กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

Next Generation Network 65% ของประชากรโลกที่ใช้สมาร์ทโฟน หรือ 1,900 ล้านคน จะใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 5G ในปี 2024 Source: Ericsson Forecast, September 2019 โลกเรากำลังก้าวจากเทคโนโลยี 4G ที่เคยให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงกว่า 3G ประมาณ 500 เท่า ไปสู่เทคโนโลยี 5G ที่ให้ความเร็วกว่า 4G ไปอีก 100 เท่า และด้วยความเร็ว 100 กิกะไบต์ต่อวินาที จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เวลาของข้อมูลที่ส่งออกจากผู้ให้บริการเครือข่ายถึงตัวผู้รับนั้นสั้นลง ซึ่งเวลาที่รวดเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนี้เอง สบช่องให้กับเทคโนโลยี Internet of Things, Smart Vehicle, wearable technology, AI, Cloud, ‘Industry 4.0’ พร้อมเปิดตัว เครือข่าย 4G […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

มุมมองของ Fidelity Global Technology Fund ต่อบริษัทในกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีในช่วงครึ่งปีหลัง (2H 2019) หากดูตัวเลขผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนระดับโลก ณ ปัจจุบัน เราแทบไม่สามารถหาบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ (Earning Growth) ได้เลยในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง มีแต่บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น ที่พบว่ารายได้เติบโตเพิ่มขึ้นได้ชัดเจนกว่ากลุ่มอื่น เทคโนโลยีเป็นเพียง Sector เดียวที่ธุรกิจ/หรือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มนี้ เพิ่มเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุน โดยเฉพาะบริษัทผู้ให้บริการด้าน Cloud Services เช่น ไมโครซอฟท์ อเมซอน กูเกิ้ล เงินลงทุนในสินทรัพย์ทุนเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่า ตลาดมีความต้องการในสินค้าและบริการ เทคโนโลยีเป็นเพียง Sector เดียวที่ธุรกิจไม่ได้แบกรับภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืม อีกทั้งยังถือครองเงินสดสำรองแตะระดับสูงสุด หากดูจากอัตราส่วนหนี้สินรวม เทียบกับกำไรขั้นต้น (Net Debt to EBITDA) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 0.20 x จะพบว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ Sector พลังงาน 1.2 x เฮลธ์แคร์ 1.5x […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH)

Global Technology Perspective 2H2019 “ Why นักลงทุนควรมีฐานะลงทุนในหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยีต่อเนื่อง” คำถาม-คำตอบ ถาม ทำไมนักลงทุนต้องมี Exposure ณ ตอนนี้ และทำไมควรถือครองต่อ ตอบ ตัวเลขผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนระดับโลก ณ ปัจจุบันเราแทบไม่สามารถหาบริษัทที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ (Earning Growth) ได้เลยในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง มีแต่บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้นที่นักลงทุนรับรู้ถึงการเติบของผลประกอบการรายไตรมาสได้มากที่สุด เทคโนโลยีเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ธุรกิจมีการเพิ่มเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุน (Capital Expenditure) โดยเฉพาะผู้ให้บริการด้าน Cloud Services เช่น ไมโครซอฟท์ อเมซอน กูเกิ้ล ซึ่งเงินลงทุนในสินทรัพย์ทุนเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า อุปสงค์ในสินค้าและบริการกำลังจะเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ เทคโนโลยีเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ธุรกิจไม่ได้แบกภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเลย และมีการถือครองเงินสดแตะระดับสูงที่สุด อัตราส่วนหนี้สินรวมเทียบกับกำไรขั้นต้นที่ระดับ 0.20 ถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มพลังงาน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคฟุ่มเฟือย กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มสินค้าอุปโภคจำเป็น กลุ่มสาธารณูปโภค กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น จึงเป็นฉนวนที่ดีหากตลาดหุ้นถูกโจมตีจากภาวะวิกฤตหนี้โลก ระดับหนี้สินที่ต่ำสะท้อนความแข็งแกร่งของงบการเงินบริษัท […]

