เศรษฐกิจอินโดนีเซียปี 2019 โตที่ 5.1% ชะลอเล็กน้อยจากปีนี้ แต่มองมีเสถียรภาพมากขึ้น

เศรษฐกิจอินโดนีเซียปี 2019 โตที่ 5.1% ชะลอเล็กน้อยจากปีนี้ แต่มองมีเสถียรภาพมากขึ้น

BF Economic Research ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ปี 2018 ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจอินโดนีเซียเผชิญความผันผวนสูง โดยเฉพาะค่าเงินรูเปียะห์ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของดอกเบี้ยสหรัฐฯ  รวมถึงการขาดดุลทางการค้า และดุลบัญชีเดินสะพัด ทำให้อ่อนค่าลงมามากที่สุดในอาเซียนที่ -7.1% YTD ด้านตัวเลข GDP ในไตรมาส 3/2018 ขยายตัว 5.17% YoY ชะลอลงจาก 5.27% YoY ในไตรมาสก่อนหน้า จากการส่งออกสุทธิที่ลดลง หลังดุลการค้าของอินโดนีเซียขาดดุลต่อเนื่องในเดือนก.ค. และส.ค. บวกกับการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวลงเช่นกัน อย่างไรก็ดี แม้เศรษฐกิจในไตรมาส 3/2018 จะเติบโตชะลอลงมาเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะไตรมาส 3/2018 จะเห็นได้ว่า ปี 2018 นับเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี ด้านอัตราเงินเฟ้อ แม้ราคาน้ำมันจะปรับขึ้นสูง และค่าเงินรูเปียะห์อ่อนค่าลงไปมาก ซึ่งโดยทั่วไปจะส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศปรับตัวสูงขึ้น แต่ที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อของอินโดนีเซียยังอยู่ในกรอบของธนาคารกลาง (Bank of Indonesia, BI) […]