ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

กองทุนบัวหลวง ได้จัดทำแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับการออกกองทุน RMF จึงขอเชิญชวนลูกค้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ตามลิงค์นี้ https://www.bblam.co.th/market-survey/?channel=BF