B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF

B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา (15-31 พ.ค. 2019) ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐฯ เช่น Google Facebook Amazon Apple ลดลงจากการที่คณะกรรมมาธิการทางการค้าสหรัฐฯ หรือ the US government’s Federal Trade Commission (FTC) และกระทรวงยุติธรรม หรือ Department of Justice (DOJ) บรรลุข้อตกลงร่วมกันต่อการจัดการด้านการผูกขาดทางธุรกิจ (Source: https://www.ft.com/content/34993834-8609-11e9-97ea-05ac2431f453) ทั้งนี้ DOJ มีแนวโน้มเรียก Google และ Apple เข้ามาไต่สวน ขณะที่ FTC จะตรวจสอบ Facebook และ Amazon ข่าวดังกล่าวเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาหุ้นโกลบอลเทคโนโลยี ร่วงลงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี (Mega cap Tech stock) กำลังจะถูกเพ่งเล็งเข้มข้นขึ้น […]

B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF

B-INNOTECH และ B-INNOTECHRMF

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF) สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก Fidelity Global Technology Fund ดัชนี MSCI ACWI information technology (N) ตั้งแต่เดือน ม.ค.ถึง เม.ย. +26.0% สูงสุดเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น อาทิ กลุ่มธนาคาร พลังงาน สาธารณูปโภค ฯลฯ กลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทนสูงกว่ากลุ่มอื่นบนพื้นฐานของนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และรายได้บริษัทที่เติบโต รวมถึงการที่ธุรกิจในกลุ่มอื่นต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ นักลงทุนในตลาดมองว่าบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีจะเป็นกำลังขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจโลกในระยะถัดไป ผลตอบแทนกองทุนหลักที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี (Fund +26.5% / +Bench 26.0%) นั้น เมื่อจำแนกตามราย Sub-Sector พบว่า หุ้นลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ให้ผลตอบแทนมากกว่าดัชนี หุ้นกลุ่มธุรกิจออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าดัชนี หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดแนสแดกพุ่งขึ้นสูงใน 2-3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานสักเท่าไรนัก เห็นได้จากดัชนี […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH/B-INNOTECHRMF : Qualcomm-Apple

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH/B-INNOTECHRMF : Qualcomm-Apple

B-INNOTECH/B-INNOTECHRMF movement เมื่อคืน Qualcomm (Bloomberg code: QCOM:US) ปิดที่ 79.08 USD (ราคาเพิ่มขึ้น +12.25%) ผู้ผลิตชิปเพื่อใช้กับสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดในโลก และ Apple Inc. (Bloomberg Code: AAPL;US) ปิดที่ 203.13 USD (ราคาเพิ่มขึ้น +1.95%) ทั้งสองบริษัทเป็นหุ้นถือครองของกองทุนหลัก B-INNOTECH/B-INNOTECHRMF  นับเป็นเวลากว่าสองปีที่บริษัท Apple Inc เจ้าของค่ายสมาร์ทโฟนระดับโลก และบริษัท Qualcomm Inc ผู้ผลิตชิปมือถือส่งให้กับค่าย Apple Inc ที่มีฐานการผลิตทั่วโลกสำหรับการประกอบและจัดจำหน่าย ได้ต่อสู้เรียกร้องค่าเสียหายระหว่างกันและกันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในกระบวนการยุติธรรมของศาลทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป เอเชียแปซิฟิก Apple Inc ฟ้องร้องว่าตนเองได้จ่ายค่าสิทธิ (Royalty fee) ในการใช้ชิปของเจ้าของสิทธิอย่าง Qualcomm Inc ในราคาที่สูง […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Samsung Electronics Co Ltd

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Samsung Electronics Co Ltd

Samsung announced its goal to connecting all of its electronic products within its Bixby platform by 2020 Samsung Electronics Co Ltd เดินหน้าลุย IoT ด้วยการระดมสรรพกำลังคนทางด้านวิศวกรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็น “Intelligence of things” (ไม่ใช่เพียง “Internet of things”เท่านั้น) ด้วยการปรับขุมกำลังวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เคยอยู่ในแผนกอุปกรณ์มือถือเคลื่อนย้ายไปยังแผนกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน วิศวกรด้านซอฟต์แวร์กว่า 1,000 คน ซึ่งคิดเป็นจำนวนถึง 1 ใน 3 ของพนักงานบริษัทซึ่งเคยอุทิศสติปัญญาในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน มันสมองระดับกะทิเหล่านั้นจะค่อยๆ เคลื่อนย้ายไปพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคอย่างเต็มตัวโดยมีผลตั้งแต่ 16 เม.ย.เป็นต้นไป Source: https://research.samsung.com/iot https://www.youtube.com/watch?v=1wJk9yUkTuQ เป้าหมายการเคลื่อนกำลังมันสมองด้าน Software […]

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Samsung Electronic Co. Ltd.

อัพเดทหุ้นในพอร์ต B-INNOTECH : Samsung Electronic Co. Ltd.

