กองทุนบัวหลวงจุดพลุฉลอง ‘TRIGGER 9-21’ ทำผลตอบแทนเข้าเป้า 8% แล้ว ในเวลา 4 เดือน

กองทุนบัวหลวงจุดพลุฉลอง ‘TRIGGER 9-21’ ทำผลตอบแทนเข้าเป้า 8% แล้ว ในเวลา 4 เดือน

กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 บรรลุเป้าหมายทำผลตอบแทนได้ถึง 8% ด้วยเวลาเพียง 4 เดือน ก่อนกำหนดเดิมที่วางไว้ 12 เดือน ย้ำความเชี่ยวชาญลงทุนในตลาดหุ้นไทยของทีมผู้จัดการกองทุน นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงมีความยินดีที่จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า ขณะนี้ กองทุนเปิด บัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 หรือ TRIGGER 9-21 สามารถหาผลตอบแทนได้ถึงเป้าหมาย 8% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเวลาเพียง 4 เดือน เร็วกว่ากำหนดเวลาที่วางไว้ 12 เดือน โดยเข้าเงื่อนไขของการเลิกกองทุนไปเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 จากนั้นได้ทำการขายคืนอัตโนมัติคืนเงินให้กับผู้ลงทุนในวันที่ 14 มกราคม 2564 และผู้ลงทุนจะได้รับเงินในวันที่ 15 มกราคมนี้ ในราคาหน่วยลงทุนละ 10.8002 […]

แจ้งปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 (TRIGGER9-21)

แจ้งปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 (TRIGGER9-21)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่ากองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 (TRIGGER9-21) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ในสัดส่วนตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 ด้วยขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท และเสนอขายได้อีกไม่เกิน 150 ล้านบาท นั้น ปรากฎว่ากองทุนดังกล่าวได้รับความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้ขนาดกองทุนที่ออกเสนอขายเต็มจำนวนที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนแล้วในวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทจัดการจึงขอประกาศแจ้งปิดการเสนอขายกองทุนตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป เพื่อบริษัทจักได้นำไปจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วต่อไป ในโอกาสนี้ บริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนกับกองทุนบัวหลวงอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน […]

กองทุนบัวหลวงปล่อยหมัดเด็ด ด้วย ‘TRIGGER 9-21’ ทริกเกอร์ฟันด์ 12 เดือน เอาใจนักลงทุนที่หวังคว้าโอกาสช่วงหุ้นไทยฟื้นตัว

กองทุนบัวหลวงปล่อยหมัดเด็ด ด้วย ‘TRIGGER 9-21’ ทริกเกอร์ฟันด์ 12 เดือน เอาใจนักลงทุนที่หวังคว้าโอกาสช่วงหุ้นไทยฟื้นตัว

กองทุนบัวหลวง พร้อมเสนอขายกองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 หรือ TRIGGER 9-21 กองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์ ที่กำหนดเป้าหมายการหาผลตอบแทนให้ได้ 8% ภายใน 12 เดือน เพื่อเป็นทางเลือกให้นักลงทุนที่มองเห็นโอกาสจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่สะท้อนว่า ผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วและจะทยอยฟื้นตัว หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ทั้งกำลังจะมีวัคซีนป้องกันใช้ ส่งผลให้เศรษฐกิจและธุรกิจกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง พร้อมขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 14-16 กันยายน 2563 ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท กำหนดซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง จะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 หรือ TRIGGER 9-21 เพียงครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 14-16 […]

ได้เวลาลงทุนกับทริกเกอร์ ฟันด์

ได้เวลาลงทุนกับทริกเกอร์ ฟันด์

โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน กองทุน Trigger Fund (ทริกเกอร์ ฟันด์) เดิมทีเรียกกันว่า target fund แต่กลัวผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าได้แน่นอน จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น ทริกเกอร์ ฟันด์ โดยกองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนที่มีเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุนชัดเจนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลาเท่าไร แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทน เป็นเพียงการบอกว่าเป้าหมายผลตอบแทนที่น่าจะทำได้ในช่วงเวลานั้นๆ เป็นเท่าไร และตั้งเป็นเป้าหมายไว้ เมื่อทำสำเร็จก็ปิดกองทุนและคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไป เมื่อถามว่า การลงทุนทริกเกอร์ ฟันด์นั้น ขัดกับหลักการลงทุนระยะยาวหรือไม่นั้น ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับเจตนาของการออกกองทุนมากกว่า โดยกองทุนบัวหลวงให้ความสำคัญกับการลงทุนระยะยาว และเป็นปรัชญาการลงทุนของเรามาตลอด เราเชื่อมั่นกับการลงทุนระยะยาวที่ให้ความสำคัญกับพื้นฐานของกิจการของตราสารที่ลงทุนมากกว่า แต่เราจะออกทริกเกอร์ ฟันด์ เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นๆ เมื่อเราเห็นโอกาส ในการลงทุนนั้น ทุกคนต้องการผลตอบแทน ซึ่งการลงทุนระยะยาวก็จะมีเรื่องของจังหวะที่ขึ้นๆ ลงๆ แต่ในภาวะที่ไม่ปกติ อย่างเช่นกรณีโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้หุ้นตกแรงมาก เพราะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีมาก และส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของความตกใจ ความกังวล จึงต้องการขายหุ้นออกมาเพื่อถือเงินสดไว้ก่อน ทำให้หุ้นหลายตัวราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน แม้ว่าปัจจุบันผลประกอบการที่ออกมาของหุ้นบางตัวจะออกมาไม่ดี […]