปนซี ระหว่างนี้บริษัท AstraZeneca ได้คัดเลือกบริษัท Emergent BioSolutions ของสหรัฐฯเป็นหนึ่งในตัวช่วยเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนโดยได้มีการทำสัญญากันก่อนหน้านี้คิดเป็นมูลค่า 87 […]