The era of 5-G has begun Reuters: พรุ่งนี้ (5 เม.ย. 2019) เป็นวันแรกที่โลกจะได้ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมแบบ Fifth generation services หรือ 5G ในเชิงพาณิชย์ นำโดยประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีสัดส่วนการเข้าถึงสมาร์ทโฟน (High penetration rate) ระดับสูงกว่าคู่แข่งอย่าง จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เทคโนโลยีสื่อสาร 5G จะถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy S10 และนำไปพัฒนาต่อทางด้าน Smart cities และ Autonomous Cars ในระยะเวลาอันใกล้ 5G ส่งผลบวกต่อธุรกิจทางด้าน Gaming industry มากที่สุดเพราะ Speed ในการดาวน์โหลดเกมสตรีมมิ่งสามารถทำความเร็วได้สูงกว่า 4G ถึง 20 เท่า […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)

สรุปภาวะตลาดและภาพรวมการลงทุนหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยี เปิดต้นปีผ่านไปเพียงเดือนเดียว กองทุนหลักสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น +12.0% เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน MSCI AC World Information Technology Index (Total Return Net) เพิ่มขึ้น +7.9% ซึ่งเป็นไปตามการฟื้นตัวของตลาดโลก Sentiment ของนักลงทุนหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณระมัดระวังต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ความคืบหน้าด้านการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ล้วนลดความกังวลของนักลงทุนในระยะสั้นทั้งสิ้น หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวจนสร้างผลตอบแทนรายเดือนได้สูงสุดนับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2016 กระนั้นก็ดี ดัชนีชี้นำทางด้านเศรษฐกิจมหภาคเผยตัวเลขออกมาผสมผสาน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อภาคบริการเดือน ม.ค. สูงขึ้นจากจุดต่ำสุดในช่วงสองปี ส่วนดัชนีผู้บริโภคลดลงต่ำสุดในรอบสองปีท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสภาคองเกรสกับฝ่ายบริหารทำให้รัฐบาลสหรัฐฯ จำเป็นต้องปิดทำการหน่วยงานราชการบางส่วน ปัจจัยบวกและลบต่อการลงทุนในหุ้นกลุ่มโกลบอลเทคโนโลยี ปัจจัยบวกที่สนับสนุนธีมการลงทุน (+) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราเติบโตสูงแม้จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เศรษฐกิจโลกมีระดับอัตราการเติบโตที่ชะลอลงก็ตาม (+) เทคโนโลยีนำไปสู่โลกของธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมาย รวดเร็ว ส่งผลกระทบในวงกว้าง (+) เงินลงทุนของธุรกิจทางด้านไอทีพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยเพราะธุรกิจต่างเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมทัพให้กับตนเอง (+) บริษัทในกลุ่มนี้มีอำนาจการต่อรองกับคู่ค้าสูง มีขนาดตลาดที่ใหญ่มากพอรองรับการดำเนินธุรกิจ มีการวิจัยและพัฒนา อีกทั้งมีอุปสรรคขัดขวางผู้เล่นหน้าใหม่ที่คอยจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ (+) เทคโนโลยีเป็นการเติบโตที่มาจากหลายแขนง […]

จับตาปีหมู…ช่วงเวลาแสวงหาโอกาส ในวัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย

จับตาปีหมู…ช่วงเวลาแสวงหาโอกาส ในวัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย

  By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ สงครามการค้าจีนและสหรัฐจะจบแบบไหน ยังต้องรอคำตอบอยู่ แต่ระหว่างที่ศึกยังดำเนินไปเงียบๆ ย่อมมีผลกระทบทั่วโลก ซ้ำยังมีประเด็นอังกฤษจะตีจากยุโรป ซึ่งไม่รู้จะจบแบบไหน รวมถึงปัญหาในฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนจับตา และมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา ‘Bualuang Exclusive’ ธนาคารกรุงเทพ และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จัดงานสัมมนา “ส่องทิศทางการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจไทย 2562” ซึ่งช่วงเสวนาในหัวข้อ “การลงทุนไทยได้รับผลกระทบอย่างไรจากการค้าต่างประเทศ” คุณพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเสวนาช่วงนี้ ให้มุมมองที่น่าสนใจกับนักลงทุนไว้ว่า เศรษฐกิจไทยยังเติบโตอยู่ แต่ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยทั้งปีนี้ คาดว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ 4.2% ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีก่อน อีกทั้งคาดว่า จะมีผลมาถึงในช่วงครึ่งปีแรกนี้ […]